Page 1

ZPRAVODAJ Kariérního centra Masarykovy univerzity 2014

Zpravodaj 2014 Kariérní centrum Masarykovy univerzity, Komenského nám. 220/2, Brno 602 00 1 www.kariera.muni.cz | www.jobacademy.cz | www.jobch.cz


Mgr. Šárka Karmazínová, Vedoucí Kariérního centra MU

Kariérní centrum MU propojuje univerzitu s pracovním trhem a studentům tak usnadňuje přechod od studia k prvnímu zaměstnání. Abychom dosáhli tohoto cíle, vytváříme pro studenty programy rozvoje kompetencí, zajišťujeme kariérní poradenské služby a kontakt se zaměstnavateli. Těmito aktivitami zvyšujeme prestiž Masarykovy univerzity coby instituce, z níž vychází kompetentní a schopní absolventi připravení zastávat požadované pozice. Sledujeme vývoj pracovního trhu a nabídku služeb přizpůsobujeme jeho potřebám. Tento zpravodaj vám ukáže, co všechno jsme pro studenty připravili v roce 2014. V uplynulém roce se nám podařilo díky Rozvojovému projektu MŠMT na rok 2014 a podpoře našich partnerů uspořádat dvě velké akce (konferenci JobAcademy a veletrh pracovních příležitostí JobChallenge), otevřít nové kurzy a semináře a vyslat naše spolupracovníky na pracovní cestu do USA, kde čerpali inspiraci u místních kariérních center. Generálnímu partnerovi i ostatním parterům děkujeme za podporu a věříme v pokračující, oboustranně prospěšnou spolupráci v dalších letech. Kariérní centrum MU Komenského nám. 2, Brno 602 00, e-mail: info@kariera.muni.cz, tel.: 549 496 483, web: www.kariera.muni.cz Projekt JobAcademy Veletrh JobChallenge

www.jobacademy.cz www.jobch.cz

facebook.com/kc.muni

2


Obsah Rozvíjíme potenciál Rozvojové kurzy

5

Kurzy JobAcademy: Jak překonat propast mezi studiem a zaměstnáním

6

Ukazujeme možnosti, vítáme příležitosti Ukazujeme možnosti, vítáme příležitosti

9

Zaujmi svého šéfa

10

Personalistika ze zákulisí

11

Konference JobAcademy pro studenty

12

Firemní workshopy

13

JobChallege: místo pro setkání studentů se zaměstnavateli

14

Umíme najít ty nejlepší Assessment centrum

17

S námi mohou růst Ambasadoři

19

Jak prorazit ve svém oboru

19

Klub lektorů

19

Vypravili jsme se za kariérními centry do USA

20

3


Rozvíjíme potenciál

Studenti Masarykovy univerzity získávají odborné vědomosti studiem. Svými mimoškolními aktivitami – ať už jsou to zahraniční pobyty, speciální kurzy aj. – rozvíjí kompetence odborné a obecné. Mají-li studenti v životě skutečně uspět, nesmí jim chybět ani kompetence měkké. Díky nim mohou budoucí absolventi dosahovat skvělých výkonů ať už jako zaměstnanci, nebo jako podnikatelé, a šířit ve světě dobré jméno Masarykovy univerzity.

4


Rozvíjíme potenciál

Lukáš Hrdlička studentům představuje základy sebeprezentace.

Absolventi vybavení měkkými kompetencemi mají na pracovním trhu jasnou výhodu. Na základě rozhovorů s našimi partnery jsme definovali měkké kompetence, o  které mají čeští zaměstnavatelé největší zájem. Nejžádanější kompetencí je efektivní komunikace. Tomu jsme přizpůsobili rozvojové kurzy v naší nabídce a studenty jsme učili, jak se prezentovat na pohovoru, jak přesvědčivě argumentovat a jak jednat asertivně.

5

Studenti na semináři plní praktický úkol


Rozvíjíme potenciál | Kurzy JobAcademy

Kurzy JobAcademy: Jak překonat propast mezi studiem a zaměstnáním Kariérní centrum spustilo na podzim 2014 novou sérii vzdělávacích kurzů a kariérních konzultací. O projektu vám více řekne Pavla Horáková, která je zodpovědná za metodickou část programu.

