Page 1

Elven som bruksåre - Flom og ferdsel

Diplomoppgave Vår 2013 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Kari Sanne Havnevik Veileder: Peter Hemmersam


2013 I dag Norges Kartverks oppdaterte kart over eksisterende situasjon. Kartet viser topografi, infrastruktur og vannføring i Rauma Kommune.

2

www.norgeskart.no


2013 Topografi i Rauma Kommune

www.norgeskart.no

3


4


Høst i Øverdalen Romsdalen er trang og vill, skremmende bratt og uendelig fager. Prektig når sommeren stunder til, vakker i høstlige dager. Rødmende løv i den bratte li, nysnø på tindenes takker. Rauma bregrønn flyter forbi, gulnende løv i bakker. Hedvig Wist, Langs Raumavassdraget i kulturminneåret, 1997: 11

5


Før broene kom

6

Utlånt av Olav Bersås


Foto: Andreas Normann, Edvin Brøste, Olav Bersås

7


“Vår og haust var nok den vanskelegaste tida for dei som skulle krysse Rauma. Før isen bar om hausten og når isen “rotna” i vårsola, var det nokså rådlaust å kome over elva for dei som heldt til å “baksida” - vestsida av Rauma. Store Flatbotna “eikjer” låg på land, venta på sommaren og våren og var til inga nytte. Men når vinteren kom og isen låg sikker, vart elva nytta til transport av tømmer og ved både på langs og på tvers”. Bjørn Jøran Pedersen, Langs Raumavassdraget i kulturminneåret, 1997: 13

8


Foto: Grytten bondelag

9


Så kom broene De første broene over elven Rauma, som snor seg nedover Romsdalen og danner utallige svinger og stedvis danner store stryk og fosser, ble bygget på begynnelsen av 1800-tallet. Det er uvisst hvilken som var den første. Broene deles inn i fire kateogrier: Jernbanebroer, vegbroer, gardsbroer og gangbroer (hengebroer).

Ketil Svanemyr, Langs Raumavassdraget i kulturminneåret, 1997: 19

10


Foto: Andreas Normann, Eirik Heen,

11


Kvennvisa “I dag når eg her stega inn eg høirde kvenni gol. Eg vart so redd, eg sprang mest utav mitt skinn for han som stod og mol. Alt vatnet hadde han bordemd, og kvenni drog han sjøl. Og kvenni gikk som ho var skremd - Eg vona det vart mjøl!” Mathias Kleiven, Langs Raumavassdraget i kulturminneåret, 1997: 60

12


Alnesbrua,1978, Foto: Andreas Normann

13


Foto: Andreas Normann

14


15

Foto: K.Knudsen


“Jernbanebrua ble oppført i 1918-1923. Lengden er 25.9 m. Kvernhuset tilhører Midtre Sletta. Det ble kalt Øvre Kvernhuset. Trebrua ble oppført i forbindelse med bygging av jernbanebrua. Både kvernhuset og trebrua er forlengst borte.” Nordmann, Langs Raumavassdraget i kulturminneåret, 1997: 52 Andreas

16


Foto: Andreas Normann

17


Foto: K.Knudsen, Grytten Bondelag, Statensvegvesen

18


Brufoss mølle, revet 1960. Ble kjøpt av Jørgen Brudevold for 200 kr. Av matr. ble det bygget løe og garasje! Martin Brudevold var møller fra ca. 1932 til 1953, untatt en tid da Leif Sletta og Andreas Lislien var møllarar. Hans Lislien overtok etter Martin.

Andreas Nordmann, Langs Raumavassdraget i kulturminneåret, 1997: 54

19


Foto: Andreas Nordmann

20


Foto: Andreas Normann, Aslaug Monge Andersen, H. Sødahl

21


Foto: Ingulf Sletta, Aslaug Monge Andersen

22


Foto: Grytten Bondelag

23


Da tyskerne lånte saga og kjøpte materialer Kåre Brøste, Langs Raumavassdraget i kulturminneåret, 1997: 79 Tyskerne kjøpte noe material av Oskar Norra. De kom heim og skulle låne saga av far. Ja, det skudde de nå få. Og de rigga seg til og kjørte material ned til saga. Men Olav og Knut dro ned til Asbjørnsfossen og veitte fra Sagelva slik at det var bare såvidt saga gikk. Tyskerne drev på, men det var “Scheisse - scheisse” og “night gut”. Det gikk flere dager før de ble ferdige. Ja, og så var det en materialstabel som de kjøpte av far, som det var flere hvepsebol inni. Denne kom de for å hente, men de kunne ikke lette på en planke før hvepsen var rundt dem. For å bli kvitt hvepsen da, så tok de et tau rundt hele stabelen og 24 dro

den i koll med lastebil. Men først da ble det riktig ille. Materialene

var svart av sint hveps.

Foto: Andreas Normann


Foto: Statens Vegvesen

Rauma bru Grøttørbru Soggebru

25


Foto: Kjell Herskedal/Scanpix, Aftenposten.no Ă˜ystein Windstad, www.yr.no

26

Dagens flomproblem


Dagens flomproblem

Foto: Lars Smisethjell, Åndalsnes avis, Kolbjørn Horgheim, Rauma kommune

27

4 elven som bruksåre kari sanne havnevik  
4 elven som bruksåre kari sanne havnevik  

Rauma river Romsdalen Norway

Advertisement