__MAIN_TEXT__

Page 1

PLAN FOR DEN REGIONALE PARKEN facebook.com/varangerarcticnorway


VARANGER ARCTIC NORWAY Dette er en plan for den regionale parken Varanger Arctic Norway, som er en plattform for samhandling mellom aktører i landets mest spennende region: Kommunene Vardø, Vadsø, Nesseby og Båtsfjord, lokalt næringsliv og myndigheter for næringsutvikling knyttet til natur og kulturverdier.


3


DET SPESIELLE MED VARANGER


Norges eldste natur og kulturlandskap – som fortsatt er ungt og dynamisk

PĂĽ toppen av verden!

Den polare stemningen Flerkulturelt med samisk, norsk, finsk, kvensk og russisk

Mytiske landskap, tro og overtro

5


VARANGER ARCTIC NORWAY Der unik natur, kultur, mennesker og næringsliv spiller hverandre gode og gir vekst

Røft, uslipt og naturlig

6


MÅLENE SOM SKAL BIDRA TIL · · · ·

Verdiskaping der vi bor bygd på natur- og kulturverdier Fokus på omdømme- og merkevarebygging Økt attraktivitet for regionen som reisemål Fellesprosjekter på tvers av kommunegrenser, bransjer og frivillige organisasjoner · Synergier i samspillet med Varangerhalvøya Nasjonalpark

STRATEGIER – VI SKAL NÅ MÅLENE GJENNOM · Solid forankring i kommunene Båtsfjord, Nesseby, Vadsø og Vardø · Samarbeid med privat næringsliv, statlige virksomheter, fylkeskommunen, museene, utviklingsaktører og frivillige organisasjoner · Gode møteplasser · Konkrete små og store prosjekter - først og fremst definert ut i fra næringsaktørenes behov · Kommunikasjon via sosiale medier

7


8


SATSINGSOMRÅDER · Smaken av Varanger – mat · Fortellinger om Varanger – opplevelse og reiseliv · Bildene av Varanger – omdømme om merkevare · Det flerkulturelle Varanger – historien og servicen · Naturen i Varanger – tilgang og vern · Menneskene i Varanger – bli bedre kjent · Stedsutvikling i Varanger

9


ORGANISERING · Parksamarbeidet Varanger Arctic Norway eies av kommunene Båtsfjord, Nesseby, Vadsø og Vardø · Varanger Næringsenter AS er sekretariat · Bedrifter, offentlige virksomheter og andre aktører inviteres med i prosjektet gjennom samarbeidsavtaler · Samarbeidsforum der interesserte aktører som ikke har egne avtaler, inviteres inn · Medlem av organisasjonen Norske Parker

FINANSIERING · Grunnfinansiering med årlig tilskudd fra kommunene. · Medfinansiering fra partnere gjennom eget arbeid og økonomi · Tilskudd fra planlagt ny nasjonal pott via Norske Parker · Bidrag fra enkeltprosjekter som har egen finansiering · Salg av tjenester

10


11


12


NORSKE PARKER Varanger Arctic Norway vil være en del av Norske Parker som er organisasjonen for lokale og regionale parker. Norske Parker definerer park på følgende måte: En dynamisk, langsiktig og forpliktende samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv, med en interesse for å ivareta og videreutvikle natur- og kulturverdier i et definert landskapsog identitetsområde. Regionale parker er et internasjonalt konsept.

13


EIERE Båtsfjord kommune

Nesseby kommune

Vadsø kommune

Vardø kommune

Foto: Bjarne Riesto, Torgrim Halvari og Bente Iversen

14


15


facebook.com/varangernĂŚringssenter

Profile for Arktisk design

Varanger Arctic Norway  

Plan for den regionale parken / Varanger Næringssenter

Varanger Arctic Norway  

Plan for den regionale parken / Varanger Næringssenter

Advertisement