Pavla Horáková

kariérní poradce a psycholog

Co jsou to kurzy JobAcademy? Je to série přednášek a workshopů zaměřených na úspěšné zvládnutí přechodu mezi studiem a prvním zaměstnáním. Studenti zatím nemají mnoho zkušeností s pracovním trhem. Neví, co je může potkat na pohovoru, jak mají napsat životopis nebo jak se prezentovat potenciálnímu zaměstnavateli.

Z čeho se skládá? Program má několik úrovní. První úroveň je sestavena z přednášek o kariérním plánování, o tvorbě CV a motivačních dopisů a o sebeprezentaci na pohovoru. Na ně volně navazují praktické tréninky, při kterých si studenti vyzkouší vlastní prezentaci před publikem, zjistí, na co se připravit při pohovoru s personalistou či jak zanechat dobrý dojem. Na další úrovní jsou individuální konzultace životopisu, kariérního plánu, profesně-psychologické testování a koučování.

A poslední část? V poslední části na studenty čeká development centrum – půldenní zážitkový program sloužící k ověření jejich měkkých kompetencí, které v předcházejících částech programu trénovali. Účastníci si vyzkouší psychodiagnostické testy, individuální i skupinové modelové situace a budou pozorováni nejméně dvěma hodnotiteli, od kterých po skončení programu získají individuální zpětnou vazbu.

6


Rozvíjíme potenciál | Kurzy JobAcademy

Jak jste vybírali přednášející pro jednotlivé kurzy? Chtěli jsme, aby to byli profesionální lektoři, kteří vědí, jak funguje pracovní trh, a zároveň dokážou studenty zaujmout. S většinou z nich jsme spolupracovali už v minulosti.

Kdo se může kurzů účastnit? Kurzy jsou otevřeny všem studentům MU a absolventům do jednoho roku od konce studia. Primárně jsou ale určeny studentům čtvrtých a pátých ročníků. Ti už si uvědomují, že je brzy čeká reálná práce, ale mají málo pracovních zkušeností.

Co plánujete do budoucna? Chtěli bychom připravit tzv. „Etiquette diner“ - business večeře, na něž pozveme zástupce firem a nejúspěšnější studenty z kurzů JobAcademy. Chceme otevřít prostor pro networking a přímou prezentaci studentů před firmami.

Studenti si vyplňují kariérní plán

7


Ukazujeme možnosti, vítáme příležitosti Networking neboli navazování kontaktů hraje v procesu hledání práce důležitou roli. Kariérní centrum proto vytváří příležitosti, při nichž se mohou studenti a zaměstnavatelé setkat tváří v tvář. Studentům ale nepředstavujeme jenom zaměstnavatele, hledáme i zajímavé osobnosti, jejichž úspěchy mohou studenty inspirovat k tomu, aby na sobě pracovali. V jarním semestru jsme uspořádali druhý ročník rozvojové konference pro studenty JobAcademy a v podzimním semestru už 8. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge. Studenti se mohli zapojit také do dvoudenních projektů „Zaujmi svého šéfa“ a „Personalistika ze zákulisí“.

8


Ukazujeme možnosti, vítáme příležitosti

Konference JobAcademy přilákala 300 studentů.

V roce 2014 jsme získali Národní cenu kariérového poradenství. Projekt „Personalistika ze zákulisí“ byl oceněn za inovativní přístup ke kariérnímu poradenství. Druhé ocenění jsme získali společně s MENDELU Brno a VUT Brno za podporu spolupráce jednotlivých aktérů v oblasti kariérového poradenství při realizaci veletrhu JobChallenge. Díky těmto cenám a zpětné vazbě od studentů víme, že naše aktivity mají smysl.

9


Ukazujeme možnosti, vítáme příležitosti | Zaujmi svého šéfa

Zaujmi svého šéfa Projekt „Zaujmi svého šéfa“ se skládal ze dvou částí: teoretické a praktické. Na teoretických kurzech se studenti dozvěděli užitečné informace o firemní kultuře, plánování kariéry, time-managementu aj. Praktické workshopy byly složené z modelových situací, které obsahovaly vybraná konfrontační témata z pracovního prostředí – žádost o zvýšení platu, konflikt s kolegou, obhajobu svého týmu či vymezení kompetencí dle pracovní smlouvy.

