Page 1

TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg FSB indkalder hermed til ordinært

AFDELINGSMØDE Mandag den 24. september 2012, kl. 19.00 i salen på Tingbjerg fritidscenter, Terrasserne 40.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Indkomne forslag. 5. Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler i 2011. 6. Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler i 2013. 7. Boligafdelingens driftsbudget for 2013. 8. Valg til bestyrelsen. 8a. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (bestyrelsen består i alt af 13 personer) 8b. Valg af minimum 4 suppleanter for 1 år. 8c. Valg af revisor for 2 år. 8d. Valg af revisorsuppleant for 1 år. 9. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest mandag den 10. september 2012 på adressen Midtfløjene 16, 2700 Brønshøj. Husk allerede at afsætte dagen nu, så er du måske den heldige, der går hjem med en dejlig købmandskurv, som vil blive udtrukket på indgangsbilletten. Man skal være 18 år eller derover for at kunne deltage på afdelingsmødet. Der er mulighed for børnepasning under mødet. Fsb’s vedtægter fås på afdelingsbestyrelseskontoret og kan endvidere hentes på fsb’s hjemmeside: http://www.fsb.dk/Beboer/Nyheder/NyeVedtaegter.aspx Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Nr. 4 – 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB


Lederen

Meddelelser fælles fra FSB og SAB.

Meddelelser der vedrører SAB. Tingbjerg oplever for tiden en del indbrud. Hvis du observerer personer eller køretøjer, der udviser en mistænkelig adfærd, er det klogeste du kan gøre, at anmelde det til politiet. Lad vær med at løbe unødig risiko ved at tage sagen i egen hånd. Bestyrelsen har endnu engang bedt administrationen om, at økonomien i SABs 5 afdelinger bliver gennemgået. Derfor vil der på et møde med ledelsen i boligorganisationen og vores lokale leder af Tingbjerg Forum blive fremlagt en analyse af udgifterne. Mødet afholdes i løbet af september 2012.

Bestyrelserne håber alle vore beboere har haft en god sommerferie. Bestyrelserne har fået oplyst, at stort set alle ombyggede lejligheder i Helleborg og Hækkevold er udlejet. Indflytningen er nu i fuld gang. Udbedringsarbejderne på baldakinerne påbegyndes i den nærmeste fremtid. Der har været leveringstid på de nye baldakiner, der skal opsættes til erstatning af de defekte. Stof til næste nummer af Tingbjergbladet afleveres senest den 2. oktober 2012

Kulturhus igen I formanden for afdelingsbestyrelsen/FSB svar i Tingbjergbladet vedr. kulturhus anføres, at ingen fra afd. 50 kan sidde i det nedsatte udvalg. Som formand for begge FSB afdelingerne må du da være selvskrevet, selvom du bor i afd. 50. Hvordan vil du ellers kunne arbejde for afdeling 1s interesser?

Opgaver kan delegeres, men ikke ansvar. Du er jo som skrevet formand for begge afdelinger. Hvad har bestyrelsen gjort for helt at afklare afd. 50 stilling, når tiden oprinder og der skal betales bidrag til kulturhuset? Er der indgået bindende aftaler eller bare mundtlige tilkendegivelser?

TV-Tingbjerg igen Jeg undrer mig stadig over, at regnskaberne som bestyrelsen og jeg havde i Tingbjergbladet ikke blev kommenteret. Hverken det af bestyrelsen i nr. 4/2009 eller de senere regnskaber jeg havde i bladet. Var mine læserbreve kommenteret med oplysningerne om, at der med forsinkelse blev udbetalt tilskud fra kulturministeriet ville megen skriveri kunne være undgået. Til formanden kan jeg sige, ja det er korrekt, at jeg blev inviteret til

et møde ved TVT om nævnte, men da regnskaberne havde været i Tingbjergbladet var det da af stor interesse for alle beboere, at få oplysningerne. Derfor afslog jeg at møde. Afslutningsregnskabet som Pernille Høholdt nævnte, og som havde et overskud på ca. 25.000 var efter den seneste(?) regning var betalt dog kun 7.799,09 kr. jfr. sidste nyt fra Pernille Høholdt. Så må vi håbe, at det er den sidste regning.

