Page 1

VTO AANBOD 2012 2013


INHOUD Talentenbank Thema's en symbolen Praktisch

4 4 5

CLUSTER STUDENT

7

Beginassessments & voortgangstoetsen Collegiale klasbezoeken: didactische vaardigheden Differentiëren in de klas Enthousiasmeren van studenten - workshop Enthousiasmeren van studenten - training Inspirerend Coachen (basisopleiding) Inspirerend Coachen (vervolgopleiding) Instellingsaccreditatie Intervisie: opzetten en begeleiden van intervisies 'Jeugd van tegenwoordig' (leergroep) Klantgericht informeren voor SID-in's 'Klinkklaar' Aan de slag met de Lemo-test Lemo-test: coachen van studenten Lesgeven aan grote groepen Onderwijs op Maat Ontdek het grotere geheel Peer Assisted Learning verankerd in het curriculum als Tutor@College Start to 'Question Mark Perception' Sociale Media op KdG Stemcoaching Streefcijfers Studentvriendelijk schrijven Studiesucces Summer Course Didactiek Visitaties en accreditaties Blackboard Differentiëren door zelfstudie met gebruik van ICT Werken met het digibord Ontwikkelen van digitaal leermateriaal Werken met geluid in de klas Het gebruik van Mindmanager en Prezi Werken met mobile devices Didactische inzet sociale media TeachMeet Het Flipped classroom concept

7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20

CLUSTER COLLEGA

23

Coachend leidinggeven Competentiegericht interviewen De functioneringscyclus: wat en hoe?

25 23 23

2 • vto aanbod 2012-2013


FRIS Gesprekstechnieken voor leidinggevenden voor een goed plannings-, functionerings- en evaluatiegesprek Gesprekstechnieken voor medewerkers voor een goed plannings-, functionerings- en evaluatiegesprek. Omgaan met conflicten Ontwikkelen van een leiderschapsmodel voor KdG (FRIS) Outdoor: 'Jezelf verder ontwikkelen als leidinggevende via outdoor' Samenwerken, via outdoor leren Starten als leidinggevende Teambuilding Werken vanuit passies en talenten

25

24 23 26 26 24 27 25 27

CLUSTER PERSOONLIJKE EFFICIËNTIE EN -ONTWIKKELING

29

Creatief met taal Development Center EHBO Facebook, Twitter & Linkedin Feedback geven Praktisch Filosoferen Huisstijl: 'Werken met KdG-huisstijlsjablonen' Innovatie (FRIS-b) Ken je kernletters. MBTI: Myers Briggs Type Indicator Office à la carte Oplossingsgericht werken Persoonlijke effectiviteit versterken via outdoor (FRIS-b) Presentatietechnieken Projectmanagement Leergroep projectmanagement & event Stressbeheersing op het werk Efficiënt tijdsbeheer - Module A: 'Bewust omgaan met je tijd en je activiteiten' Efficiënt tijdsbeheer - Module B: 'Beter omgaan met stoorzenders' Zelfzeker communiceren

29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 34

INSPIRATIEMOMENTEN

36

SPECIALS

38

FRIS-b Fris-b Thema's Onderzoek Onthaaltraject nieuwe medewerkers Coaching Loopbaanbegeleiding

38 38 39 41 41 42

KALENDER

44

23

vto aanbod 2012-2013 • 3


Talentenbank Dit boekje bundelt zo'n 100 leerinitiatieven die in 2012-2013 binnen KdG plaatsvinden: van sessies van 1 uur tot een tiendaags traject, van Facebook tot outdoor leren, van QMP tot lesgeven in een aula. Keuze te over. Leren is veel meer dan opleidingen volgen: leren doe je in gesprekken met collega's, terwijl je lessen voorbereidt, in interactie met je studenten, door boeken te lezen, via Linkedin-groepen, door van job te veranderen, door stage te lopen in je werkveld, door presentaties te geven … We moedigen je aan om je eigen ontwikkeling en professionalisering in handen te nemen, op een manier die bij jou past. Binnen KdG kan er veel. Bespreek je wildste ideeën met je leidinggevende en/of HR. Samen bouwen we aan een kennisrijke organisatie én maken we excellent onderwijs mogelijk. Succes!

Thema's en symbolen Het aanbod is opgesplitst in de clusters 'student', 'collega' en 'persoonlijke efficiëntie'. Daarnaast lopen enkele centrale thema's doorheen het aanbod: Onderwijs op maat, omgaan met verandering, leidinggeven en 'gezond aan het werk'. Je vindt niet wat je zoekt? Deze brochure bevat zo'n 75% van het aanbod. De overige thema's worden in de loop van het jaar aangevuld. Check www.kdg.be/talentenbank voor het meest recente aanbod. Uiteraard kan je eigen thema's naar voor schuiven, door met ons contact op te nemen. Vragen rond vakspecifieke bijscholingen dien je binnen je opleiding/departement te bespreken. Hoe lees je deze brochure? Van voor naar achter, van achter naar voor, diagonaal of lukraak …

4 • vto aanbod 2012-2013

Per cluster staat het aanbod alfabetisch gerangschikt. Naast en onder elke titel staan een of meerdere symbolen - een verklaring vind je hieronder. Kalenderopleiding (indien er een datum is ingepland) 123

Avondopleiding Onderwijs op maat Voor leidinggevenden (enkel toegankelijk voor)

LG

Leergroep Voor iedereen toegankelijk Inhoud Doelgroep (indien specifiek)

w

Werkvorm Duur Begeleiding Extra info


Praktisch Info Voor inhoudelijke en/of praktische vragen: hr@kdg.be. Waar nodig, dispatcht HR naar de juiste persoon.

Inschrijven Een deel van het aanbod wordt op vastgestelde momenten aangeboden ('kalender'). Hiervoor kan je je onmiddellijk inschrijven. Inschrijven kan voor alle opleidingen enkel via www.kdg.be/talentenbank. We hanteren de principes: 'vol is vol' en 'eerst is eerst'. Een aantal workshops wordt enkel 'op afroep' georganiseerd. Ofwel organiseer je deze voor je team/opleiding /departement, ofwel registreer je je individueel. In dit tweede geval contacteren we je van zodra er voldoende interesse is en de opleiding daadwerkelijk georganiseerd wordt. Voor het volledige aanbod geldt: elk thema kan sowieso op maat gemaakt worden van een bepaalde doelgroep en dusdanig specifiek voor die groep georganiseerd worden. Het volledige aanbod is gratis voor iedereen die bij KdG werkt, tenzij anders vermeld.

Je leidinggevende Wij verwachten geen driedubbele gehandtekende formulieren die bevestigen dat je leidinggevende akkoord is met jouw inschrijvingen. We verwachten wel dat je over je intenties in gesprek gaat met je leidinggevende, bijvoorbeeld tijdens een plannings- of functioneringsgesprek. Op deze manier kunnen jullie samen kijken welke opleidingsinitiatieven best gevolgd worden en wanneer ze best ingepland worden.

Annuleren kost ook (veel) geld In het verleden moesten we last minute zeer vaak annuleren. Dit kost geld en zorgt voor frustratie. We vragen dan ook met aandrang om, eens ingeschreven, dit met prioriteit te behandelen in je agenda (of we sturen je verplicht naar een weekendopleiding timemanagement).

vto aanbod 2012-2013 • 5


STU DENT 6 • vto aanbod 2012-2013


CLUSTER STUDENT BEGINASSESSMENTS & VOORTGANGSTOETSEN Heel wat opleidingsonderdelen in het eerste studietraject bouwen voort op voorkennis van studenten. Maar is wat studenten leerden in het secundair onderwijs wel bij iedereen aanwezig? Hoe sterk is de voorkennis ondergesneeuwd? Deze opleiding geeft je een zicht op het werken met beginassessments. Meet je het start- of het eindniveau van het eerste jaar? Wat doe je met de studenten als je weet wie wat al of nog niet kan? Hoe kan je deze assessments dan best organiseren? Hoe geef je feedback aan studenten en hoe begeleid je hen in het verdere leertraject? Docenten in het eerste jaar van een opleiding 1 uur Sandra Janssens, Coördinator Onderwijs op maat PBKLO Hogeschoolcongres en op vraag

COLLEGIALE KLASBEZOEKEN: DIDACTISCHE VAARDIGHEDEN Via collegiale klasbezoeken kan je als docent heel wat van anderen leren. Je kijkt hoe een collega een les geeft om zo tot optimalisering van je eigen leeractiviteiten te komen. Je doet inspiratie op voor je eigen lesaanpak en klasmanagement. Ook het observeren van studenten in een andere les kan verrijkend zijn. Tijdens het startmoment maak je kennis met elkaar en krijg je een aanbod van kijkkaders: lesgeven aan grote groepen, klasmanagement, opbouwen van trainingssessie, … Daarna bezoek je een les van een collega. In de tweede sessie volgt een intervisiemoment. We verzamelen sterke momenten uit de bezochte les en wisselen nieuwe inzichten uit. Tijdens de slotsessie vertrekken we van het thema interactieve werkvormen, om in te zoomen op uitdagingen die aan bod kwamen tijdens de lesbezoeken. We zorgen voor een veilige omgeving waarin optimaal ruimte is voor je eigen leerkansen en die van collega’s. Om deel te nemen moet je les geven tussen 19/11/12 en 3/12/12. 3 sessies van 2 uur + klasbezoek Liesje Tops, Geert Speltincx, Beleidsmedewerkers Onderwijs Maandag 19/11/12, 3/12/12 en 10/12/12, telkens van 16.00-18.00 uur

DIFFERENTIËREN IN DE KLAS Ook in een klasgroep zijn er dikwijls heel wat verschillen tussen studenten. De ene student werkt snel, de andere student heeft extra uitleg nodig. Studenten zijn geïnteresseerd in verschillende thema's en toepassingen, of zijn in hun eigen leefwereld met heel verschillende dingen bezig. In deze (lunch)sessie bespreken we een aantal inspirerende good practices om ook in de klas tussen studenten te differentiëren en elke student op zijn niveau uit te dagen. 1 uur vto aanbod 2012-2013 • 7


Liesje Tops, Beleidsmedewerker Onderwijs Donderdag 28/2/13 van 12.30-13.30 uur

ENTHOUSIASMEREN VAN STUDENTEN - WORKSHOP In deze korte workshop vertelt Xenia Orgielewski hoe ze in haar zoektocht naar methodes om leerlingen te 'enthousiasmeren' terecht is gekomen bij de kracht van Appreciative Inquiry (AI). AI biedt een antwoord op volgende kernvragen: • Hoe kan ik, als docent, studenten intrinsiek motiveren? • Hoe kan ik de verbeelding van mijn studenten stimuleren? • Hoe kan ik hun energie en sterktes aanwakkeren zodat ze klaar zijn voor de vele uitdagingen van morgen? Xenia vertelt over hoe zij AI ervaart als globale oplossing en een methode die haar helpt om een energievol en positief klimaat in de klas te verwezenlijken. 1,5 uur Xenia Orgielewski, www.maror.be Maandag 11/3/13 van 8.00-9.30 uur Extra: een volledige trainingsdag (zie onder) apart inschrijven voor een van beide is mogelijk!

