Page 10

10 KARHU

Piirin perinnetoimikunta aloitti 2019 Satakunnan Reserviupseeripiiri ja Reserviläispiiri perustivat alkuvuodesta perinnetoimikunnan, joka korvasi aiemman hengellisen toimikunnan. Hengellisen toimikunnan muodollinen vetovastuu oli annettu Lavianseudun Reserviupseerikerholle, mutta viime vuosina se ei ollut järjestänyt hengellisiä tapahtumia. Kuin edellisen perintönä nyt myös perinnetoimikunnan vetovastuu uskottiin Lavianseudun Reserviupseerikerholle ja Reserviläisille. Sen puheenjohtajaksi nimettiin Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Pauli Ylitalo ja varapuheenjohtajaksi Reserviläisten puheenjohtaja Asko Knuutila. Muut jäsenet ovat Juuso Lahtivirta ja Matti Lehtimäki, molemmat viimemainitut reserviupseereita.

Tehtävät

Perinnetoimikunnan tehtävät voidaan listata seuraavasti: − Maanpuolustuksen perinnetoiminnan edistäminen, järjestäminen, tiedottaminen ja koordinointi sekä reserviyhdistysten perinnetoiminnan tukeminen Satakunnassa. − Toiminnan alaan voivat kuulua esimerkiksi kunniavartiot, juhlatilaisuudet, hartaustilaisuudet, sotilasviihde sekä satakuntalaisen sotilas- ja maanpuolustusperinteen tallentaminen. − Yhteistyön rakentaminen ja koordinointi muiden piirien ja sidosryhmien kanssa. − Ehdotukset perinnetoiminnassa ansioituneiden palkitsemiseksi. − Muut piirin kanssa yhdessä sovitut tehtävät. Tehtäväkenttä on siis laaja ja vaativa. Sen eri osioiden kattaminen vie aikaa ja tarvitsee pitkäjänteistä ja uutteraakin työtä.

Toiminta

Kuluvana vuonna pääsimme alkuun paljolti omien yhdistystemme aikaisempien käytäntöjen pohjalta. Päätapahtumat olivat kesäinen

Perheretkeen osallistujat Forum Marinumin terassilla. Kuvasta puuttuu neljä aktiiviosallistujaa.

perheretki merelliseen keskukseen Forum Marinumiin Turkuun sekä elokuussa Reserviläispäivä Laviassa. Muitakin tapahtumia oli suunnitteilla, ja toivomme niiden järjestyvän tulevina vuosina. 1) Perinneretki Forum Marinumiin lauantaina 15.6. Forun Marinum on laadukas museokokonaisuus, jossa tutustuimme merelliseen näyttelyyn sekä puolustusvoimiemme entisiin taistelu- ja koululaivoihin 1) Suomen Joutseneen, 2) tykkivene Karjalaan ja 3) miinalaiva Keihässalmeen. Reservipiirimme yhdistysten puheenjohtajia informoitiin useita kertoja retkestä. Mukaan olisi mahtunut 60 osallistujaa, mutta ilmoittautuneita tuli yhteensä ainoastaan 19. Heistäkin paikalla oli vain 15 avéc­it mukaan lukien. Tutustuminen kesti klo 11−14 ja oli todella antoisa, ainakin meille maakravuille, jotka emme olleet hyvin perillä Suomen meripuolustuksen lähi-

historiasta. Jokainen maksoi oman pääsylippunsa, piiri ennalta varatun opastuksen (210 €). Kiitos reservipiireille saamastamme tuesta. 2) Reserviläispäivä Laviassa lauantaina 31.8. Perinnetoimikunta yhdessä Lavian Seudun Reserviläisten (Jukka Holma, Asko Knuutila) ja Reserviupseerikerhon (Pauli Ylitalo, Juuso Lahtivirta) kanssa järjesti täysimittaisen Reserviläispäivän Lavian Metsästysseuran majalla ja ampumaradalla. Päivän teema kohdistui Satakunnan toisen suuren varuskunnan Niinisalon historiaan ja nykytoimintaa. Puhujina olivat Niinisalon varuskunnan ex-päällikkö eversti Olavi Rajala, itsekin kankaanpääläinen, ja kapteeni Matti Ruisniemi, Lavianseudun oma poika. Olimme saaneet paikalle Satakunnan reservipiirien koko terävän pään: Reserviupseeripiirin puheenjohtajan Petri Rannan, Reserviläispiirin puheenjohtajan

Profile for Karhu

Karhu  

Karhu  

Profile for karhu3