Page 1

ZPRAVODAJ Kariérního centra Masarykovy univerzity 2015


Kariérní centrum MU je personálně-poradenská agentura Masarykovy univerzity, která propojuje studenty se zaměstnavateli.

Šárka Karmazínová vedoucí Kariérního centra MU

Naším posláním je ulehčovat vstup studentů a absolventů MU na trh práce. Pro studenty vytváříme programy rozvoje těch kompetencí, které jsou klíčové pro profesní uplatnění. Zaměstnavatelům poskytujeme recruitmentové služby a budujeme na univerzitě povědomí o jejich firmě.

V letošním roce jsme již po čtvrté vyhráli Národní cenu kariérového poradenství, tentokrát za „trvalou kvalitu služeb pro studenty“. I nadále budeme své služby rozvíjet a zlepšovat – aktuálně připravujeme nový recruitmentový portál MU. Rok 2015 se nesl ve znamení změn. Vytvořili jsme nové webové stránky, aktualizovali zaměření kurzů pro studenty a rozšířili nabídku služeb pro zaměstnavatele. Děkujeme všem, kteří nás v roce 2015 podporovali, a těšíme se na spolupráci v dalších letech.

Kariérní centrum MU Komenského náměstí 2, 602 00 Brno E: info@kariera.cz, T: 549 496 483 www.kariera.muni.cz facebook.com/kc.muni

2


Obsah Novinky na KC MU……………………………… 4

Nové webové stránky……………………… 4

Služby pro studenty…………………………….. 6

Poradenství…………………………………. 6

Kurzy a workshopy………………………… 8

Assessment centrum…………………….... 10

Spolupráce se zaměstnavateli………………… 12 Spolupráce se zahraničními univerzitami…….. 14 Eventy……………………………………………. 16

Konference JobAcademy………………… 16

Veletrh JobChallenge……………………… 18

Budoucnost KC MU……………………………. 21 Reference a kontakty…………………………... 22

3


Novinky na KC MU 1. 1 od 1. 2 01

5

Nové webové stránky Kariérní centrum MU vytvořilo zbrusu nové webové stránky. Jsou přehlednější, dynamičtější a přinášejí celou řadu novinek. Stránky jsou propojeny s Informačním systémem MU – studenti se registrují přes své UČO a sekundární heslo.

Nové webové stránky představují pro zaměstnavatele skvělou prezentační platformu, na níž se mohou zviditelnit před studenty a seznámit je s volnými pracovními pozicemi, trainee programy a projekty, které nabízejí. Každý den je na novém webu také zveřejňováno 10 nejnovějších pracovních pozic z Tržiště práce. Pro efektivnější komunikaci s KC MU mohou zaměstnavatelé využít tzv. objednávkového formuláře.

Studenti se po registraci mohou přihlašovat na kurzy, workshopy a eventy pořádané KC MU. V kalendáři akcí naleznou novinky a informace o zajímavých akcích. Díky nové službě Kariérní poradna mohou kdykoliv položit anonymní dotaz týkající se trhu práce, své budoucí kariéry nebo činnosti Kariérního centra MU. Náš kariérní poradce jim na něj odpoví. Registrovaní studenti mají k dispozici přehlednou administraci osobního profilu s možností vypracovat si vlastní kariérní plán nebo nahrát svá CV, a začít tak s plánováním budoucí kariéry již při studiu. S nástrojem kariérního plánu se dále pracuje při individuálních konzultacích. Newsletter Kariérního centra MU je určen studentům MU, zaměstnancům univerzity, firmám a všem, kdo mají zájem o kariérové poradenství. Přihlášením k odběru si udrží přehled o novinkách na trhu práce a budou zavčas informováni o akcích a kurzech, které KC MU pořádá.

