Page 1

Per Larsen gik stille og roligt i gang med fortællingen om hans arbejdsliv ved politiet igennem 43 år, og kedeligt havde det ikke været. Først Onsdag d. 11. januar var der som betjent, kriminalchef, anklager, efterretningschef og samling i Revninge Sognetil sidst politiinspektør. Han gård. Denne gang pga. fortalte om sjove episoder der havde været, på trods af det alvorlige, der ligger i at arbejde med kriminalitet, om kriminalitet og politiarbejde generelt,og ikke mindst om de store sager han havde haft,og dem var der en del af. En af dem, var sagen om Bleforedrag af Københavns fhv. kingegadebanden,som havde fyldt meget i lang tid, men chefpolitiinspektør Per Larendte med en opklaring på sen. Det var en af de dage, trods af vanskeligheder.Han hvor det var lidt sjovere at fortalte om tiden med den være hjælper til et arrangekolde krig,spioner og et mement, da salen var fyldt.Vi havde selvfølgelig diskuteret get velfungerende og omfathvor mange der ville komme tende hjemmeværn,som hjalp godt til med informatioog heldigvis fik de ukuelige optimister ret og "realisterne" ner.Han kom ind på bandekriblev dejligt overrasket, så alle gene,som igennem 3 årtier og til stadighed ændre konstellastole måtte i brug. tioner,som gør det svært at

PER LARSEN I REVNINGE SOGNEGÅRD

bekæmpe til bunds.Han fortalte om opgaverne med det store cop15 møde,Cristiania,stoffer i gaderne og meget mere.Han sluttede af med at fortælle om sin egen kræftsygdom og hans derafkommende store engagement i kræftens bekæmpelse. Med os hjem fra en dejlig aften fik vi spændende historier fra en meget jordnær,venlig og sympatisk mand,og en masse dejlig snak med andre mennesker. Sådanne aftener må vi have lidt flere af.

BESTYRELSEN FOR REVNINGE SOGNEFORENING Bestyrelsesformand Annelise

Greve

65 32 52 32

Næstformand

Rasmus

Frederiksen

65 32 58 57

Kasserer

Niels N

Rasmussen

65 32 11 61

Sekretær

Karina

Terkelsen

26 29 38 86

Bestyrelsesmedlem Helene

Odgaard

60 48 14 71

Suppleant

Louise

Kornbek

23 45 12 89

Udlejning

Line

Martinussen

65 32 18 53

Redaktører

Karina og fmontage@msn.com Rasmus 8

1. UDGAVE 2012

Revninges Beboerblad F O R S I D E S T O F

Interlokalt Melodi Grand Prix i Sognegården lørdag den 17. marts kl. 18.00 Vi gentager sidste års succesfulde MGP med fællesspisning kl. 18 og efterfølgende Melodi Grand Prix. Vi beholder samme inddeling af Revninge sogn som sidste år. Til anledningen er der dannet et Grand Prix orkester, sammensat af lokale musikere. Vi har en jury som kommer med deres vurdering om koreografi, X-faktor, musikalitet og meget andet! Der sluttes af med dans til Live musik. Hver gang lokale stiller op på de skrå brædder i sognegården, viser der sig nye talenter! Gå derfor ikke glip at dette års MGP!!!!!!!!!!!!! Dørene åbnes kl. 17.30. Man medbringer sin egen mad. Drikkevarer skal købes. Ønsker I allerede nu at sikre Jer pladser kan tilmelding ske til Karina tlf. 26293886 ell. Annelise tlf. 65325232 Fortæl hvilket område I hører til, og vi vil forsøge at placere folk områdevis


Medlemskontingent for 2012 Skulle man ikke have nået at betale kontingent til sogneforeningen så kan det nås endnu indbetalinger kan finde sted på konto nr. 2377-7625638954

Storfest i Revninge I/du indbydes hermed til Storfest i Revninge Sognegård Lørdag d. 4. februar kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 18.00.

Hjertestarter i Revninge

Band: Girls Underwear (Jacob Dues band)

I Revninge arbejder vi i sogneforeningen på at finde midler til at flytte Kertemindeegnens Friskoles hjertestarter udenfor, således at den bliver tilgængelig for alle der bor i Revninge og omegn.

Pris kr. 140,- Ønsker man også buffet er den samlede pris kr. 200. Buffeten bestående af 2 slags kød, flødekartofler og salat. Øl og vand kan købes, drikkelse må gerne medbringes.

Tilmelding ”først til mølle princippet” og betaling senest den 21/01/2012 til:

Flere lokale foreninger har allerede tilkendegivet deres velvilje til at støtte dette fremragende projekt, som kan være til glæde for os og vores lokalsamfund. Ønsker man at bidrage til dette projekt kan man kontakte bestyrelsen og aftale nærmere.