ENTHOUSIASMEREN VAN STUDENTEN - TRAINING Deze trainingsessie borduurt verder op de korte workshop (zie boven). In deze dagsessie laten Xenia en Eddy zien hoe je AI kan toepassen in de klas. We starten met een AI-sessie voor de deelnemers. Zo raken ze vertrouwd met de methodiek en ondervinden ze aan den lijven welke positieve energie AI opwekt. Vervolgens reiken we instrumenten en ideeën aan om het geleerde naar de klas en de studenten over te brengen. We eindigen met hoe je de AI-filosofie het best binnen je eigen context invult. 1 dag Eddy Van Hemelryck (docent H&B) en Xenia Orgielewski, www.maror.be Vrijdag 19/4/13 van 9.00-16.30 uur

EVIDENCE BASED WERKEN Onderwijsontwikkeling gebeurt dikwijls vanuit een buikgevoel, vanuit intuïtie, traditie, eigen perceptie of klanken van studenten. Bij een nieuwe aanpak is het niet altijd duidelijk of die beter is dan de voorgaande. Hoe kom je tot voldoende bewijs voor de effectiviteit van nieuwe werkvormen en methoden? Waar kies je voor en hoe neem je dan gefundeerde beleidsbeslissingen? 1 uur Geert Speltincx, Coördinator Onderwijs op maat Dinsdag 12/3/13 van 12.30-13.30 uur 8 • vto aanbod 2012-2013


INSPIREREND COACHEN (BASISOPLEIDING) Ontdek de kunst van inspirerend en dynamisch coachen, zowel van collega's als van studenten. De vijfdaagse basismodule staat open voor iedereen die een stevige basis wil ontwikkelen om 'inspirerend coachen' in de vingers te krijgen. De afgelopen jaren volgden een 65-tal collega's deze opleiding. Vanwege de positieve evaluaties bieden we dit leertraject opnieuw aan. 5 dagen Jef Clement of collega Hilde Van Lyssebettens, www.centerforselfmanagement.com Traject 1: donderdag 18/10/12, vrijdag 19/10/12, donderdag 22/11/12, vrijdag 23/11/12 en donderdag 13/12/12. Telkens van 9.00-16.30 uur. Traject 2: donderdag 24/1/13, vrijdag 25/1/13, donderdag 28/2/13, vrijdag 1/3/13 en donderdag 21/3/13 Extra: Passen deze data niet, dan kan je, op kosten van KdG, deelnemen aan de open opleidingen in Mechelen: http://www.centerforselfmanagement.com

INSPIREREND COACHEN (VERVOLGOPLEIDING) De tiendaagse vervolgmodule 'Meesterschap' daagt je als coach in wording uit om je aanpak te verdiepen en te verfijnen, een instrumentarium te verwerven om ook moeilijker leervragen te coachen en daarbij je eigen stijl als coach te ontwikkelen. Verder info over inhoud van dit traject: www.kdg.be/talentenbank Iedereen die in het verleden de basistraining 'inspirerend coachen' volgde 10 dagen, telkens van 9.00-16.30 uur Jef Clement, www.centerforselfmanagement.com Als KdG-medewerker kan je, na een intakegesprek met HR, deelnemen aan de open opleiding in Mechelen. Op jaarbasis kunnen maximaal 10 collega's aansluiten. Interesse? Neem voor 15 september contact op met Tom Dijckmans, voor een intakegesprek. Data van de opleiding: http://www.centerforselfmanagement.com

INSTELLINGSACCREDITATIE Vanaf 2013 start er een nieuwe accreditatieronde in Vlaanderen. Nieuw is dat niet enkel de opleidingen gevisiteerd worden maar ook de hogeschool als geheel. Bij deze instellingsreview wordt gekeken in hoeverre centrale beleidsbeslissingen hun ingang vinden 'tot in de haarvaten van de organisatie' enerzijds, hoe opleidingen een invloed hebben op het centrale niveau anderzijds. De instellingsreview focust op onderwijskwaliteit maar neemt hierin ook de organisatiekwaliteit mee. Wat is het belang van deze instellingsreview? Wat houdt de focus op onderwijskwaliteit concreet in? Waarom is ook de organisatiekwaliteit van belang? Wie voert de instellingsreview uit? Wat zijn horizontale en verticale trails? Hoe zal dit praktisch in zijn werk gaan? Hoe bereidt KdG zich hierop voor? Wat betekent dit voor mijn dagelijks werk? De workshop informeert en tracht een antwoord te geven op alle vragen.

vto aanbod 2012-2013 • 9


1 uur Lies Dalemans, Coördinator Kwaliteitszorg Op vraag en op maat van de opleiding of dienst

INTERVISIE: OPZETTEN EN BEGELEIDEN VAN INTERVISIES Dit is een praktische opleiding waarin je de nodige kennis opdoet over wat intervisie is en volgens welke structuur en werkvormen je kan werken. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om de nodige vaardigheden te oefenen in een veilige omgeving. 1 dag of twee avonden Peter Engelborghs, DNA (www.d-na.be) Traject 1 (avondopleiding): donderdag 8/11/12 en 15/11/12 van 18.00-21.00 uur Traject 2 (dagopleiding): dinsdag 5/2/13 van 9.00-16.30 uur

'JEUGD VAN TEGENWOORDIG' (LEERGROEP) In deze leergroep ga je met collega's en onder begeleiding van een expert/coach aan de slag: wat boeit de jeugd van nu? Hoe krijgen wij ze betrokken? Via welke middelen? Wat spreekt aan en wat niet? De leergroep hanteert uiteenlopende en vernieuwende werkvormen. Je inspireert elkaar, doet aan intervisie …, kortom: je leert en ontwikkelt. Iedereen die actief rond dit thema aan de slag wil 6 dagdelen Pieter Sprangers, auteur van Edushock (zie ook www.edushock.be) en docent bij H&B Vrijdag 25/1/13 en 26/4/13 van 9.30-17.00 uur, vrijdag 8/2/13 en 8/3/13 van 9.30-13.00 uur

KLANTGERICHT INFORMEREN VOOR SID-IN'S Deze training richt zich tot collega's (en studenten) die op een sid-in als informant zullen werken. Inspelen op de praktijk staat centraal. Daarnaast wordt er ook een compact theoretisch kader geschetst. iedereen die aan een sid-in als informant meewerkt 2 uur Annemie Marien & Joke Van den Berghe, Dienst Communicatie Maandag 10/12/12 van 14.00-16.00 uur en donderdag 7/2/2013 van 9.00-11.00 uur

'KLINKKLAAR'

LG

Hoe zeg je het en vooral hoe zeg je het goed? Daar komt techniek aan te pas. De stem is tenslotte een spier en die kun je trainen. Klinkklaar is de eerste praktische uitspraak- en intonatiegids voor het Nederlands, cd incluis. Voor wie welbegrepen door het leven wil gaan. En zeker voor wie 'werkt' met zijn stem: radio- en televisiemedewerkers, acteurs, leraren, logopedisten, politici, 10 • vto aanbod 2012-2013


advocaten, publieke sprekers allerhande ... Bestel je eigen gratis exemplaar via hr@kdg.be en kom, nadat je het leermateriaal doorgenomen hebt, naar het Kennisontbijt, onder begeleiding van de auteur van het boek, op maandag 4/2/13 van 8.00-9.30 uur.

AAN DE SLAG MET DE LEMO-TEST Tijdens deze interactieve presentatie maak je kennis met de Lemo-test aan de hand van verschillende invalshoeken: ontwikkeling van de test, theorieën en kaders waarop de schalen zijn gebaseerd, onderzoek over de Lemo, kritische bedenkingen bij de Lemo en het voeren van een Lemo-gesprek. Docenten die voor de eerste keer aan de slag gaan met de Lemo-test 2 uur Geert Speltincx, Coördinator Onderwijs op maat Op maat & op vraag in team

LEMO-TEST: COACHEN VAN STUDENTEN Tijdens deze sessie train je de nodige vaardigheden voor het voeren van een Lemogesprek. Hoe haal ik meer uit de Lemo-test? Hoe kan ik studenten sterker coachen aan de hand van de Lemo-test? Hoe volg ik studenten op en bereik ik resultaten op vlak van leervaardigheden en zelfsturing? Docenten die reeds één of meerdere keren een Lemo-gesprek gevoerd hebben 2 uur Geert Speltincx, Coördinator Onderwijs op maat Op maat & op vraag

LESGEVEN AAN GROTE GROEPEN Lesgeven aan een volle aula, iedereen geboeid houden, een stevig klasmanagement ten toon spreiden en er ondertussen ook nog zelf voldoening uit halen … het is geen evidentie. We helpen je hier graag bij. Je kan een coach aanvragen die met jou aan de slag gaat. Hij/zij heeft een verkennend gesprek met jou, observeert één of meerdere lessen en gaat met jou aan de slag om je nog sterker in je rol te zetten. Afhankelijk van persoon tot persoon Individuele coaching, aan te vragen

ONDERWIJS OP MAAT KdG kiest voor Onderwijs op maat als onderwijsvisie van de toekomst. Wat betekent dat concreet? Hoe kan je optimaal inspelen op de diversiteit van de in-, door- en uitstromende studenten? Hoe kan je de studievoortgang van elke student maximaal stimuleren? Hoe kan je rekening houden met de manier waarop studenten leren, hoe zij kennis construeren en delen? De workshop inspireert, genereert nieuwe ideeën en vto aanbod 2012-2013 • 11


geeft mogelijke antwoorden op concrete vragen. Je gaat zelf aan de slag en denkt na over Onderwijs op maat in je vak en opleiding. 1,5 uur Geert Speltincx Op vraag & op maat, daarnaast krijgen alle nieuwe medewerkers deze sessie aangeboden tijdens hun onthaaltraject