www.kariera.muni.cz 4


í uáln Akt ovní c pra ice o p z

Kar

iérn ír onli ádce ne

5


Služby pro studenty

Poradenství Smyslem kariérního poradenství je pomoci studentům najít odpovědi na otázky, které si mohou pokládat ohledně své kariéry. Ujasní si, co by chtěli dělat po studiu, jak dosáhnou na svoji vysněnou pracovní pozici, nebo se zaměří na cokoliv jiného, co je zajímá. V rámci individuálních konzultací se studenti setkávají s kariérními poradci a probírají specifické problémy a cíle. Konzultace kariérních plánů Prostřednictvím kariérního plánu si studenti ujasní, kam se chtějí profesně vyvíjet. Již během studia si stanoví konkrétní cíle i plán jejich realizace. Na nových webových stránkách KC MU si mohou vyplnit šablonu kariérního plánu přímo ve svém osobním profilu a následně ho konzultovat s kariérním poradcem. Konzultace CV Během jarního semestru měli studenti možnost konzultovat svá CV v prostorách KC MU. V podzimním semestru se přistoupilo k novému konceptu – studenti se setkávali s konzultanty CV přímo na domovských fakultách.

Fakulta sociálních studií

20. 10. 2015

Ekonomicko-správní fakulta

27. 10. 2015

Fakulta informatiky

4. 11. 2015

Právnická fakulta Profesně-psychologické testování V roce 2015 KC MU organizovalo dvě profesně-psychologická testování, jejichž cílem bylo zjistit silné a slabé stránky jednotlivce v souvislosti s jeho profesním směřováním a hledáním zaměstnání či oboru studia. Profesně-psychologické testování je speciální placená služba KC MU, kterou si mohou objednat studenti středních i vysokých škol.

6

24. 11. 2015

295 k kon onzulta zult cí 69 ú ovanýc prof h ča esn ě –p stníků CV syc test hologic ová kéh ní o 608


Výuka na univerzitě Fakulta sociálních studií EVS457: Kariérní plánování a rozhodování Kurz zaměřený na rozvoj dovedností kariérního managementu byl nabízen na podzim 2015 na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Přihlašovat se na něj mohli všichni studenti mateřských oborů katedry. Kurz lektorovali kariérní poradkyně KC MU Mgr. Pavla Horáková a manažer KC MU Mgr. et Mgr. Radoslav Pittner, garanci nad ním převzala doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Lektoři Mgr. et Mgr. Radoslav Pittner a Mgr. Pavla Horáková

Studenti na kurzu poznali své silné i slabé stránky, ujasnili si své profesní směřování, analyzovali trh práce, vytvořili si kvalitní CV, vlastní elevator pitch a univerzální prezentační portfolio, které mohou použít při výběrovém řízení. Do kurzu byli přizváni i externí vyučující, například stylista a odborník na image Daniel Šmíd, který dal studentům tipy, jak zaujmout zaměstnavatele na první pohled. Celý kurz byl ukončen modelovým assessment centrem, z něhož si studenti odnesli individuální zpětnou vazbu.

Externí lektor stylista Daniel Šmíd

EVS 2 kr 457 e 90 min dity ut/t ýde n

7


Kurzy a workshopy Kurzy jarního semestru byly zaměřeny na správnou a efektivní prezentaci před zaměstnavatelem, konkrétně na tvorbu životopisu, sebeprezentaci nebo celkový image. Kurzy podzimního semestru byly koncipovány tak, aby rozšířily znalosti studentů o pracovním trhu, ale i o jejich potřebách a povinnostech, které na trhu mají. Kurzy obou semestrů se setkaly s pozitivní zpětnou vazbou. Studenti kladně hodnotili nejen přístup lektorů, ale především praktické zaměření kurzů.

Poznej své kariérní Já Mnozí studenti si nejsou jistí, co by chtěli v životě dělat. Chtějí věci kontrolovat, nebo je realizovat? Preferují práci s lidmi, nebo jsou spíše solitéři? Potřebují mít striktně dané úkoly, nebo jim vyhovuje volnost? Pracovní trh jim nabízí nepřeberné množství možností. Kurz byl koncipován tak, aby studenti poznali své silné i slabé stránky, zjistili, jaký pracovní styl a prostředí jim vyhovuje, a udělali si představu o tom, kde podobnou práci mohou najít.

