Bobättre, nr 2, 2019 Tema Fasad

Page 1

Rätt färg på fasaden Det finns en hel del att tänka på när det börjar närma sig för att ta itu med underhåll och målning av en träfasad. Det kan variera lite när det gäller hur ofta underhållsarbetet ska göras beroende vilket typ av målningssystem det gäller och hur utsatt fasaden är för väder och vind. – Täckande färger brukar normalt hålla 10–15 år och laserande cirka 6–7 år, säger Joakim Johansson, på Hagmans Nordic. TEXT KARIN URBINA RUTSTRÖM

O På våren brukar de flesta fasadprojekt dras i gång. Säsongen är kort så det gäller att börja planera i tid. – Säsongen varar normalt från maj till september, säger Joakim Johansson. Professionella entreprenörer är noggranna med tidsramen eftersom regn och kyla kan påverka resultatet negativt. – Om det är varmt och stadigt väder går det ibland att starta lite tidigare, säger

36 |

BO BÄTTRE 2/2019

Joakim Johansson. Kommer det direkt regn på färg så kan den bli matt eller i värsta fall rinna av. Skulle det komma en frostknäpp då kan färgytan frysa sönder och bli spröd. Det är också en del förberedelser och förarbete som måste göras innan själva målningsarbetet startar. Finns det önskemål om att byta kulör på fastigheten kräver det bygglov. Det bästa är att snabbt ta kontakt med ansvarig tjänsteman på kommunen och kontrollera om det är möjligt att få bygglov samt vilka kulörer som tillåts enligt detaljplanen.

– När det gäller kulörer är det bra att välja en ”smutsigare” kulör, säger Sören Wejshag på Colorama i Vara. En skarp kulör förstärks på en stor yta. Det bästa är att vända sig till en fackhandel för att få tips och råd. Det är viktigt att se till att den färg som

ska användas håller kvalitet. – Vi arbetar endast med kvalitetsfärg. Den är dyrare men vi vet att den håller kvalitet, säger André Andersson. Det är viktigt att den färg man målar med är kvalitetsfärg. Vi ser ofta när vi kommer till hus som tidigare målats med låg kvalitet på färgen att kulören ändrats. Det är också viktigt att förankra hos leverantören att kulören föreningen väljer håller för utomhusmålning. Vissa kulörer är inte kulörbeständiga utomhus. Saknas det kunskap om vilken typ av färg som ska användas på fasaden går även det att få hjälp med. – Det är viktigt att en yrkeskunnig fack-

man som ser över det som ska målas så att det blir rätt färger till olika underlag, säger Sören Wejshag. Färghandlare brukar även kunna hjälpa till med att skicka in ett prov för analys. Ett sätt att underlätta styrelsearbetet långsiktigt är att föreningen i samband med en renove-


Tema: Fönster och fasad

Förarbete innan startskottet

FOTO: PIXABAY

ring tar fram riktlinjer för vilka färger som ska användas på olika delar. – När vi arbetar med ett projekt och det behövs kan vår leverantör komma ut och göra en analys, säger André Andersson. Då får vi uppgifter om vilken färg som det målats med tidigare. Det är viktigt att förankra hos leverantören att kulören håller för utomhusmålning. Vissa kulörer är inte kulörbeständiga ut-

omhus. Det är viktigt att det görs innan det ska tas beslut i föreningen. Vi har vår färgleverantör som kan komma ut och göra en analys. Då får vi uppgifter om vilken färg som målats med tidigare. Ibland kan man välja att skicka in ett prov.

O Saknas kompetens i föreningen är det lämpligt att ta hjälp exempelvis av en målerikonsult eller oberoende projektledare med besiktningar, förfrågningsunderlag, offerter, upphandling och annat praktiskt. Förbered upphandlingen redan efter sommaren då det finns god tid att kunna välja bland företagen. Den bör göras under hösten eller vintern så den är klar senast i februari. Ska det sökas bygglov för ett byte av kulör tar det 1–2 månader innan det är klart. – Det är viktigt att förfrågningsunderlag är tydligt om det ska vara möjligt för föreningen att kunna jämföra offerterna från olika företag, säger André Andersson på Andrés Måleri. Företaget bör även ha erfarenhet av att arbeta med brf-projekt, så att kommunikation och avisering fungerar bra. Det är viktigare än man tror. Innan måleriarbetet startar är det

FOTO: PIXABAY

lämpligt att gå igenom vad som behöver målas och vad som inte ska målas. – Många tänker inte på att även midjeplåtar, stuprör och hängrännor också kan behöva målas för att det ska bli en helhet, säger André Andersson. Även grunden måste kontrolleras och skadad träpanel bytas. Finns det mögelpåväxt måste den bekämpas med ett särskilt medel. Görs detta måste man vänta några dagar innan målningsarbetet kan starta. Mögel uppstår ofta i fasader där färgskiktet börjar bli slitet och det lätt blir fukt som stannar, vilket skapar grogrund för mögeltillväxt, säger Joakim Johansson på Hagmans Nordic. Underhållsarbetet med att byta ut dålig träpanel är viktigt. Finns det träpanel som är dålig kan det leda till att arbetet måste göras om efter fem år. En halvrutten bräda suger åt sig extra mycket fukt.

