Page 1


Welkom Lorum Ipsum. ferovit enditia disquam dolorestiis erias maxime quam volorem faciendus sequat ex eum aut quis sit ma por rerum sequi officid erspistium saernatque pernatet quiaeriam, voluptatem si doluptiae. Apis aliquiberia sectur, coreictur soluptate re eat utatem dent esequibeat as cusdae nat vendam, untemolo int ipsam, volo voloribus eaqui debis voluptur, consediti corenim usaerias cum alia as everrorit des evelibusapid quate magnam quis dolupta tistiisint prae pliae offic tecto quatet que milicae nos atiunt que si remodisqui dolupta temporp orepereicid .

Grote- en Sionskerk Als Hervormd Gemeente te Papendrecht (binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland), belijden wij dat ons begin ligt in Gods Woord. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus heeft hier door de eeuwen heen, door de prediking van het Woord en door de werking van Zijn Geest, mensen geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Daarom is de gemeente geen werk van mensen, maar is zij voluit gemeente des Heeren. Het is ons verlangen om dit licht ook nu te laten schijnen in de Papendrechtse samenleving zodat des te meer zichtbaar mag worden wie Jezus Christus is. Meer informatie kunt u vinden op www.hervormdpapendrecht.nl


Morgenster en Bethlehemkerk De Protestantse Kerk in Papendrecht is een christelijke kerk. Zij probeert op haar wijze Jezus na te volgen. Het verhaal van het evangelie zoals dat gestalte kreeg in het leven van Jezus is haar bron. De Protestantse Kerk in Papendrecht staat voor betrokkenheid op God, op mensen onderling en op de wereld. Zij is een veelzijdige kerk in haar geloven en inzet. Loop maar eens binnen! Wat betekent ‘kerk’? Het woord ‘kerk’ kun je op verschillende manieren gebruiken. Mensen kunnen er het kerkgebouw mee bedoelen, of de mensen die erbij horen (‘gemeenteleden’ of ‘geloofsgemeenschap’). Met ‘kerk’ kan ook een kerkelijke gemeente in een dorp of stad worden bedoeld, of juist de landelijke organisatie en het instituut kerk. Om niet te veel verwarring te krijgen is binnen de Protestantse Kerk afgesproken om de plaatselijke geloofsgemeenschap ‘gemeente’ te noemen. Het woord ‘kerk’ wordt gebruikt met betrekking tot de landelijke organisatie. En het ‘huis’ van een gemeente wnoemen we ‘kerkgebouw’.


Folder PKN kerken Papendrecht  

Folder PKN kerken Papendrecht

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you