LinkedIn: Aby si vás zaměstnání našlo samo LinkedIn patří v současnosti k nejsilnějším nástrojům HR. Téměř 89 % personalistů přes něj najalo vhodného zaměstnance – nemusí pátrat do hloubky, stačí jim vybrat si dobře zpracované profily. LinkedIn je skutečné online CV, jen rozsáhlejší a sofistikovanější. Smyslem kurzu bylo ukázat studentům, jak s tímto nástrojem pracovat a efektivně ho používat pro své potřeby tak, aby se ocitli v hledáčku headhunterů.

Kódová řeč HR specialistů aneb jak rozumět inzerátům Každé slůvko v pracovním inzerátu má svůj smysl. Prozrazuje čtenářům, jak by měly vypadat jejich CV a motivační dopisy i co by mělo zaznít na pracovním pohovoru. Nemusí však být snadné inzeráty správně dekódovat. Kurz byl zaměřen na správné dešifrování klíčových slov v pracovních inzerátech a na to, jak je dále využít v průběhu přijímacího řízení.

8


Zaujměte zaměstnavatele na první pohled Podvědomí hraje v rozhodování nezastupitelnou roli. Právě proto je tak důležité vyvolat na pohovoru dobrý první dojem. Uchazeč na to má jen 30 vteřin. Výsledný dojem je ze 7 % ovlivněn tím, co jedinec říká, a z 55 % oblečením, způsobem jednání i tím, jak vejde do dveří. Tento kurz zájemcům vysvětlil, jak dobrý první dojem vyvolat. Seznámil studenty se základy etikety, ukázal jim, jak se vkusně obléct podle své postavy a osobního stylu, a věnoval se i správnému bodytalku.

Pracovní právo nekouše Pracovní právo je obsáhlé a je těžké se v něm zorientovat. Kdo se v něm nevyzná, může přijít o spoustu peněz. Kurz studentům nabídl rychlou inspekci do jeho zákoutí a pravidel, seznámil je s jejich možnostmi, právy, ale i povinnostmi. Zaměřil se na druhy pracovních smluv, vysvětlil studentům, na co se soustředit před tím, než smlouvu podepíšou, ukázal jim, co si k nim nadřízený může dovolit, a seznámil je i se způsoby obrany proti zneužívání pravomocí.

rzů u k 9 inků n é r at

319 ú kurz častní k ůa trén ů inků

9


Assessment centrum Assessment centrum (AC) je moderní metoda výběrového řízení, jejíž účastníci plní individuální i skupinové úkoly. Po celou dobu je pozorují a hodnotí speciálně vyškolení pozorovatelé. KC MU v roce 2015 uspořádalo 5 modelových AC, z nichž si účastníci odnesli individuální zpětnou vazbu, a 4 AC v rámci programu TopSeC.* AC v rámci TopSeC

14. 9. – 1. 10. 2015

KC MU pořádá i reálná AC pro zájemce z komerční sféry a univerzitních pracovišť. Vychází ze specifických potřeb zadavatele, proto je každé AC zcela unikátní a zaměstnavatel si díky němu udělá relevantní představu o tom, jací jsou uchazeči o danou pozici a zda se na ni hodí. AC pro Komerční banku, a.s.

17. 6. 2015

AC na pozici Brand manager pro vinařství Starý vrch

4. 8. 2015

AC na pozici Marketingový specialista pro OVVM

17. 9. 2015

* Předmět MPX_TPS: Top Students Centre na Ekonomicko-správní fakultě MU.

5m ode Cv lo rám c i p v ýc h A ro g 2A ram C Cp 2 1 A AC p ro ro KC u To p S Cp eC r o M ko m e M U rč asa r y ko n í s f é r u vu u n i ve r zi tu 4A

10


Co si myslíte o službách KC?

Marta Kuchařová Fakulta sociálních studií MU

Služby Kariérního centra MU jsem si vyzkoušela několikrát a vždy jsem se setkala s naprostou profesionalitou. Nejvíc „hard-core“ bylo assessment centrum, kde nás organizátoři natvrdo hodili do reality pracovního prostředí. Zkusili jsme si obhájit vlastní projekt, zažili si úspěchy i pády a prošli snad všemi psychologickými testy, co existují. Odnesla jsem si z něj neodbytný pocit, že na sobě ještě musím pracovat.