Tingbjergbladet igen Skal Tingbjergbladet stadig kun være et cover for Tingbjerg Times, eller har bestyrelserne andre tanker? At meddelelser og referater fra bestyrelses-

2

møder fremtidig vil kunne læses på en hjemmeside vil da ikke give mere stof til Tingbjergbladet, tværtimod.

Det Grønne Tingbjerg Under en tur rundt i Tingbjerg ser man tydeligt alt det grønne. Det er nok ikke med vilje, at meget af det grønne er kommet. Det er p.gr.a. manglende vedligeholdelse. Skal vi i al fremtid se på, hvordan området Tingbjerg forfalder og bliver overladt til naturen? Det er vel ikke det der er meningen med Grøn By. Jeg har tidligere skrevet om forfaldet omkring tidligere TVT. Jeg har taget et par fotos der viser en bygning der er ved at blive overgroet af efeu. Allerede nu er efeuen ved at kravle ind under taget og vinduer og især kæl-

dervinduer er overgroet. At bagindgangen har mandshøje brændenælder er dog kun en fordel. Evt. tyve vil ikke være så interesserede i den adgangsvej Er det ikke på tide vi får effektiviseret vedligeholdelsen af de grønne områder. Er det mangel på midler, så må og skal vi spytte i kassen. Til gengæld må vi så forlange, at der bliver gjort noget ved det. Jeg undrer mig over, at det især er FSBs områder alt sådan gror til. Er jorden mere frugtbar ved FSBs afdelinger?

Husorden er svær at efterleve og opretholde, når de eksisterende forbud/påbud og anvisninger ikke er up to date. Var det ikke en ide, at boligforeninger og afdelingsbestyrelser udarbejder et udkast til en ny Husorden som vil være til at efterleve for alle parter

samt at få udkastet behandlet og vedtaget på afdelingsmøderne. Det vil være en fordel at de to boligselskabers Husorden var ens, så ikke noget var tilladt i den ene men ikke i den anden af Tingbjerg. Nielsen, Langhusvej 81

Grundet sygdom kan formanden ikke svare på læserbrevet i dette nummer. Svar kommer i næste blad.


Aftale med dansk Kabel-tv Der er mellem SAB, fsb, Kollegiet og Utterslevhuse indgået en 3 årig aftale med Dansk Kabel TV om levering af internet, telefoni og tilhørende serviceydelser med start den 1 september 2012. Sammen med et godt arbejdende IT udvalg, Dansk Kabel TV. Rådgivende Ingeniørfirma Balslev og ejendomskontoret er det lykkes, at få en rigtig god aftale på plads, som de respektive afdelingsbestyrelser har kunnet nikke ja til.

10/10Mbit/s bredbåndsforbindelse kr. 25/25/Mbit/s kr. 50/50/Mbit/s kr. 60/60/Mbit/s kr.

Aftalen indeholder i korte hovedtræk følgende:

Serviceområdet : Serviceabonnement

Internetområdet: Alle får en delt båndbredde på 500 MB mod tidligere 300 MB til samme pris – pt. kr. 59.- pr. måned. Hvis det viser sig at bredbåndstrafikken belaster kapaciteten på de 500 MB opgraderes forsyningen med 10% om året – til samme pris. Signalet fremføres fremover i jord og ikke som et luftbåren radiosignal, hvilket giver en mere stabil forbindelse. De beboere som måtte ønske en individuel bredbåndsforbindelse har mulighed herfor ved en betaling på:

