Page 1

Aktuellt

Oseriösa byggare skjuter upp färdigställandet Prisnedgångarna och svårigheterna att sälja nyproducerade bostadsrätter har ställt till stora problem för både de som skrivit på avtal om att köpa bostadsrätter och för bostadsproducenterna. Många vill säga upp sina avtal, vilket inte alltid är möjligt. TEXT GUNNAR WESSLÉN

O Jörn Liljeström är advokat specialiserad på bostadsfrågor och Bo bättres juridiske expert. Han är mycket bekymrad över situationen idag: – Det finns oseriösa byggare som idag skjuter upp färdigställandet av bostadsrätter och vägrar tillåta kunder att säga upp avtalen för att rädda sin cashflow. Då ska man vara

klar över att om inte byggaren fullgör sina skyldigheter när det gäller tidpunkten för inflyttning så har köparen rätt att hoppa av. – Det är djupt anstötligt, som ofta sker, att byggaren anklagar köparen för spekulation när han själv inte klarar av att färdigställa borätterna enligt den överenskomna tidsplanen.

Jörn Liljeström menar att det juridiskt är fullständigt klart att köparen har rätt att säga upp sitt avtal om inte producenten klarar av att göra bostadsrätten inflyttningsklar på den tid som sagts i avtalet. Är det mer än ett halvårs skillnad mellan utlovad tid och när bostaden är klar så menar Liljeström att avtalet kan sägas upp.

BO BÄTTRE 2/2018 | 9


Aktuellt Vesko Mijac är VD för byggföretaget

Savana: – Det viktigaste är att varje köpare av en nyuppförd bostadsrätt kontrollerar och kräver att det finns en insättningsgaranti och att Boverket har givit klartecken för projektet. Vi själva säljer aldrig utan att detta är uppfyllt. – Våra erfarenheter är att det inte är några vanliga kunder som vill säga upp avtalen, de har noga tänkt igenom sina beslut och vill genomföra sina köp. De som vill komma ur avtalen är bolag eller privatpersoner som köpt ett antal lägenheter i spekulationssyfte. De ser idag att deras möjligheter till att tjäna stora pengar på att sälja vidare är högst begränsade. En metod för mindre seriösa byggare är att de försöker få sina kunder att skriva på ett nytt avtal, trots att de inte vet när bostaden ska bli klar. Ett sådant avtal ska man inte skriva på, menar Jörn Liljeström, eftersom det kan betyda att byggaren blir fri från åtaganden som de inte kunnat hålla. Men det är inte bara byggaren som köparen ska hålla ögonen på. Ibland kan

en mäklare lura sina kunder att skriva på bokningsavtal och nya avtal för att rädda sin affär. Hävningar av avtal kan ställa till problem längre fram för de bostadsrättsföreningar som sedan bildas för att sköta föreningen. Föreningarna är, innan inflyttning genomförts, kontrollerade av byggbolaget och kallas för byggarföreningar. När ett avtal hävs betyder det att föreningen måste sälja om lägenheten vilket kan vara svårt i ett läge när marknadsvärdet på bostadsrätter sjunker. Det kan också vara attraktivt för byggarföreningen att på olika sätt subventionera en ny köpare så att man verkligen får bostadsrätten såld. Detta kan drabba den framtida föreningen negativt, om man, vilket sker i vissa fall, erbjuder en ny köpare nedsättning av avgiften. Det betyder att föreningen får en försämrad ekonomi. Jörn Liljeström:

– I dessa fall är det byggaren som ska betala den kostnaden, inte boendeföreningen. Byggarföreningen har också laglig skyldig-

KOSTNADSFRI HANTERING AV ÖVERGIVNA CYKLAR

het att agera för föreningens bästa, inte för byggarens bästa. – Vid nyproduktion bör de boende ta kontrollen över föreningen genom en extrastämma så snart lägenheterna upplåtits med bostadsrätt. Den nya boendestyrelsen ska dessutom aldrig bevilja byggarstyrelsen ansvarsfrihet innan man grundligt hunnit undersöka vad denna styrelse har gjort. Ulrika Blomqvist är VD för Sveriges störs-

ta organisation för bostadsrättsföreningar, Bostadsrätterna: – Vi har ingen möjlighet att ge råd eller stöd innan föreningen blivit medlemmar hos oss. Vidare vänder sig vår rådgivning till styrelsen, vilket förutsätter att den byggande styrelsen har ersatts med boenderepresentanter. Det som är viktigt för köpare idag är att vara mycket uppmärksam på vad den byggande styrelsen har genomfört och se till att den nya föreningen inte drabbas av ”fiffiga” lösningar som genomförts tidigare. Läs också Jörn Liljeströms krönika på sidan 60. „

Har ni övergivna cyklar som ska bort efter en cykelrensning? Låt Easy ReCycling sköta hanteringen av cyklarna helt kostnadsfritt! Vi kommer när ni önskar och transporterar bort alla cyklar och cykeldelar, oavsett skick. Därefter rustar vi upp cyklarna och ser till att de kan återanvändas. En smidig, klimatsmart och kostnadsfri tjänst helt enkelt! Tjänsten är helt kostnadsfri, klimatsmart och smidig. Slipp dyra och onödiga avgifter för att skicka cyklar till skroten. Vi hämtar alla övergivna cyklar och cykeldelar, oavsett skick. Upp till 90% av alla insamlade övergivna cyklar kan återanvändas.

För bokning och mer information besök oss på www.easyrecycling.nu eller ring 08-400 259 77

Oseriösa byggare skjuter upp färdigställande, bb nr 2 18  
Oseriösa byggare skjuter upp färdigställande, bb nr 2 18  
Advertisement