Page 1

Και η αναχώρηση των κατασκηνωτών (με τις αποσκευές τους) και η επιστροφή τους γίνονται στο σταθμό «Νερατζιώτισσα» του ηλεκτρικού και προαστιακού σιδηροδρόμου (οδός Νερατζιωτίσσης) ώρες 7:30 π.μ. και 4.30 μ.μ., αντίστοιχα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της κάθε αποστολής.

Έξοδα συμμετοχής Σε αυτά περιλαμβάνονται η μεταφορά προς και από την κατασκήνωση, τα τροφεία, τα αναμνηστικά και ο ΦΠΑ. Στις ειδικές πληροφορίες για την κάθε αποστολή μπορείτε να ενημερωθείτε πιο συγκεκριμένα.

Γενικές πληροφορίες για τον τρόπο δήλωσης συμμετοχής

• 4 σεντόνια - 3 μαξιλαροθήκες • 1 κουβέρτα ή υπνόσακκο • 3 πετσέτες προσώπου, 3 πετσέτες για τα πόδια

• 1 πετσέτα μπάνιου ή μπουρνούζι • 2 ζευγάρια πιζάμες (το ένα • • • • • • • • • • • • • • •

καλοκαιρινό) 10 αλλαξιές εσώρουχα 2 ζευγάρια παπούτσια (το ένα αθλητικά) 10 ζευγάρια κάλτσες Σαγιονάρες Μπουφάν αδιάβροχο Πουλόβερ με μανίκια ή φούτερ Pούχα καθημερινά και κυριακάτικα Φόρμες γυμναστικής Φακός Kρεμάστρα Σαμπουάν, αφρόλουτρο, σφουγγάρι Oδοντόκρεμα-οδοντόβουρτσα Xτένα, Ξυριστικά (για τους μεγαλύτερους) Kαπέλο Καινή Διαθήκη, Eγκόλπιο Θείας Λειτουργίας

2013

www.xmo.gr

27/6

2013 Στην κατα σκήνωση έχουμε τη τητα να κα δυνατόλλιεργήσο υμε τα ταλ και να συμ έντα μας μετέχουμε δημιουργίε σε καλλιτε ς. χνικές χριστιανικά Όποιος θέλει, μπορ εί να φέρ βιβλία, επιτ ει ραπέζια πα σικά όργα ιγνίδια, μο να και υλ υ ικ ό πορείες μα για κατασ κευές. Στι ς μέσα στο ς δάσος θα μια φωτογ μας χρειασ ραφική μη τεί χανή, ώστε στην πόλη επιστρέφο να κρατήσ ντας ουμε ζωντα αναμνήσεις νές τις ωρ και τα όμο αίες ρφα τοπία ζωής μέσα . Στη χαρά στη φύση, της δεν μας χρ δεν πρέπε ειάζονται – ι να πάρου και με μαζί μα φωνα, ηλε ς– κινητά τη κτρονικές λέσυσκευές, μας απομο και νώνει από τους φίλου γενικά ό,τι κρατάει κα ς μας και μ θηλωμένο ας υς στη ζω ή της πόλ ης…

Tηλέφωνο Κατασκήνωσης-επικοινωνίας :