Kdybych měl ze všech kurzů Kariérního centra MU doporučit jenom jeden, tak bych doporučil konzultaci CV. Člověk ukáže své CV personalistovi. Má na něj určitý názor, pak ale zjistí, že personalista se na to dívá úplně jinak. Díky tomu jsem si uvědomil hodně věcí. Martin Pruška Fakulta informatiky MU Martin Pruška získal díky účasti na assessment centru KC MU svoji první práci.

Andrea Mužiková Fakulta sociálních studií MU

Na konzultaci s kariérním poradcem jsme se nejdřív bavili o tom, co zrovna kariérně řeším a s čím bych potřebovala pomoct. Pak jsme se dohodli, že nejlepší pro mě bude jít na koučování, které Kariérní centrum MU nabízí. Konzultantka mi dokonce doporučila, který z jejich koučů by mi měl sedět nejvíc. Hlavně mi ale pomohla uvědomit si, co přesně s ním potřebuji řešit.

11


Spolupráce se zaměstnavateli

Partnerství V roce 2015 Kariérní centrum MU navázalo řadu nových partnerství a aktualizovalo nabídku služeb pro zaměstnavatele na rok 2016. Hlavní činností KC MU ve vztahu k zaměstnavatelům je budovat povědomí o partnerských společnostech v univerzitním prostředí, pomáhat s recruitmentem kandidátů na konkrétní pracovní pozice, zprostředkovávat osobní setkání se studenty a absolventy MU a umožňovat cílenou inzerci pracovních nabídek. Kom

Co nabízíme

plet n part í nabíd n e rstv ka w.k í arie ra.m uni. cz

ww

Inzertní a recruitmentové služby

Zaměstnavatelé mohou představit svoji firmu a budovat brand společnosti na stránkách katalogu zaměstnavatelů Challenge Book, který je distribuován po celý akademický rok. Pokud chtějí studenty oslovit s konkrétní pracovní nabídkou, stáží, workshopem či trainee programem, jednou z možností je inzerce přímo v Informačním systému MU, v sekci Tržiště práce. KC MU zaměstnavatelům nabízí kompletní recruitmentové služby – přípravu pohovorů, předvýběr uchazečů či vyhodnocení vhodných kandidátů. Mezi poskytované služby také patří psychodiagnostické testy nebo assessment centrum na míru.

Setkání se studenty

KC MU dává zaměstnavatelům možnost potkat se se studenty přímo na půdě univerzity v rámci konkrétního rozvojového workshopu uzpůsobeného na míru potřebám firmy, anebo mimo univerzitu na Veletrhu práce pro studenty a absolventy VŠ JobChallenge.

Dlouhodobá spolupráce

KC MU buduje partnerské vztahy se společnostmi, které chtějí dlouhodobě spolupracovat s Masarykovou univerzitou. Nabízí jim služby v individualizovaných balíčcích, které odpovídají potřebám firmy. Společně se svými partnery diskutuje tvorbu nových projektů a inovuje své služby na základě jejich podnětů.

12


Firemní workshopy V roce 2015 KC MU uspořádalo celkem 16 workshopů, na nichž se partneři KC MU prezentovali před studenty. V rámci workshopů mají zaměstnavatelé příležitost setkat se se studenty a absolventy MU a vybrat si mezi nimi zajímavé potenciální kandidáty na pracovní pozice, stáže a trainee programy. V případě zájmu o uspořádání firemního workshopu napište na zamestnavatel@kariera.muni.cz.

Česká pojišťovna, a.s.

CVčko není tvou jedinou vizitkou Kariéra v České pojišťovně – jak úspěšně zvládnout výběrové řízení

Komerční banka, a.s.