Studenti na praktickém kurzu komunikace.

Účastníci se na „Zaujmi svého šéfa“ dozvěděli: • jak se nenechat zastrašit šéfem nebo dominantním kolegou, • jak vyjednávat a chovat se diplomaticky, • jak se vypořádat s řízením projektu, s nedostatkem času a s příliš mnoha úkoly, • jak na daňové přiznání, pojištění a každodenní účetnictví, • jak si vytvořit kariérní plán a plán osobního rozvoje, • jak si budovat kontakty.

10


Ukazujeme možnosti, vítáme příležitosti | Personalistka ze zákulisí

Personalistika ze zákulisí „Personalistika ze zákulisí“ byly dva dny plné kurzů, seminářů a individuálních konzultací. Pozvání na „Personalistiku ze zákulisí“ přijali také zástupci Úřadu práce ČR a EURESu. Akci doprovázela soutěž s Komerční bankou.

Tým lektorů, kteří pod vedením Mgr. Pavly Horákové realizovali Personalistiku ze zákulisí.

Studenti na Personalistice ze zákulisí zjistili: • jaké jsou nejnovější informace z trhu práce týkající se absolventů VŠ, • jaké mají studenti možnosti práce v zahraničí (EU, EHP, Švýcarsko), • jaké existují metody výběrového řízení, • jak psát životopis a motivační dopis, • s jakými psychotesty se mohou setkat při výběrovém řízení, • co jsou týmové role a která role v týmu je pro ně ta pravá, • jak má vypadat profil na LinkedIn (s možností individuálních konzultací vlastního profilu).

11


Ukazujeme možnosti, vítáme příležitosti | Konference JobAcademy pro studenty

Konference JobAcademy pro studenty Druhý ročník rozvojové konference JobAcademy s podtitulem „Možností je víc, stačí si vybrat“ měl účastníky povzbudit k tomu, aby udělali první krok, vydali se vlastní cestou osobního rozvoje a našli si práci, která je bude bavit. K tomu je na sedmi přednáškách a čtyřech doprovodných workshopech motivovali odborníci z oblasti osobního rozvoje, psychologie a personalistiky a úspěšní absolventi MU. Součástí konference byl také kulatý stůl, u nějž se sešli zástupci Kariérního centra MU, Ekonomicko-správní fakulty MU, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Regionální hospodářské komory, Úřadu práce ČR a 13 partnerských firem, aby společně diskutovali o tom, jaké kompetence hledají zaměstnavatelé u absolventů.

Na JobAcademy studenty čekalo 12 přednášek a workshopů.

12


Ukazujeme možnosti, vítáme příležitosti | Firemní workshopy

Firemní workshopy Na firemních workshopech se partneři Kariérního centra MU prezentovali před studenty. Účastníci se dozvěděli užitečné informace z jejich oboru a udělali si jasnější představu o tom, jak funguje trh práce. Zaměstnavatelé se setkali s mladými nadanými lidmi, z nichž se jednou možná stanou jejich zaměstnanci. EmbedIT:

CV pohledem personalistů EmbedIT

FNZ:

CV pohledem personalistů FNZ

Komerční banka:

AC – novodobý strašák výběrových řízení? Jak se dostat do Komerčky

KPMG:

CV pohledem personalistů KMPG Kariéra v KMPG – Jak uspět při výběrovém řízení

MSD IT Global Innovation Center: O2:

Propojení IT a farmaceutického průmyslu Jak zazářit na výběrovém řízení a nastartovat svoji kariéru CV pohledem personalistů O2 Nastartuj svou kariéru v O2

PwC:

Jak se dostat do PwC

Raiffeisenbank:

Bankovnictví, co se dozvíte ve škole a jak vypadá realita CV pohledem personalistů Raiffeisenbank

Socialbakers:

Jak se žije (a pracuje) v Socialbakers

Škoda Auto:

