Page 1

TEMA

SKROTEKSPORT

Situationen for Kommunekemi

Farvel til farligt affald Nye danske afgifter på farligt affald tvinger virksomheder til at rette blikket mod udenlandske forbrændingsanlæg. Fynske Kommunekemi mister kunder og risikerer at lukke inden for de næste fem år, mens Danmark kan komme uden for indflydelse på det miljømæssige område.

Det handler kun om kroner og ører. Virksomheder, der behandler farligt affald, kan være nødt til at reducere omkostningerne for at beholde kunderne, for ellers kan kunderne få det behandler billigere et andet sted. Joan Maj Nielsen, ekspert i farligt affald, COWI

Af Karina Cecilie Møller Foto: Karina Cecilie Møller kmoel09@student.sdu.dk

DØDSDØMT. Tunge, mørkegrå skyer hænger på himlen over Kommunekemi. Inden 2015 spår økonomidirektør Michael Reedtz Sparrevohn, at virksomheden er nødt til at slukke endeligt for forbrændingsanlægget. Fra sin plads i kontoret har han et gigantisk vinduesparti, hvorfra han kan skue over hele virksomheden. - Vi har fået lov til at leve en lille smule længere, men vi har stadigvæk dødsdommen hængende over hovedet, forklarer Michael Reedtz Sparrevohn.

Forbrændingsgiganten Kommunekemi håndterer farligt affald fra større virksomheder som Cheminova og Novo Nordisk. Kommunekemi er den eneste danske virksomhed, der har tilstrækkelig kapacitet til at forbrænde så store mængder af farligt affald. Selv samme virksomhed mener, at det er lovgivningen, der på sigt har givet dem dødsstødet. I starten af 2010 blev farligt affald i Danmark nemlig ramt af nye afgifter, som for Kommunekemi vil betyde, at virksomheden tvinges ud i en international konkurrence.

Vi ser afgifterne som en kæmpe trussel mod vores overlevelse, og nogle af vores konkurrenter kan det samme som os. De andre landes forbrændingsanlæg har bare ikke behandlingsafgifter, som vi nu har fået det i Danmark. Michael Reedtz Sparrevohn, økonomidirektør Kommunekemi I det internationale billede er der flere konkurrenter inden for geografisk nærhed. I Tyskland og Sverige står forbrændingsvirksomheder klar til at importere danske virksomheders farlige affald. Meget af Danmarks kemikalieaffald kan således transporteres i

lastvogne til f.eks. Flensborg, hvor forbrændingsanlægget SAVA har kapacitet til at bortskaffe affaldet. Og her er priserne anderledes konkurrencedygtige, fordi Tyskland i modsætning til Danmark ikke har pålagt afgifter på det farlige affald. - Vi ser afgifterne som en kæmpe trussel mod vores overlevelse, og nogle af vores konkurrenter kan det samme som os. De andre landes forbrændingsanlæg har bare ikke behandlingsafgifter, som vi nu har fået det i Danmark, og de har altså heller ikke den samme omkostningsbelastning, siger Michael Reedtz Sparrevohn fra Kommunekemi. Nogen skal betale Den truede forbrændingsgigant gik ud af 2010 med et underskud på 400.000 kr., og de nye behandlingsafgifter bliver indført i tre etaper. Første omgang af behandlingsomkostninger var derfor allerede en økonomisk belastning for Kommunekemi, da det blev indført i starten af 2010. Næste afgiftsbehandling kommer i 2012, og den sidste tager fat i Kommunekemis

likvider i 2015. Foreløbig forhandler den fynske forbrændingsvirksomhed med politikerne om lovgivningen. - Der er meget, meget stor sandsynlighed for, at vi ikke kan overleve rent økonomisk efter 2015, hvis ikke det