Já vs. personalista, první kolo v ringu Jak se dostat do Komerčky aneb rady, tipy, triky od lidí z HR Jak tě vidí personalista

ManpowerGroup

CV už máš a co teď? aneb vše, co jste chtěli vědět o pohovoru a báli jste se zeptat

ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o.

Behavioral interview – what is it and how to beat it?

EmbedIT

Jak na pohovor a assessment centrum

KPMG Česká republika, s.r.o.

Kariéra v KPMG – jak uspět při výběrovém řízení

Deutsche Lufthansa AG

Náborový proces v praxi

Nestlé Česko s.r.o.

Ingredience potřebné pro sladkou kariéru

NetSuite Inc.

Let IT be your job

Raiffeisenbank a.s.

Self-branding z pohledu personalisty

O2 Czech Republic

Udělej první dojem

PwC Česká republika

Krůček po krůčku do PwC

ŠKODA AUTO a.s.

Možnosti uplatnění ve ŠKODA AUTO

Firemní workshop CVčko není tvou jedinou vizitkou

ů hop orks tníků w 16 účas 432

13


Spolupráce se zahraničními univerzitami

13.

– 17 . 4. 2 Mas aryk 015 ova univ erzit a

MUST WEEK KC MU setkání se zástupci univerzitních kariérních center z celé Evropy Kariérní centrum MU pozvalo do Brna zástupce kariérních center z celé Evropy v rámci konference MUST WEEK KC MU, která byla zaměřena na efektivní navazování vztahů se zaměstnavateli. ter cen h c í rn arié ropy 16 k tátů Ev ů 10 s hop orks tů 8w k roje 39 p

Účastníci konference společně hledali odpovědi na otázky, jak vytvořit fungující obchodní strategii, kvalitní služby a zajímavou nabídku pro zaměstnavatele, s cílem posílení role univerzity v celém procesu. Na konferenci byli přizváni zástupci společnosti Infosys Ltd, kteří pracovníkům kariérních center představili, co od nich zaměstnavatelé očekávají. Součástí programu bylo i předání zkušeností, které zástupci KC MU v roce 2014 nabyli na univerzitách v USA a v roce 2015 v kariérních centrech britských univerzit Oxford a Cambridge.

Jaká byla vize konference MUST WEEK KC MU a jaké máte plány do budoucna? Naším cílem bylo propojit podobná univerzitní pracoviště a otevřít otázku založení evropské sítě kariérních center. V Evropě se vůbec poprvé podobná akce zaměřila na vztahy se zaměstnavateli jako na klíčové téma. Příští ročníky se budou věnovat dalším tématům, jako jsou například kariérní poradenství individuálně i ve skupinách nebo technologie v kariérních službách.

Eliška Gončarová hlavní organizátorka MUST WEEK KC MU

14


Jaká je vize vašeho KC?

Naší vizí je udělat z KC univerzitní personálně poradenskou agenturu. Pro studenty bude centrem, které je nasměruje a pomůže jim najít nejvhodnější práci, a pro zaměstnavatele bude primárním nástrojem při náboru studentů a absolventů Masarykovy univerzity. Radoslav Pittner Kariérní centrum MU

Vize? Ideální svět, v němž nás už nebude zapotřebí. Studenti si budou sami schopni zajistit nástroje a schopnosti potřebné k získání práce a vybudování kariéry, po které touží. Není to docela reálné, ale snažíme se tomu aspoň přiblížit. Philippe Ory kariérní centrum na Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ve Švýcarsku

Chtěla bych profesionalizovat naše poradenství. Dělat ho tváří v tvář nám bere hodně času. Chystáme se vyzkoušet jiné modely, např. peer counseling nebo e-learning. Susanne Orth kariérní centrum na European university of Viadrina v Německu Účastníci setkání MUST WEEK KC MU

15


Eventy 17. 4 el C . 2015 onti nen tal

Hot

KONFERENCE JOBACADEMY 2015 Kariérní příběhy úspěšných absolventů MU

Potřebujete k úspěchu vzdělání? A co je to vlastně úspěch? Takové otázky si kladl již 3. ročník Konference JobAcademy.

