Page 1

19-11-2010

Conceptueel denken & visualiseren – CODV10 Wat verstaat men binnen Industrieel Ontwerpen onder een concept?

een product-, systeem-, of procedure-ontwerp, dat in alle denkbare en voorstelbare consequenties (in alle ‘layers’) doordacht is

de ‘layers’ vormen de vakgroepen I.O. (bedrijfskunde – engineering – ergonomie – vormgeving – ecologie), de ‘contextualisatie van innovatie’, ontwerpprincipes en –methodieken en tijdsdimensie(s)

reflectief zijn industriële productconcepten goed te beoordelen met behulp van internationale jury-criteria binnen Industrial Design Engineering

Pioneer 10 -1972

contextualisatie van innovatie

contextualisatie van innovatie

• Innovationsgrad • Funktionalität • Ergonomie • Selbsterklärungsqualität • Formale Qualität • Ökologische Verträglichkeit • Langlebigkeit • Symbolischer und emotionaler Gehalt • Produktperipherie

Philippe Starck – Bubble Club, Kartell 2000

degree of innovation functionality ergonomics self-explanatory quality formal quality ecological soundness durability symbolic & emotional content product peripherals jurycriteria Red Dot.de

contextualisatie: indoor outdoor design

1


19-11-2010

Conceptueel denken & visualiseren – CODV10

Wat dient een concept-ontwerp te bevatten? •

visualisatie / communicatie van het productconcept (: procedure parachutespringen)

probleemstelling en –oplossing door grondige analyse (: Duravit - urinoir met vlieg)

het ‘leesbaar’ maken van een productconcept en gebruiksprocedure (: Stelton koffiekan + Tim’buk)

Conceptueel denken & visualiseren – CODV10

Hoe komen de beste concepten tot stand? smool stool / robert bronwasser

op incrementele wijze komen tot een visie van een concept (rijping van een concept, via diverse productgeneraties)

grondige analyse van een probleem en genereren van pve (als iteratief proces met onverwachte uitkomst)

idee en ‘verlichting’: ingeving door holistische visie (de ‘sluier van de tijd’ valt weg)

2


19-11-2010

KEVI castor / Jorgen Rasmussen (1967)

concept (pve) zes eierdozen over tachtig kilometer franse wegen transporteren (40er jaren)

productresultaat en identiteit

Refugee Radio Mareike Gast (2005) Design Academy Energie door radiogolven (DIY-kit voor AM)

technologie extensivering

3


19-11-2010

Industrieel

Ontwerpen + conceptueel denken

Uitgangspunten: toegepaste technologieën

● democratisering (massa)

gebruiker georiënteerd (primaire/ secundaire)

● veiligheid

situatie georiënteerd (productomgeving)

● comfort

legitimiteit

● zinvol/ waardevol

● elitisering (nische)

Focus: creëren van (subtiele) meerwaarden (… fluisterasfalt)

Industrieel Ontwerpen + conceptueel denken Ontwerpprincipes: •

slimmer!

onverenigbare criteria samenbrengen (‘der Ingenieur ist nichts zu schweur’)

functies toevoegen, integreren (> technologiegehalte)

functies scheiden (> identiteit)

aansturen op gunstige neveneffecten

complexiteit reduceren, wegontwerpen (… hidden engineering)

ook denken in omgekeerde processen

geïntegreerd (holistisch) denken: systemen, procedures, cascades (lifecycle)

logisch én associatief ontwikkelen

incrementele verbeteringen

technology & design assessment: reflectie

4

sgf  
sgf  

sdfgsdfgsdg, gadfgg

Advertisement