ONTDEK HET GROTERE GEHEEL Studeren is meer dan studeren alleen. KdG Stuvo staat voluit voor de studentenvoorzieningen van de Karel de Grote-Hogeschool. Ze wil studeren mogelijk maken en daarenboven het leven als student aangenaam helpen invullen. Van problemen helpen oplossen, over zorgen en twijfels aanpakken tot een leuk aanbod voor de vrije tijd van de student genereren. Maar wat houdt dit alles concreet in? Wat kan KdG Stuvo voor jou en de student betekenen? 1,5 uur Medewerkers KdG Stuvo Op vraag

PEER ASSISTED LEARNING VERANKERD IN HET CURRICULUM ALS TUTOR@COLLEGE Op alle niveaus binnen het onderwijs heeft Peer Assisted Learning (PAL) zijn weg gevonden. In deze student-activerende werkvorm ondersteunen 'peers' elkaar en nemen ze zelf meer verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. In deze workshop maak je kennis met het algemene kader van PAL en zoom je in op een concreet praktijkvoorbeeld. In de lerarenopleiding secundair onderwijs kreeg PAL vorm binnen het opleidingsonderdeel Tutor@College, met een aantal bijzonderheden. Zo is Tutor@College opgenomen in het curriculum en maakt het deel uit van een keuzetraject waar de studenten kunnen instappen. Daarnaast biedt Tutor@College voor de studenten, naast de klassieke invulling van 'bijles geven' ook de mogelijkheid om te functioneren als assistent van de vaklector. 2,5 uur Sofie Vercauteren, Studieloopbaancoördinator PBSO Traject 1: maandag 12/11/12 van 18.00-19.00 uur en woensdag 14/11/12 van 9.00-10.30 uur Traject 2: maandag 4/2/13 van 18.00-19.00 uur en woensdag 6/2/13 van 9.00-10.30 uur

START TO 'QUESTION MARK PERCEPTION' In deze hands-on workshop (aan de pc) doorloop je het hele toetsproces aan de hand van opdrachten: • aanmaken van vragen (waarbij verschillende vraagtypes aan bod komen) • verzamelen van vragen in toetsen • digitaal (of op papier) afnemen van toetsen 12 • vto aanbod 2012-2013


• gebruik van standaardrapporten om de kwaliteit van vragen en toetsen te verbeteren. • gebruik van feedbackrapporten om het leren van studenten te stimuleren Docenten die de mogelijkheden van digitaal toetsen in 'Question Mark Perception' willen leren kennen. Ervaring met andere toetssystemen (bijvoorbeeld Blackboard) is welkom, maar absoluut geen must. 2 uur Veerle Meuleman, Onderwijsondersteuner QMP & BB Data worden nog gecommuniceerd

SOCIALE MEDIA OP KDG In deze opleiding nemen we de evolutie van sociale media onder de loep: hoe is het allemaal gestart?, waar staan we nu en waar gaan we naartoe? De nadruk ligt op de werksituatie: • Hoe moet ik als personeelslid van de Karel de Grote-Hogeschool omgaan met sociale media? • Waar moet ik voor opletten als ik online actief ben? • Wat zijn de opportuniteiten? Tot slot krijg je concrete regels mee: do's & don'ts! 1,5 uur Tom Carmans, Medewerker Dienst Communicatie KdG Op vraag

STEMCOACHING Als docent is je stem een belangrijk 'wapen'. Een wapen dat je gepast moet kunnen inzetten én onderhouden. We bieden je een aantal leermogelijkheden aan: een (korte) workshop, een intensievere training en individuele coaching. Je kiest zelf wat jou het meest aanspreekt en het best in je agenda past. Workshop en training overlappen deels (het theoretische gedeelte). •

Workshop Deze workshop helpt je bij het optimaliseren van je stemgebruik. Je krijgt inzichten én tips om nadien zelf mee aan de slag te gaan. workshop 3 uur Woensdag 24/10/12 van 13.00-16.30 uur en woensdag 14/11/12 van 18.00-21.30 uur

Training Tijdens deze trainingsdag worden theorie en concrete tips afgewisseld met heel veel oefening. Bijkomend is er tijd voor individuele vragen. 1 dag Woensdag 12/12/12 en 13/3/13, telkens van 9.00-16.30 uur vto aanbod 2012-2013 • 13


Individuele coaching Blijf je na workshop of training met concrete individuele vragen zitten? Wil je praktisch verder gecoacht worden in jouw stemgebruik? Dan kan je individuele stemcoaching aanvragen. Je krijgt dan individuele begeleiding om jouw stem optimaler in te zetten. Tot slot is er een 'kenniskoffie' waar het boek 'klinkklaar' centraal staat. Maandag 4/2/13 van 8.00-9.30 uur Piet Ceuppens, Zelfstandig Logopedist en docent Lessius of prof Dr. Bernadette Timmermans, auteur 'klinkklaar' en docent aan RITS, VUB, Erasmushogeschool en stemcoach VRT

STREEFCIJFERS Als je de kwaliteit van een opleiding wil verbeteren, is het goed te weten wat je doelen zijn. Die doelen kan je vastleggen in streefcijfers: slaagkansen van generatiestudenten, doorstroomcijfers, tevredenheid van studenten … Op die manier weet je ook of de ondernomen acties en investeringen effectief hebben opgebracht. In deze opleiding leer je werken met streefcijfers, bekijken we voordelen en valkuilen en gaan we op zoek naar zinvolle keuzes voor je eigen opleiding. 2 uur Lies Dalemans en Jesse Verleije, Dienst Kwaliteitszorg Donderdag 7/2/13 van 14.30-16.30 uur

STUDENTVRIENDELIJK SCHRIJVEN 'Schrijven is praten met papier ertussen' Dat is de leidraad in deze opleiding, waarin onder andere de volgende vragen aan bod komen: hoe stop je de kracht van een persoonlijke dialoog in je leermateriaal? Hoe stuur je de blik van de lezer? Hoe kijken studenten naar leermateriaal? Hoe laat je cursusteksten écht werken? Wat moet er in een studentvriendelijke cursus staan? En hoé moet het erin? Wat zijn geschikte woorden en zinnen voor leermateriaal? Hoe bouw je een tekst op? Iedereen die vaak teksten schrijft, hoofdzakelijk op studenten gericht maar niet uitsluitend. 3 dagdelen Mark Van Bogaert, Zelfstandig Tekstschrijver. Onlangs verscheen bij LannooCampus de derde druk van zijn boek 'Met woorden verleiden - Schrijftips voor uw mailings, presentaties en andere wervende teksten.' Traject 1 (dagopleiding): dinsdag 13/11/12 van 9.00-16.30 uur en dinsdag 11/12/12 van 9.00-12.30 uur Traject 2 (avondopleiding): dinsdag 5/2/13, 5/3/13 en 12/3/13, telkens van 18.00-21.00 uur 14 • vto aanbod 2012-2013


STUDIESUCCES Het studiesucces van studenten is een belangrijke invalshoek om naar de kwaliteit van de opleiding te kijken. Studiekeuze, curriculum en toetsing, onderwijs/examenreglement en -organisatie en studiebegeleiding zijn vier belangrijke invalshoeken om studiesucces te belichten. In de sessie krijg je meer inzicht in studiesucces en welke concrete acties je hiervoor kan opzetten. Op vraag: We vertrekken van de actuele stand van zaken in de opleiding. Vanuit een aantal richtlijnen zoeken we naar mogelijke acties om het studiesucces van studenten te vergroten. Om zoveel mogelijk op maat van de opleiding te werken, wordt deze sessie voorbereid met opleidingshoofd en medewerker onderwijs. Docenten, opleidingshoofden, opleidingsstaf, opleidingsteams

w

Interactieve presentatie (lunch), werksessie (op vraag) 1 uur (broodje kennis), 1,5 à 2 uur (op vraag) Annick Vlaminckx, Adjunct Academische Zaken SAW Donderdag 13/12/12 van 12.30-13.30 uur

SUMMER COURSE DIDACTIEK Drie dagen lang oefen je intensief jouw didactische vaardigheden. Je scherpt aan, je leert en inspireert elkaar en krijgt gedegen inzichten van een expert. 3 dagen, residentieel (op verplaatsing met overnachting) Maandag 19/8/13 tot woensdag 21/8/13

TOETSBELEID Toetsen zijn ijkpunten op weg naar een kwalitatief diploma. KdG ontwikkelde daarom een toetsbeleid dat de kwaliteit van het toetsen bevordert, aantoonbaar maakt en bewaakt. Tijdens deze workshop zetten we de eerste stappen in het opstellen van een toetsplan. Drie elementen zijn daarbij van belang: • het inzichtelijk maken van de bestaande of de gewenste toetspraktijk; • het analyseren ervan; • het opstellen van een verbeterplan. Na deze workshop: • weet je wat een toetsplan is en ken je het belang ervan; • kan je als opleiding aan de slag met een concreet stappenplan om een toetsplan te ontwikkelen. 2 uur Belinda Wyckmans, Coördinator Onderwijs H&B en Mieke Bogaerts, Medewerker Onderwijs SAW Hogeschoolcongres en op vraag

vto aanbod 2012-2013 • 15


VISITATIES EN ACCREDITATIES Alle opleidingen van onze hogeschool hebben inmiddels kennis gemaakt met het ZERvisitatie- en accreditatieproces. Vanaf 2013 start er een nieuwe ronde met nieuwe criteria en speerpunten. Wat zijn die criteria? Wat zijn de speerpunten? Wie komt op visitatiebezoek? Wat is het belang van accreditatie? Hoe zal de nieuwe ronde praktisch in zijn werk gaan? De workshop informeert en tracht een antwoord te geven op alle vragen. Achteraf wordt met de opleiding besproken hoe het concrete tijdspad naar ZER, visitatie en accreditatie er zal uitzien en wat hierbij nodig is wat betreft ondersteuning. 1 uur Lies Dalemans, Hogeschoolcoördinator Kwaliteitszorg Op vraag en op maat van de opleiding of van de dienst

Aanbod Technology Enhanced learning (TE-learning) WERKEN MET BEELDMATERIAAL VOOR EEN GROEP (AULA, KLAS …) Hoe ga je best met videobestanden om? Welke formaten zijn geschikt om op een browser te bekijken? Hoe kun je bestanden converteren? Deze vragen komen aan bod tijdens de sessie.

w

Hands on 2,5 uur Werner Huysmans, Medewerker E-learning Op vraag Extra: Deze workshop kan zowel op beginnersniveau als op gevorderd niveau gegeven worden.

