Page 1


bahar artan oskay “in god we trust”

15 ocak / january - 15 şubat / february 2013

Abdi ‹pekçi Cad. No: 22 /8 Niflantafl›/İST. T: 0212 240 44 48 F: 0212 219 77 19 www. kareartgallery.com - kare@kareartgallery.com


Bahar’ın Dolarları

Bahar’s Dollars

Mondrian 20.yy sanatçısının, doğru biçem konusundaki çaresizliğini dile getirmişti. Biçimler arasındaki ilişkilerde denge sorununa işaret ederek dış görünüşün karmaşıklığının bireye çok zor geldiğinden bahisle çözümün neredeyse olanaksıza yakın olduğunu vurgulamıştı. Var olan şeylerin kökeninde saklı yatan özü biçimlendirerek ifade edebileceğine inanan sanatçı ise klasik bir betimleme, resimleme tutkusuna kapılmıştı. Figürü bir betimleme duygusuyla ortaya koymak yıllarca sanatçının kişiselliği ancak kendi yöntemlerince bir icra etme yanılgısına düşürmüş olabilir. Zira öğrencilik sürecindeki sanatçı adayının etüt ve araştırmanın ne zamana dek süreceğinin belirsizliği,- artık zamanı gelmiştir. Kendi sözümü söyleyebilirim diyebildiğinde geç kalınmış olabiliyordu. Üstüne üstlük atölye sisteminin bazen çok daralan ve baskı yapan kalıpları yıllar boyu süren, bazen hiç bitmeyen akademizmin tutsağı olmasına kadar sürüyordu. Bahar Artan Oskay’ın şansı vardı. Böyle bir sistem içinde değil, birçok usta hocanın birlikte olduğu bir potanın içinde filizlendi. Onun için akademizmin dar kalıpları hiçbir zaman sorun olmadı. Kuramsal ve sanat birikiminin depolanacağı teorik, deneysel uygulamaların birlikte oluşturulduğu bir ortamda yetişti.Nefes alıp verdi. Ayrıca günde bazen 10-12 saat süresince... çalıştı...çalıştı. Yeditepe Üniversitesi’nde kendine verilen bir mekânda sabah 8.00, akşam 18.00 çalıştığını gördüğümde, “Senin başka uğraşın yok mu?” dediğimi anımsıyorum. Neler mi yaptı? Ustalardan yola çıktı, onların aklına belki de hiç gelmeyen biçim bozmalar oluşturdu. Bir sınava girdiğinde, jüri üyelerinin birisinin; - Sen bu ustaların resimlerini yorumluyorsun... Onlara telif hakkı ödemen lazım! Dediğini duyduğumda çok gülmüştüm. Bu durumda Picasso’ya , Matisse’e ve Leonardo’ya telif hakkı ödemesi gerekecekti Bahar’ın. Bence onlara saygısıyla zaten telif ücreti ödemişti Bahar. Şimdi dolar ($) yorumlamalarını sergiliyor. Nice yorumlara BAHAR

Mondarian mentions desperateness of 20th century artist in style. By pointing the problem of balance among styles, he points that the complexity of appearance is too hard for the individual, his conclusion was that the solution is almost impossible. Artists who believe s/he can express essence located at the origin of things that already exist by shaping them, lost in passion of classic representation and limning. Considering figure as a sense of representation creates the delusion of expressing individuality only by artist’s own methods. Likewise through the studentship it is not clear when artist candidates accomplish his/her etude and research process. Sometimes it is too late when artist believes now s/he can have his/her voice. Furthermore narrow and repressive pattern of workshop lasts for years and years and (sometimes) drives to never ending process of academism. Bahar Artan Oskay was lucky. In a system like this, she flourished in a garden where there were many master educators. As a result narrow patterns of workshop never touched her. She is shaped in a circle where theoretical knowledge and art tradition is stored along with experimental applications. Also she worked and worked for 10-12 hours a day. I remember saying “Don’t you have any other occupation?” after seeing her work in her workshop from 8 a.m. to 6 p.m. in Yeditepe University. What she did? She started from the masters, she creates deconstructions that never thought of before. I laughed when she was commented as “You are interpreting works of masters. You have to pay copyright for that!” by an academic jury. In this case, Bahar has to pay copyright to Picasso, Matisse and Leonardo. I think she has already paid copyright with respect. Now she is exhibiting her dollar ($) interpretations. To further interpretations Bahar.

