Page 1

Nieuwe LB ronde 2012! Sigried Wevers

Solliciteren naar de functie van Leerkracht Plus. 1. Vul het sollicitatieformulier Leerkracht Plus in. Dit formulier vind je op de website van de stichting onder Personeel 2. Lever dit in bij de directeur van je school. 3. In april / mei voert de directeur, samen met een collega directeur, het sollicitatiegesprek. 4. Binnen korte tijd erna, afhankelijk van het aantal gegadigden per school, hoor je of je per 1  augustus wordt benoemd voor de functie Leerkracht Plus. 5. Bij een afwijzing volgt een nagesprek waarin de redenen worden toegelicht. Het kan zijn dat je  niet het eerste jaar wordt benoemd, maar wel perspectief krijgt op de nabije toekomst.

+ plaatje leerkracht

7. Solliciteren naar de functie van Leerkracht Plus 2012  

4. Binnen korte tijd erna, afhankelijk van het aantal gegadigden per school, hoor je of je per 1 augustus wordt benoemd voor de functie Leer...

7. Solliciteren naar de functie van Leerkracht Plus 2012  

4. Binnen korte tijd erna, afhankelijk van het aantal gegadigden per school, hoor je of je per 1 augustus wordt benoemd voor de functie Leer...

Advertisement