Page 1

NB_04.2012_Layout 1 19.04.12 17.49 Side 19

KOSTNADSKUTTEREN – Etter min mening er det mulig for de aller fleste bedrifter å effektivisere sin drift betydelig gjennom målstyrt prosessforbedring, noe som vil gi svært store effekter på bunnlinjen, sier Hallgeir Skøien Varsi, viseadministrerende direktør i konsulentselskapet Karabin AS. Nå vil han gi enda flere norske bedrifter anledning til å styrke sin konkurransekraft gjennom mer effektiv drift.

– De fleste bedrifter har kvalitetskostnader på mellom fem og 30 prosent av omsetningen. Gjennom målstyrt prosessforbedring skal det være mulig i hvert fall å halvere disse kostnadene, - ja, kanskje så mye som opptil 80-90 prosent i enkelte prosesser. Tenk bare hva noe slikt vil bety for bunnlinjen i regnskapet, sier Varsi. Vil spare én milliard! Er du bedriftsleder som går med tanker på å redusere kostnader, forbedre dine leveranser, forkorte leveransetiden på dine produkter og eventuelt frigjøre arbeidskapasitet til andre formål, så kan det trolig lønne seg å søke råd og hjelp hos Karabin AS. De har nemlig som mål å spare inn en milliard kroner for norske bedrifter innen 2015! – Allerede i inneværende år skal vi ha spart dokumenterte kostnader for våre kunder på til sammen 300 millioner kroner, hevder Varsi. Analyserer «butikken» Karabin AS, som holder til på Kråkenes, er et rendyrket konsulentselskap innen såkalt operasjonell forbedring. – Det vil si at vi har spesialisert oss på å gå inn i bedrifter for å analysere hvordan man driver «butikken» for å si det folkelig, forklarer han. – Formålet med dette er jo først og fremst å finne frem til en optimal driftsmetode som kan styrke bedriftenes konkurranseevne gjennom en effektivisering av driften og reduksjon av kostnadene. Hvis en bedrift eksempelvis mister kunder, leverer for sent, eller bruker for mye penger, så er det grunn til å spørre seg hvilke grep man må gjøre for å rette opp skjevhetene og få snudd en negativ utvikling, sier Varsi. – Og det er dere i Karabin kommer inn?

FAKTA KARABIN AS: • Etablert i 2004 • Kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger • Har vokst til å bli et av landets største rendyrkede konsulentselskap innen operasjonell forbedring. • 43 medarbeidere, hvorav omtrent halvparten tilknyttet Bergen • Cirka 50 % kvinneandel • Bistår bedrifter med å redusere kostnader, forbedre leveranser, forkorte leveransetider samt frigjøre arbeidskapasitet. Det siste punktet er spesielt relevant

– Nettopp. Det er jo gjerne sånn at de aller fleste vil jo levere sine kunder gode produkter til tiden, og at de gjerne vil ha tilfredse og glade kunder som setter pris på det man leverer. I tillegg ønsker man også medarbeidere som liker seg i jobben, og ønsker å gjøre en best mulig jobb for bedriften. Hvis man ikke er i den situasjonen, men ønsker å være i den, kan vi bistå med hjelp til å komme tilbake på rett spor. Få alle med – Er det da ikke en fare for at folk vil oppfatte dette som en trussel mot sin arbeidsplass? – Kun hvis dette gjøres på feil måte. Ved våre metoder involverer vi alle, både ledelse og ansatte, skaper forståelse for hvordan, og ikke minst hvorfor, man må gjøre noe med arbeidsprosessene for ikke å tape markedsandeler. Deretter går vi sammen gjennom de enkelte arbeidsprosesser for å se hvordan disse kan utføres på en enklere og tidsbesparende måte, men vi er aldri ute etter «å ta» personen bak, kun påvise hvordan man kan effektivisere prosessen, sier han. – Ofte er det ikke vanskeligere enn å spørre seg selv om hvorfor konkurrentene klarer å levere varene så mye hurtigere enn oss? Da er det heller ikke så vanskelig å forstå at man kan klare det samme selv, og at det her ligger et betydelig forbedringspotensial, forklarer Varsi. Bransjeuavhengig – I hvilke bransjer er det Karabins metoder kan benyttes? – Over alt. Vi er bransjeuavhengige, og har noen av landets største bedrifter som våre kunder. Men som jeg sa innledningsvis, så kan enhver bedrift klare å effekti-