HUSK……….HUSK……….HUSK SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN TIL: TEMAFEST I REVNINGE LØRDAG DEN 6 OKTOBER TEMAET ER EVENTYR TILMELDING TIL KARINA 26293886 / LISBETH 53727602/ DIANA 26703129

HAR DU TÆNKT PÅ AT….

Line Martinussen tlf.: 22 52 97 75 Karina Terkelsen tlf.: 26 29 38 86 Vi glæder os til at se Jer alle i festligt humør. Med venlig hilsen Revninge Sogneforening

JULEBANKO TAK På Revninge Sogneforenings vegne vil vi gerne takke alle der deltog i vores Julebankospil. 110 glade mennesker i alle aldre var mødt op til en hyggelig aften i selskab med andre fra sognet og omegn... En masse flotte sponsorpræmier blev vundet og vi ønsker Bo Rasmussen tillykke med bilen Tusind tak til flg. sponsorer, der gjorde det muligt at afholde spillet: Recoverit v/Ivan Braun - Salon Petite v/Sine Rasmussen - Fyns Gulvslibning v/Kasper Larsen - Malerfirmaet Rasmus Christensen - Rita, Revninge - Spar Rynkeby - Mekopartner - Lunds Elteknik v/Thomas Lund Kirkeladen i Mesinge -Sibiriens Specialfoder v/Terkel Rasmussen - Nordfyns Bank - Sparekassen Faaborg Preuts El v/Knud Erik Preut -Tandklinikken Almera - Mathilde´s Blomster v/Dea Hjort - Hans Olav Knudsen - Pølsevognen - Clausen's Efterflg. - Revninge Autoværksted - Langegades Bageri - Den Gl. Købmandsgaard, Superbrugsen, Ktm. Knud Melbye - samt lokale anonyme sponsorer...

….du kan leje service i Sognegården?? Det er billigt, det er nemt og der er mulighed for at leje til cirka 38 personer. Det koster 2 kr. pr kuvert

Kontakt: Ingrid Lund, tlf. 65321791 for nærmere info.

En stor tak til Kølstrup Forsamlingshus for lån af bankoudstyr 2

7


Generalforsamling i Revninge Sogneforening tirsdag den 20. marts 2012 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: Mekopartner Revninge

Vejlebæksvej 10

Alt i Autoreparation

5300 Kerteminde

LANPARTY i Sognegården: -For Jer, der elsker at spille hele natten med vennerne, arrangerer Sogneforeningen LANPARTY fredag den 2. marts fra kl.18.00 til lørdag den 3. marts kl. 12.00. Hvis du går i 6. klasse eller derover kan du deltage. Medbring din computer, en forlængerledning med stikdåse, drikkelse og snacks til eget forbrug. Husk en sovepose og liggeunderlag, hvis du må overgive dig til søvnen i løbet af natten!

1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning. Gruppernes beretning 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 4. Valg af bestyrelse, revisor og 1 suppleant 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt

Rygning og alkohol er ikke tilladt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

Der vil være et beskedent udbud af sodavand, slik og chips, som kan købes. Mht. mad aftales dette når vi kommer lidt nærmere.

Medlemmer af sogneforeningen er stemmeberettiget. Sogneforeningen giver kaffe og brød.

Pris for deltagelse: 50 kr. som betales ved ankomst i Sognegården. Der vil være mindst to voksne i Sognegården hele tiden. Derfor har vi brug for forældre eller andre, som vil tage en tjans i løbet af natten eller hjælpe med at sætte op. Tilbud om forældrehjælp og tilmelding: 16. februar til Annelise tlf.: 20 12 51 61

Loppemarked i Sognegården Lørdag den 16. juni. Har I effekter, som I ønsker at give til Revninge Sogneforening, er vi interesseret i at høre nærmere herom. Ved dette års loppemarked kan du udover at sælge dine egne effekter, også donere ting til Sogneforeningen– Så gem allerede nu effekter som kan sælges ved loppemarkedet.

Kl. 18 er der fællesspisning før generalforsamlingen.

Arbejdsdag Onsdag 28/3 kl. 16.00 Så er det igen blevet tid til at give Sognegården en overhaling. Denne gang er det rengøring over det hele samt lidt udenfor.

Medbring gerne haveredskaber, hvis du er til udendørsarbejde eller din værktøjskasse, hvis du er fiks på fingrene. Der vil vanen tro være et lettere traktement når vi er færdige med det hårde slid. 6

3


Priser for leje af SognegĂĽrden

4

Fordi dine data kan reddes Tlf: 31 38 11 30

Lille sal med foyer og køkken

2100 kr.

Store sal med lille sal, foyer og køkken

2800 kr.

Depositum 1000 kr. som skal betales senest 14 dage efter kontrakten er modtaget. Ellers annulleres kontrakten. 5

Revninge Sogneblad  

Sogneblad, 1. kvartal 2012

Revninge Sogneblad  

Sogneblad, 1. kvartal 2012