Page 1

Pedagogisk utveckling fÜr ett modernt lärande

Skola 2.0

FĂśr pedagoger, skolledning och elever

www.medborgarskolan.se Medborgarskolan syd

1


Låt lärare och elever mötas bland molnen.

2 

Medborgarskolan syd


Medborgarskolan - Ett stöd för elever, pedagoger och skolledning Den digitala utvecklingen går allt snabbare. Spel, sociala media och bildkommunikation upptar en stor del av många ungas och vuxnas tid. Vi följer åsikter, nyheter och intressen via olika digitala media. Att utveckla ett källkritiskt tänkande blir allt viktigare för eleverna. Med vår kunskap inom kompetensutveckling breddar vi perspektivet hos elever och personal.

Skola 2.0 Den digitala invasionen i skolan fortsätter. Vårt utbud av kurser, inspiration inom de digitala verktygen och sociala media hjälper pedagoger att skapa nya perspektiv i klassrummet. Vi kallar det den digitaliserade skolan – Skola 2.0.

FORTBILDNING Som kompetensutveckling för pedagogisk personal arrangerar vi seminarier och kurser inom informations- och kommunikationsteknik – IKT. Kurser och föreläsningar skräddarsys för de enskilda individerna, arbetslagen eller hela personalgruppen.

Utbildningsutbud Öka det pedagogiska inslaget eller öka ämneskunskapen inom de områden där ni behöver komplettera er kompetens. Vi kan samarbeta inom språk, idrott och hälsa, IKT, slöjd och estetisk verksamhet. Flera skolor väljer att samarbeta med oss där vi bistår med kompetens i moderna språk och estetiska ämnen. Låt oss skapa temadagar där ordinarie undervisning ingår. Ett exempel är släktforskning där vår specialist och era pedagoger hjälps åt att involvera historia, samhällskunskap, religion, geografi och språk i utbildningen. Förutom vår ledare, som är specialiserad på släktforskning, ingår även licenser till släktforskningsprogram. Oavsett tema kan vi inspirera och komplettera det ordinarie skolarbetet med nya infallsvinklar och idéer.

Under mina år som skolledare upplevde jag en stor skillnad mellan teknikens möjligheter och skolans samlade kompetens. I en skolvärld där alltfler elever har särskilda behov ser jag en stor möjlighet till individanpassning och grupputveckling med hjälp av digitala verktyg. Jag ser även mervärdet för elever att lägga till dessa kunskaper i sina kompetensprofiler inför ett kommande yrkesliv. Medborgarskolan erbjuder ett brett skolutbud och är redo att hjälpa er att nå framtidens kompetenser. Annika Segerlund Verksamhetschef Medborgarskolan Syd Fd rektor för en gymnasieskola i Lund Medborgarskolan syd

3


Skola 2.0

Digitala verktyg som datorer, smartphones och surfplattor bryter ned de fysiska väggarna och bjuder in all världens kunskap i klassrummet. Skolledare, pedagoger, politiker och andra vuxna i skolans värld måste ha kunskap om hur kommunikationen förändrar pedagogik, metodik och didaktik. Vi tar er med på en resa in i framtiden med Skola 2.0 som verktyg.

2.0 FÖRLÄSNING digitalisera skolan Föreläsning Skola 2.0 ger inspiration och förståelse för hur digitala verktyg och media förändrar synen på lärandet i skolan. Ni får veta hur Flipped classroom, Spelifiering och sociala media kan användas i undervisningen. Blended learning och andra moderna inlärtekniker introduceras och ni får se vad de bidrar med i klassrummet. Föreläsningen ger också en inblick i Connected learning (sammankopplat lärande), som är ett pedagogiskt förhållningssätt avsett för vår ständigt föränderliga och digitala värld. Lärandet kopplas till livet utanför skolan – arbete, fritidssysselsättningar och framför allt till det ständiga onlinelivet som digitala media innebär. Vi diskuterar etik, källkritik, omvärldsanalys, risker och vad forskningen säger om den digitaliserade skolan.

Målgrupp

Skolledare, tjänstemän/politiker, pedagoger och annan skolpersonal; som är intresserade av modern metodik, pedagogik och hur IKT förändrar lärandet i grundoch gymnasieskolan

Förkunskaper Grundläggande dator- och IT-kunskaper Antal tillfällen Ett tillfälle, en föreläsning à tre timmar. Pris 4 

295 kronor per deltagare Medborgarskolan syd


2.0 KURS framtidens klassrum Res in i framtiden och upptäck de möjligheter som den digitala världen ger! Kursen Skola 2.0 ger dig verktyg och metoder för att använda de digitala och analoga kunskapskällorna och att skapa nya lärprocesser. Pedagogik och metodik som engagerar elever med olika behov och inlärningsstilar.

