Report Ethiopië 2021-2022

Page 1

ETHIOPIË 2020 - 2021

3000

KINDEREN GESCHOOLD

5 SCHOLEN GESTEUND


In Ethiopië heeft jouw vrijgevigheid het

Bedankt uit de grond van ons hart

mogelijk gemaakt om 3000 kinderen

om 5 scholen te ondersteunen

(1500 meisjes en 1500 jongens) terug

in hun aanpak voor

naar school te sturen terwijl hun

kwaliteitsonderwijs. Dankzij jou heeft

(sociale) omgeving een trieste toekomst

elke school haar faciliteiten verbeterd

voor hen in petto had.

met de installatie van

Jouw gift heeft hun leven veranderd !

Van al deze kinderen en van Karama Solidarity

Bedankt

!

drinkwaterpunten, sanitaire voorzieningen, de oprichting van bibliotheken, de opleiding(en) van leerkrachten en nog veel meer.

Ontdek nu de impact van jouw donatie s in dit verslag (

)

!!


Inhoudstafel Verbetering van de toegang tot water Bijlessen

1-2 3-9

Wedstrijden tussen scholen Distributie van schoolmateriaal Oprichting van meisjesclubs Opleidingen voor oudercomités

10-15 16-22 23-24 25-27

Opleiding(en) voor leerkrachten en begeleiders Voorlichtingscampagnes

28-31 32-35


Ontdek in beeld De impact van jouw gift en (

)


Verbetering van de toegang tot water Karama Solidarity heeft bijgedragen aan de toegang tot zuiver water in de vijf scholen:

Het aanleggen van een waterleiding en waterdistributiepunten

Installatie van toiletten en lavabo's

Installatie van watertanks

1


Identificatie van waterbehoefte door onze teams op het terrein

2


Bijlessen

Er werden bijlessen georganiseerd aan de leerlingen van groep 7 en 8 om hen voor te bereiden op het staatsexamen.

Tijdens

de

lessen

kwamen

7

vakken

aanbod

(wiskunde,

fysica,

chemie, biologie, Engels, Amhaars en sociale wetenschappen). Twee docenten per school werden aangesteld voor de bijlessen. 144

leerlingen

hebben

de

vruchten

kunnen

plukken

van

deze

ondersteunde bijlessen om hun staatsexamen te behalen.

3


4


5


6


7


8


9


Wedstrijden tussen scholen

Leerlingen uit de vijf scholen namen deel aan een quizprogramma ontwikkeld door de leerkrachten. Als beloning voor hun deelname kreeg(en) de winnende leerling(en) schoolmateriaal.

Deze

vorm

van

competitie

stimuleert

een

gezonde

concurrentie

tussen leerlingen en de scholen. Het stimuleert vooral hun interesse om te studeren. Op lange termijn zal dit een positief effect hebben op de prestaties van de leerlingen.

10


11


12


13


14


15


Distributie van schoolmateriaal 120

kwetsbare

waaronder

meisjes

weeskinderen

hebben en

schoolmateriaal

kinderen

uit

zeer

ontvangen kwetsbare

gezinnen. Deze steun was noodzakelijk want het heeft kwetsbare gezinnen aangemoedigd om hun dochters naar school te sturen.

16


17


18


19


20


21


22


Oprichting van meisjesclubs

Er zijn meisjesclubs opgericht om elkaar te steunen tijdens hun opleiding en meer in het bijzonder om te strijden tegen het stigma dat verbonden is aan het

hebben

van

menstruatie.

De

menstruatie

is

vaak

de

oorzaak

van

vroegtijdige schooluitval. Meisjes ontmoeten elkaar in deze clubs om te praten en te leren over de hygiënepraktijken die tijdens hun menstruatie moeten worden toegepast.

De clubs worden ondersteund met faciliteiten en training om een goede werking te verzekeren.

23


24


Opleidingen voor oudercomit s é

35 leden van ouderverenigingen geselecteerd uit de 5 scholen werden opgeleid in schoolmanagement; in de rolverdeling en verantwoordelijkheden van de oudercomités en wat het belang is van onderwijs voor meisjes.

Het doel is hen te voorzien van alle benodigde kennis om bij te dragen aan de versterking van het onderwijs in het Awra district.

25


26


27


Opleidingen voor leerkrachten en begeleiders Er werden trainingen gegeven over kindgerichte methodologie en gendergevoeligheid voor 20 leerkrachten en begeleiders.

Het personeel van het onderwijsorgaan gekozen uit de vijf scholen die bij het project betrokken is, heeft een belangrijke taak: bijdragen aan de verbetering van het onderwijssysteem en de onderwijsmethoden.

28


29


30


31


Voorlichtingscampagnes

In de 10 plattelandsgebieden van Awra werden gemeenschapsgesprekken georganiseerd als bewustmakingscampagnes om leefgemeenschappen bewust te maken van het belang van onderwijs vooral voor de meisjes. Echter ook om de kennis, ingesteldheid en praktijken met betrekking tot kindhuwelijken en de minderwaardigheidsstatus van meisjes en vrouwen in de gemeenschap te veranderen die hun deelname beïnvloedt aan de besluitvorming over kwesties die hun leven aangaan.

32


33


34


35


Bedankt om een verschil te maken in het leven van duizend kinderen


Ulensstraat 26-28 1080 Brussel www.karama-solidarity.be IBAN: BE19 3631 3893 0312