Page 1

r lnternational Amateur Karate Federation : Prasentationen og den hurtige udbredelse af karate efter anden verdenskrig var Arsag til offenthedens forstAelse af karatens vardi som fysisk oplaring, selvforsvar og konkurrence. Selv om karatens oprindelse er flere hundrede Ar gammel, var den fsrste konkurrence sA sent som i 1956 i Japan. Disse konkurrencer skabte begejstring nationalt og internationalt, og gradvis skabtes flere

IAKF Vi vil her forsoge at give en orientering om IAKF, som DKA (Denmark Karate Association) er medlem af, dets historie, formAl og mAlsetning, i reference til IAKF's officielle bulletin. Sportsgrenen, som i dag er kendt som karate, er anderledes end kampteknikken var for flere hundrede Ar siden. Karate fulgte vejen fra Kina til Okinawa og endelig

til

Japan, hvor den blev etableret som krigerisk kunst (Budo). Karate, som er defineret af lnternational Amateur Karate Federation (IAKF), er en kunst, i hvilket at vinde ikke er det egentlige mAl. Karate er en kunst i selvforsvar, hvor man gsr brug af kroppen pA den mest effektive mide. Der bruges fcr det meste blokering, stod, slag og sparketeknik i forbindelse med andre beslegtede bevagelser.

Det danske tandshotd ved VM 1975

i

20

kurrence.

Endelig blev den forste verdenskonference holdt for oprettelsen og grundlaggelsen af en international organisation. Det blev besluttet at afholde det forste VM i karate i Japan 1970. Meste'rskabet blev holdt, og det andet blev holdt i Paris i 1972. Men mens VM-konkurrencerne blev holdt i overensstemmelse med planen, var fremskridtet organisationsmassigt sakket bagud. Denne mangel pA organisationsarbejde var skyld i, at karaten ikke blev forstAet eller anerkendt i storre udstrakning. Alligevel forblev mange dygtige mennesker h&befulde og fortsat-

Los Angetes. Forrest tra venstre: Etse Marie Birn, John Nielsen, Carsten Ravn

og Witly Schonberg. Bagest lra venstre: Patt Erik Holmey og Rend Valsoe.

internationale konkurrencer. I 1965 blev der arrangeret Goodwill Championship mellem USA og Japan. Det var hold fra de to landes universiteter. Da det'forste All European Championship blev holdt i Wien i 1968, begyndte verdens karateforbindelser at indse, at en international organisation var nsdvendig for den voksende internationale kon-

Gudionsson, Bruno Jensen, Frank ErsgArd, Kobayashi sensei,

side 20  
Advertisement