BLACKBOARD Volgende onderwerpen komen aan bod: • safe assign + werken met opdrachten + rapporteren; • gradecenter + toetsen • opbouw van cursus in Blackboard (gebruik van content collection, integreren van filmfragmenten, adaptieve inhoud …)

w

Hands on 2,5 uur Marleen Van Noten, GEZ op vraag

16 • vto aanbod 2012-2013


DIDACTISCHE ASPECTEN VAN ONLINE SAMENWERKING (BIJVOORBEELD VIA WIKI, GOOGLE DOCS, DISCUSSIEFORUM) ontwerp van een goede opdracht voor online groepswerk • planning van groepsopdrachten • begeleiding van online groepsopdrachten • stimuleren van samenwerking • valkuilen • enkele tools voor online samenwerken

w

Presentatie + hands-on op laptop/pc 2 uur Mieke Hoing Op vraag

DIFFERENTIËREN DOOR ZELFSTUDIE MET GEBRUIK VAN ICT Hoe differentieer je naar verschillende profielen van studenten en op welke wijze kan ICT hierbij ondersteuning bieden? Je maakt kennis met: • het ontwikkelen van leerpaden in Blackboard voor zelfstudie door studenten • soorten zelfstudieopdrachten • de ontwikkeling van studiematerialen • instrumenten om de opvolging van studenten beheersbaar te houden 2 uur Inge van Delst, Beleidsmedewerker E-learning, SAW Donderdag 31/1/13 van 10.00-12.00 uur

WERKEN MET HET DIGIBORD Iedereen weet hoe je een krijtbord 'bedient'. Je neemt een krijtje en je schrijft erop. De bediening van een digibord is minder intuïtief. Daarom help ik je graag op weg. In deze sessie laat ik zien hoe een digibord werkt: • de computer aansluiten op het digibord • het beeld kalibreren • aantekeningen maken op het bord en bewaren • werken met online bronnen Je krijgt een antwoord op je vragen en wordt over je (eventuele) onzekerheid heen geholpen. Maar je gaat vooral zelf aan de slag. Die bordvaardigheden krijg je immers maar onder de knie door veel te oefenen.

w

Korte demo en begeleide oefensessie 2 uur Mieke Hoing, Medewerker E-learning Op vraag

vto aanbod 2012-2013 • 17


ONTWIKKELEN VAN DIGITAAL LEERMATERIAAL In deze sessie bekijken we een aantal oplossingen om op een eenvoudige manier digitaal leermateriaal aan te maken, dat op een gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke manier aan studenten kan worden aangeboden.

w

hands on 2x 2 uur Werner Huysmans, Inge Van Delst en Marleen Van Noten Op vraag

WERKEN MET GELUID IN DE KLAS In deze workshop krijg je een zicht op volgende elementen: • Wat is de toegevoegde waarde voor mijn vak? • Hoe neem ik zelf een interview/debat op? • Hoe bewerk ik geluidsbestanden met Audacity? • Hoe breng ik tags aan in het fragment? • Hoe zet ik iets online?

w

Hands On 2,5 uur Mieke Hoing, Medewerker E-learning Op vraag

HET INTERNET - WHAT'S IN IT FOR ME? (OVER ZOEKSTRATEGIEËN, SOCIAL BOOKMARKING, RSS …) Via het internet komt er heel veel informatie op je af. • Hoe kan je deze informatiestroom stroomlijnen, zodat je er niet in verdrinkt? • Hoe kan je de dingen die je interessant vindt op een overzichtelijke manier bewaren zodat je ze later ook gemakkelijk kan terugvinden? • Hoe kan je online bronnen op een overzichtelijke manier aanbieden aan studenten?

w

Presentatie + hands-on 2 uur Mieke Hoing, Medewerker E-learning Op vraag

18 • vto aanbod 2012-2013


HET GEBRUIK VAN MINDMANAGER EN PREZI Je leert bovenstaande tools efficiënt gebruiken in verschillende situaties

w

Hands on 2 uur Veerle Meuleman, Onderwijsondersteuner QMP & BB Op vraag

WERKEN MET MOBILE DEVICES We bekijken een aantal mogelijkheden om mobile devices (smartphone, tablet) te gebruiken bij het lesgeven of andere beroepsactiviteiten.

w

Presentatie en demo 2 uur Werner Huysmans, Medewerker E-learning Op vraag

DIDACTISCHE INZET SOCIALE MEDIA Vanuit co-creatief didactisch perspectief wordt inspiratie gegeven om sociale media te gebruiken in een educatieve context. In een tweede fase worden verschillende sociale media aangehaald. Er wordt aangegeven wat er mee kan gedaan worden binnen een onderwijscontext. Workshop wordt aangepast aan doelgroep

w

(Inspiratie-) presentatie, met uitgebreide mogelijkheid tot vragen en interactie 2 uur Tom Fleerackers, Opleidingshoofd KMO-management Op vraag

TEACHMEET Leer iets nieuws, laat je verbazen en enthousiasmeren! Een TeachMeet is een bijeenkomst voor leraren die nieuwsgierig zijn naar technologie, onderwijs, innovatie en creativiteit. Iedereen kan deelnemen en zijn vernieuwende ideeën, geweldige ervaringen of voorzichtige probeersels uit zijn onderwijspraktijk met anderen delen in de vorm van micropresentaties. OP+ATP die geïnteresseerd zijn in alles wat met onderwijs en technologie te maken heeft. 1,5 uur Mieke Hoing, Medewerker E-learning en Inge van Delst, Beleidsmedewerker E-learning SAW Hogeschoolcongres en op vraag vto aanbod 2012-2013 • 19


HET FLIPPED CLASSROOM CONCEPT In de Flipped classroom wordt een deel van de instructie uit de contactmomenten gehaald, en zelfstandig verwerkt. De contacttijd kan dan efficiënter gebruikt worden. We bekijken welke rol video hierin kan spelen.

w

Presentatie 2 uur Werner Huysmans, Medewerker E-learning Op vraag

Nuttige links rond onderwijskundige professionalisering •

Programma ECHO, Expertisecentrum Hoger Onderwijs (UA) Elk academiejaar organiseert ECHO een zestal namiddagsessies, gegroepeerd rond drie losstaande onderwijskundige thema's. Die zijn enerzijds gericht op basistechnieken en verdieping inzake doelstellingen, werkvormen, mediagebruik, toetsing enzovoort. Anderzijds wordt er ingespeeld op 'de actualiteit van het hoger onderwijs zoals diversiteit, taalbeleid en competentiegerichte curricula. http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ECHO&n=98141

Leerstoel onderwijsvernieuwing van de AUHA http://www.auha.be/main.aspx?c=.LEERSTOEL&n=48243

Jaaropleiding Docentenopleiding. Een kwaliteitsvolle opleiding die zich richt op startende docenten binnen hoger- en universitair onderwijs. http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ECHO&n=98138

Aanbod Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie UA www.linguapolis.be

Aanbod CNO, Centrum Nascholing Onderwijs (UA)

http://cnoserver.cde.ua.ac.be/ua-cno-divers.htm?Pagina=cursusaanbod. htm&Titel=Cursusaanbod

Overzicht studiedagen en congressen vanuit Associatie KULeuven http://associatie.kuleuven.be/diensten/ond_prof/studiedagen.html

Overzicht studiedagen en congressen vanuit School of Education (expertisenetwerk lerarenopleidingen associatie KULeuven) http://schoolofeducation.eu/nieuws%20en%20agenda/agenda

20 • vto aanbod 2012-2013


vto aanbod 2012-2013 • 21


COL LEGA 22 • vto aanbod 2012-2013


CLUSTER COLLEGA COMPETENTIEGERICHT INTERVIEWEN Hoe kan je de objectiviteit en betrouwbaarheid van je selectiegesprekken verhogen? Hoe krijg je een antwoord op al je vragen waardoor je met vertrouwen kan beslissen of iemand de geschikte medewerker is voor KdG en voor de betrokken functie … of niet? De opleiding 'competentiegericht interviewen' heeft als doel het begrijpen, inoefenen en beheersen van communicatietechnieken om een geslaagd professioneel selectiegesprek te voeren. 1 dagdeel Eva Van Gelder, HR Beleidsmedewerker Op vraag

OMGAAN MET CONFLICTEN Je leert over achtergronden van conflicten.je krijgt extra inzicht in het menselijk gedrag bij conflicten en je leert technieken om goed om te gaan met conflicten en mogelijk verbale agressie. Het grootste deel van de opleiding vertrekt vanuit conflicten waarbij je zelf betrokken bent. Af en toe wordt een uitstapje gemaakt naar de kunst van het bemiddelen bij conflicten van bv. studenten. 4 dagdelen www.praxisnetwerk.be Maandag 4/2/13 en 25/2/13, telkens van 9.00-16.30 uur

DE FUNCTIONERINGSCYCLUS: WAT EN HOE? Deze workshop biedt je een zicht op het hoe en wat van de functioneringscyclus binnen KdG. Wat verstaan we onder een functionerings-, plannings- en evaluatiegesprek? Welke regelgeving zit hierachter? Welke documenten worden hiervoor gebruikt? 1 dagdeel HR Beleidsmedewerkers HR Op vraag

GESPREKSTECHNIEKEN VOOR LEIDINGGEVENDEN VOOR EEN GOED PLANNINGS-, FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREK Elke medewerker heeft recht op een goede begeleiding. Naast heel wat informele en dagdagelijkse coaching, is het nodig om af en toe ook echt tijd te maken om terugvto aanbod 2012-2013 • 23


en vooruit te blikken. Hiervoor neem je initiatief tot plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken. Tijdens de training ga je deze gesprekken technisch analyseren, valkuilen leren herkennen en ontwijken en zelfzekerder worden in het voeren van gesprekken. Leidinggevenden 2 dagdelen Jasper DeNeut, www.praxisnetwerk.be Dinsdag 25/9/12, vrijdag 14/12/12 en dinsdag 5/2/13. Telkens van 9.00-16.30 uur

