a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

PROFILHÃ…NDBOK

Vi griper muligheter og skaper verdier


Den visuelle profilen er vårt ansikt utad og skal gi et klart og tydelig inntrykk av hvem INC Gruppen og selskapene i gruppen er. Tilknytning til havet, det grønne skiftet og industrien er stikkord for oss, representert i fargene blått, grønt og svart.


Våre logoer signaliserer gruppetilhørighet og består av symbol og navnetrekk.

LOGOER

For å sikre en sterk merkevare er det viktig at logoen ikke har noen forstyrrende elementer rundt seg. Det skal alltid være godt med luft rundt logo. Plasser aldri logo tett opptil andre elementer. Logo brukes i farge eller hvit (negativ). Det er ikke tillatt å endre på logo på noen måte.


= Minimum 1/2 høyde av symbolet

= Minimum 1/2 høyde av symbolet


= Minimum 1/2 høyde av symbolet

= Minimum 1/2 høyde av symbolet


Logo til selskaper i


TYPOGRAFI

Museo Sans er INC Gruppen sin profilfont og skal brukes i alt materiell. Fonten finnes i Typekit (Adobe CC) eller kan kjøpes hos f.eks. Fontshop (fontshop.com). Pü flater eller i sytemer der Museo Sans ikke er tilgjengelig brukes Calibri, f.eks i Powerpoint og Word.


Museo Sans ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890§!”#$%&?@ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå


Calibri ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890§!”#$%&?@ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890§!”#$%&?@


Vi startet som en forsyningsbase for olje. Dette er utgangspunktet for INC Gruppen og dermed sentrum i det nye grafiske elementet. Gruppen ble sterk på teknologi til havbaserte næringer og etterhvert tok vi steget inn i oppdrett og akvakultur med Havlandet-bedriftene.

PROFILELEMENT

Nå ser vi mot det grønne skiftet. Vi planlegger hydrogenanlegg og deltar aktivt i Lean and Green prosjektet. Vi har lagt bærekraftige mål inn i strategien og vi ser på hvordan fremtidens energikilder kan skape arbeidsplasser i regionen. – Fordi vi griper muligheter og skaper verdier


Vi griper muligheter og skaper verdier

Profilelementet i farger, skal være høyrestilt og utfallende. Det skal være bra med luft rundt profilelementet slik at det ikke kommer i konflikt med andre elementer.

Vi griper muligheter og skaper verdier

Profilelement som blir lagt på mørk bakgrunn eller på et foto, skal ikke være utfallende.


SVART • Startet med oljen • Stabil – etterrettelig • Basevirksomhet

FARGEPALETT

BLÅTT • Ligger ved havet • Havbaserte næringer • Logofargen • Maritime tjenester GRØNT • Det grønne skiftet • Nytenking • Miljø og bærekraft • Aktivitet på land


BLACK

C 0 M 0 Y 0 K 100

CYAN

R 0 G 0 B 0

HEX # 000000

C 100 M 0 Y 0 K 0

Pantone 376

C 54 M 0 Y 100 K 0

R 132 G 189 B 0

HEX # 84BD00

R 0 G 157 B 225

HEX # 0099CC


HVIT Skaper luft rundt logo og profilelement

GRØNT • Det grønne skiftet • Nytenking • Miljø og bærekraft • Aktivitet på land

SVART • Startet med oljen • Stabil – etterrettelig • Basevirksomhet

BLÅTT • Ligger ved havet • Havbaserte næringer • Logofargen • Maritime tjenester


MATERIELL


Slik skal en powerpoint fra INC Gruppen se ut. Den skal vĂŚre luftig og lettfattelig.

Punktvis tekst.


Eksempel på profilannonser Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www. atilaa.no Foto: Photoevent

Vi griper muligheter og skaper verdier

Lokal drivkraft INC Gruppen er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Selskapene våre har utviklet seg til en stor gruppe og er en viktig del av næringslivet i Flora kommune. INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur, subsea og industrielt vedlikehold.

INC GRUPPEN www.incgruppen.no • Tel. 57 75 18 00

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www. atilaa.no Foto: Egil Aardal

INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur, subsea og industrielt vedlikehold.

Olje og gass • Saga Fjordbase Tekniske tjenester • NBN Elektro • Norsk Contracting Partner • WIS Gruppen Eiendom • Fjord Base Havbruk • Havlandet Havbruk • Havlandet Forskningslaboratorium • Havlandet Marin Yngel Subsea • INC Vedlikehold

«Raske på lab’en» Vi leverer tjenester til Oppdrett – Fôrindustri - Kontroll laboratorium Oljetjenester – Vannanalyse – Medisinfôr (GMP/GDP) Besøk www.havlandetfl.no

NORSK AKKREDITERING TEST 184

INC GRUPPEN 6900 Florø www.incgruppen.no Tel. 57 75 18 00

Foto: Photoevent - Romvesen

INC Gruppen er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Selskapene våre har utviklet seg til en stor gruppe og er en viktig del av næringslivet i Flora kommune.

Morselskap • INC Invest

A til Å - www. atilaa.no

Lokal drivkraft


Eksempel på visittkort, norsk versjon med felles bakside for å vise gruppetilhørighet.

Kunde- og leverandørmagasinet «Nytt fra INC Gruppen». Her er profilelementet i negativ og ikke utfallende. Godt med luft rundt både logo og profilelement.


Hvis du har spørsmål, så ta kontakt med markedsavdelingen i INC Gruppen. Markedsansvarlig Beate Grønnevik Sentralbord: 57 75 18 00 Mobil: 916 88 399 E-post: beate.gronnevik@incgruppen.no Nettside: www.incgruppen.no

Vi griper muligheter og skaper verdier

Profile for karennilsen

Profilhåndbok for INC Gruppen  

Profilhåndbok for INC Gruppen  

Advertisement