B O B Ä T T R E 2 / 2 0 1 9 | 37


Två nyanser av grått! Visst går det att byta färg på föreningens hus! Brf Landsgården är en av de föreningar som beslutade att byta kulör när de skulle renovera fasaderna. – Vår grannförening målade om sina hus för några år sedan, säger Jouni Kalevi Helminen på Brf Lantgården. När vi såg hur lyckat det blev ville vi göra samma sak.

Jouni Kalevi Helminen.

TEXT OCH FOTO KARIN URBINA RUTSTRÖM

O Föreningens radhus byggdes i början av 1990- talet och då färgsattes fasaderna i bjärta kulörer, en del i pastellblått och andra i grönt. Under åren som gått hade de flesta tröttnat på de skarpa färgerna. När sedan grannföreningen tog steget och målade om beslutade Brf Lantgården att även de skulle byta färg samtidigt som de renoverade fasaderna. Styrelsen valde ut ett antal ljusa färgkulörer. Det gjordes färgprover medlemmarna kunde titta på och en enkätundersökning. – Vi sammanställde enkäterna och tog sedan fram ett mellanting av de två färgnyanserna de flesta röstat på, säger Jouni Kalevi Helminen. Gör man på det här sättet är det viktigt att inte urvalet blir för brett.

När föreningen sedan skulle ansöka om bygglov satte sig stadsbyggnadskontoret på tvären och krävde att husen liksom tidigare skulle ha två olika kulörer. Detta trots att grannföreningen intill med likadana radhus tidigare fått bygglov för att måla alla sina hus i samma kulör. – De förklarade att det hade skett en miss när deras bygglov beviljades, säger Jouni Kalevi Helminen. Tursamt nog hade föreningen anlitat pro-

jektledaren Niklas Weberg från SBC, som skötte samtalen med stadsbyggnadskontoret. Med hans hjälp lyckades föreningen hittade en lösning och få bygglov.

Den tidigare blåa kulören innan ommålning.

Fasadernas nya kulör efter renovering.

38 |

BO BÄTTRE 2/2019

– Vi fick tillstånd att måla husen i två olika grå nyanser en som nästan var vit och en ljusgrå, säger Jouni Kalevi Helminen. När bygglovet var klart rullade projektet på utan några större problem. Föreningen hade tillsammans med projektledaren gjort en noggrann upphandling. Ett ovanligt krav som ställdes var att företagen inte fick använda sig av underentreprenörer. – För cirka åtta år sedan anlitade vi ett måleriföretag som hade bra referenser, säger Jouni Kalevi Helminen. Men de tog in en underentreprenör som använde dåligt utbildade lärlingar. Det gjordes många fel. På slutbesiktningen blev det så många nedslag att vi höll inne en stor del av betalningen. När sedan felen skulle åtgärdas hade de gått i konkurs. Den här gången valde föreningen att låta projektledaren plocka ut tre företag. Offerterna jämfördes och föreningen valde sedan ut ett företag som uppfyllde deras krav både när det gäller kvalitet och pris. – Vi valde Andrés Måleri och de har varit fantastiska genom hela processen, säger Jouni Kalevi Helminen. Professionella, lätta att kommunicera med och de har gjort ett otrolig bra arbete. De har även bytt alla paneler som var dåliga och gaveln på en del hus, vilket var ett resultat av det dåliga jobb som gjordes för åtta år sedan. Måleriföretaget tog även hand om rengöringen av tak och stuprännor och hjälpte även till när det uppstod andra praktiska problem.


Tema: Fönster och fasad

”Ett ovanligt krav som ställdes var att företagen inte fick använda sig av underentreprenörer.”

– Det är bra att ta det när ställningar eller det finns skylift på plats och fasadmålningen ändå ska göras, säger André Andersson på Andrés Måleri. Det är även viktigt att lägga in rensning av hängrännor. Det bör man ta med i upphandlingen och det är inget problem för oss eller andra professionella måleriföretag att ta dessa delar samtidigt. I slutet av september var arbetet klart och resultatet blev över förväntan. – Vi är otroligt nöjda och så här i efterhand får vi nog lov att säga att det faktiskt blev snyggare med två nyanser, säger Jouni Kalevi Helminen.

FOTO: ANDRÉS MÅLERI

Den ljusa grå nyansen står i fin kontrast till den mörkare grå.

André Andersson på AndrésMåleri.

B O B Ä T T R E 2 / 2 0 1 9 | 39