GESPREKSTECHNIEKEN VOOR MEDEWERKERS VOOR EEN GOED PLANNINGS-, FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREK. Elke medewerker heeft recht op een goede begeleiding. Naast heel wat informele en dagdagelijkse coaching, is het nodig om af en toe ook echt tijd te maken om terug- en vooruit te blikken. Plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken behoren tot de functioneringscyclus die elke leidinggevende met elke medewerker jaarlijks doorloopt. Deze opleiding biedt je handvatten om als medewerker deze gesprekken goed te laten verlopen: je focust op voorbereiding en gesprekstechniek. Medewerkers 2 dagdelen Jasper De Neut, www.praxisnetwerk.be Vrijdag 5/10/12, vrijdag 18/1/13 en maandag 4/3/13, telkens van 9.00-16.30 uur

SAMENWERKEN, VIA OUTDOOR LEREN Dit programma biedt je de kans om met je team een onvergetelijke ervaring mee te maken. Afhankelijk van je voorkeur ga je gedurende één dag of twee dagen met overnachting naar een buitenlocatie. Ter plaatse wordt je team geconfronteerd met uiteenlopende groeps- en probleemoplossingsopdrachten, met klemtoon op outdooractiviteiten. Voorafgaand aan deze ervaringsdag of -tweedaagse, is er een intakegesprek om doelstellingen en werkvormen duidelijk af te spreken. 1 of 2 dagen Outward Bound, www.outwardbound.be Vorig academiejaar maakten onder andere de personeelsadministratie (HSD) en de administratieve medewerkers van H&B zo'n dag mee.

24 • vto aanbod 2012-2013


TEAMBUILDING Teambuilding bestaat in alle vormen en maten. Op basis van je doelstelling, teamsamenstelling en verwachte duurtijd werken we samen met jou een aanbod uit. Contacteer hr@kdg.be voor een verkennend gesprek.

FRIS Fris is het leertraject voor leidinggevenden. Het bestaat uit drie centrale dagen, waar telkens een ander strategisch thema aan bod komt. Daarnaast heeft elke leidinggevende de kans om in een training of leergroep te stappen met als doel je leidinggevende inzichten en capaciteiten uit te breiden en aan te scherpen. Voor verschillende leergroepen liggen thema, werkvormen, begeleiding en timing vast. Voor andere werkgroepen is er een grotere mate van zelfsturing. Je kiest werkvorm, thema en mate van zelfsturing die het best aansluiten bij jouw persoonlijke verwachtingen. Centrale Fris-dagen op donderdag 6/12/12, 7/3/13 en 16/5/13

Leergroepen en trainingen specifiek voor leidinggevenden COACHEND LEIDINGGEVEN

w

Ik wil een goede leider zijn voor mijn team, mijn organisatie, een leider die samen met zijn medewerkers, met zijn team op weg gaat en samen groeit, ontwikkelt, innoveert... Is dat realiseerbaar? Hoe krijg ik dat rond? Waar moet ik voor mezelf dan mee aan de slag? Deze opleiding neemt als ingang de coachende houding van de leidinggevende. Je verhoogt je zelfinzicht en ontwikkelt de nodige vaardigheden. Training, gevolgd door 1 Ă 2 begeleide terugkommomenten Beperkte mate van zelfsturing 3 dagen Tilda Duchamps en Krista Mommen, www.passus.be Je kan je aansluiten bij een open opleiding (zie www.passus.be). Contacteer hr@kdg.be en wij regelen je inschrijving.

vto aanbod 2012-2013 • 25


ONTWIKKELEN VAN EEN LEIDERSCHAPSMODEL VOOR KDG (FRIS) LG Wil je mee pionieren aan de nieuwe KdG-cultuur? Deze leergroep heeft als doel een leiderschapsmodel en -leerpad te ontwikkelen voor onze hogeschool. Dit leerpad zal de basis zijn voor de ontwikkeling van elke (nieuwe) leidinggevende binnen KdG. Als lid van deze leergroep ontdek je de verschillende facetten van leidinggeven, ga je op zoek naar welk type leidinggevenden KdG nodig heeft en welke opleidingen en leermomenten hiervoor kunnen worden ingezet. Tegelijkertijd leer je over je eigen stijl van leidinggeven én verken je het landschap van leiderschapsmodellen en -opleidingen.

w

De groep wordt begeleid door een externe; daarnaast krijg je als deelnemer tussentijds werk en wordt er verwacht dat je actief meedenkt en -bouwt aan een leiderschapsmodel. 8 dagdelen tussen oktober 2012 en mei 2013

OUTDOOR: 'JEZELF VERDER ONTWIKKELEN ALS LEIDINGGEVENDE VIA OUTDOOR' LG Dit is een ervaringsgericht leerprogramma, waar je persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende centraal staat. Tijdens deze driedaagse krijg je als groep een aantal activiteiten voorgeschoteld. Ervaring, terugkoppeling, reflectie … het is een intensief leerproces. Het programma, inclusief de activiteitenkeuze, is steeds afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen (zowel fysiek als socio-emotioneel) van de groep en de groepsleden. Dit is een leerprogramma dat zijn nut bewezen heeft (onder andere in de Frisgroep 2011-2012).

w

Zie boven. De groep wordt gedurende het ganse proces begeleid. Driedaagse + opvolging Outward Bound, www.outwardbound.be Woensdag 20/3/13 tot vrijdag 22/3/13 Locatie: de driedaagse vindt plaats in Lustin.

26 • vto aanbod 2012-2013


WERKEN VANUIT PASSIES EN TALENTEN

LG

Hoe leg je bij jezelf en anderen talenten en passies bloot? Hoe ga je hiermee aan de slag? Hoe stimuleer je anderen om van hieruit te werken? Na een ervaringsmoment ga je als leergroep gaandeweg aan de slag. Je combineert theoretische, persoonlijke en praktische inzichten tot een eigen 'toolkit'.

w

Sterk zelfsturende leergroep. De groep bepaalt zelf doelen en werkvormen. Een coach begeleidt op procesvlak en geeft voor opstartsessie verschillende inhoudelijke insteken. 5 dagdelen In onderling overleg te bepalen

STARTEN ALS LEIDINGGEVENDE Je gaat samen met collega's die recent leidinggeven de basics ontdekken. De verschillende leiderschapsstijlen en hieraan verbonden gesprekken staan centraal. Gaandeweg leer je werken met een leidinggevend instrumentarium en krijg je een zicht op je eigen sterkte als leidinggevende.

w

Training met mogelijkheid tot eigen inbreng Leidinggevenden met maximum 3 jaar ervaring 3 dagen Ria Van den Heuvel Donderdag 17/1/13, 7/2/13 en 28/2/13

vto aanbod 2012-2013 • 27


PERSOON LIJKE EFFI CIENTIE EN ONTWIK KELING 28 • vto aanbod 2012-2013


CLUSTER PERSOONLIJKE EFFICIËNTIE EN -ONTWIKKELING CREATIEF MET TAAL Fasten your seatbelts voor een dolle rit doorheen letterland. Vergeet creatief met kurk en vingerverf. Copywriter Lieven De Vroey leert je aan de hand van reclametechnieken spelen met woorden. Na deze sessie ben je niet alleen creatiever met taal, maar ga je het schrijven ook nog eens leuk(er) vinden. Lieven De Vroey gaf felgesmaakte workshops op het hogeschoolcongres en biedt nu 15 vip-plaatsen voor een groep van uitverkorenen. Elke KdG'er die het schrijven en denken eens anders wil. 1 dagdeel (workshop) of 1,5 u (kenniskoffie) Lieven De Vroey, copywriter en lector H&B Maandag 14/1/13 van 9.00-12.30.00 uur (workshop) en maandag 13/5/13 van 8.00-9.30 uur (kenniskoffie) (apart te volgen) Het thema 'creatief met taal' zal ook centraal staan op het kenniscafé van donderdag 29 november 2012 van 18.00-21.00 uur

DEVELOPMENT CENTER Zin om jouw competenties in kaart te krijgen? Via een development center kan je je zelfinzicht vergroten en je competenties en talenten verder in kaart brengen. Dit kan je doen met het oog op een mogelijke carrièrestap, het gerichter uitwerken van je eigen ontwikkeling of gewoon uit nieuwsgierigheid. Dit is een individueel leertraject. Je doorloopt een Development Center (vergelijkbaar met Assessment Centers die gebruikt worden bij aanwervingen), ontvangt hierover uitgebreide feedback en coaching. In onderling overleg te bepalen Extern bureau, je kan je aanmelden via hr@kdg.be

EHBO Je leert elementaire basistechnieken beheersen om een slachtoffer snel en efficiënt verder te helpen tot gespecialiseerde hulp ter plaatse is. De wetgever verplicht de hogeschool om een aantal bedrijfs-eerstehulpverleners in huis te hebben. KdG voldoet ruimschoots aan deze verplichting maar het is zeker geen overbodige luxe meerdere collega's te kunnen inschakelen als de nood het hoogst is. Onder andere volgende topics komen aan bod: benadering van een slachtoffer, alarmering, reanimatietechnieken, wondverzorging, brand- en vrieswonden, hartaandoeningen, epilepsie, elektrocutie … Tijdens de laatste opleidingsdag leg je een toets af en krijg je het attest bedrijfseerstehulpverlener. vto aanbod 2012-2013 • 29


7 dagdelen

w

Interactieve opleiding, aandacht voor theorie en veel oefening Lesgevers van RESCUE, www.rescue-belgium.be Maandag 18 februari 2013: 08.45-12.00 uur Vrijdag 22 februari: 12.45-16.00 uur Dinsdag 26 februari: 12.45-16.00 uur Woensdag 06 maart: 08.45-12.00 uur Donderdag 14 maart: 12.45-16.00 uur Vrijdag 22 maart: 08.45-12.00 uur Woensdag 27 maart (+toets): 08.45-13.00 uur

FACEBOOK, TWITTER & LINKEDIN Drie praktische leermomenten rond drie topics: Facebook, Twitter, Linkedin. Je leert heel concreet werken met deze sociale media. Je kan je inschrijven voor één onderwerp, voor twee of voor alle drie. 3 avonden Olivier Levrau, Syntra West Traject 1: donderdag 15/11/12, 29/11/12 en 13/12/12, telkens van 9.00-12.30 uur Traject 2: donderdag 14/3/13, 21/3/13 en 28/3/13, telkens van 18.00-21.00 uur

FEEDBACK GEVEN Deze opleiding focust enerzijds op hoe feedback geven, en anderzijds op de (psychologische) remmingen die de deelnemers ondervinden bij het geven van feedback. Een doorgedreven praktische en ervaringsgerichte opleiding. 4 dagdelen www.praxisnetwerk.be Maandag 1/10/12 en 22/10/12, telkens van 9.00-16.30 uur

PRAKTISCH FILOSOFEREN April is de maand van de filosofie. Je mag je in april 2013 dan ook verwachten aan een filosofisch geïnspireerd aanbod. Denk aan een workshop socratische gespreksmethode, een socratische wandeling of wie weet een filosofisch café.

