Page 18

18 KARHU ta, alakohta b). Silloin hakemuksen liitteiksi tarvitaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) antama todistus siitä, että hakija on osallistunut sotva-koulutukseen vähintään kaksi kertaa edeltävän 12 kuukauden aikana ja on suorittanut ampumakokeen hyväksytysti. Aktiivista reserviläisen ampumaharjoittelua edellytetään yhteensä vähintään viisi kertaa 12 kuukauden aikana, joista siis ainakin kaksi on täytynyt tapahtua MPK:n järjestämänä sotva-koulutuksena. Muu kuin reserviläisen ampumaharjoittelu ei kelpaa harrastuksen todistamiseen tässä tarkoituksessa. Lisäksi harrastamisen on täytynyt tapahtua sillä asetyypillä, jolle lupaa haetaan. Luvan saaminen sotva-koulutusperusteella edellyttää Puolustusvoimien puoltavaa lausuntoa siitä, että hakija on sijoituskelpoinen. Tällä lausunnolla perustellaan direktiiviin vaatimus siitä, että hakijalla tulee olla kansalliseen maanpuolustukseen perustuva tarve kyseisen ampumaaseen hallussapitoon ja sillä ampumiseen. Poliisi hankkii lausunnon viran

puolesta eikä lausuntoa voi korvata millään muulla tavalla.

Lippaista

Lakimuutos ei koske niitä latauslaitteita (lippaita) jotka kuuluvat ennen vuotta 1946 valmistettuihin sarjatuliaseisiin ja joita ei voi asentaa itselataavaan kertatuliaseeseen. Suomi-kp:n rumpuja valmistui aikoinaan yli 200 000 kpl sekä erityyppisiä tankolippaita ainakin 300 000 kpl. Monelta harrastajalta löytyvät Suomi-konepistoolin ja Lahti-Saloranta- sekä ”Emma”-pikakiväärien lippaat jäävät näin ollen uuden lain ulkopuolelle. Lipaskoko ei koske reunasytytteisiä aseita eli pienoiskivääreitä kal. .22LR. Huom. 15 07 2019 lähtien myös kal. .17 aseet ovat pienoiskivääreitä. Harrastajilla on vuoden 1945 jälkeen valmistettuja rk:n (vast.) lippaita runsaasti. Sisäministeriön erityisasiantuntija Elina Rantakokko kertoo, että Puolustusvoimat on vuosien saatossa myynyt 15. 7. 2019

jälkeen erittäin vaarallisiksi luokiteltavien sarjatuliaseiden ja itselataavien kertatuliaseiden latauslaitteita muun muassa aseharrastajille ja -keräilijöille. – Rk:n lippaita on myyty yli 300 000 kpl Millogin varastokirjanpidon mukaan. Direktiivin sanktio on järeä: mikäli harrastaja pitää tietoisesti luvatta hallussaan erittäin vaaralliseksi luokiteltuja aseita tai niiden lippaita, hän voi menettää kaikki aselupansa. Tällaista latauslaitetta voi edelleen säilyttää ilman erillistä lupaa, mikäli siitä tekee toimintakelvottoman tai rajoittaa muuten sen kapasiteettia pysyvästi. Rikoslaki edellyttää ampuma-aserikokselta tahallisuutta. Siispä jos harrastaja ei ole tietoinen siitä, että hänellä on hallussaan luvaton latauslaite, tekoa ei pidetä rangaistavana. Aselakiin on kirjattu myös niin kutsuttu armovuosisäännös, jonka mukaan teko ei johda aselupien peruuttamiseen, mikäli henkilö tuo luvattoman latauslaitteen poliisille myöhemmin omaaloitteisesti. – Halutessaan latauslaitteen voi myös luovuttaa valtiolle tai sellaiselle henkilölle, jolla on lupa sen hallussapitoon.

Ampuma-aseiden hävittäminen

Kun ampuma-ase halutaan hävittää (romuttaa), se on toimitettava poliisille hävittämistä varten. Muita tapoja ampuma-aseen hävittämiseksi ei ole. Jos hävitettävästä aseesta halutaan jättää osia käyttöön, poliisi merkitsee ne asetietojärjestelmään.

RAIMO SUOMINEN Ampumaharrastusfoorumin

Profile for Karhu

Karhu  

Karhu  

Profile for karhu3