Kariéra aneb jak se umět prodat

13


Ukazujeme možnosti, vítáme příležitosti | JobChallenge

JobChallege: místo pro setkání studentů se zaměstnavateli

Tereza Tichá

projektová manažerka JobChallenge

3 univerzity. 73 vystavovatelů. 20 přednášek doprovodného programu. A více než 2 600 účastníků. Tak vypadal 8. ročník veletrhu práce JobChallenge, který společně připravili pracovníci Kariérního centrum MU a poradenských center VUT Brno a MENDELU Brno. S organizací jim pomáhali studenti ze všech tří univerzit a svými svěžími nápady přispěli k úspěchu celé akce. O tom, jak probíhal veletrh, jsme si povídali s  projektovou manažerkou JobChellange Terezou Tichou.

JobChallenge byl pořádán již po osmé. Čím letošní ročník překonal ty předešlé? Vzal si všechno dobré z minulých let a ještě to vylepšil. Na jiných veletrzích student bloudí od stánku ke stánku a nemá tušení, co kde najít. U nás ví přesně, kam zamířit. Výstavní plochu jsme rozdělili podle barev, firmy jsme rozdělili podle oborů a vizuálně je odlišili.

Všiml jsem si, že barevně byli označeni i studenti. Ano, zástupci firem tak mohli studenty oslovit sami.

Fungovalo to? Firmy i návštěvníci si tento nápad moc pochvalovali. Zástupci firem nám pak říkali, že za nimi studenti chodili připraveni, zajímali se a navíc se prezentovali lépe než v minulých letech. Jeden personalista nám dokonce po veletrhu napsal, že se na jejich stánku zastavilo kolem 600 studentů!

Čím to, že letos se studenti prezentovali lépe než v loňských letech? Uspořádali jsme pro ně konference na Masarykově a Mendelově univerzitě, které studenty připravily na kontakt s potenciálními zaměstnavateli. Navíc jsme založili blog, na němž studenti našli tipy, co by měli udělat před veletrhem, na něm, ale i po jeho konci.

14


Ukazujeme možnosti, vítáme příležitosti | JobChallenge 2014

Na veletrhu probíhala soutěž. O co se jednalo? Pokud student aktivně oslovil zástupce firmy a udělal na něj dojem, dostal speciální samolepku. Celkem potřeboval 5 samolepek, aby mohl být zařazen do slosování. Chtěli jsme tak studenty trochu pošťouchnout k vlastní iniciativě. Do slosování se nakonec dostalo 700 studentů.

Co se vám letos povedlo nejvíce? Mezi vystavovateli byli opravdoví tržní giganti, například Amazon, FNZ, všechny velké banky nebo Velká čtyřka auditorských firem. Během veletrhu nedošlo k žádným komplikacím. A navíc se nám podařilo přilákat spoustu studentů. Sotva se dveře Richard Adam Gallery otevřely, začaly dovnitř proudit davy lidí. Během dne za námi chodili vystavovatelé a říkali: „My se dnes nezastavíme, je tu tolik studentů, že si nemůžeme skočit ani na oběd.“ Druhý den nám přišla řada děkovných e-mailů. Považuji to za úspěch organizačního týmu složeného ze zástupců všech tří pořádajících center brněnských univerzit.

Veletrh JobChallenge v Richard Adam Gallery

15


Umíme najít ty nejlepší

Assessment cetrum (AC) je v současné době jednou z nejvyužívanějších metod výběrového řízení. Aby si studenti mohli na vlastní kůži vyzkoušet, co je na takovém přijímacím řízení čeká, pořádáme jich několik ročně. Zatímco v roce 2013 jsme se věnovali především modelovým AC, v roce 2014 jsme uspořádali i výběrová AC, která jsme realizovali s partnerskými firmami. Po každém AC student dostal individuální zpětnou vazbu, jak si během celého programu vedl. Zprávu zpracovali vyškolení hodnotitelé na základě pozorování účastníkova chování v individuálních i skupinových situacích, psychodiagnostických textů a výběrových pohovorů.

16


Umíme najít ty nejlepší

Účastníci výběrového assessment centra realizovaného pro společnost FNZ řeší v týmu zadaný úkol. Pozorovatelé okolo pečlivě zaznamenávají, jak si během řešení úlohy vedou.