HUISSTIJL: 'WERKEN MET KDG-HUISSTIJLSJABLONEN' Deze training bestaat uit twee delen. In een eerste deel wordt er theoretisch ingezoomd op het werken met sjablonen in het algemeen en de KdG-sjablonen in het bijzonder. In een tweede deel ga je met concreet materiaal, bijvoorbeeld je eigen cursus, aan de slag. 30 • vto aanbod 2012-2013


Let op: deel 2 enkel mogelijk na het volgen van deel 1. Voor deel 2 bestaat de groep uit maximum 5 personen. 2 dagdelen Annemie Marien, Diensthoofd Communicatie Traject 1: donderdag 11/10/12 en 25/10/12, telkens van 9.00-12.30 uur Traject 2: Woensdag 6/2/13 en 27/2/13, telkens van 9.00-12.30 uur

INNOVATIE (FRIS-B)

LG

Deze leergroep focust op leren en innovatie. Je volgt lezingen, gaat naar werkgroepen en netwerkmomenten en grasduint in een veelheid aan bronnen. Concreet word je gedurende een jaar lid van de 'Engine of Innovation Academy' (www.eoiacademy.com), een netwerk-academy gecreëerd door Jef Staes (www.jefstaes.be). We streven met deze leergroep naar een kennisdeling met een groeiende groep KdG-ers. 5-tal dagen, start in oktober 2012 Een coach stuurt de groep aan maar je neemt grotendeels je leerpad in eigen handen en bepaalt zelf wat je wanneer onderneemt. Een grote mate van zelfsturing dus en dit in een netwerk met organisaties uit alle sectoren (profit & non-profit, groot & klein)

KEN JE KERNLETTERS. MBTI: MYERS BRIGGS TYPE INDICATOR Waarom vind jij een netwerkmoment geweldig en blijft een collega liever weg van recepties? Hoe komt het dat samenwerken in een project met collega A perfect gaat en dat je met collega B blijkbaar altijd op een andere golflengte zit? In deze workshop krijg je hierop een zicht met behulp van de MBTI, een wereldwijd veelgebruikt persoonlijkheidsinstrument. Je staat stil bij een aantal kernelementen van je persoonlijkheid. Je krijgt inzicht in hoe verschillende types mensen op een goede manier met elkaar kunnen samenwerken. Je vertrekt met een rugzak vol tips hoe je met deze verschillen tussen mensen op een bruikbare manier kan omgaan. 1 dagdeel Tom Dijckmans, HR beleidsmedewerker 15/1/13, namiddag Op aanvraag kunnen MBTIi workshops georganiseerd worden waarin focus ligt op MBTI en teamwerking, MBTI en leidinggeven, MBTI en time management

OFFICE À LA CARTE Hoe staat het met jouw kennis van WORD, EXCEL, POWERPOINT en/of OUTLOOK? Nood aan een opfrissing of is het hoog tijd om er wat dieper in te duiken? Via http://kdg.competas.be maak je zelf een account aan, duid je aan welke cursus je wenst te volgen en voor welke leervorm je kiest (zelfstudie of met begeleiding en in groep). www.givi.be vto aanbod 2012-2013 • 31


OPLOSSINGSGERICHT WERKEN Oplossingsgericht werken is een manier van samenwerken die je helpt om verandering te stimuleren door te vertrekken van wat al goed werkt en wat behouden mag blijven. Tijdens deze opleiding oefen je in de eerste plaats de basisvaardigheden van het oplossingsgericht werken tijdens coachingsoefeningen over concrete vragen. Je leert ook hoe oplossingsgericht werken kan helpen bij het geven van kwalitatief onderwijs aan jonge mensen. 4 dagdelen Hannes Couvreur of Liselotte Baeijaert, www.ilfaro.be. Ilfaro is toonzetter op vlak van oplossingsgericht werken in BelgiĂŤ. Traject 1: donderdag 22/11/12 van 9.00-16.30 uur, vrijdag 23/11/12 en vrijdag 14/12/12 van 9.00-12.30 uur Traject 2: dinsdag 5/3/13, 12/3/13, 19/3/13 en 23/4/13, telkens van 18.00-21.00 uur

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT VERSTERKEN VIA OUTDOOR (FRIS-B) Dit is een open leerprogramma, waar de verschillende (KdG-)deelnemers met hun eigen leervragen komen. Courante leer- ontwikkelthema's zijn onder andere zelfkennis en zelfvertrouwen, omgaan met waarden en waardeverschillen, assertiviteit, omgaan met verandering, omgaan met werkdruk, leidinggeven. Op een ervaringsgerichte manier ga je hiermee aan de slag. Doorheen de drie dagen doorloop je als groep een aantal activiteiten. Zowel teamdynamics, klimmen, rappel, speleologie, touwenparcours als rivieroversteek kunnen aan bod komen. Het programma, inclusief de activiteitenkeuze, zal steeds afgestemd worden op de beoogde doelstellingen enerzijds en de mogelijkheden en beperkingen (zowel fysiek als socioemotioneel) van de groep en de groepsleden anderzijds. Dit is een leerprogramma dat zijn nut bewezen heeft (onder andere Frisgroep 20112012) en een stevige impact beoogt. KdG werkt hiervoor samen met. Outward Bound, www.outwardbound.be De driedaagse vindt plaats in Lustin Woensdag 7/11/12 tot vrijdag 9/11/12.

PRESENTATIETECHNIEKEN Dit is een zeer praktische opleiding met als doel je sterker te maken in het geven van presentaties. Zowel opbouw van een presentatie, interactie met je publiek als omgaan met weerstanden komen aan bod. 4 dagdelen Veerle Vivys, www.praxisnetwerk.be Woensdag 5/12/12 en 19/12/12 van 9.00-16.30 uur 32 • vto aanbod 2012-2013


PROJECTMANAGEMENT Deze training geeft je inzichten in het opzetten, het plannen en afronden van projecten. Bijkomende aandacht gaat naar het borgen van de resultaten, het rapporteren en communiceren in een project en het aspect timemanagement. 4 dagen Externe consultant: Werner Küper, www.propellor.be Dinsdag 20/11/12, 27/11/12, 4/12/12 van 9.00-16.30 uur, 18/12/12 en 8/1/13 van 9.00-12.30 uur Fijne link, gemaakt door enthousiaste KdG-curisten http://youtuurbe/b-idOigcqlI

LEERGROEP PROJECTMANAGEMENT & EVENT

LG

Learning by doing! Dit is geen klassieke training maar een ervaringsgericht leertraject. Je vormt een echte projectgroep die een reëel project binnen KdG (genre personeelsfeest, sportdag …) opstart. Al doende ondervind je de verschillende elementen van goed projectmanagement aan den lijve. Je slaat meerdere vliegen in één klap: je bouwt een netwerk op, je bent betrokken bij een KG-breed project en je leert rond projectmanagement. 6 dagdelen, tussen oktober 2012 en januari 2013 Werner Küper, Propellor Woensdag 24/10/12, 7/11/12, 21/11/12, maandag 10/12/12, vrijdag 14/1/13 en maandag 28/1/13. Telkens van 9.00-12.30 uur Dit onderwerp zal ook behandeld worden in het kenniscafé van donderdag 31/1/13.

STRESSBEHEERSING OP HET WERK Deze opleiding werd vorig academiejaar met succes georganiseerd. De reacties waren eensluidend positief. Volgende thema's komen aan bod: basisinzichten in stress, preventieve technieken om stress te voorkomen (bijvoorbeeld slaaphygiëne, balans werk/privé), emotiegerichte stressbeheersing (onder andere leren afstand nemen, denkpatronen herkennen) en probleemoplossende stressbeheersing. Deze opleiding richt zich op iedereen die preventief met stress wil leren omgaan. 4 dagdelen Marieke Impens, www.thehumanlink.be Traject 1: dinsdag 20/11/12, 27/11/12, 4/12/12, 11/12/12 Traject 2: dinsdag 19/3/13, 26/3/13, 16/4/13 en 23/4/13, telkens van 9.00-12.30 uur Wij bieden ook individuele coaching aan via The Human Link, zowel preventief als curatief. Contact hr@kdg.be; je vraag wordt discreet behandeld.

vto aanbod 2012-2013 • 33


EFFICIËNT TIJDSBEHEER - MODULE A: 'BEWUST OMGAAN MET JE TIJD EN JE ACTIVITEITEN' Doel is om bewust stil te staan bij je tijdsbesteding en er verandering in te brengen. We reiken je principes en praktische tips aan. Volgende thema's komen aan bod: • analyse en bewustwording van huidige tijdsbesteding • leren keuzes maken en omgaan met gevolgen van deze keuzes • dagdagelijks werken vanuit eigen prioriteitsstelling • (meer) controle krijgen over eigen planning 1 dag + halve dag opvolging Bart Delahaye, www.mcr-bvba.be Traject 1: Woensdag 17/10/12 van 9.00-16.30 uur en 28/11/12 van 9.00-12.30 uur Traject 2: Maandag 25/3/13 van 9.00-16.30 uur en 13/5/13 van 9.00-12.30 uur

EFFICIËNT TIJDSBEHEER - MODULE B: 'BETER OMGAAN MET STOORZENDERS' De focus ligt op het beter onder controle houden van de vele stoorzenders die onze planning dagelijks verstoren. We staan stil bij de principes van de verwerking van de inbox (= alle inkomende vragen) en we bekijken vanuit een heel praktische insteek hoe de belangrijkste stoorzenders (denk aan vragen van studenten, e-mails…) zo goed mogelijk aangepakt kunnen worden met respect voor zowel de vrager als jezelf. 1 dag + halve dag opvolging Bart delahaye, www.mcr-bvba.be Traject 1: woensdag 7/11/12 van 9.00-16.30 uur en 28/11/12 van 9.00-12.30 uur Traject 2: maandag 22/4/13 van 9.00-16.30 uur en 13/5/13 van 9.00-12.30 uur Extra: module A en B kunnen samen gevolgd worden.