Prof. M. Zahit BÜYÜKİŞLİYEN

Prof. M. Zahit BÜYÜKİŞLİYEN

bahar artan oskay

bahar artan oskay

doğum tarihi & yeri 1984 / İstanbul 2002/2006 Yeditepe Üni. G.S.F. Plastik Sanatlar Bölümü Lisans 2008/2011 Yeditepe Üni. G.S.F. Plastik Sanatlar Bölümü Yüksek Lisans 2012 Yıldız Teknik Üni. Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı kişisel sergiler 2010 Teksin Sanat Galerisi ‘paraphrase’ İstanbul 2011 Fusün İnan Sanat Galerisi ‘decomposition’,İstanbul 2011 Galeri Artist, Ankara 2012 Kare Sanat Galerisi, ‘in god we trust’,İistanbul karma sergiler 2006 Mac Art yılın genç ressamı yarışması sergisi, İstanbul 2006 Tüyap Sanat Fuarı, İstanbul 2010 CKM ‘yeni yaklaşımlar’resim sergisi, İstanbul 2010 MKM genç ustalar, usta gençler, İstanbul 2011 Füsun İnan Sanat Galerisi ‘karma sergi’ , İstanbul 2011 MKM ‘özgürlük sil baştan’, İstanbul 2011 UNICEF ‘ stars of istanbul’, İstanbul 2011 Internatıonal art center, ‘100 genç yüz’, İstanbul 2012 UPSD Sanat Galerisi, ‘wad dünya sanat günü sergisi’, İstanbul 2012 RH sanat galerisi, ‘brand it’, İstanbul yarışma / ödül 2006 Yılın MAC ART genç ressamı – Sergileme 2010 TALENS üniversiteler arası resim yarışması – Mansiyon 2012 35. DYO resim yarışması – Sergileme

Born 1984/Istanbul 2002-2006 Yeditepe University, Faculty of Fine Arts Plastic Arts (Undergraduate) 2008-2011 Yeditepe University, Faculty of Fine Arts Plastic Arts (Graduate) 2012 Yildiz Technical University, Department of Art & Design (Proficiency in Art) Personal Exhibitions 2010 Teksin Art Gallery, “paraphrase”, Istanbul 2011 Fusun Inan Art Gallery, “decomposition”, Istanbul 2011 Gallery Artıit, Akara 2012 Kare Art Gallery, “ın god we trust”, Istanbul Group Exhibitions 2006 MAC ART “young painter of the year” exhibition, Istanbul 2006 Tuyap Art Fair, ıstanbul 2010 CKM “new approaches” (yenı yaklasımlar) exhibition, Istanbul 2010 MKM “youth masters, master youths” (genç ustalar, usta gençler), Istanbul 2011 Fusun Inan Art Gallery “group exhibition”, Istanbul 2011 MKM “freedom start over” (ozgurluk sıl bastan), Istanbul 2011 UNICEF “stars of istanbul”, Istanbul 2011 International Art Center “100 young faces” (100 genc yuz), Istanbul 2012 Metu 13th art festival “plastic arts exhibition”, Ankara 2012 UPSD Art Gallery “wad world art day exhibition”, Istanbul 2012 RH art gallery “brand it”, Istanbul Contest /Awards 2006 MAC art young paınter of the year- Exhibited 2010 Talens Intercollegiate Painting Contest- Honourable Mention 2012 DYO painting contest- Exhibited

20 dolar / 20 dollar tuval üzerine karışık teknik / mixed media on canvas 92 x 212 cm

2 dolar / 2 dollar tuval üzerine karışık teknik / mixed media on canvas 92 x 212 cm 3


Bir / One tuval üzerine karışık teknik / mixed media on canvas 92 x 212 cm 4

5


10 dolar / 10 dollar tuval üzerine karışık teknik / mixed media on canvas 92 x 212 cm

50 dolar / 50 dollar tuval üzerine karışık teknik / mixed media on canvas 92 x 212 cm

5 dolar / 5 dollar tuval üzerine karışık teknik / mixed media on canvas 92 x 212 cm

1 dolar / 1 dollar tuval üzerine karışık teknik / mixed media on canvas 92 x 212 cm 6

7


Andy Warhol’a saygı / Homage to Andy Warhol tuval üzerine karışık teknik / mixed media on canvas 142 x 152 cm


Galeri Yöneticisi / Gallery Director Fatma Saka

Yönetici Asistanı / Director Assistant Ezgi Yıldız

Metin / Text M. Zahit Büyükişliyen

Çeviri / Translation Raşit Mutlu

Fotoğraflar / Photographs Selin Türkölmez Aslıhan Tatlıgil

Baskı / Printing PROMAT Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş.

Bu katalog 15 Ocak - 15 Şubat 2013 tarihleri arasında Kare Sanat Galerisi’nde düzenlenecek olan Bahar Artan Oskay “in god we trust” sergisi için 500 adet basılmıştır. This catalog was printed 500 copies for Bahar Artan Oskay’s exhibition named “in god we trust” which is organized by Kare Art Gallery between January 15 - February 15, 2013.

Bahar Artan Oskay “in god we trust”  
Bahar Artan Oskay “in god we trust”  

Modernizm, sanatta farklı görüşlerin birbirini izlediği bir dönem olmuştur. Bu farklılık kimi zaman bir öncekine tepki, kimi zaman ise kendi...

Advertisement