Page 1

- Alle har veret meget glade pA mine vegne, og jeg har ikke p& noget tidspunkt stodt pA misundelse eller jalousi. - Kort efter i december 1975 blev du 2. Dan? - Jeg var ved denne lejlighed noget nervos, idet jeg skulle leve op til min prastation i Los Angeles, men det gik over al foruentning. Forovrigt vil jeg da gerne oplyse, at der er mange piger pA vej til at blive hojt gradueret, og pa deres vegne hAber jeg, de vil blive med med at tr@ne, sAledes at vi kan fA noget mere konkurrence os piger imellem. - Til trods for den ogede tilgang af kvinder til Shotokan Karate vil mandene stadig vere i flertal. Hvordan klarer en pige sig i denne for sA vidt maskuline sport? - Rent fysisk er vi selvfolgelig underlegne, men vi kan rAde bod pA dette ved at trane sA meget mere, sAledes at vores teknik bliver bedre og derved mere effektiv. For ovrigt er der slet ikke tale om, det er mand eller kvinde, alle barer jo en Karategi, sA alle vil modtage den samme undervisning pd samme betingelser. - Til sidst, et mAske lidt ubehageligt spargsmal: Hvordan reagerer du pA, at en anden stilart p6ber6ber sig at have den forste og eneste kvindelige sor-

balte her i landet? - For mig gar del ingen forskel, om hvem der er

hvad og hvorfor. Jeg dyrker min karate som en sport farst og fremmest. For mig er karate en livsform, og i det her tilfelde Shotokan Karate. Sven-Ole.

t4 \l

't

side 14  
side 14  
Advertisement