Page 12

LOUNAIS-SUOMEN ALUETOIMISTO

12 KARHU

Kutsunnat käynnissä - kutsunnanalainen, oletko valmis? Varttuneemman väen kaksi varmaa syksyn merkkiä ovat koulujen ja kutsuntojen alkaminen. Sattuneesta syystä kirjailen muutaman sanan kutsunnoista, vaikka koulujen alkukin on lähellä sydäntä kahden yläkouluikäisen tyttäreni vuoksi. Kutsunnat ovat jokasyksyinen interaktiivinen tapahtuma kaikille aluetoimistoille. Ylemmän johtoportaan käskyn mukaisesti aluetoimistot kohtaavat oman toiminta-/vastuualueensa kutsunnanalaiset 15. elo­ kuuta alkaen tilaisuuksien jatkuessa aina 15. joulukuuta asti. Tänä vuonna kutsunnanalaisia ovat vuonna 2001 syntyneet nuoret miehet, joita koko maassa on noin 35 000. Lounais-Suomen aluetoimiston vastuualueella, Ahvenanmaalla, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, kutsunnanalaisia on noin 4  500 nuorta. Nämä nuoret me kohtaamme yksilöllisesti 51 tilaisuudessa 26 paikkakunnalla. Heistä palvelukseen määrätään noin 75 prosenttia. Vaihtelua palvelukseen käskettävien määrässä on toki maakunnittain ja vuosittain, mutta silti luku on säilynyt kokonaisuutena lähes samana jo useamman vuoden ajan. Palvelukseen määräämättömistä vajaat 10 prosenttia määrätään

vapautettavaksi rauhan aikana eli C-luokkaan, saman verran määrätään uudelleen tarkastettavaksi 1–3 vuoden kuluessa ja loput määräämättömistä ovat joko vapautettu palveluksesta uskonnollisen vakaumuksen tai Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden vuoksi, ovat monikansallisia tai hakeutuvat siviilipalvelukseen. Tästä vuodesta alkaen Jehovan todistajat eivät enää ole lakimuutoksen vuoksi vapautettuja, vaan he ovat velvoitettuja osallistumaan perustuslain mukaisesti isänmaan puolustamiseen joko asevelvollisena tai siviilipalveluksen käymisellä. Siviilipalvelukseen hakeutuvien määrä vuosittain Lounais-Suomen aluetoimiston vastuualueella on prosentin kahta puolen ja Ahvenanmaan kotiseutuoikeutta nauttivien määrä on vuosittain 3,5–3,8 prosenttia. Kutsunnat ovat oivallinen mahdollisuus ei pelkästään Puolustusvoimien, vaan myös kuntien/kaupunkien edustajien sekä sosiaalitoimen ”Etsivä nuoriso työn” -asiantuntijoiden tavata vielä kerran koko ikäluokan nuoret miehet. Keskustelut ”Etsivän nuorisotyön” edustajien kanssa monella paikkakunnalle on antanut minulle kuvan, että kutsunnat ovat heille kovin voimaannuttavia tilaisuuksia. He näkevät jokapäiväi-

sessä työssään yleensä vain elämän nurjan puolen moniongelmaisten nuorten parissa. Kutsunnoissa he toisaalta näkevät, että valtaosalla ikäluokan nuorista miehistä asiat ovat kunnossa; on opiskelupaikka, työpaikka, tulevaisuuden suunnitelmia ja selvä suunta elämällä. Vaikka Puolustusvoimat ei olekaan Sosiaali- ja terveysministeriön haarakonttori, on Puolustusvoimilla sekä kutsunnoissa että myöhemmin varusmiespalveluksen aikana merkittävä rooli terveellisten elämäntapojen ja elämän hallinnan opettamisessa sekä syrjäytymisen ehkäisyssä. Ovathan kaikki nuoret miehet ja vapaaehtoiseen palvelukseen hakeutuvat naiset samalla viivalla ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan, elämänkatsomukseen tai sosiaaliluokkaan katsomatta. Monelle, varsinkin pienemmälle paikkakunnalle kutsunnat ja sotaväen saapuminen alueelle on vuosittainen kohokoh-

Ovathan kaikki nuoret miehet ja vapaaehtoiseen palvelukseen hakeutuvat naiset samalla viivalla ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan, elämänkatsomukseen tai sosiaaliluokkaan katsomatta.

Puolustusvoimat

Profile for Karhu

Karhu  

Karhu  

Profile for karhu3