ZELFZEKER COMMUNICEREN Stilstaan bij je eigen stijl van communiceren, doorbreken van 'automatische piloot', herkennen van mechanismen bij jezelf en de anderen om uiteindelijk je boodschappen sterker te maken 4 dagdelen www.praxisnetwerk.be Maandag 7/1/13 en 21/1/13 van 9.00-16.30 uur

34 • vto aanbod 2012-2013


INSPIRATIEMOMENTEN Er is geen ontkomen aan… In 2012-2013 zal er nog meer dan vroeger kennis gedeeld worden binnen KdG.

Blind daten of blind eten? Het opzet is eenvoudig: je stelt je kandidaat om op een van onderstaande data, op kosten van KdG, 's middags een hapje te gaan eten. Wij koppelen je aan 2 à 3 collega's, alleen weet je niet wie dit zullen zijn en wat je gespreksonderwerp zal worden. Dat je netwerk en kennis hierna uitgebreid zullen zijn, staat wel vast! Donderdag 18/10/12 Dinsdag 11/12/12 Dinsdag 23/4/13 Telkens van 12.00-14.00 uur

Broodje Kennis Elke maand is er een kennisbevorderend lunchmoment. Je nuttigt een broodje en een drankje, terwijl je kijkt en luistert naar een collega die je onderhoudt over het productieproces van een maanzaadje, of iets dergelijks. Dinsdag 9/10/12: Cultuurparticipatie bij studenten stimuleren (door Marijke Damen) Dinsdag 20/11/12 Donderdag 13/12/12: Studiesucces met Annick Vlaminckx Dinsdag 29/1/13 Donderdag 28/2/13: Differentiëren in de klas met Liesje Tops Dinsdag 12/3/13: Evidence based werken met Geert Speltincx Dinsdag 30/4/13: Onderzoek met Maarten Vinckers en Michiel Nuytemans Dinsdag 14/5/13 Telkens tussen 12.00-14.00 uur

E-talks In 2012-2012 starten we een KdG-videokanaal met inhoudelijk materiaal. Voel je je geroepen om rond een professioneel onderwerp een vlotte en krachtig gebalde presentatie te houden, die dan ook nog eens opgenomen wordt? Roem en eeuwige dankbaarheid van collega's zullen het gevolg zijn. Contacteer hr@kdg.be en we zorgen ervoor.

Hogeschoolcongres Noteer alvast: 16 november 2012@Campus Zuid 'Ook getest op KdG' Centraal thema: 'Testen' in de ruimste zin van het woord.

36 • vto aanbod 2012-2013


Kennis Koffie Elke tweede dinsdag van de maand kan je een gratis ontbijtje meepikken. Tussen koffie en croissant door wordt een interessant onderwerp besproken. Volgende maandagen, telkens van 8.00-9.30 uur 8/1/12 12/11/12 10/12/12: In gesprek met Dirk Broos 14/1/13: KdG Stuvo en jij: gedeelde zorg voor de student 4/2/13: Stemcoaching met Bernadette Timmermans 11/3/13: Enthousiasmeren van studenten met Eddy Van Hemelrijck 22/4/13 13/5/13: Creatief met taal met Lieven De Vroey 10/6/13: Nieuwe medewerkers in gesprek met Dirk Broos

Kenniscafés We enteren in 2012-2013 vier keer het café 'Entrepot du Congo' op 't Zuid voor een heus KdG-kenniscafé. Tussen pot en pint wordt er gepraat over één centraal onderwerp. Donderdag 29/11/12: Creatief met taal met Lieven De Vroey Donderdag 31/1/13: Projectmanagement met Werner Küper Donderdag 14/3/13 Dinsdag 7/5/13 Telkens van 18.00-21.00 uur

Leergroepen Een leergroep is een groep mensen die samen leren rond een afgebakend onderwerp. Een leergroep onderscheidt zich van een klassieke trainingsgroep: er wordt een gemeenschappelijk doel/resultaat vooropgesteld; er volgt aan het einde van het traject een kennisdelingsmoment met de grotere KdG-gemeenschap; er wordt geleerd op individueel en groepsniveau; er is steeds een zekere mate van zelfsturing aanwezig. Je bepaalt dus in sterke mate zelf wat je wanneer doet. Leergroepen werden in voorgaand overzicht aangegeven met symbool LG .

OPROEP Bij heel wat inspiratiemomenten hielden we bewust plaats open voor inhouden. Wil je graag met collega's van gedachten wisselen rond een bepaald onderwerp? Voel je je geroepen om actief kennis te delen op een van bovenstaande momenten? Geef ons een sein en we plannen je in.

vto aanbod 2012-2013 • 37


SPECIALS FRIS-B Frisb is het leertraject dat elke niet-leidinggevende kan doorlopen. Een fris-b leertraject onderscheidt zich van een 'klassieke' opleiding op volgende aspecten: Het loopt over een langere periode. Er wordt zowel op individueel als groepsniveau gewerkt naar een duidelijk einddoel (soort van 'oplevering'). Dit kan bijvoorbeeld zijn het aanbrengen van een thema in een kenniscafé, het ontwikkelen van een beleidsvoorstel voor KdG, het uitvoeren van een concreet project … Er is een zekere mate van zelfsturing: je hebt als leergroep duidelijk inspraak in de uitbouw van je leertraject. Je bouwt op die manier actief je KdG-netwerk uit. Als deelnemer heb je interesse voor KdG-brede en strategische thema's en wil je deze kans grijpen om even uit je klassieke werkomgeving te stappen.

FRIS-B THEMA'S Leergroep projectmanagement in de praktijk Zie pagina 31

Leergroep blended learning Je gaat op zoek naar inspirerende voorbeelden, je zoekt uit wat lukt en wat minder goed gaat in de praktijk, je werkt suggesties uit naar KdG toe, je verkent de mogelijkheden op de markt. Een leergroep met hoge mate van zelfsturing. Een coach begeleidt elk leermoment op procesvlak. Enkele experts geven regelmatig input aan de groep. Leergroep gaat van start in november 2012. Voorzie zo'n 12 uur tijdsinvestering.

Leergroep 'jeugd van tegenwoordig' Zie pagina 10

Intervisiegroep rond onderzoek Je maakt kennis met andere onderzoekers binnen KdG, je wisselt ervaringen uit en leert van elkaar. Iedereen die momenteel binnen KdG met een onderzoek bezig is. We voorzien voorlopig een viertal bijeenkomsten van 2,5 uur. Afhankelijk van de vraag van de groep kan dit inkrimpen of uitbreiden.

38 • vto aanbod 2012-2013


Externe begeleider Traject loopt van oktober tot juni met elke twee maanden een bijeenkomst

Versterken van persoonlijke effectiviteit via outdoor Zie pagina 30

Leergroep 'Talenten en passies' Hoe leg je bij jezelf en anderen talenten en passies bloot? Hoe ga je hiermee aan de slag? hoe stimuleer je anderen om van hieruit te werken? Na een ervaringsmoment, ga je als leergroep gaandeweg aan de slag. Je combineert theoretische, persoonlijke en praktische inzichten tot een eigen 'toolkit'. Opstartdag oktober 2012 en drie bijeenkomsten van 2,5 uur

ONDERZOEK Naast Onderwijs en Dienstverlening, heeft onze Hogeschool een derde belangrijke opdracht: Onderzoek. Of je nu complete leek bent in dit domein, geïnteresseerd, startend onderzoeker of ervaren rot, we bieden voor ieder professionaliseringsmogelijkheden aan: 1. Aspirant/Geïnteresseerd in onderzoek

Actueel begeleid literatuuronderzoek Vanuit een probleemstelling binnen jouw vakgebied begeleiden we je bij literatuuronderzoek naar actuele wetenschappelijke inzichten. Verwacht je onder andere aan een gedegen uitleg over opzoeken van literatuur en aan de slag gaan met je eigen interesses en vragen. Iedereen die rond een probleemstelling wetenschappelijke inzichten wil opdoen. Afhankelijk van de precieze vraag. Info bij Sissi Loostermans, Hogeschoolmediathecaris Dinsdag 6/11/12 van 10.30-15.30 uur

Onderzoek: de basics We staan stil bij volgende vragen: Wat is onderzoek en hoe kan ik door praktijkgericht onderzoek mijn werkveld vooruithelpen? Na een korte inleiding over wat onderzoek is komen twee onderzoekers van KdG vertellen over hun eigen ervaringen als startend/ ervaren onderzoeker. Elke KdG -medewerker die een eerste zicht wil krijgen op wat onderzoek inhoudt. 2 uur

vto aanbod 2012-2013 • 39


Maarten Vinkers, Michiel Nuytemans en 2 onderzoekers van KdG Vrijdag 12/10/12 van 9.00-11.00 uur

Infosessie PWO: kadering kanaal en praktische modaliteiten. Praktische uitleg bij de jaarlijkse PWO-oproep Onderzoekers in spe en voor opleidingshoofden Maarten Vinkers, Michiel Nuytemans 2 uur Donderdag 25/10/12 van 13.00-14.00 uur en vrijdag 26/10/12 van 9.00-10.00 uur 2. Onderzoeker

Kwalitatieve onderzoeksmethoden UA, Vakgroep Eliza 3 dagen 28-31 augustus 2012, mogelijk ook een sessie in februari 2013 www.ua.ac.be

Opzoekingen in de octrooiliteratuur Opleiding 'Octrooien zoeken in publiek toegankelijke octrooidatabanken' Nico Deconinck, AttachĂŠ - octrooi-onderzoeker van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, Brussel November 2012, precieze datum moet nog vastgelegd worden Opleiding aangeboden vanuit de interfacedienst van de UA, http://www.dev.interface-ua.be/nl

Gebruik bibliografische softwaretoepassingen ((Endnote/Reference Manager) Info bij Sissi Loostermans, Hogeschoolmediathecaris

Dataverwerking met SPSS Opleidingen bij IBM: http://www-304.ibm.com/jct03001c/services/learning/ites.wss/be/ nl?pageType=course_description&courseCode=0G500BE Interesse? contacteer Maarten Vinckers 3. Expert/Ervaren onderzoeker Als ervaren onderzoeker kan je met specifieke opleidingsnoden terecht bij Maarten Vinckers en Michiel Nuytemans. Zij zoeken in functie van jouw vraag een passende (externe) cursus. Enkele voorbeelden: multivariate analyse en onderzoeksmanagement.

