Page 1

BÌrekraftig utvikling Livsløpsanalyse av aluminium Kari-Anne Loe


Bærekraftig utvikling Innledning Jeg har valgt å skrive om aluminium, og dens livsløp. http://www.youtube.com/watch?v=j0JfuWVMrTY Om lag sju prosent av jordskorpen består av aluminium, noe som gjør det til det tredje mest vanlige grunnstoffet etter oksygen og silisium. Produksjon av aluminium starter med råmaterialet bauksitt.

Egenskaper Aluminium er et metallisk grunnstoff med en sølvfarget glans. I kontakt med luft dannes et tyntoksidasjonssjikt på overflaten som forhindrer videre korrosjon. Aluminium veier omtrent en tredel av stål og kobber. I ren form er aluminium mykt og har lav styrke. For de fleste anvendelser benyttes derfor aluminiumlegeringer som er smibare og lette å bearbeide i maskiner og ved støpning. Aluminium har utmerket korrosjonsmotstand og holdbarhet. Det er ikke magnetisk. Norsk aluminiumfremstilling Norge er blant verdens største aluminiumprodusenter på grunn av rikelig tilgang på elektrisk energi. Norsk Hydro, Alcoa og Alcan har til sammen sju smelteverk fra Lista i sør til Mosjøen i nord. Det faktum at norsk aluminium framstilles ved hjelp av miljøvennlig vannkraft gjør at CO2-utslippet per tonn Al blir bare 1/10 av utslippet ifra et smelteverk som drives med strøm ifra et kullkraftverk, noe som er vanlig i f.eks Kina.

Slik lages aluminium Bauksitt Produksjon av aluminium starter med råvaren bauksitt, en leirelignende jordtype som finnes i et belte rundt ekvator. Bauksitten utvinnes fra gruver som ligger noen få meter under bakken.


Bauksittknuser Bauksitten transporteres deretter til anlegg hvor leiren vaskes bort og bauksitten sendes gjennom en knusemaskin.

Alumina Alumina, eller aluminiumoksid, utvinnes fra bauksitten gjennom raffinering. Raffineringsprosessen Aluminaen skilles ut fra bauksitten ved bruk av en varm løsning av lut og kalk. Ren alumina Blandingen varmes opp og filtreres, og den gjenværende aluminaen tørkes til et hvitt pulver.

Bearbeiding Neste stopp er metallverket. Her blir den raffinerte aluminaen omdannet til aluminium.

Foredlingsprosess Det trengs tre ulike råvarer for å lage aluminium: aluminiumoksid, elektrisitet og karbon. Elektrisiteten ledes mellom en negativ katode og en positiv anode, begge laget av karbon. Anoden reagerer med oksygenet i aluminaen og danner CO2. Resultatet er flytende aluminium, som nå kan tappes fra cellene.

Produkter Den flytende aluminiumen støpes til pressbolt, valseblokker eller støpelegeringer, alt etter hva den skal brukes til. Aluminiumen bearbeides til ulike produkter.


Ekstrudering Ekstruderingsteknikken har nesten ubegrensede muligheter når det gjelder design og gir utallige anvendelsesmuligheter. Prosess I ekstruderingsprosessen blir pressbolten varmet opp og presset gjennom en støpeform som kalles en matrise. Valsing

Aluminium er svært smidig. En 60 cm tykk valseblokk kan valses til 2-6mm, og det endelige folieproduktet kan være så tynt som 0,006 mm. Likevel vil verken lys, lukt eller smak slippe ut eller inn. Prosess Valseblokker brukes til å lage valsede produkter, som plater, bånd og folie.

Støpe-legeringer


Støpelegeringer i aluminium støpes i ulike former. Metallet vil smeltes om igjen, og lages til for eksempel felger eller andre bildeler. Innholdet i legeringene kan skreddersys så de passer til videre bruk.

De fire viktigste støpemetodene er: •

Sandstøping

Lavtrykkstøping

Kokillestøping

Høytrykksstøping

Det råstøpte produktet krever vanligvis maskinbearbeiding, og blir ofte overflatebehandlet.

Helsefare Aluminiumsstøv kan føre til lungeforandringer i form av økt bindevevsdannelse og emfysem. Akutt kan man få metallfeber og irritasjon i luftveier og i øynene. Ved sveising av aluminium vil også andre legeringselement forgasses og er forbundet med betydelig helsefare hvis ikke friskluftmaske brukes http://www.hydro.com/no/Hydro-i-Norge/Om-aluminium/Aluminiumenslivssyklus/Primarproduksjon/

Transport og distribusjon Pakkes etter endt produksjon og sendes hovedsakelig via tungtransport ut kunde.


Markedsføring og salg Produktet markedsføres lite da det henger sammen med øvrige avtaler som er inngått mellom leverandør og kunde. Aluminium finnes også i forskjellige legeringer, og dette leveres etter avtale med kunde. Medisiner, vaksiner og kosmetikk Aluminium i medisin går helt tilbake til antikkens Hellas og Roma, hvor aluminiumforbindelser ble brukt som en såkalt astringent, for eksempel for å stanse blødninger.

