Page 1

Quilling Kristalle - Eine Spezialität aus Südjütland

Cristeaux de paperolle - Une spécialité du Danemark

Karen-Marie’s

Quilling Krystaller - En sønderjysk specialitet

30 varieties

d n a l l y j r e Sønd Crystals Quilling

App etize & ex r tra - a Speciality from Southern Jutland, Denmark


Intro GB - From 2011 quilling has grown to be a speciality for Southern Jutland in Denmark since a lot of people here make this creative paperart. Briefly I introduced “quilling” in a local TV program back in 2011. The big interest that followed provided the background for the development of a quilling program by Karen-Marie Klip & Papir A/S, with new techniques, instructions, books, kits, videos , tools and a lot of lovely variation of paperstrips. From the very start there has been a lot of help to the development from many engaged customers. Today there is a lot of good, creative quillers all over the world. Else and Marie Louise are 2 of these very good quillers, who helps us making models. They have designed most of the 30 crystals in this booklet. Hanne and I have created the basic techniques and the basic crystals. It has been an inspiring and successful collaboration. We have named the crystals after beautiful places in the Southern Jutland. For the ideas and pictures we have been inspired of traditions from-, things and places in the Southern Jutland. With help from the techniques in this booklet you can design your own crystals and name them after your favorite places!

Have a lot of paperfun

DE - Von 2011 ist Quilling zu einer Südjütländischen Spezialität gewachsen, indem besonders die Südjütländer diese kreative Papierkunst, die ursprünglich von der Renaissance kam machen. Ganz kurz habe ich “Quilling” in einer Regionalen Fernsehsendung im 2011 gezeigt. Angesichts der anschließenden grossen Kundeninteresse hat Karen-Marie Klip & Papir A/S neue Quilling Technikken, Instruktionen, Bücher, Videos, Werkzeuge und jede menge wunderschöne Streifen in vielen Breiten und Farben entwickelt. Von Anfang an war die Interesse gross und viele engagierte Kunden helfen mit dem entwickeln. Heute gibt es viele tüchtige, kreative Quiller, nicht nur in Südjütland, aber auf der ganzen Welt.

Else und Marie Louise sind 2 von den tüchtigen Quiller, die uns  geholfen  haben die Modelle zu basteln. Sie haben die meisten von den 30 wunderschönen Kristalle in diesem Heft gebastelt. Hanne und ich haben die Grundtechniken, die Basis Kristalle und die ersten Kristalle gemacht. Es war eine inspirierende und geglückte Zusammenarbeit. Wir haben die Kristalle nach schönen Orte in Südjütland benannt. Für die Ideenbilder haben wir Inspiration in den Traditionen von Südjütland,  Sachen und Orte gefunden. Nach den Techniken vom Heft kann man selber mehrere Kristalle basteln und sie dann nach den Lieblingsorten benennen.

Viel Papiervergnügen. ISBN 978-87-998243-5-9 Karen-Marie Fabricius Karen-Marie´s Quilling Crystals, 30 varieties -a Speciality from Southern Jutland, Denmark Quilling Kristalle - Eine Spezialität aus Südjütland Cristeaux de paperrolle - Une spécialité du Danemark Quilling Krystaller - En sønderjysk specialitet Text & Design: Karen-Marie Fabricius Ide & Basic Technique: Hanne Olesen Karen-Marie Fabricius Krystal Design Krystal Design

Else Wollesen Marie Louise Christensen

Foto:

Hanne Olesen Kent Petersen

Layout:

Kent Petersen Lotte Nørbjerg Høst

© Karen Marie Klip & Papir A/S 2016 Bomhusvej 3 · DK-6300 Gråsten Denmark. info@karenmarieklip.dk www.karenmarieklip.dk www.youtube.com/user/Karenmarieklip/videos


FR - Depuis 2011, le « quilling » (paperolles) est devenu une spécialité du Jutland méridional, car un nombre particulièrement élevé de ses habitants pratique cette technique de décoration créative dont l’origine remonte à la Renaissance. Pour être bref, j’ai présenté le « quilling » en 2011 lors de l’émission ”Jul på Gram Slot” sur la chaîne TV Syd. Compte tenu du vif intérêt qui s’est manifesté par la suite, la société Karen-Marie Klip & Papir A/S a développé le quilling en appliquant de nouvelles techniques, avec des instructions, des livres, des vidéos, des outils et une multitude de jolies bandelettes en une foule de largeurs et de couleurs.

DK - Fra 2011 er quilling vokset til at blive en sønderjysk specialitet, idet især mange sønderjyder dyrker denne kreative papirkunst, der oprindeligt går tilbage til renæssancen. Ganske kort introducerede jeg ”quilling” i udsendelsen ”Jul på Gram Slot” på TV Syd i 2011. Med baggrund i den store kundeinteresse, der viste sig efterfølgende har Karen-Marie Klip & Papir A/S videreudviklet quilling med nye teknikker, instruktioner, bøger, videoer, værktøjer og et væld af smukke strimler i mange bredder og farver.

Dès le départ, de nombreux clients engagés lui ont apporté une précieuse aide pour le développement. Actuellement, il y a un grand nombre de quilleurs et quilleuses doués et créatifs, et pas seulement dans le Jutland méridional, mais aussi dans le monde entier. Else et Marie Louise sont 2 de ces quilleuses talentueuses qui nous aident à créer des modèles. Elles ont conçu la plupart des 30 jolis cristaux de cette brochure. Hanne et moi avons inventé la technique de base, créé les cristaux de base et conçu les premiers cristaux. Cette collaboration très fructueuse a été une grande source d’inspiration.