Vi er en virksomhed, som er presset hård af konkurrence fra blandt andet Kina, så vi handler der, hvor det er billigst. Andet har vi ikke råd til. Det er udelukkende et spørgsmål om pris. Christian Bastholm, underdirektør Cheminova

her bliver lavet om, siger Michael Reedtz Sparrevohn fra Kommunekemi. Derfor har virksomheden allerede nu overvejet løsninger ud fra konsekvenserne. Og den ene væsentlige forandring vil være, at det bliver Kommunekemis kunder, der skal betale afgiften med prisforhøjelser. En af de kunder, der afleverer farligt affald til Kommunekemi, er den nordjyske kemikalievirksomhed Cheminova. Hvis de ekstra afgifter bliver pålagt Cheminova vil de årligt komme til at betale op til 20 % mere til Kommunekemi, og det kan få den nordjyske virksomhed til at kigge efter andre tilbud. - Vi er en virksomhed, som er presset hårdt af konkurrence fra blandt andet Kina, så vi handler der, hvor det er billigst. Andet har vi ikke råd til. Det er udelukkende et spørgsmål om pris, siger Christian Bastholm, der er underdirektør i Cheminova. Han forklarer, at Cheminova ligeså vel kan få behandlet virksomhedens farlige affald hos et udenlandsk forbrændingsanlæg som hos Kommu-

nekemi. Cheminova vil dog stadig se på, om de miljømæssige hensyn er i orden. En anden stor kunde hos Kommunekemi er medicinalvirksomheden Novo Nordisk fra Kalundborg. Denne virksomhed betaler det fynske forbrændingsanlæg for at behandle alt sit affald. Her er man også interesseret at finde de mest fordelagtige priser. - Vi følger udviklingen. Og i øjeblikket vurderer vi, hvilke affaldsgrupper Kommunekemi ikke er konkurrencedygtige på. I tilfælde af, at vi vurderer ud fra et miljømæssigt og lovgivningsmæssigt hensyn, at det kan en anden aftager klare bedre og billigere, så vil det falde et andet sted hen. Der har vi ikke noget specielt forhold til Kommunekemi, fortæller Verner Bentzen, der er vicepræsident fra Novo Nordisk. To af Kommunekemis store kunder vil altså søge andre tilbud, hvis deres priser stiger som følge af behandlingsafgifterne. Og her vil Cheminova og Novo Nordisk muligvis rette blikket mod udlandet.

Vi følger udviklingen. Og i øjeblikket vurderer vi, hvilke affaldsgrupper Kommunekemi ikke er konkurrencedygtige på. Verner Bentzen, vicepræsident Novo Nordisk

Det store udland Hos rådgivningsvirksomheden COWI undersøgte man i 2005 Kommunekemis forhold på det danske marked. - Kommunekemi er den eneste virksomhed i Danmark, der har kapacitet til at håndtere så meget farligt affald i Danmark, forklarer Joan Maj Nielsen, der er ekspert i farligt affald hos COWI.

Danske virksomheder med store mængder af farligt affald har altså kun mulighed for at forbrænde hos Kommunekemi, hvis det skal være indenfor Danmarks grænser. Men fordi markedet er liberaliseret er det nu nemmere for de danske virksomheder at hente tilbud hjem fra forbrændingsanlæg i andre lande. Og med flere større forbrændingsanlæg i både Sverige og Tyskland bliver det nemmere at presse priserne. - Det handler kun om kroner og ører. Virksomheder, der behandler farligt affald, kan være nødt til at reducere omkostningerne for at beholde kunderne, for ellers kan kunderne få det behandlet billigere et andet sted. Det er nogle økonomiske overvejelser, som virksomhederne gør sig, forklarer Joan Maj Nielsen fra COWI. Hun henviser til det marked, der i øjeblikket lægger endnu et pres på Kommunekemis priser, der med prisforhøjelsen kan blive mindre konkurrencedygtige. På Kommunekemi er der nervøsitet omkring udviklingen. - Vi ser det som en trussel mod den danske miljøpolitik, om at vi skal have egen behandlingsmulighed for farligt affald – det der bliver produceret i Danmark, siger Kommunekemis økonomidirektør, Micheal Reedtz Sparrevohn. På politisk plan kan Socialdemokraternes Klaus Hækkerup også ane udfordringer. Han har gennem hele forhandlingsprocessen talt Kommunekemis sag og ser ingen gund til at pålægge en stor dansk virksomhed nye behandlingsafgifter, hvis den i forvejen er i skarp konkurrence. Klaus Hækkerup spår også, at Kommunekemis kunder på sigt kan blive nødt til at sende det farlige affald til behandling udenfor Danmark. - Det vil i givet fald betyde, at vi må eksportere vores affald til andre lande, der kan modtage det. Jeg har den grundholdning, at man så vidt muligt skal sørge for sig selv og sit eget affald. Man skal ikke bare eksportere sine problemer til andre lande. Det går ikke i det lange løb, forklarer Klaus Hækkerup. Det skal ændres Hos Kommunekemi har virksomhedens ledelse gennem en læn-