22340-22380

Α– 5/7

Ώρες τηλεφ. 11:00-14:00, 19:00-21:30

B5/7

5/7 – 1

15/7

Γ

ΚΑ

ΗΝΩΣΕΙΣ ΣΚ ΤΑ

Για όσους κατασκηνωτές μένουν στην Αττική προβλέπεται μόνο η αυτοπρόσωπη δήλωση. Ο Κατασκηνωτής παραδίδει στον Αρχηγό της αποστολής κατά τις ημερομηνίες δηλώσεων τα παρακάτω: (α) Το έντυπο δήλωσης. Είναι δυνατόν να συμπληρωθεί η δήλωση που υπάρχει στην ιστοσελίδα xmo.gr και να εκτυπωθεί, ή να συμπληρωθεί η έντυπη δήλωση. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η υπογραφή του κηδεμόνα. (β) Μια πρόσφατη μικρή φωτογραφία. Την επισυνάπτετε στο έντυπο δήλωσης. (γ) Την ιατρική βεβαίωση. Τη χορηγεί ο ιατρός που παρακολουθεί τον κατασκηνωτή. (δ) Την οικονομική συμμετοχή του, που εξειδικεύεται στις Ειδικές Πληροφορίες. Η καταβολή του χρηματικού ποσού μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: (i) Κατά την ημέρα της δήλωσης, μετρητοίς. (ii) Με κατάθεσή του στην Τράπεζα Πειραιώς-Αγροτική Τράπεζα με ΙΒΑΝ: GR2304320290000040100273740 (λογαριασμός των Χριστιανικών Μαθητικών Ομάδων). Απαραίτητη στην περίπτωση αυτή είναι η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του κατασκηνωτή και δίπλα η ένδειξη της αποστολής (Α΄, Β΄, Γ΄,ή Δ΄)» στο αντίγραφο της τραπεζικής συναλλαγής (extrait). [ΠΡΟΣΟΧΗ! Όχι του ονοματεπωνύμου του γονέα/κηδεμόνα]. Τούτο πρέπει να ζητηθεί συγκεκριμένα από τον υπάλληλο της Τράπεζας, κατά τη διαδικασία κατάθεσης του ποσού. Αντίγραφο του καταθετηρίου να παραδοθεί στον αρχηγό της αποστολής. Μόνο με την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω, η δήλωση συμμετοχής θεωρείται οριστική. Μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσία του κατά την ημέρα της δήλωσης, μπορεί να εκφράσει ο κατασκηνωτής την επιθυμία του να είναι ή να μην είναι στην ίδια σκηνή με άλλους συγκατασκηνωτές και, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, να ικανοποιηθεί από το Αρχηγείο. Για όσους κατασκηνωτές μένουν εκτός Αττικής, είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχηγό. Είναι προφανές ότι κατά την ημέρα της αναχώρησης δεν καταβάλλονται χρήματα, αφού η οριστικοποίηση των δηλώσεων είναι για την Α΄ αποστολή την 3η Ιουνίου, για την Β΄Αποστολή τη 17η Ιουνίου, για την Γ΄ Αποστολή την 25η Ιουνίου και για την Δ΄ Αποστολή την 7η Ιουλίου.

Εφόδια

www.xmo.gr

Αναχώρηση – Επιστροφή

Iατρική Bεβαίωση Ιατρός πιστοποιεί με βεβαίωση την καλή κατάσταση της υγείας του μαθητή και τη δυνατότητα συμμετοχής του στην κατασκήνωση. ΠΡΟΣΟΧΗ 1. Για ανακύπτοντα ζητήματα υγείας που δεν καλύπτονται από το γιατρό της κατασκήνωσης ή από το Κέντρο Υγείας της Αμφίκλειας, οι γονείς αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα περαιτέρω. 2. Αν κάποιο παιδί λαμβάνει συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς πρέπει να το εφοδιάσουν με τα αντίστοιχα φάρμακα για όλη τη διάρκεια της αγωγής και να ενημερώσουν σχετικά τον αρχηγό.

www.lyhnia.gr

Γενικές πληροφορίες για όλες τις αποστολές

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

– 27

/7

Δ/7 – 10/8

27


Δ΄, Ε΄

οφή:

ίου ρ Επισστκευή 5 Ιουλ

: ρηση

Γ

λή αποστο

ύ

ικο τ ο μ Δη

Παρα

Αναχώρη

λωση

ή ε τη δ

ήμ ώ Αναχτη 27 Ιουνίου τοχής ασμό ή καταβολ Πέμπ μμε στο λογαρι ριών) υ σ α Έξο€δ, με κατάθεσνιηκών πληροφο ς α γε 160 ετοχή μ σελίδ ε μ π υ έ λ (β ις σ ποστολής 977782856, ξής ημέρες: ρεκκλήσιο ε σ ώ Δηλ γό της α , τηλ. 6 .gr, τις ε α στο πα ζοπούερ ργί αρχη ικολούζο @yahoo ειτου ή (οδός Τ Στον s Λ o Ν α z ί ο u ε υ o ε ρ Θ l κ ύ o κ. Σπ spyrosnik υ, μετά τη γία Παρασ των Α il: αΐο φεία α e-ma ακή 26 Μ σεως στην ρ γ ρι , στα φώ • Κυ γευμα αμορ τ ό ε π α Μ ο της 8τ ος) ρα 6όροφ λου) 8 Μαΐου, ώ ση 14, δ΄ αρύτ ίτη 2 • Τρ .Ο.(οδός Κ Χ.Μ