99.00 pr. måned 159.00 “ 199.00 “ 249.00 “

Telefoniområdet: Takseret abonnement NU kr. 35.00 FØR kr. 35.00 Fast pris abonnement NU kr. 75.00 FØR kr. 115.00

NU kr. 111.250 FØR kr. 178.538

Alle priser er inkl. moms Afslutningsvis skal jeg oplyse at Dansk Kabel TV lancerer de nye individuelle båndbredder for SAB/ fsb, Utterslevhuse samt Tingbjerghjemmet den 1 september 2012 og Kollegiet den 1. oktober 2012. Telefonipriserne træder i kraft for alle pr. 1 september 2012. Dansk Kabel TV forventer at udsende materiale herom medio august 2012. Med venlig hilsen Johnny Priess Driftssouschef

Læserbrev Glad gik jeg op til vores, troede jeg, dejlige selskabslokaler, fredag den 18/5 2012. Vi skulle gøre klar til min 70 års fødselsdag om lørdagen, men desværre blev dagen ikke som jeg kunne ønske. Stor skuffelse, udslagsborde og stole var ikke rengjorte, nå det kunne være en smutter, så i køkkenet, men der blev det ikke bedre, og jeg opremser: Ovn, kaffemaskine ikke rengjorte, fedtet spækbrædder, gryder ikke rengjorte, grydelåg ikke til at

finde, bardisk ikke aftørret, flaskehylde i køleskab i bar flækket, borde og stole oplagret i lille køkken, så flugtvej var spærret, hvilket jeg var meget nervøs ved. Håndvask på dametoilettet defekt afløb. Jeg kontaktede den ansatte pr. telefon, hun ringede tilbage med den besked, at blikkenslageren ikke mente, at det var akut nok til en udrykning. Vi blev henvist til at damerne skulle bruge herretoilettet, hvilket min søster på 88 år nægtede.

Det undrer mig, at den ansatte ikke har observeret at afløbet var stoppet, hvordan kan man rengøre en vask uden at bruge vand, hvis hun havde gjort det, var der masser af tid, til at rekvirere en blikkenslager. Jeg henvendte mig til hr. næstformand Bjarne Jakobsen, og der fik jeg et forventet arrogant svar, ”er du utilfreds, så lad være med at leje lokalerne”. Er der noget jeg har misforstået? I min naivitet troede jeg, at

lejerforeningen er til for lejerne, men efterhånden synes jeg, at bestyrelsen ligner en flok forstenede beboerdemokrater. Jeg påstår ikke, at det er den ansatte, der har et problem, grunden kan også være manglende tilsyn. Og kald mig bare Linda, hvis ikke andre lejere har været udsat for det samme.

weekenden er dyrt, derfor mener bestyrelsen at man så vidt muligt bør undgå disse. Bestyrelsen beklager at håndvasken ikke var i orden og vi vil overveje om vi skal ændre praksis på dette område. Det undrer os, at du ikke har rettet henvendelse til bestyrelsen med din klage, da det ifølge

selskabslokalets love er bestyrelsen der behandler evt. klager. Hvis du ønsker en yderligere snak og uddybning af ovenstående er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen Linda Sørensen Ruten 81

Svar på læserbrev Kære Linda Bestyrelsen beklager, at du ikke har været tilfreds med det lejede lokale. Selskabslokalerne på Ruten bliver lejet ud stort set hver eneste weekend og bliver således brugt rigtig meget. Vi skal understrege, at det er beboernes pligt at aflevere lokalerne, som de selv

ønsker at modtage dem. Rengøringsdamen har ingen pligt til at slå borde ud for at rengøre dem eller kigge alle gryder efter. Hvis beboerne ønsker en standard, hvor alt er tjekket efter hvert lejemål, så ville der blive tale om helt andre priser for leje af lokalet. Håndværkerudkald i

Med venlig hilsen Stig Kaspersen Formand

3


Udlejningskalender for SAB selskabslokaler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Udlejningskalender for FSB selskabslokaler