I dag er den viktigste aluminiumforbindelsen som brukes i medisin aluminiumhydroksid. Den brukes til å behandle magesår og nyresvikt. Noen vaksiner inneholder aluminiumforbindelser som kan gjøre dem mer effektive.

Negative effekter Et høyt nivå av aluminium i kroppen har vist seg å gi nevrotoksiske effekter (giftig for nervesystemet), effekt på knokler og muligens forplantningsevne. Dette skjer når mengden aluminium som inntas overstiger kroppens evne til å utskille den, ettersom aluminiumen da lagres i kroppen og kan forårsake problemer. Noen studier har indikert unormalt høye volumer av aluminium i hjernevevet til pasienter med Alzheimer. Andre studier viser ingen korrelasjon mellom aluminiuminntak og Alzheimer. Teoriene har skapt mye diskusjon, og det er mange ulike oppfatninger. Positive effekter


Dagens forskning støtter ikke forslag om å ekskludere vanlige aluminiumprodukter. Unntaket er pasienter med nyresvikt, som bør unngå å få aluminium inn i blodstrømmen gjennom dialyse. Aluminiumprodukter gir også store fordeler for helsen: •

Aluminium i emballasje for mat og drikke gir en trygg barriere for bakterier og forurensing

“Alum” (aluminiumsulfat) bidrar til å rense drikkevann

Aluminiumforbindelser øker immunresponsen i vaksiner og medisiner

Bruk Aluminiumens fleksibilitet, styrke og lave vekt er noe av det som gjør den ideell på så mange forskjellige bruksområder. Hva har rubiner, mobiltelefoner og månen til felles? Aluminium! Aluminium omgir oss på alle kanter i hverdagen – i bygninger, båter, fly og biler, husholdningsmaskiner, emballasje, datamaskiner, mobiltelefoner og oppbevaring av mat og drikke. Transport står for 19 prosent av verdens totale energibehov. Når man bruker lette materialer som aluminium i konstruksjonen, betyr det at drivstofforbruket kan reduseres. Transport står for 19% av verdens energibehov. Når vekten på kjøretøyet reduseres, reduseres også energiforbruket under transport. Her er noen av transportmidlene hvor aluminium bidrar til å redusere vekten: •

Biler

Busser

Lastebiler

Fly

Tog

Båter

Hvert hundrede kilo som spares ved å bruke aluminium i en familiebil, gir en reduksjon i drivstofforbruket på 800 liter (i løpet av gjennomsnittlig levetid for bilen).


Framtidens materiale Aluminium er lett, sterkt, ledende, slitesterkt, fleksibelt og enkelt å resirkulere – i tillegg til en rekke andre gode egenskaper. Ikke til å undres over at aluminium inspirerer arkitekter, ingeniører, kunstnere og mange andre til å se nye og spennende muligheter. Stadig flere bransjer blir klar over hvordan aluminium kan løse utfordringer og gi store fordeler i ulike produkter, og nye bruksområder oppdages stadig. Med andre ord er aluminium virkelig dagens – og framtidens – materiale.

Resirkulering Resirkulering av aluminiumskrap krever kun fem prosent av den energien som brukes til å lage ny aluminium. Aluminium kan resirkuleres om og om igjen med 100 prosent effektivitet. Med andre ord er det ingen av aluminiumens naturlige egenskaper som går tapt i resirkuleringsprosessen. Det resirkulerte produktet kan bli det samme som det originale produktet, eller det kan bli noe helt annet. Fly, biler, sykler, båter, datamaskiner, husholdningsmaskiner, tråd og bokser er alle kilder til resirkulering. Aluminium vil fortsette å være et viktig metall i fremtiden, fordi det både er sterkt, veier lite og har så gode resirkuleringsmuligheter.

Kilder http://www.hydro.com/no/Hydro-i-Norge/Om-aluminium/ http://www.hydro.com/no/Hydro-i-Norge/Pressesenter/Nyheter/2010/Sterk-vekst-ventet-i-globalresirkulering-av-aluminium/ https://www.google.no/search?q=markedsf %C3%B8ring+og+salg+av+aluminium&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=L0oxU6DwMorygPdwICIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667#q=aluminium&tbm=isch&facrc=_&imgdii=uY YPusk_9GuKaM%3A%3BkyLZ5PYEo-4eLM%3BuYYPusk_9GuKaM%3A&imgrc=uYYPusk_9GuKaM %253A%3BWUz-kpP123PuWM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia %252Fcommons%252Fd%252Fd7%252FLingot_aluminium.jpg%3Bhttp%253A%252F %252Fno.wikipedia.org%252Fwiki%252FAluminium%3B1359%3B653

Livsløpsanalyse av aluminium  
Advertisement