gere periode forsøgt at overbevise regeringen om, at reglerne om afgiftsskatterne skal ændres. - Vi prøver at gøre politikerne opmærksomme på, at der er en problemstilling, der skal gøres noget ved. Men hvis ikke vi kommer igennem med nogle af de ting, så er der ingen tvivl om, at vi ikke kan overleve på sigt, forklarer økonomidirektør Michael Reedtz Sparrevohn. - Enten skal afgiften helt væk, eller også skal vi ind i et system, hvor vi kan få en præmie i tilskud for at behandle farligt affald i Danmark, fortsætter han. Løsningsmodellen er endnu ikke tilgodeset hos Venstre, der ellers i sin tid var med til at vedtage lovgivningen om afgifter på farligt affald. Men den yderste konsekvens vil stadig være, at Kommunekemi bliver nødsaget til at lukke, og det vil betyde, at Danmark bliver afhængig af andre landes forbrændingsanlæg. Det har man allerede set i Holland, hvor myndighederne lukkede det sidste offentlige forbrændingsanlæg. - Holland vurderede, om de havde brug for et offentligt anlæg, og da det ikke var nødvendigt, lukkede de. I dag sender landet farligt affald til Belgien og Tyskland. Når der bliver vedtaget noget politisk i deres nabolande, og priserne stiger, så bliver det

lige pludselig dyrere for affaldsproducenterne. Og det har de ikke selv indflydelse på, forklarer Joan Maj Nielsen fra COWI. Det vil sige, at Danmark kan risikere at komme helt udenfor indflydelse, hvis landet bliver nødsaget til at aflevere alt farligt affald i udlandet. Dansk Folkeparti ser umiddelbart ingen grund til at ændre i lovgivningen. Men Mikkel Dencker, der er partiets skatteordfører, vil alligevel gerne se på, om reglerne bør modificeres. - Umiddelbart mener jeg ikke, at loven skal ændres. Men jeg er da villig til at se på, om lovgivningen fungerer på en måde, så der lige præcis i Kommunekemis specifikke tilfælde er en uheldig effekt af den samlede pakke, som gør, at de får en urimelig hård belastning af de her afgifter, siger Mikkel Dencker. Tilbage i Nyborg forstår Kommunekemis økonomdirektør Michael Reedtz Sparrevohn ikke de nye afgifter. - Hvorfor ikke have en dansk virksomhed, der kan håndtere det farlige affald, som kommer fra danske industri-, medicinal- og kemikalievirksomheder, på en god måde? Det kan vi simpelthen ikke forstå. Vi kan ikke se ideen i det, siger Michael Reedtz Sparrevohn.

I Tyskland og Sverige er der ingen afgifter på forbrænding af farligt affald Danmark har som det eneste land i Nordeuropa indført afgifter på forbrænding af farligt affald Afgifterne bliver indfaset i tre perioder: Først i januar 2010, så i januar 2012 og sidste trejdedel pr. 1. januar 2015 De tre afgifter vil betyde, at Kommunekemi får årlige afgifter på 50-60 mio. kr. Heraf er vil ca. 40 mio. kr. være afgifter, mens de 18 mio. kr. bliver deponeringsafgifter.

Kommunekemi  

Farvel til farligt affald