Ur Bobättre nr2, 2019 Tema Fönster

Page 1

32 |

BO BÄTTRE 2/2019


Tema: Fönster och fasad

Fönstren en del av husets karaktär Klagomål på kallras, drag och buller är en vanlig orsak till att föreningen blir medveten om att det är dags att rusta upp fönstren. Vid en fasadrenovering brukar det dessutom även bli tydligt om fönstren är eftersatta. TEXT OCH FOTO KARIN URBINA RUTSTRÖM

O Det är inte ovanligt att boende klagar på att det är kallt vid fönstren fast det verkar tätt vid karmen. Ett byte till energiglas kan göra stor skillnad. Om isolerrutorna är punkterade är det ett tecken på att de är gamla och att det kan vara dags för en uppgradering. Om fönsterbågarna är i gott skick kan det ibland räcka med att glaskassetten byts ut. Det är dock viktigt att se till att det görs en besiktning av en sakkunnig få en bedömning innan beslut tas om lämpliga åtgärder. – När en isolerruta är punkterad blir den grådaskig eller mjölkig, säger Anders Hultman på IWA 21. Ofta ser man det på att det läcker in smuts på insidan i hörnen. Det kan även vara så att det sitter gamla

isolerrutor utan argon (isolerande ädelgas) i fönstren. I bägge fallen saknar fönstren den isolerande effekten som stänger kyla ute. – En modern isolerruta energiisolerar väl tack vare att (minst) ett av glasen är ett lågemissionsglas (energiglas). Dessutom, ytterligare lite bättre om mellanspalten är fylld med argongas, säger Anders Hultman. Oftast kan det vara olika typer av åtgärder

som behövs beroende var på fasaden fönstret sitter. Ett fönster på fasadens söderläge slits ofta mer än ett fönster i norrläge. Det kan även skilja mellan ett fönster mot gatan jämfört med om det sitter mot en innegård. – Vi gör alltid en besiktning och genomgång av vilka behov som finns, säger Kenny

B O B Ä T T R E 2 / 2 0 1 9 | 33


Kenny Lundegård och Anders Hultman på IWA 21.

Lundegård på IWA 21. Det kan vara så att en del fönster behöver bytas medan det kan räcka med att renovera en del. Bullerdämpning behövs oftast på fönster som ligger mot en hårt trafikerad gata. Det är ofta inte alls är nödvändigt att byta

till helt nya fönster. Om skadorna inte är allt för omfattande kan det ibland räcka med att ersätta murket material med nytt friskt kärnvirke, fungerar alldeles utmärkt. Fönsterbågar i trä är genuint men de kräver regelbundet underhåll. Något som gör att allt fler föreningar väljer att byta till aluminiumbågar då de håller betydligt längre och kräver mycket lite underhåll. Men det är en åtgärd som kan stöta på motstånd bland föreningens medlemmar. Till skillnad mot vad många tror går det att byta till aluminiumbågar och ändå få ett fönster som väl liknar det ursprungliga eller befintliga. – Är man tveksam, begär att företaget

först gör ett provmontage, säger Anders Hultman. Ofta blir det bra! Vi hade exempelvis en kund som absolut inte ville

byta till aluminium. Deras fönster skulle renoveras på samma sätt som grannfastighetens! När vi tittade på de fönsterbågar kunden refererade till visade det sig att de var i aluminium. Det syntes dock ingen skillnad från gatan. Något de experterna rekommenderar är energiglas. En investering som långsiktigt kan minska värmekostnaderna och förbättra inomhusmiljön. – Energimässigt bör man välja det bästa som går att få ut av fönsterbytet, säger Anders Hultman.

Fakta om strålningsdrag Värmen rör sig alltid från varmt till kallt. När en person står nära ett fönster strömmar kroppsvärmen (ca 30 grader utanför kläderna) mot den kalla ytan. Om temperaturskillnaden mellan är större än 15 grader kan personen uppleva att hen fryser. Det kallas strålningsdrag. Det hjälper inte att öka temperaturen i rummet eftersom då ökar temperaturskillnaden. Effekten blir istället att den som fryser upplever då att hen fryser ännu mer. Med energieffektiva fönster upphör strålningsdrag vid minusgrader utomhus.

Renoverin Brf Vaktparaden i Stockholm har efter många år lyckats stänga ute bullret från gatan. – Det är stor skillnad, bullerdämpningen vi satt in i fönstren är otroligt effektiv, säger ordförande Michael von Rosen på Brf Vaktparaden. O Brf Vaktparadens fastighet byggdes 1906 och ligger på Östermalm i Stockholm. För två år sedan beslutade föreningen att de skulle börja renovera fönstren. – Vi beslutade att börja med fönstren

34 |

BO BÄTTRE 2/2019


Tema: Fönster och fasad

Michael von Rosen.

”Det är stor skillnad, bullerdämpningen vi satt in i fönstren är otroligt effektiv”

ngen stoppade trafikbullret! i de lägenheter som låg mot gatan och mot söder, säger Michael von Rosen. Det var mest akut, dels eftersom de boende där var störda av bullret från trafiken dels för att målningen var i dåligt skick. Under senare år har yrkestrafiken, framför allt antalet lastbilar, ökat i området. Eftersom husen i kvarteret ligger tätt skapas det höga bullernivåer när trafiken är intensiv. – Lastbilar och långtradare ger lågfrekventa ljud, säger Anders Hultman. De lågfrekventa ljuden dämpas inte på samma sätt som de i högre frekvenser, exempelvis ljud från personbilar. Lågfrekven ljud upplevs mer störande än annat buller och tillåts endast i väldigt låga nivåer inomhus. När det gäller att dämpa lågfrekvent ljud räcker det oftast inte med en ljudlamell, det krävs då grövre artilleri!

I samband med renoveringen beslutade

föreningen att även byta till aluminiumbågar i de fönster där det var lämpligt. De runda karmar som inte lämpligen kunde bytas ut renoverades på traditionellt sätt. Alla fönstren försågs även med nya isolerglas med betydligt bättre u-värde än de tidigare. – De hade många olika typer av fönster och en av de mest varierade beställningar vi någonsin fått, säger Kenny Lundegård. I fasaden mot gatan har vi gjort olika lösningar beroende på vilket våningsplan det gällde. Det var exempelvis väldigt stora skillnader i slitaget på fönstren längst upp jämfört med de som satt längst ned. En tid efter att projektet avslutats kontak-

tade styrelsen åter IWA 21 och ville att de

även skulle renovera fönstren på innergårdens fasad. – Det kändes bra och vi tog det som ett kvitto på att det var nöjda med vårt arbete, säger Kenny Lundegård. Varje fönsterprojekt är unikt. Utmaningen i och med det här projektet var kombinationen med spröjs i fönster med välvda sidor. I höstas var arbetet klart och hos Brf Vaktparaden är alla boende nöjda med sina fönster. – Företaget var otroligt professionella och kunniga, säger Michael von Rosen. Det har inte gått tillräckligt lång tid sedan arbetet avslutades så vi har ännu inte kunnat se hur mycket det totalt påverkar energiåtgången per år. Men vi upplever att det blivit varmare i lägenheterna.

B O B Ä T T R E 2 / 2 0 1 9 | 35