Page 1

11.12.2012

VARASTOINVENTAARIOT Jälleen on aika tehdä varastoinventaariot. Kertauksen vuoksi listaus, mitä inventaariolistoista tulee ilmetä: -

nimike

-

määrä

-

á - hinta

-

hinta yhteensä

-

varaston arvo yhteensä

-

hinta ilman arvonlisäveroa

Listat on päivättävä 31.12.2012 riippumatta siitä, milloin inventaario konkreettisesti suoritetaan. Listoja ei saa täyttää lyijykynällä ja 2 henkilön on varmennettava ne allekirjoituksellaan. Inventaariota ei kannata tehdä liian tarkasti. Esimerkki: Jos maustepurkki on otettu käyttöön, se voidaan katsoa käytetyksi kokonaan eli sitä ei laiteta inventaariolistaan. Yleiseksi ohjeeksi voidaan ottaa, että vaihto-omaisuus katsotaan kokonaan käyttöön otetuksi, siinä vaiheessa, kun se otetaan käyttöön, jos sen hankintahinta alittaa 10 euroa eli sitä ei merkitä inventaariolistaan. Edellä mainitusta huolimatta inventaariolistaan otetaan mukaan kaikki vielä käyttöön ottamattomat vaihto-omaisuushyödykkeet riippumatta niiden hankintahinnasta. Liitetiedostossa lomakepohja inventaariota varten. Toimita listat Leilalle viimeistään 4.1.2013 mennessä.

Terveisin Leila JAKELU

Opiskelijaravintolat Opetusravintola Rosetti Kanttiini Logistiikka Autoala Suunnitteluassistentti Floristiluokka Kasvihuone Opinkukka


Sivuno 1

INVENTOINTILUETTELO Päiväys

Varasto/vastuualue

Tavaran nimike

Määrä

a hinta ilman alv

Yhteensä ilman alv

YHTEENSÄ

Inventoinnin suorittajien allekirjoitukset (2 henkilön allekirjoitus)

Sivuno


Tavaran nimike

Määrä

a hinta ilman alv

Siirto edelliseltä sivulta

YHTEENSÄ Inventoinnin suorittajien allekirjoitukset (2 henkilön allekirjoitus)

Yhteensä ilman alv

Inventaario ohje  
Inventaario ohje  
Advertisement