__MAIN_TEXT__

Page 1

s

Gamla Nyheter Talrör för Kårböle Gille r.f. Årgång 50 nr 1 mars 2013

GAMLAS NYHETER 1_2013indd.indd 1

5.3.2013 22:49:20


Red. Ljuset är här igen. Efter den mörka tiden är det skönt att kunna åka till och från jobbet i dagsljus. Enda nackdelen är att man också märker att ingen tvättat fönster på hela vintern. Det får bli ett projekt småningom. Men viktigare är förstås att ta sig ut i vårvädret och samla på sig lite solvitaminer. Ett bra tillfälle att röra sig i närmiljön mera organiserat är att delta i Gillets städtalko. Mera om det inne i tidningen. Och vill man röra sig lite längre går det utmärkt att följa med Gillet till Estland. Dan

Innehåll 3 Ordförandens spalt 4 Ruti-Jons funderingar 6 Gille-aktiviteter 7 Gillets resa till de estniska svenskbygderna i maj 8 HUF:s aktiviteter 10 Städtalko 11 Vårmöteskallelse etc. 12 Tackannons 13 Bilder från familjefesten

Manusstopp för GN 2/2013 är 12.5.2013

GAMLAS NYHETER Utgivare Kårböle Gille r.f. Ordförande Krisse Rehnström 050 0317714, 09 535 997, Näverlursvägen 43 B Huvudredaktör Dan Kronqvist, 050 362 8126, Kantelevägen 17 D 19 Layout Barbro Käld Tryckeri Unigrafia Oy

Pärmbild: Erik Vierkens

2 Gamlas Nyheter mars 2013 GAMLAS NYHETER 1_2013indd.indd 2

5.3.2013 22:49:21


Ordförandens spalt 28.2.2013

Det gläder mig att kunna skriva att vi har gott om snö även denna vinter. Jag tycker on att skotta snö, det är utmärkt nyttomotion. Stadens snöröjning har varit acceptabel åtminstone här i Gamlas, efter några års övning. Bästa gillemedlem, nu kommer du ju ihåg att betala medlemsavgifterna för din familj för detta år. Summan av de inbetalda avgifterna har minskat oroväckande redan under några år. Donationer tar vi även gärna emot. Gillekören ordnar sin traditionella påskbasar på palmsöndagen den 24.3.2013. Se närmare uppgifter i detta nummer av GN. Kallelse till Gillets vårmöte finns längre fram i tidningen, kom och berätta vad du vill att vi ska göra i framtiden. I maj ska vi resa. Vårt resmål är Aiboland, läs mera i denna tidning. I GN nr 4/2012 berättade vi om fotoklubben i skolan på hösten. Kolla utställningarna på G18 i april på deras hemsida, fotoklubbens bilder är med på utställningen där. Snart kommer den varma vårsolen som så småningom smälter vinterns snödrivor. Ha det så bra! Krisse

PS. Det har sprängts, pålats och byggts en hel del vid Prisma och småningom får vi se resultatet av allt bullrande. Månne Ruti-Jon har blivit störd i sin vintersömn igen? Läs på följande sidor hans funderingar från april 1976. (GN nr 1 april 1976) …..morrr….. d. s.

mars 2013 Gamlas Nyheter 3 GAMLAS NYHETER 1_2013indd.indd 3

5.3.2013 22:49:21


4 Gamlas Nyheter mars 2013 GAMLAS NYHETER 1_2013indd.indd 4

5.3.2013 22:49:21


mars 2013 Gamlas Nyheter 5 GAMLAS NYHETER 1_2013indd.indd 5

5.3.2013 22:49:22


Aktiviteter AEROBIC OCH STRETCHING onsdagar kl. 18.30-20 i Kårböle lågstadieskola, Sorolavägen 2 kontakt: Krisse Rehnström, 09-535 997, 0500-317714

PROMENADGRUPPEN samlas onsdagar kl. 11 på kyrkans parkeringsplats, Gamlasvägen 6 kontakt: Krisse Rehnström

GILLEKÖREN torsdagar kl. 18.30. Övningar i Elsebo, Byavägen 15. Kontakt: Birgitta Selin, (09)241 0607 eller Torbjörn Stark, 0400555447

BOKCIRKEL PÅ SVENSKA på bibban torsdagar 18.00-19.30 De två sista böckerna för i vår: 4.4 Jacobsen Roy, Underbarn och 16.5 Ullman Linn, Det dyrbaraste. Om du har frågor, kontakta Solveig Stormbom tel. (09) 31085642 e-post solveig.stormbom@hel.fi

På Gillets hemsida www.karbolegille.fi hittar du länken till Folkhälsans sida, ifall du vill kolla deras programutbud.