Assessment centra 11.4.

Modelové assessment centrum

25.4.

Modelové assessment centrum

12.9., 18.9.,

Assessment centra pro Ekonomicko-správní

19.9., 22.9, 25.9.

fakultu MU v rámci projektu TOPSEC

30.10.

Výběrové assessment centrum pro Komerční banku

25.11 .

Výběrové assessment centrum pro FNZ

29.1.

Development centrum

17


S námi mohou růst

V Kariérním centru MU je prostor pro velké množství stážistů z řad studentů. S mnohými z nich jsme navázali dlouhodobější spolupráci. Tak vznikl projekt kariérních ambasadorů a Klub lektorů. Jiní stážisté se zapojují do přípravy akcí jako veletrh JobChallenge nebo konference JobAcademy. Díky jejich kreativitě a neotřelým nápadům si naše akce zachovávají vysokou kvalitu a rozvojovou hodnotu. Stážisté ve spolupráci s naším týmem navíc získávají zkušenosti z oblasti plánování událostí, propagace, realizace a vyhodnocování pořádaných akcí.

18


S námi mohou růst

Ambasadoři Masarykovu univerzitu tvoří devět fakult, které nabízí nespočet různých oborů. Aby naše služby pomáhaly co největšímu počtu studentů, musíme mít přehled o tom, co řeší studenti jednotlivých fakult a oborů, v jakých profesích se chtějí uplatnit a kterým směrem se  chtějí po  skončení studia vydat. Proto jsme na  začátku roku vybrali kariérní ambasadory, kteří tvoří prostředníka mezi fakultami a Kariérním centrem MU.

Jak prorazit ve svém oboru Ambasadoři na svých domovských fakultách uspořádali série přednášek a setkání s úspěšnými absolventy Masarykovy univerzity. Vybrali si osobu, která buď absolvovala jejich fakultu, nebo se zabývala příbuzným oborem. Současní studenti se mohli přednášejících zeptat na to, jakým směrem vedla jejich kariérní cesta a co jim dopomohlo k úspěchu.

Klub lektorů Klub lektorů jsme vytvořili se studenty, kteří se v budoucnu chtějí věnovat lektorské činnosti. Kariérní centrum MU jim nabídlo jedinečnou příležitost sestavit několikahodinový výukový program na vybrané rozvojové téma a přednést ho před publikem. Na výuku se  připravovali pod supervizí zkušenějších kolegů z našeho centra.

19


S námi mohou růst | Vypravili jsme se za kariérními centry do USA

Vypravili jsme se za kariérními centry do USA

Radoslav Pittner

Zatímco v Česku se kariérní centra na vysokých školách teprve rozvíjejí, v USA fungují už několik desetiletí. Proto zástupci Kariérního centra MU vyrazili na začátku října do Ameriky. Jejich cesta vedla z Columbia University v New Yorku, do Stanfordu a Berkeley, tří univerzit na Floridě a nakonec do Yale v Connecticutu. O tom, jaké zkušenosti si z cesty odvezli, jsme mluvili s manažerem Kariérního centra MU Radoslavem Pittnerem.

manažer Kariérního centra MU

Proč vás zajímala zrovna kariérní centra z USA? Americké univerzity mají dobře etablované programy kariérního poradenství pro studenty a silné vztahy se zaměstnavateli. Už v 50. letech vytvořily asociaci vysokých škol a zaměstnavatelů, která podporuje služby kariérních center. Navíc mají skvělý software propojující kariérní centra napříč státy. Sami plánujeme vývoj něčeho podobného a chtěli jsme se u nich inspirovat.

Jaký je rozdíl v pohledu českých a amerických zaměstnavatelů na univerzitu? Velký ne. V obou případech spojují kariérní centra akademický svět s trhem práce. Zaměstnavatelé v USA ale kladou větší důraz na výběr svých stážistů. Ve spolupráci s kariérními centry si vybírají schopné studenty a z těch nejlepších stážistů pak rekrutují budoucí zaměstnance.