Målgrupp

Pedagoger och skolpersonal som vill lära sig hur de digitala verktygen och digitala media kan förändra och förbättra lärandet. För grund- och gymnasieskolan.

Förkunskaper Grundläggande dator- och IT-kunskaper Antal tillfällen Fyra halvdagar alternativt skräddarsytt upplägg Pris 2 450 kronor per deltagare eller enligt offert

Möt eleverna på deras arena Sociala medier i undervisningen Facebook, Instagram, Twitter, MySpace, YouTube, Flickr, LinkedIn, Google+, Dayviews... De sociala nätverken är många. Var finns du? Använd dem i din undervisning och möt eleverna i deras huvudsakliga kommunikationsverktyg. Lär dig hur Facebook kan användas proaktivt i undervisningen.

Den kommunikativa skolan Vad är Webb 2.0 och hur kan det användas i undervisningen? Integrera text, bild, foto och form för att skapa budskap om idéer, åsikter och värderingar. Bloggar, wiki och Twitter innebär möjlighet att samarbeta, diskutera och debattera i offentligheten inför både kompisar och alla andra.

Den digitala pedagogiken

Det virtuella klassrummet

Flipped classroom tar in de digitala kunskapskällorna och låter eleverna arbeta individanpassat med analyser och webben är deras bas. Det spelifierade lärandet lånar drag från datorspel till triggande utmaningar eller tävlingar. I det entreprenöriella lärandet används och skapas nya kunskaper för att ta initiativ, bli mer nyfiken och kreativ.

Med Skype, Google Hangouts och annan teknik kan du skapa digitala mötesplatser med video, chat och andra strömmande media. Och i molnet kan du med Google (Apps) och Microsoft (Office 365) hantera dokument, kalkyler, presentationer och lagring. Samtidigt innebär snabb delning av information utmaningar. Hur kan vi hantera de digitala källorna vad gäller etik och källkritik?

Medborgarskolan syd

5


Medborgarskolans kurser för lärare och pedagoger

Vi har ett brett utbud som är speciellt anpassat för skolor som vill fördjupa och bredda inom IKT-kompetensen. Kurspaketen kan vi skräddarsy till en specifik målgrupp och det är anpassat till både kunskapsnivå och användningsområde. Välj den utbildningsform som passar er bäst. Föreläsning, workshop, inspirationsträff eller kurs på ett eller flera tillfällen.

Microsoft Word

• Grundläggande ordbehandling • Formatera text • Layout för protokoll, information och rapporter

FÖRDJUPNING

Grund

Våra Wordkurser gör dig mer effektiv i vardagliga situationer och besparar dig mycket onödigt arbete. Arbeta klokt och använd mallar som skapar ett professionellt utseende. Använd smarta funktioner som förstärker ditt budskap.

• Infoga tabeller, figurer och diagram • Formatmallar och listor • Redigerings- och kommentarsfunktioner

Microsoft Excel

• Skapa egna kalkyler • Använd formler, • Sortera, filtrera och presentera data • Skapa diagram

FÖRDJUPNING

Grund

Bli vän med Microsoft Excel. Ett kraftfullt kalkylprogram med många effektiva funktioner. Lär dig grunderna i att organiserar data i tabellform till att skapa lösningar på komplicerade formler.

• • • • • •

Avancerade kalkyler Problemlösning Länkning Databashantering Pivottabeller Mallar och makron

Microsoft PowerPoint

Grund

Skapa presentationer som inspirerar och tydliggör för elever, kollegor och andra åhörare.

6 

• • • • •

Grundkurs PowerPoint Använd mallar och skapa bildspel Visualisera med bilder och figurer Förstärk med diagram och tabeller Skapa animeringar och bildövergångar

Medborgarskolan syd


Digitala verktygslådan Använd pedagogiska verktyg, skapa intresse och underlätta lärande. Vi ger dig överblick över applikationer och hur du kan använda dem för att skapa debatt, sammanställa information och få överblick över händelser. Vissa av verktygen erbjuder vi separata kurser i, till exempel Prezi. Workshopen vänder sig till dig som vill utveckla metoder för att nå elever på nya sätt och använda fler verktyg som ett stöd för lärande. Du får möjlighet att testa en mängd olika applikationer och tillfälle att diskutera hur man kan arbeta med dessa för att nå bästa resultat med eleverna.

