Page 1

e

EM 1976 MILANO

European

i

Amateur Karate Federation:

De Abne europamesterskaber med deltagelse fra 17 lande og alle stilarter (Gojo, Wado, Shukokai' Kyokoshinkai, Shuto og Shotokan) blev en stor triumf

for Shotokan. Samtlige finale-deltagere var Shotokan-folk, sA det bliver de samme deltagere til Shotokan EM i Kobenhavn den 9. oktober i Ar. Samtlige dommere var europâ‚Źere, og det var vi

langt fra tilfreds med, her skal dog fremhaves Ted Hedlund, Sverige, der bl.a. domte alle finalerne; han optrAdte bestemt og sikkert mdd et store overblik

og domte flere gange til publikums utilfredshed, m-en i fuld

overensstemmelse rned sandheden. De

ca. 5000 tilskuere var meget levende, men kunne ikke acceptere, at deres italienske yndlinge tabte'

Taktfaste klapsalver lsftede taget, da Tanaka sensei lavede kniv-demonstration med Kawazoe sensei. Jeg

har aldrig set en bedre demonstration fra Tanaka senseis side, en virkelig oplevelse. Som det kan ses af resultaterne, behovede vore deltagere i individuel Kata kun 0,4 point mere for at sikre sig en plads i finale-runderne, men da vi er ,ukendte* navne, er det meget vanskeligt at opnA

dommernes ret tilfeldige velvilje, og da gulvet var meget glat, var det meget vanskeligt for Bura sensei at uOnylte sin kraftfulde kime- Marino senpai havde brekket 2 leer pA venstre fod og havde derfor van-

skeligt ved at "gribe fat"

i

gulvet.

I notO fata havde Marino senpai, Bruno senpai og Pall senpai ikke haft tilstrekkelig tid til at koordinere deres bevegelser, sA resultatet som nr. 9 skal ses ud fra dette, samt dommernes favorisering af mere kendte navne.

Desvarre kunne Else Marie Birn ikke deltage

l

J

pA

grund af sine studier. Hun ville ellers ganske sikkert have opnAet mindst 2. plads, og med japanske dommere ville hun have vaeret sikker pA et EM i indivi-

duel Kata.

lndividuel Kumite blev som ventet vundet af sidste

drs europamester Bruno De Michelis, ltalien-'-'Han havde vanskeligheder i flere kampe, specielt \a der aldrig har varet sdr mange store folk som denne gang, og han kan ikke lide at blive ramt. Der var ipeJiett-en stor schweizer, Dischler' som ikke havde respekt for europamesteren, han angreb og ramte

r..' Det danske landshotd ved indmarchen

til

aftenens linaler'

FORSIDEBILLEDE:

Fta eurcpamesterskaberne

)

./J

i\

i Milano 1976.

Nr. 1 Jugostavien,

nr.2. Betgien, nr' 3 Danmark og Frankrig'

side 2  
side 2  
Advertisement