40 • vto aanbod 2012-2013


ONTHAALTRAJECT NIEUWE MEDEWERKERS Elke nieuwe medewerker mag rekenen op een warm onthaal. Voor ATP- personeel is er een traject dat loopt over 1 jaar. OP- personeel doorloopt een traject van 1,5 jaar. Elke nieuwe medewerker ontvangt een persoonlijke uitnodiging. Voor OP-personeel bestaat dit traject uit: • Kennismakings- en welkomavond • Een vijftal sessies, gespreid over het jaar, m.i.v. sessies tijdens het Hogeschoolcongres. Thema’s die aan bod komen: • Eerste Hulp Bij Evaluatie • Toetsen om te leren • Alles over evalueren • Lesgeven aan grote groepen (+ klasmanagement) + zelfstudiepakketten, presentations to go en flipped • Classroom (3 uur) • Interactieve werkvormen met onder andere gebruik van e-tools in de klas • Een tweedaagse, aan het begin van het volgende academiejaar. • Een eindsessie waarin het opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan centraal staat. Voor ATP-personeel bestaat dit traject uit: • Kennismakings- en welkomavond • 4-tal sessies, gespreid over het academiejaar. Thema’s van de sessies: • Onderwijs op maat • MDO • Functioneringscyclus • Afsluitende sessie met opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan

COACHING Zit je niet met een 'opleidingsvraag', maar wil je eerder een individuele begeleiding rond een specifiek en vaak persoonlijk topic? We bieden je de mogelijkheid een individueel coachingstraject aan te gaan. De coach verkent je vragen, zoekt mee naar wat je hierrond als resultaat wil zien. Vervolgens gaan jullie samen aan de slag om werkpunten te zoeken en deze om te zetten in concrete acties. Enkele thema's die de afgelopen jaren tijdens coachings van collega KdG'ers aan bod kwamen: onzekerheid bij grote groepen, moeilijkheid bij het nemen van professionele keuzes, balans werk/privé, relatie met collega's, leidinggeven aan collega's, blijvend engageren, keuzes maken … Na een eerste discreet gesprek met HR, beslissen we samen of een coachingtraject een goede oplossing is. Vervolgens stellen we een coach voor, waar je een verkennend gesprek mee hebt. Klikt het tussen jullie beiden, dan start de eigenlijke coaching. Afhankelijk van je vraag gaat het over gemiddeld 2 tot 5 momenten van zo'n 1,5 uur. De gesprekken met de coach vinden normaal extern plaats, tenzij jij dit anders wenst. Contact: hr@kdg.be vto aanbod 2012-2013 • 41


LOOPBAANBEGELEIDING Zit je met een aantal vragen rond je loopbaan? Voel je dat je huidige job misschien toch niet helemaal is wat je wil doen? Wil je uitzoeken welke mogelijkheden er nog zijn op de arbeidsmarkt? Dan is loopbaanadvies mogelijk iets voor jou. •

Samen met je loopbaanbegeleider zoek je tijdens verschillende gesprekken uit wat je loopbaandoel is: wat motiveert je, welke jobs passen bij je ... Via oefeningen en opdrachten krijgt je een zicht op je kwaliteiten, competenties en wat je belangrijk of minder belangrijk vindt in je loopbaan.

Eens je weet wat je precies wil, vertaalt je dit loopbaandoel naar een persoonlijk ontwikkelplan. In je plan geef je aan welke stappen je moet ondernemen om je doel te bereiken. Het plan helpt je actie te ondernemen en het stelt je in staat om weloverwogen keuzes te maken. Zo weet je niet alleen wat je wil, maar ook hoe je het kan bereiken. Tot slot helpt de loopbaanbegeleider je om je ontwikkelplan waar te maken en bij te sturen waar nodig. Dit is de opvolgsessie. Iedere werkende Vlaming heeft 1x om de zes jaar recht op gratis loopbaanbegeleiding. Je kan met andere woorden zelf contact nemen met een erkend loopbaancentrum. Vanuit KdG werken wij goed samen met levanto. (http://www.levanto.be/index.php?id=971)

42 • vto aanbod 2012-2013


vto aanbod 2012-2013 • 43


KALENDER September 25/9/12

Start opleiding 'Functioneringsgesprekken voor leidinggevenden'

Oktober 1/10/12 5/10/12 8/10/12 9/10/12 11/10/12 12/10/12 17/10/12 18/10/12 24/10/12 25/10/12

Start opleiding 'Feedback geven' Start opleiding 'Functioneringsgesprekken voor medewerkers' Kenniskoffie Broodje kennis Start opleiding 'Werken met KdG-huisstijl' - traject 1 Workshop 'Onderzoek - de basics' Start opleiding 'Efficiënt tijdsbeheer - module A: Bewust omgaan met je tijd en activiteiten' - traject 1 Lunch date Start opleiding 'Basis van inspirerend coachen' - traject 1 Start opleiding 'Projectmanagement in de praktijk' Workshop 'Stemcoaching' - traject 1 Start opleiding 'PWO'

November 6/11/12 7/11/12

8/11/12 12/11/12 13/11/12 14/11/12 15/11/12 16/11/12 19/11/12 20/11/12

22/11/12 29/11/12

44 • vto aanbod 2012-2013

Workshop 'Actueel begeleid literatuuronderzoek' Start opleiding 'Efficiënt tijdsbeheer - module B: Beter omgaan met stoorzenders' - traject 2 Start 3-daagse 'Persoonlijke effectiviteit bereiken via outdoor leren' Start opleiding 'Intervisie' - Traject 1 Kenniskoffie Start opleiding 'Tutor/Peer Assisted Learning' - traject 1 Start opleiding 'Studentgericht schrijven' - traject 1 Workshop 'Stemcoaching' traject 2 Start opleiding 'Facebook, Twitter, LinkedIn' - traject 1 Hogeschoolcongres Start opleiding 'Stoomcursus didactische vaardigheden' Broodje Kennis Start opleiding 'Basis Projectmanagement' Start opleiding 'Stressbeheersing', traject 1 Start opleiding 'Oplossingsgericht werken' Kenniscafé met als thema 'Creatief met taal'


December 5/12/12 6/12/12 10/12/12 11/12/12 12/12/12 13/12/12

Start opleiding 'Presentatietechnieken' FRIS Kenniskoffie Workshop 'Klantgericht informeren op SID-ins' - traject 1 Lunchdate Start opleiding 'Stemcoaching' Broodjes kennis met als thema: 'Studiesucces'

Januari 7/1/13 14/1/13 15/1/13 24/1/13 25/1/13 29/1/13 31/1/13

Start opleiding 'Zelfzeker communiceren' Kenniskoffie Workshop 'Creatief met taal' Workshop 'Ken je kernletters - MBTI' Start opleiding 'Inspirerend coachen' - traject 2 Start opleiding 'Jeugd van tegenwoordig' Broodje kennis Kenniscafé met als thema 'Projectmanagement' Workshop 'Differentiëren door zelfstudie met ICT'

Februari 4/2/13

5/2/13 6/2/13 7/2/13 28/2/13

Kenniskoffie met als thema 'Stemcoaching' Start opleiding 'Tutor/Peer Assisted Learning' - traject 2 Start opleiding 'Omgaan met conflicten' Start opleiding 'Studentgericht schrijven' - traject 2 Opleiding 'Intervisie' - traject 2 Start opleiding 'Werken met KdG-huisstijl' - traject 2 Workshop 'Werken met streefcijfers' Workshop 'Klantgericht informeren op SID-ins' - traject 2 Broodje kennis met als thema 'Differentiëren in de klas'

Maart 1/3/13 5/3/13 7/3/13 11/3/13 12/3/13 14/3/13

Complimentendag Start opleiding 'Oplossingsgericht werken' - traject 2 FRIS met als thema 'Instellingsaccreditatie' Kenniskoffie met als thema 'Enthousiasmeren van studenten' Broodje kennis met als thema 'Evidence based werken' Kenniscafé Start opleiding 'Facebook, Twitter, LinkedIn' - traject 2 vto aanbod 2012-2013 • 45


19/3/13 20/3/13 25/3/13

Start opleiding 'Stressbeheersing' -traject 2 Start 3-daagse 'Jezelf verder ontwikkelen als leidinggevende' Start opleiding 'Efficiënt tijdsbeheer - module A: Bewust omgaan met je tijd en activiteiten' - traject 2

April 19/4/13 22/4/13

23/4/13 30/4/13

Opleiding 'Enthousiasmeren van studenten' Start opleiding 'Efficiënt tijdsbeheer - module B: Beter omgaan met stoorzenders' - traject 2 Kenniskoffie Lunchdate Broodje kennis met als thema 'Onderzoek'

Mei 7/5/13 13/5/13 14/5/13 16/5/13

Kenniscafé Kenniskoffie met als thema 'Creatief met taal' Broodje kennis FRIS

Juni 10/6/13

Kenniskoffie

Augustus 19/8/13

46 • vto aanbod 2012-2013

Start 3-daagse 'Summerschool didactiek'


v.u.: Dirk Broos, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen

48 • vto aanbod 2012-2013

Talentenbank 2012-2013  

In deze 'Talentenbank' vind je zo'n 100 leerinitiatieven voor medewerkers die in 2012-2013 binnen KdG plaatsvinden: van sessies van 1 uur to...

Talentenbank 2012-2013  

In deze 'Talentenbank' vind je zo'n 100 leerinitiatieven voor medewerkers die in 2012-2013 binnen KdG plaatsvinden: van sessies van 1 uur to...

Advertisement