6 Gamlas Nyheter mars 2013 GAMLAS NYHETER 1_2013indd.indd 6

5.3.2013 22:49:23


Kom med på Gillets resa till de estniska svenskbygderna den17-19 maj Aiboland hägrar i vårskrud. Den 17-19 maj 2013 ordnar Gillet en rekreationsresa till de estlandssvenska bygderna i nordvästra Estland. I programmet ingår besök till Aibolands museum och Ilon Wiklands galleri i Hapsal, Svibys hembygdsgård på Ormsö och en rundtur till herrgårdarna i Nuckö och Rickul. Som guide fungerar bl.a. Aibolands museums direktör, estlandssvensken Ülo Kalm. Måltider inmundigas i Krog 14 på Ormsö och Kuursaal.

Resan kommer att kosta cirka 200 euro, och inkluderar: • • • • • •

Fartygsresan Helsingfors-Reval/Tallinn Två nätters logi inklusive frukost i Hapsal Bussresan Reval/Tallinn-Hapsal Gemyt och samvaro Fenomenal guidning, trollbindande föredrag och proffsigt program Estlandssvenska stämningar och kulturella upplevelser

Avfärden sker fredag eftermiddag 17.5 kl. 18.30 och returresan söndag 19.5 med ankomst till Helsingfors kl. 19. Antalet platser är begränsat. Slå till och boka din plats redan i dag genom att mejla en bindande förhandsanmälan till mikael.sjovall@nefco.fi eller genom att pingla 050 3535 045 senast den 30 mars! Vi ses i Aiboland! Fotnot: Aiboland är estlandssvenskarnas samlingsnamn för de estniska svenskbygderna.

mars 2013 Gamlas Nyheter 7 GAMLAS NYHETER 1_2013indd.indd 7

5.3.2013 22:49:23


Haga Ungdomsförening r.f. (Huffen) ordnar grundkurs i pardanser (”lavadans”) under våren 2013 Vi övar tisdagar kl 18.00-19.30 12.03.2013 ChaCha 19.03.2013 Salsa 26.03.2013 Danskväll 02.04.2013 Tango 09.04.2013 Humppa 16.04.2013 Bugg 23.04.2013 Danskväll

Kom ihåg bekväma kläder och skor! Instruktörer är Marcus Blomberg, Tomas Grönvall och Heidi Palmu. Kursen ordnas i föreningshuset i Södra Haga, Haga Sportväg 5, 00320 Helsingfors. Kursen är gratis för föreningsmedlemmar, övriga betalar 5 €/gång eller 70 € för hela terminen. Kursen anordnas i samarbete med Svenska Studiecentralen (SSC). Förfrågningar Gun Grann,ordförande Tel 0400-649787, e-post gun.grann@huf.fi

Barnverksamhet inom ”Huffen” våren 2013 Danslek 1 för 3-4 åringar Danslek 2 för 5-7 åringar Knattedans (föräldra-barndans (barn 0-2 år) (februari-april)

måndag kl.17.00-17.30 måndag kl.17.30-18.15 tisdag kl. 16.15-16.45

Förhandsanmälan till grupperna till Gun Grann 0400-649787, gun.grann@huf.fi eller Heidi Palmu 040-5391884, heipalmu@welho.com. Avgift 25,00€ / år. Danslärare YH Heidi Palmu

8 Gamlas Nyheter mars 2013 GAMLAS NYHETER 1_2013indd.indd 8

5.3.2013 22:49:23


FolkJam! FolkJam Šr motionsformen som kombinerar folkmusikens rytmiska toner med steg och ršrelser frŒn folkdansen. Du behšver ingen partner och inga fšrhandskunskaper, det Šr bara att komma med och slŠppa loss! Fšrbered dig pŒ att det kan bli svettigt. Plats: LŠrare: Tidpunkt: Avgift: Arrangšr:

Haga Ungdomsfšrening, Haga SportvŠg 5, 00320 Helsingfors DanslŠrare YH och FolkJam ledare Heidi Palmu 15.1.2013 Ð 23.4.2013, tisdagar 17.00-17.45 (15 ggr) 5,- €/gŒng, fšreningsmedlemmar gratis. Haga Ungdomsfšrening r.f. i samarbete med Svenska Studiecentralen (SSC)

FšrfrŒgningar och anmŠlningar: Gun Grann,Ordfšrande Tel 0400-649787, e-post gun.grann@huf.fi www.huf.fi

mars 2013 Gamlas Nyheter 9 GAMLAS NYHETER 1_2013indd.indd 9

5.3.2013 22:49:23


Det som göms i snö kommer upp i tö... på Gillets städtalko den 27 april

Gillets traditionsenliga städtalko hör våren till. Nu kan du göra ett slag för miljön i dina hemknutar! Sälla dig till oss sopgubbar och gummor och låt oss finkamma den spirande grönskan. Med städtängernas och de svällande musklernas hjälp avlägsnar vi alla förfulande, nedsmutsande och skrymmande föremål som inte hör hemma i naturen.

Vi sammanstrålar lördagen den 27 april klockan 10.30 på Kårböle skolgård på Sorolavägen 2. Som lockbete erbjuder vi denna gång kaloristinna korvar och dryckjom åt dem som slitit i sitt anletes svett Kårböles miljö till fromma. Välkomna! På uppdrag av Moder Natur Städmajor Mikael Sjövall

10 Gamlas Nyheter mars 2013 GAMLAS NYHETER 1_2013indd.indd 10

5.3.2013 22:49:24


Välkommen på vårmöte!

Kårböle Gille r.f:s ordinarie vårmöte

måndagen den 25 mars 2013 kl. 19.00 hos Rehnströms, Näverlursvägen 43 B 00420 Helsingfors.

Gillekörens basar 24.3 Gillekören ordnar påskbasar på palmsöndagen den 24 mars 2013 kl. 13 – 15 på Elsebo, Byavägen 15. Kom och träffa vänner, lyssna på sång och köpa matvaror.

mars 2013 Gamlas Nyheter 11 GAMLAS NYHETER 1_2013indd.indd 11

5.3.2013 22:49:24


Tack ! Följande har gett bidrag till familjefesten och lotteriet

Aktia bank Eat & Joy, Maatilatori (i Prisma) Södra Kårböle Apotek Kannelmäen Kukka HOK- Elanto Hufvudstadsbladet K-market Isokappa K-Supermarket Kånala K-market i Magnuskärr Tryckeriet Lönnberg

Nordiska Investeringsbanken Teater Viirus Unga Teatern Magnus Paul Schildts & Söderströms Rederi Ab J.L. Runeberg Många Gillemedlemmar Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) Magic Lady Salon Friset

12 Gamlas Nyheter mars 2013 GAMLAS NYHETER 1_2013indd.indd 12

5.3.2013 22:49:25


Foto: Peter Rehnstrรถm

mars 2013 Gamlas Nyheter 13 GAMLAS NYHETER 1_2013indd.indd 13

5.3.2013 22:49:27


Dan Kronqvist, Kantelevägen 17 D 19 00420 Helsingfors Medlemsavgiften till Kårböle Gille är 10 euro för vuxna och 2 euro för barn under 18. FSH:s tidning Hembygden ingår i avgiften. Betalningen görs till Aktias konto IBAN FI93 4055 4210 0014 16, BIC HELSFIHH. Nyanmälningar och adressförändringar till Krisse Rehnström, krireh@hotmail.com eller via hemsidan www.karbolegille.fi

GAMLAS NYHETER 1_2013indd.indd 14

5.3.2013 22:49:27

Profile for Barbro Käld

Gamlas Nyheter 1 _2013  

Föreningens tidning GN

Gamlas Nyheter 1 _2013  

Föreningens tidning GN

Advertisement