Nous avons donné aux cristaux des noms de lieux ravissants de la région du Jutland méridional. Pour trouver des idées, nous avons puisé notre inspiration dans les traditions, les objets et les lieux du Jutland méridional. D’après le technicien de la brochure, on peut concevoir soi-même d’autres cristaux et leur donner un nom d’après des lieux favoris ! Une technique d’utilisation du papier qui apporte vraiment.

Beaucoup de plaisir

Lige fra starten har der været stor hjælp til udviklingen fra mange engagerede kunder. I dag findes der en stor flok dygtige, kreative quillere -ikke kun i Sønderjylland men over hele verden. Else og Marie Louise er 2 af disse dygtige quillere, der hjælper os med at lave modeller. De har designet de fleste af de 30 smukke krystaller i dette hæfte. Hanne og jeg har opfundet grundteknikken, lavet basis krystallerne og har designet de første krystaller. Det har været et inspirerende og vellykket samarbejde. Vi har opkaldt krystallerne efter dejlige steder i den sønderjyske landsdel. Til idebilleder har vi hentet inspiration i sønderjyske traditioner, ting og steder.

Efter hæftets teknikker kan man selv designe flere krystaller og navngive dem efter egne yndlingssteder!

Rigtig god papirfornøjelse


A perfect framing... Un encadrement optimal...

www.benniksgaardhotel.dk


Eine perfekte Rahmung...

En perfekt indramning...

...for the crystals in old windows - Here it is at Hotel Benniksgård in Rinkenæs. Find out more at: www.visitsonderjylland.dk

...für die Kristalle in alten schiefe Fenstern – hier bei dem Hotel Benniksgård in Rinkenæs. Andre Ortschaften in Südjütland haben auch alte wunderschöne Häuse, finden Sie die auf: www.visitsonderjylland.dk

...des cristaux dans de vieilles fenêtres biscornues: ici à l’Hôtel Benniksgård à Rinkenæs. D’autres communes du Jutland méridional ont aussi de jolies belles maisons: trouvez-les sur: www.visitsonderjylland.dk

... til krystaller i gamle skæve vinduer - her er det på Hotel Benniksgård I Rinkenæs. Andre byer i Sønderjylland har også smukke gamle huse, find dem på: www.visitsonderjylland.dk


6 x Dyvig 7 Made by Marie Louise Christensen


6 x Gram 16 Made by Else Wollesen


Tools and Materials • Werkzeug und Materialien Outils et Materiaux • Værktøj og materialer Cut out page 15-22 Schneid aus Seite 15-22 Decoupé page 15-22 Klip ud side 15-22

5 mm

Choose any colour you want in 5 mm Wählen Sie selber Ihre Farben in 5 mm Choiser le couleur qui Vous vouler en 5 mm Vælg selv de farver du kan lide i 5 mm

You also need Zusätzlich wird benötigt En plus vous avez besoin de Du har også brug for

80 200 KM Quilling Pen

41 120 Pins/Stecknadel/Épingles/ Nipsenåle 200 stk./pcs.

80 100 Quilling Comb Cellofan bag

89 379 00 Scissors/Schere/Ciseaux/saks

33 396 00 Karen-Marie’s Glue 28 ml.

72126 Blue Foam Board 21x30 cm

8922900 Tweezers/Pinzette/Pincet


Her er krystaller i en smuk rosa tone hængt på en kroget æblegren

Gravensteiner

Here the Crystals are made in a rose color and decorated on an Gravensteiner appletwig Hier sind die Kristalle in rosa Farbe auf einer Gravensteiner Apfelzweig aufgehängt. Voici des cristaux de Gråsten en une belle teinte rose suspendus sur une branche de pommier courbée.


731605400

731605590


731605387

72105102-300


Crystal Blue Kristall Blau Cristaux Bleu Krystal BlĂĽ


“Sønderjysk kaffebord”


Kristallklarer Winter & Weihnachten Crystal clear winter & Christmas Clair comme le cristal pour l’hiver & NoÍl Krystalklar vinter & Jul

20


Giv kort et gave med pĂĽ

Give a card with a gift ie S n e b Ge arte eine Kit m k n e h c s Ge

ne u z e r Off avec carte eau d un ca us dess

21


79389000-3

79766287-3 92002291

92002291


89010102T


32 pages with ideas and instructions & 8 cutout templates 32 Seiten mit Ideen und Anweisungen & 8 cutout templates 32 pages avec idees et instructiones 8 cutout templates 32 sider med ideer og instruktioner & 8 cutout templates

"Click here to go to Karen-Marie’s webshop Niveau/Level

Niveau/Level

© Karen-Marie Klip & Papir A/S DK-6300 Gråsten www.karenmarieklip.dk

89010

Quilling Crystals  

Karen-Marie Karen Marie paper papir papier papier quilling strips streifen bandes de hobby krystal snekrystal snefnug snow crystal snow flak...

Quilling Crystals  

Karen-Marie Karen Marie paper papir papier papier quilling strips streifen bandes de hobby krystal snekrystal snefnug snow crystal snow flak...

Advertisement