Page 1

ruime structuur boek

What's the story morning glory

De invloed van beelden, verhalen zijn overal, uitleg, voorwoord belang van goede verhalen in de journalistiek en bedrijven de invloed van een goed verteld verhaal op ons brein (citeren Matt Danzico)

1. storytelling voor televisie - what's the story / wat is een goed verhaal? feiten en emotie= een goed verhaal / mensen onthouden een goed verhaal, geen cijfers - wat is nieuws? - been there, done that? storytellers - verhalen zijn overal - soorten verhalen / soorten media - voorbereiding - find your focus / invalshoek - shotlist - hoe film je een verhaal? - het belang van een goed hoofdpersonage - beeldtaal (geen 'cursus'?) - close ups vs long shots (walk verhaal wil je vertellen) - ongoing action - sequences - hoe vertel je een verhaal? - manieren van vertellen, tell a compelling story - universal connection - wat kunnen we leren van film? - 10 grote fouten

Storytelling for the web - evolutie van televisie naar online - Wat kunnen we (de journalistiek) leren van Storytelling on the web - het anders vertellen van verhalen online - 15 sec voor de kijker wegslikt - wat webvideo's vooral niet moeten zijn (evolutie) (wel: vimeo)

NOOT: elke hoofdstuk is aangevuld met tips van een nationale of internationale figuur die bezig is met storytelling: wat is zijn of haar definitie? waarom vertelt hij/zij zo graag verhalen? Wat is zijn/haar favoriet voorbeeld? vb. Brian Storm, Adam Westbrook, Bob Sacha, Travis Fox, Ira Glass Manu Riche, Arnout Hauben, Tom Barman


2. storytelling in the digital age / multimedia storytelling. - het digitale leven - blogs - nationaal - internationaal - entrepreneurial journalism - evolutie van print naar digitaal - een digitaal verhaal topvoorbeeld: The Avalanche - NYtimes - inzet van (Amerikaanse) kranten op de internetmarkt

- digitale storytelling - het einde van traditionele broadcast media? extra? online initiatieven voor storytelling.

3. storytelling voor bedrijven en reclame Het verhaal van Howard Schultz en Starbucks

Ruime structuur boek  

test van word

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you