15 Ιουλίο

Έξοδα συ

υ

μνασίου

Επιστροφ

Σάββατο

μμετοχής 180 €, μ ε κατάθε ση στο λο παραπάν γαριασμό ω) ή κα

ή:

27 Ιουλίο

υ

ταβολή μ

Δηλώσεις

ε τη δήλω ση (βλέπ συμμετοχ ε στον υπε ύθυνο τω ής ν ομάδων τηλ. 6955 Γυμ 660615, chnasos@ νασίου κ. Νάσο Χ ηθεί το ό αραλάμπ gmail.com νομα του ους αρχηγού , (Αμέσω ιστοσελίδ της Γ΄ Απ ς μόλις ορισ , α xmo.gr) ο σ το τικοποιτι λ ής, θα αν ς εξής ημ • Κυρια ακοινωθε έρες: κή 16 Ιου ί ν σ ίου, μετά την Μεταμορ τη Θεία Λ φώσεως ειτουργία στην Αγία • Τρίτη 1 στο παρε Παρασκε 8 Ιουνίου κκλήσιο υή (οδός , ώρα 6-8 (οδός Κα της Τ ερζοπούλ το απόγευμ ρύτση 14 ου) α, στα γρ , δ΄ όροφ αφεία τω ος) ν Χ.Μ.Ο.

απ

οσ

τολ

ή

Β

Δευτέρα

Β΄ - Γ΄ Γυ

ση:

ΣΤ΄ Δημ

Αναχώρ

Παρασκ

ηση:

ευή 5 Ιο

Έξοδα σ

οτικού,

υλίου

υμμετοχ

Α΄ Γυμνα

Επιστροφ

Δευτέρα

ή:

15 Ιουλίο

σίου

υ 170 €, μ ής ε κατάθε σ η στο λογα σελίδα γ ριασμό ή ενικών π καταβολ ληροφορ ή με τη δ ιών) Δηλώσε ήλωση (β ις συμμε λέπε Στον αρχ τοχής ηγό της α πο κ. Δημή τρη Κου στολής νδουρά e-mail: d κη, τηλ. kound@ 6977860 otenet.g • Κυρια 037, r, τις εξής η κή 26 M μέρες: αΐου, μετά Μεταμορ τη Θε φώσεως • Τρίτη στην Αγία ία Λειτουργία στο 28 Μαΐο παρεκκ Παρασ υ, ώρα 6 (οδός Κα -8 το από κευή (οδός Τερζο λήσιο της ρύτση 14 γευμα, σ πούλου) , δ΄ όροφ τα γραφε ος) ία των Χ.Μ .Ο.

είου

Λυκ ΄ Γ ΄ Β Α΄ -

φή: Επιστρο ο10 Αυγούστου

ρηση: υ Σάββατ Αναχώ λίο δήλωση ο 27 Ιου ή με τη Σάββατ λ ς ο β ή α τ χ α ο κ υμμετ ιασμό ή Έξοδαμεσκατάθεση στο λογαρ 190 €, ) αραπάνω (βλέπε π τοχής ε μ μ υ σ ς ι Δηλώσε ς αποστολής 19279,

9781 ηγό τη ρες: η, τηλ. 6 Στον αρχ κ Λυκείου ά β εξής ημέ μ α ις τ Τ r, ή ν Χ.Μ.Ο. ρ .g o ω τω o δ ή h ο μ a ο Θ y ρ . δ κ σιο της eotamv@ ρήσια εκ αρεκκλή e-mail: th Ιουνίου, στην ημε Λειτουργία στο π ύλου) 15 Τερζοπο Θεία το ς α ό τη β δ β τά ά (ο ε Σ ή μ • ίου, αρασκευ κή 7 Ιουλ ν Αγία Π η τ σ • Κυρια ς ω ε φώσ Μεταμορ

Ενημερωτικό Παρνασσού 2013  

Ενημερωτικό φυλλάδιο κατασκηνώσεων Παρνασσού 2013