čník 3. ro in d 8 ho íků ečn k 30 ř áše edn ř ů p 6 hop ce orks rá w p 14 trhu ů n níků liká štěv v 6 ve á n 380

Úspěšní absolventi a řečníci ze všech devíti fakult

Na motivační konferenci vystoupilo celkem 30 úspěšných absolventů MU – např. ředitel brněnského studia ČT Mgr. Jan Souček, olympionička Mgr. Šárka Kašpárková nebo obchodní ředitel českého Google Ing. Jan Vraný. V rámci hlavního bloku programu představili posluchačům z řad studentů a absolventů své osobní i kariérní příběhy a motivovali je k vlastní aktivitě. Náplní druhého bloku byly workshopy se zajímavými firmami tuzemského trhu zaměřené na přijímací proces. Doprovodný program nabídl návštěvníkům možnost nechat se vyfotit na CV, vyzkoušet si přijímací pohovor nanečisto nebo zjistit, jak se vypořádat s rozhodovací paralýzou.

16


Co je podle vás největším přínosem Konference JobAcademy? Pro mě je to jednoznačně motivace a dodání odvahy pro vstup na pracovní trh. Díky přednášejícím jsem získala povědomí o širokých možnostech uplatnění absolventů i studentů VŠ. Pochytila jsem cenné tipy, jak vyzrát na budoucí pohovory. Potěšilo mě celkové vyznění přednáškových bloků. Jakési skryté poselství, které jsem si z příběhů mluvčích odnesla, je, že vlastně nezáleží na tom, zda si svoji kariéru předem naplánujete, nebo se budete řídit hlasem svého srdce. Obě cesty totiž vedou k cíli. Záleží jen na povaze člověka. Markéta Brašnová Filozofická fakulta MU

Najväčším prínosom podľa mňa je veľká pravdepodobnosť, že sa dozviem odpoveď na otázku, ktorá ma zaujíma. Je totiž pravdepodobné, že na konferencii bude niekto, koho trápi to isté. Mám tak všetko pod jednou strechou, stačí byť v správnom čase na správnom mieste. Lukáš Astaloš Fakulta informatiky MU

Největší přínos Konference JobAcademy je možnost setkat se s mladými, úspěšnými lidmi, kteří jsou ochotni se podělit s ostatními o svoje „know-how“, o svůj příběh, který může inspirovat další a podpořit je v jejich osobním rozvoji nebo podnikání. Gabriela Pirklová Přírodovědecká fakulta MU

17


JOBCHALLENGE 2015 Veletrh práce pro studenty a absolventy VŠ

11. 1 Ada 1. 201 mG 5 v Br allery ně

Výstavní plocha veletrhu

Veletrh JobChallenge umožňuje studentům a absolventům VŠ setkat se s atraktivními zaměstnavateli a zjistit, jakými směry se může ubírat jejich budoucí kariéra. Zaměstnavatelům dává příležitost prezentovat se před studenty tří největších brněnských univerzit – Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně a Vysokého učení technického v Brně. Podle výsledků průzkumu bylo v letošním roce mezi návštěvníky celkem 34 % studentů z MENDELU, 28 % studentů z MU a 22 % z VUT v Brně. Celkem 16 % účastníků zavítalo na veletrh z mimobrněnských vysokých škol a posledních ročníků středních škol.

čník 9. ro rzity ive ů 3 un ovatel v ů a t s n y v ík 89 v návště 0+ šek 2 00 předná V 21 ce C ulta z a n ko zón out l l i ch

18


Konference JobChallenge 2015 „Po čem zaměstnavatelé touží“ Aby byli účastníci veletrhu připraveni na kontakt se zaměstnavateli, připravili pro ně organizátoři Konferenci JobChallenge, která jim měla pomoci s přípravou na veletrh a sebeprezentací. Konference se konala 22. 10. 2015 v Univerzitním kině Scala a navazoval na ni bezplatný e-mailingový kurz, který aplikoval všechny poznatky získané z přednášek.

