Page 1

RIBE

ŽIVALI

R

ibe so bile prve živali s hrbtenico in so danes največja skupina vretenčarjev. Ribe delimo v štiri razrede, ki so med seboj le v daljnem sorodstvu. Za vse je značilno da dihajo s škrgami, imajo luskasto kožo in so hladnokrvne. Današnje ribe delimo v tri skupine: brezčeljustnice, hrustančnice in kostnice.

Karin Logar, 2.et Sežana, april 2014 Datum: 22.04.2014


UVOD

V

projektni nalogi vam bom predstavila značilnosti, vrste živali, okolje v katerem živijo in življenje živali. Po številu vrst sestavljajo živali največje izmed petih kraljestev živega sveta. Trenutno so prevladujoča oblika življenja na Zemlji.

DVOŽIVKE

Kaj so živali?? Živali so eno izmed petih kraljestev živih bitij. So najbolj raznovrstna skupina živega sveta. Na svetu je več kot 2.milijona različnih vrst živali. Vse živalske vrste sestavljajo kraljestvo živali, ki imajo zdaj vodilno vlogo v živem svetu. Energijo dobivajo z uživanjem hrane.

Najpomembnejš a značilnost so noge, ki so se razvili iz plavuti. Večina dvoživk vodne odlaga jajčeca v Dvoživke so ličinke, ki diha s vodo, nekatere telesno škrgami, do jih odlagajo na povezane z odrasle kopnem, druge vodo. Ti kopenske živali, pa jih zadržijo v vretenčarji so ki diha s pljuči. telesu. hladnokrvni. Dvoživke so Delimo jih v tri bile prvi skupine: krkone, vretenčarji, brezrepce in prilagojeni sleporile. kopenskemu Življenjski krog načinu večine dvoživk življenja. poteka od


PLAZILCI telesno temperaturo. Poznamo štiri vrste plazilcev: luskarji, krokodili, želve in prakuščarji. Večina plazilcev odla-

ga jajca na kopnem. Iz jajc se izležejo popolnoma razviti mladiči.

Praživali

P

lazilci so vretenčarji, ki odlagajo jajca in imajo čvrsto, luskasto kožo. So hladnokrvne živali z nestalno

P

redkambrij je obdobje, ko so se pojavile prve fosilne živali s trdimi telesnimi deli. Prve oblike življenja so se pojavile kmalu po začetku tega obdobja. Ker so imele mehko telo so zapustile malo ostankov, za njimi pa so ostali približno milijardo let stari fosilni rovi in sledi lezenja.


i c l sa

e S

S

esalci so najbolj znani vretenčarji, ki hranijo svoje mladiče z mlekom. Sesalci se razlikujejo od drugih živali po zgradbi lobanje. Spodnja čeljustnica se pripenja na lobanjo, medtem ko imajo drugi vretenčarji vmes najmanj še eno kost. Za sesalce je značilno specializirano zobovje. Pri vseh je

oploditev notranja. Mladiči višjih sesalcev so ob rojstvu zato bolj razviti kot novorojeni vrečarji. V vodi so se prilagodile tri skupine sesalcev.

PTICE

P

kratko in čvrsto, tice so letalne najbolj dovršene mišice so leteče živali. Ptice močne, so toplokrvne in prav tako imajo stalno noge, s telesno katerimi se temperaturo. Za odrivajo v zrak in letenje imajo več blažijo pristanek. prilagoditev, kot Perje daje potrebno letalno so peruti, perje. površino ter Ptice so se razvile varuje telo pred iz plazilcev. poškodbami in Ptice imajo mrazom. številne Posebnost ptic je prilagoditve za tudi kljun. Kljun letenje. Telo je je lahek, čvrst, na zunanji strani prevlečen s

keratinom. Pri pticah je zelo izostren vid in sluh. Ptice so dejavne živali in imajo hitro presnovo. Ptice so edine leteče živali, a med njimi najdemo največje in najmočnejše letalce.

Stran 5

Katalog  
Katalog  
Advertisement