Je rozdíl mezi tím, jak se na univerzitu dívají čeští a američtí studenti? Američtí studenti si za studium platí nemalé peníze, takže se staví k univerzitě i hledání práce jinak než naši studenti. Proto také univerzity a kariérní centra nesou větší odpovědnost za uplatnění absolventů a právě služby kariérních center hrají velkou roli při výběru školy. Všechny univerzity, které jsme navštívili, měly vytvořené mentoringové programy absolventů s mladšími studenty. Například na Yale si na 80 % studentů našlo práci přes některého z absolventů.

20


S námi mohou růst | Vypravili jsme se za kariérními centry do USA

Hlavním úkolem Kariérního centra MU je tedy spolupráce se zaměstnavateli? Kariérní centrum tvoří prostředníka mezi univerzitou, zaměstnavateli a studenty. Zaměstnavatelé předpokládají, že univerzita připraví studenty na skutečnou práci. Studenti zase chtějí práci ve svém oboru, která je bude bavit a v níž si vydělají zajímavé peníze. A hlavním posláním univerzity je vzdělání a výzkum. Našim úkolem je sladit všechny tři postoje.

Odvezli jste si z USA nějakou pracovní vizi? Vizi jsme měli už před cestou a v USA jsme si potvrdili, že jdeme správným směrem. Chceme studentům usnadnit hledání zaměstnání a propojovat je s významnými zaměstnavateli a osobnostmi. Mimo jiné plánujeme vytvořit vlastní náborový portál a rádi bychom připravili i mentoringový program s absolventy.

Jak by měl plánovaný portál vypadat? Do systému budou mít přístup zaměstnavatelé, studenti a zástupci fakulty. Student si v něm vytvoří vlastní profil, do něhož bude přidávat nově získané kompetence. Zaměstnavatel si podle kompetencí vyfiltruje, jakého pracovníka potřebuje. Například potřebuje zaměstnance, který umí anglicky a německy. Systém mu nabídne padesát studentů. Proto hledání upřesní a bude chtít někoho, kdo navíc umí pracovat v týmu, je samostatný a myslí inovativně. Dostane pět výsledků. Systém dokáže zjednodušit náborový proces jak pro studenty, tak zaměstnavatele.

Radoslav Pittner přednášel o praxi zahraničních kariérních center po svém návratu před akademickou obcí Masarykovy univerzity.

21


Chcete s námi spolupracovat?

Vedoucí Kariérního centra MU Mgr. Šárka Karmazínová karmazinova@rect.muni.cz 549 494 599

Manažer Kariérního centra MU Mgr. et Mgr. Radoslav Pittner pittner@kariera.muni.cz 549 496 483

22


Kariérní vzdělávání a poradenství Mgr. Pavla Horáková horakova@kariera.muni.cz

Vztahy se zaměstnavateli Bc. Eliška Gončarová goncarova@kariera.muni.cz

Veletrh JobChallenge Mgr. Lenka Kováčová kovacova@kariera.muni.cz

23


Poděkování partnerům V letošním roce se nám podařilo díky Rozvojovému projektu MŠMT na rok 2014 a podpoře našich partnerů otevřít nové kurzy a semináře pro studenty Masarykovy univerzity. Generálnímu partnerovi i ostatním parterům děkujeme a věříme v pokračující oboustranně prospěšnou spolupráci i v dalších letech.

Hlavní partner

Partneři

Kariérní centrum MU Komenského nám. 2, Brno 602 00, e-mail: info@kariera.muni.cz, tel.: 549 496 483, web: www.kariera.muni.cz Projekt JobAcademy Veletrh JobChallenge

www.jobacademy.cz www.jobch.cz

facebook.com/kc.muni

24

Profile for Kariérní centrum Masarykovy univerzity

Zpravodaj Kariérního centra MU 2014  

Kariérní centrum MU propojuje univerzitu s pracovním trhem a studentům tak usnadňuje přechod od studia k prvnímu zaměstnání. Tento zpravodaj...

Zpravodaj Kariérního centra MU 2014  

Kariérní centrum MU propojuje univerzitu s pracovním trhem a studentům tak usnadňuje přechod od studia k prvnímu zaměstnání. Tento zpravodaj...

Profile for karierko
Advertisement