Januar

Februar

Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon 38 27 90 00 tingbjergforum@kab-bolig.dk

Marts

Vagttelefon:

April

Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Personlig henvendelse: Alle dage fra kl. 10-11 Tirsdag fra kl. 16-18 Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl. 8.30-10

Maj

FSB’s ejendomskontor

Juni

Mandag - torsdag kl. 10-12 Tirsdag også kl. 16-18 Fredag lukket

Juli

Udlejning af selskabslokaler:

August

Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Personlig henvendelse: Mandag - torsdag kl. 10-12 Tirsdag også kl. 16-18 Fredag lukket Telefonisk henvendelse: Man-, ons- og torsdag kl. 10-15 Tirsdag kl. 10-18 Fredag lukket afd.best.fsb@tingbjergnet.dk

September

Afdelingsbestyrelsen FSB:

Oktober

KONTORTIDER

November

Sekretær i beboerforeningen Anne Michelini

December

Bestyrelsesmedlemmer: Tom Christensen Langhusvej 35 Nancy Zwick Gavlhusvej 25, 2.tv. Bjarne Jensen Vingegavl 9, st.tv. Leif Jørgensen Grostedet 3, 1.tv. Olly Thorndahl Langhusvej 28, st.tv. Ole Nielsen Grostedet 2, 2.mf. Janni Olsen Midtfløjene 10, st.tv. A. Hoffmann Mortensen Gavlhusvej 15, 2.th. Peter Eierdal Tingbjerg Ås 13, 2.th. Sheikh Mohammad Saleem Gavlhusvej 23, 2.tv.

Sort felt = optaget. Under stregen dækker år 2012. Over stregen dækker år 2013. Lokalerne kan reserveres højst ét år frem – regnet fra reserveringsdagen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Keld Fredericia, formand Langhusvej 8, 1.th. Kirsten Madsen, næstformand Langhusvej 34, st.th. Henrik Duusgaard, kasserer Virkefeltet 1, 1.th.

Sort felt = optaget. Under stregen dækker år 2012. Over stregen dækker år 2013. Lokalerne kan reserveres højst ét år frem – regnet fra ugen hvor lejedato falder.

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

BEBOERFORENINGENS FSB’s BESTYRELSE

LEJERFORENINGENS BESTYRELSE Stig Torp Kaspersen, formand Terrasserne 29 st.tv. Bjarne Jacobsen, næstformand Ruten 95, st.th. Gisela Neumeyer, kasserer Ruten 93, 2.D Bestyrelsesmedlemmer: Iljas Zymberi Terrasserne 3, 2. tv. Poul Pedersen Langhusvej 20, 1. th. Ole Petersson Ruten 65, 1. tv. Hans Nielsen Ruten 63, 1. th. Pernille Høholt Ruten 8A, 2. sal dør 4 Per Silberg Ruten 83, st.th. Pia Nielsen Tårnhusstræde 12, 2. tv. Kim Hansen Terasserne 17, st. th. Suppleanter: Else Jørgensen Bygårdstræde 14, 1. th. Lisbeth Meier Ruten 95, 2.tv. Sekretær i Lejerforeningen: Karin Hansen

KONTORTIDER Lejerforeningen: Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Mandag til torsdag kl. 10-12 samt tirsdag kl. 17-18 ab-tingbjerg@kab-bolig.dk

Udlejning af selskabslokaler: Tirsdag kl. 17-18 Tlf. 38 27 90 00

SAB’s ejendomskontor Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Personlig henvendelse: Alle dage fra kl. 10-11 Tirsdag fra kl. 16-18 Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl. 8.30-10

Vagttelefon: Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon 38 27 90 00 tingbjergforum@kab-bolig.dk Litotryk København A/S • 43 43 66 00

Tingbjergbladet 4  
Tingbjergbladet 4  

tingbjerg bladet nr 4

Advertisement