89 vystavovatelů V roce 2015 se na výstavní ploše představilo celkem 89 vystavovatelů, což bylo téměř o třetinu více než v předchozím roce. Zaměstnavatelé z veřejného, soukromého i státního sektoru hledali studenty ze 13 různých oborů.

21 přednášek ve 3 panelech Doprovodný program veletrhu byl rozdělen do 3 panelů: Panelu rozvoje zaměřeného na soft skills, Panelu praktických tipů zaměřeného na náborový proces a Panelu zaměstnání, na němž se představili zástupci vybraných společností.

19


Jakou výhodu mají absolventi MU na trhu práce?

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. Prorektorka pro záležitosti studentů

Jejich hlavní výhodou je především flexibilita, kterou jim MU nabízí nejenom v rámci studijních programů, ale i ve výběru jednotlivých předmětů, specializací a možností průběhu studia třeba i směrem k praxi. Jeden z velkých omylů je, že absolventi jsou neuplatnitelní, protože nejsou zaměření na praxi. Nesmíme zaměňovat množství znalostí za praxi. Teorie je něco úplně jiného. A právě vysoký stupeň teoretického vzdělání s přiměřenou mírou dovedností a kontaktů s praxí již v době studia může leccos v této oblasti změnit.

Co vám přinesl letošní ročník veletrhu? Z Veletrhu JobChallenge 2015 jsem odcházela nadmíru spokojená. Dozvěděla jsem se, jak správně napsat CV a jak se prezentovat na pohovorech, což se mi v blízké budoucnosti bude opravdu hodit. Hlavně jsem ale získala potřebné informace od společnosti Smaller Earth, díky které mám příležitost strávit pracovní léto v USA! Vše je ještě v procesu zařizování, nicméně věřím, že práce v USA vyjde. Líbila se mi také brožura o všech vystavujících firmách a společnostech s užitečnými informacemi, do které při hledání práce určitě nahlédnu.

Karolína Šimková Pedagogická fakulta MU

Proč jsou pro vás zajímaví studenti MU?

Lukáš Mašek Komerční banka, a.s.

20

Během spolupráce s MU a Kariérním centrem jsme měli možnost se sami přesvědčit o reálných dovednostech a schopnostech jejich studentů – jak při řešení konkrétních modelových situací v průběhu assessment centra, tak při setkáních se studenty na stánku KB v průběhu JobChallenge. Studenti mají teoretické znalosti, které jsou základem jejich potenciálu, který se pak rozvine v praxi. Prostřednictvím Kariérního centra MU mají možnost být v kontaktu s reálnou situací na trhu práce a tím zvýšit svou konkurenceschopnost.


Budoucnost Kariérního centra MU před datu poklád a ms puš né pod t ě ní zim 201 6

JOBCHECKIN náborový portál

JobCheckIN je připravovaný recruitmentový portál, který cíleně propojí studenty a absolventy MU se zaměstnavateli. Nejedná se o klasický inzertní portál – JobCheckIN bude automatizovaný databázový systém vyhodnocující vhodnost uchazečů pro konkrétní pracovní pozici na základě kompetencí a kariérních preferencí. Uchazeči si v systému vyplní profil vyzdvihující jejich tvrdé, měkké i obecné kompetence a kariérní preference. Informace o studiu budou automaticky stahovány z Informačního systému MU a garantovány univerzitou. Vítejte v JobCheckINu MASARYKOVA UNIVERZITA

Nabídky práce

Katalog firem

Kateřina Velká 12

JobCheckIN Registrace proběhla úspěšně, vítejte! JobCheckIN Vám díky detailní znalosti Vašeho vzdělání, zkušeností a pracovních preferencí vždy doporučí ty nejrelevantnější pracovní nabídky

Rozzařte Vaši kariérní hvězdu!

