Page 13

KARHU 13 ta kunnan arjessa. Yleensä keskustelut keskittyvät käsillä olevaan ikäluokkaan, mutta aina keskustelut rönsyävät inhimillisen elämän eri osa-alueille kuluneen kesän säästä kunnan työllisyystilanteeseen ja rahoituskehysten riittävyyteen. Siten nämä tilaisuudet ovat erinomaisia mahdollisuuksia meille sotilaille astua sotilaskuplan ulkopuolelle ja keskustella ihan normaaleiden ihmisten kanssa. Toisaalta kutsuntalautakunnassa oleva kunnan/kaupungin edustaja on myös valvomassa kutsunnanalaisen etuja. Kyseessä on siis tärkeä ”laadunvarmennustehtävä”, joka luo kuvan pojille, että kotikunta/kaupunki on kiinnostunut nuorten asioista. Ja tietysti kutsuntalautakunnalle on etua varsinkin pienillä paikkakunnilla siitä, että kunnanedustaja usein tuntee hyvinkin lautakunnassa käyvät pojat ja pystyy siten ehkä valottamaan taustoja esimerkiksi palveluskelpoisuusluokkaa määrättäessä. Ehkä olen hieman kekkosenajan kasvatti, mutta minä uskon tämän tyyppiseen ihmisläheiseen vuorovaikutukseen enemmän kuin verkossa tapahtuvaan ”ammu ja unohda” -tyyppiseen toimintaan. Kutsunnat ovat kuitenkin vasta asevelvollisen ensimmäinen askel 43 vuotta kestävässä asevelvollisuusajassa. Asevelvollisuuslain mukaan ”jokainen Suomen miespuolinen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta, ellei toisin säädetä”. Tämä viimeinen lause tarkoittaa sitä, että henkilö on vapautettu asevelvollisuudesta edellä mainitun kotiseutuoikeuden vuoksi tai hänen terveydentilansa estää palveluksen tai hän suorittaa siviilipalveluksen. On huomioitava, että vapautuminen asevelvollisuudesta asevelvollisuuslain nojalle ei kuitenkaan vapauta perustuslain määräämästä maanpuolustusvelvollisuudesta. Perustuslaissahan to­de­taan, että “jokainen Suomen kansalai-

nen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään.” Maanpuolustusvelvollisuus on siis yleinen, kaikkia koskeva. Siten maamme perustuslaki ei ainoastaan anna oikeuksia ja vapauksia, vaan määrittää myös kansalaisia koskevia velvollisuuksia, jotka kovin usein tahtovat unohtua. Asevelvollisuusajan elinkaaresta joukko-osastoissa annettava varusmiespalvelus on siis käytännössä vain 2 prosenttia. 98 prosenttia ajasta asevelvollinen on aluetoimiston hallinnointivastuulla. Varusmiespalveluksen jälkeen asevelvollinen sijoitetaan johonkin sodanajan joukkoon, jossa hänet yleensä käsketään kertausharjoituksiin 1–3 kertaa tässä samassa joukossa. Lounais-Suomen aluetoimiston kohdalla tämä valvonnanalaisten volyymi on yli 220 000 hallinnoitavaa asevelvollista. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että aluetoimiston asiakaspalvelun upeat rouvat kontaktoivat asevelvollisia puhelimella, henkilökohtaisilla tapaamisilla tai sähköpostilla noin 13 000 kertaa vuodessa. Toki ”aluetoimiston” aikana joukko-osastot kouluttavat asevelvollisia reserviläisiä kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituksissa. Iän karttuessa ja askelten hidastuessa asevelvollinen löytää oman henkisen kotinsa usein paikallisjoukoista, jossa paikallistuntemus ja iän tuoma kokemus ovat tärkeämpiä kuin yli 3 000 metrin juoksutestin tulos. Paikallisjoukoissa järjestetään myös kertausharjoituksia ja Puolustusvoimien vapaaehtoisia harjoituksia (PVVEH), joissa uuden tehtävän vaatimia tietoja ja taitoja syvennetään määrävälein. Paikallispuolustuksen osalta nämä harjoitukset lankeavat pääosin aluetoimistojen vastuulle, vaikka joukko-osastot ja MPK toki aktiivisesti ovatkin mukana harjoitusten toteutuksessa. Näitä harjoituksia Lounais-Suomen aluetoimiston kalenterissa tälle syksylle on vie-

lä yhteensä 15 kappaletta. Moni reserviläisistä laajentavat asiantuntemustaan myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutustarjonnan avulla. Yhteistoiminta MPK:n kanssa onkin yksi merkittävistä kulmakivistä toimivan ja suorituskykyisen maanpuolustuskyvyn toteuttamisessa. Kesän kääntyessä syksyksi ja iltojen pimetessä on taas oivallinen mahdollisuus erilaisen maanpuolustuskoulutustarjonnan kautta syventää omaa tietämystään varautumisesta ja valmiudesta niin Puolustusvoimien, MPK:n ja reserviläisjärjestöjen sekä muiden toimijoiden kursseilla ja koulutuksissa lomailun ja puutarhatöiden jäädessä kauniiksi muistoksi kuluneesta kesästä. Vierivä kivi ei sammaloidu ja varautumisen ja valmiuden opiskelu on kuin laittaisi rahaa pankkiin; ne taidot voivat olla kultaakin kalliimpia mahdollisen pahan päivän osuessa kohdalle. Erinomaista maanpuolustuksellista syksyä kaikille vastuualueeni asevelvollisille ja muille maanpuolustusihmisille. JONI LINDEMAN Everstiluutnantti Lounais-Suomen Aluetoimiston Päällikkö

Puolustusvoimat

Profile for Karhu

Karhu  

Karhu  

Profile for karhu3