Page 36

KARHU-LIITE 36 KARHU

Esittelyssä Suomen Reserviupseerilii

Suomen Reserviupseeriliiton nykyinen puheenjohtaja, argonomi majuri Mikko Halkilahti ei ole käytettävissä puheenjohtajan tehtävään seuraavalle kolmivuotiskaudelle, joten liittoon valitaan uusi puheenjohtaja liittokokouksessa marraskuussa Turussa. Mukaan puheenjohtajakilpailuun on ilmoittautunut 5 ehdokasta, jotka esittelemme aakkosjärjestyksessä seuraavaksi. Kursivoidut tekstit ovat ehdokkaiden itsensä tuottamaa. Esittelyt on toimittanut Karhu-lehdelle Eemeli Lappalainen

Leila Kaleva Kaleva on 43-vuotias reservin luutnantti ja aktiivinen MPK:n kouluttaja, sekä harjoitusten ja kurssien johtaja. Kaleva on toiminut aktiivisena koulutuksen kehittäjänä MPK:n Ilmapuolustuspiirissä. Hän on harrastanut SRA-ammuntaa ja on aktiivinen Helsingin Reserviupseerien ilmailukerhossa. Päivätyö liittyy sekin ilmailuun, sillä Kaleva toimii Finnairin strategiajohtajana. Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen hän suoritti Ilmavoimien Teknillisessä Koulussa ja Satakunnan Lennostossa 1995-1996. Reserviupseeriksi hän kouluttautui 2010-2011 reserviupseerikurssilla Haminassa TK7/238 jalkaväkilinjalta. Kalevan vahvuutena on vankka strateginen osaaminen, sekä maanpuolustuskoulutuksen operatiivinen kokemus. Hänen kokemuksensa luottamustoimista maanpuolustusjärjestöissä on ehdokkaista vaatimattomin, eikä hänellä ole aiemmin ollut merkittäviä luottamustoimia Reserviupseeriliitossa. Toisaalta liiton keskeisten vakanssien ulkopuolelta tulevalla ei myöskään ole kalkkiutuneita toimintatapoja painolastinaan, minkä voi lukea hänen vahvuudeksi. Kaleva asuu miehensä Atte Kalevan kanssa Helsingissä ja on syntyjään PohjoisSatakunnasta Siikaisista. Koulutukseltaan Kaleva on DI.

Profile for Karhu

Karhu  

Karhu  

Profile for karhu3