Prohlédněte si katalog firem

Rovnou vyhledejte pracovní pozici

Doplňte chybějící informace

Katalog registrovaných firem

Prohledat pracovní nabídky

Zaměstnavatelům poskytne aktuální data o studentech a absolventech MU. JobCheckIN bude oficiální univerzitní portál napojený na Informační systém MU. Jeho základní funkcí je porovnávání a vyhodnocování shody dat, na jejímž základě zaměstnavatelé dokáží efektivně a rychle vybrat vhodného kandidáta na danou pracovní pozici. Pro více informací kontaktujte Mgr. Radoslava Pittnera (pittner@kariera.muni.cz). Velmi zajímaví uchazeči pro vaši společnost

21


Reference a kontakty S Kariérním centrem MU jsme schopni vytvářet projekty, které jsou smysluplné a s jasným výsledkem. Zástupci KC MU navíc přicházejí s novými a svěžími nápady, které pak společnými silami realizujeme. Těšíme se na spolupráci v rámci dalších projektů i do budoucna. Lukáš Mašek, Team leader HR Marketing and Recruitment

Event Let It Be Your Job na Fakulte informatiky MU organizovaný v spolupráci s Kariérnym centrom Masarykovej univerzity bol pre NetSuite jedným z prvých tohto druhu, ale vo výsledku veľmi vydareným. KC nám vytvorilo celý koncept eventu, vymyslelo grafiku a zabezpečilo dostatočný marketing na univerzite prostredníctvom viacerých kanálov. V daný deň nám poskytli všetko zázemie a podporu, zabezpečili občerstvenie a dohliadali, aby všetko bežalo tak, ako má. Kvalita i kvantita študentov bola dobrá, prednášky i nasledujúci networking boli príjemné a feedbacky zo všetkých strán pozitívne. Určite to nie je posledný event s KC tohto druhu a v budúcnosti by sme radi využili ďalšie služby z ich portfólia. Lenka Kaštierová, Recruiter

Co se týká konference JobAcademy, byla jsem opravdu nadšená. Moc se mi to líbilo a přesně takhle jsem si to představovala. Doufám, že i pro studenty to bylo přínosné. Alice Hrubá, Senior HR Specialist

Ráda bych vám moc poděkovala za perfektní organizaci veletrhu. S mými kolegy jsme se shodli na tom, že celá akce byla organizačně výborně zvládnutá a zajištěná a opravdu předčila naše očekávání. Skvělá byla volba prostorů, příprava stánku, cateringové služby i ochota a zájem hostesek o spokojenost vystavovatelů. Velice oceňujeme vaši kreativitu a vizuální zpracování, především nápad s barevnými oválnými značkami oborů – ten se opravdu osvědčil a napomáhal komunikaci s návštěvníky veletrhu. Zuzana Bittner, HR specialist

22


Mgr. Šárka Karmazínová Vedoucí KC +420 549 494 599 karmazinova@rect.muni.cz

Ing. Jitka Štenclová Manažer marketingu +420 776 084 980 stenclova@kariera.muni.cz Mgr. Radoslav Pittner Manažer KC +420 730 847 320 pittner@kariera.muni.cz

Mgr. Markéta Rolincová Vztahy se zaměstnavateli +420 724 900 512 rolincova@kariera.muni.cz

Mgr. Pavla Horáková Koordinátor vzdělávání +420 775 217 228 horakova@kariera.muni.cz Mgr. Lenka Kováčová Event koordinátor +420 728 863 039 kovacova@kariera.muni.cz

Tým Kariérního centra MU

23


Poděkování partnerům Hlavní partner

Partneři

Kariérní centrum MU Komenského náměstí 2, 602 00 Brno E: info@kariera.cz, T: 549 496 483 www.kariera.muni.cz facebook.com/kc.muni

Vydalo Kariérní centrum Masarykovy univerzity Leden 2016

Profile for Kariérní centrum Masarykovy univerzity

Zpravodaj Kariérního centra MU 2015  

Jsme personálně-poradenská agentura Masarykovy univerzity, která propojuje studenty se zaměstnavateli. Ve zpravodaji se dozvíte, co všechno...

Zpravodaj Kariérního centra MU 2015  

Jsme personálně-poradenská agentura Masarykovy univerzity, která propojuje studenty se zaměstnavateli. Ve zpravodaji se dozvíte, co všechno...

Profile for karierko
Advertisement