WORKSHOP

Verktygen kan integreras i samtliga ämnen, bara fantasin sätter gränser.

• • • • • •

Socrative - quizverktyg Popplet - mindmap Prezi - presentation Paddlet - anslagstavla WordPress - hemsidor Dipity - timelines

• • • • •

Gapminder - interaktiv statistik Dropbox - molntjänst Tagxedo - ordmoln Glogster - online poster Instagram - bilder

Webbpublicist, Webbdesign, Adobe Photoshop/Elements

PHOTSHOP ELEMENTS

• Anpassa innehåll och format • Skapa och förbered digitala format för webben • Arbeta med internetbaserade hemsidelösningar (CMS-system) • Inga krav på kunskap om programmering (HTML- eller CSSkoder)

WEBBDESIGN

WEBBPUBLIcist

Grundkursen Webbpublicist vänder sig till dig som vill eller ibland redigerar information på webben. Få ut maximalt av olika program och skapa smarta lösningar när du kopplar ihop dem.

• Underhåll och vidareutveckla hemsidor • Arbeta i både kod- och designläge • Avancerad hantering av hemsidor • Adobe Dreamweaver och XHTMLoch CSS-tekniker

• Hantera, redigera och färdigställ digitalt material • Beskär bilder, ljus- och färgkorrigera • Anpassa till olika format (webb, pdf, tryck)

Medborgarskolan syd

7


HITTA RÄTT VÄG MED digitala verktyg Som inslag i undervisningen kan vi erbjuda inspirationspass i form av workshops, föreläsningar eller temadagar. De utgår från olika digitala verktyg, se mer information under Skola 2.0. Dessa inspirationspass kan även erbjudas personal. Under en studiedag eller som del i ett personalmöte som en kompetensutvecklingsinsats.

8 

Medborgarskolan syd


Medborgarskolan som lärarresurs

Allt fler skolor samarbetar med oss för att öka sin kompetensbredd inom olika ämnesområden. Vi erbjuder inspirationspass i form av workshops, föreläsningar eller tema/friluftsdagar. Se oss även som en resurs inom reguljär undervisning, i form av kortare vikariat eller längre utbildningsinsatser, inom ett eller flera ämnen. Kompetent personal som breddar kompetensen i er undervisning. Vi skräddarsyr innehållet efter era behov, stora som små. Ta kontakt med oss för att få konkreta förslag på hur vi kan bidra till att utveckla er verksamhet.

moderna språk/modersmål

SPRÅK

Våra språkledare kan vara ordinarie eller vikarierande lärare i de stora världsspråken eller mer udda språk.

• • • • • •

Engelska Svenska Tyska Spanska Franska Danska

• • • • • •

Italienska Arabiska Bosniska/kroatiska/serbiska (BKS) Japanska Mandarin Thai med flera

idrott och hälsa

idrott och hälsa

Hälsa blir ett allt mer angeläget område i samhället. Våra aktiviteter ligger utanför de traditionella idrotterna och upplevs som en bonus. Ett komplement till den ordinarie undervisningen eller som en temadag. Många av aktiviteterna skapar välmående eftersom de kombinerar fysiska och mentala processer.

• • • • • •

Bugg Broadway Jazz/Jazzdans Vals Foxtrot Musikal Street/Hiphop

• • • • • •

Salsa/Samba Zumba Yoga Meditation - mindfulness Massage Pilates/Qigong

Slöjd och estetisk verksamhet SLÖJD OCH ESTETISKA ÄMNEN

Med stort engagemang och brinnande intresse sprids kreativitet och kunskap i klassrummet.

• • • • • •

Textilslöjd Design & Fashion Metallslöjd Musik Körsång Drama och teater

Medborgarskolan syd

• Bild Föreläsning - Drama och teater, en katalysator för skolans entreprenöriella lärande.

9


Kontakta mig jag hjälper dig! Annika Segerlund Verksamhetschef annika.segerlund@medborgarskolan.se Växel 0752-41 68 50 Mobil 0763-37 57 44

DÄR INTRESSE BLIR KUNSKAP www.medborgarskolan.se 075-241 68 50 Medborgarskolan Syd, Västergatan 17, 241 31 Eslöv 10 

Medborgarskolan syd

Medborgarskolan kursprogram våren 2014 Skåne norra editionen  

Nyfikenhet har många språk. Vad är du nyfiken på? Hitta kurser som inspirerar.