i olje- og gassektoren grunnet det stramme arbeidsmarkedet. • Karabin er et frittstående konsulentselskap som sikrer resultater gjennom målstyrt prosessforbedring. • Selskapet leverer målbare resultater og merkbare forandringer. • Karabin har kontorer i Bergen, Oslo og Stavanger, og leverer tjenester over hele landet. • Selskapet skal sikre verdi i sine leveranser og målsetning er å levere dokumenterbare resultater til sine kunder tilsvarende NOK 1 milliard årlig fra og med 2015.

visere sine arbeidsprosesser med 50 til 80 prosent. I Stavanger nylig oppnådde vi rundt 90 prosent effektiviseringsgevinst hos en bedrift, men det var også eksepsjonelt. Likevel- ved å jobbe mer bevisst med kostnadsstyring og effektivisering, kan norske bedrifter styrke sin konkurransekraft i betydelig grad. En annen positiv bieffekt, som særlig olje- og gassbransjen drar betydelig nytte av, er at slike tiltak også kan bidra til å frigi arbeidskraft til andre oppgaver. Det er ikke minst svært viktig i tider da det er stor mangel på fagfolk og ingeniører til den bransjen, sier Varsi. Økende forståelse – Hvordan er forståelsen ute i markedet for denne type tjenester dere kan levere? – Den er økende, det merker vi ikke minst på antall etterspørsler for våre tjenester. Norske ledere blir mer og mer bevisste på at man må ha kontinuerlig fokus på sterk kostnadsstyring og effektiv drift hvis man skal henge med i utviklingen. For Karabins tilfelle, betyr dette at vi stadig må utvide staben for å kunne betjene markedet, og innen 2015 vil vi ha økt staben til 55 velkvalifiserte og sertifiserte personer, mot 43 i dag. Derav er det 50 prosent kvinner, noe vi er svært stolte av. – Så ved å investere i Karabins tjenester kan bedriftene altså styrke sin konkurransekraft, drive mer effektivt og samtidig spare store summer? – Det er helt korrekt!

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

• I 2012 er målet å levere 300 millioner kroner i dokumenterbare resultater for våre kunder. • Karabin økte i 2011 omsetningen med 67 % ifht 2010, mens resultatet økte med 117 • Resultat 2010: MNOK 29,5 • Prognose 2011: MNOK 49,5 (økning 67 %) • Budsjett 2012: MNOK 70 (økning 42 %) • Antall ansatte: 2010: 21, 2011: 34 (økning 62 %), Plan 2012: 55 (økning 62 %)

NB-Magasinet - april 2012 19


NB_04.2012_Layout 1 19.04.12 17.49 Side 18

– Karabin kan tilby bedriftene tjenester som får pilene til å peke oppover kontinuerlig, sier Hallgeir Skøien Varsi, viseadministrerende direktør i konsulentselskapet Karabin AS. (FOTO: Rolf Erik Veland)

Du kan også bla og lese i NB-Magasinet på din PC eller Mac

www.nbmagasinet.no

18

NB-Magasinet - april 2012

2012 Næringsbygg: Kostnadskutteren  

Etter min mening er det mulig for de aller fleste bedrifter å effektivisere sin drift betydelig gjennom målstyrt prosessforbedring, noe som...

2012 Næringsbygg: Kostnadskutteren  

Etter min mening er det mulig for de aller fleste bedrifter å effektivisere sin drift betydelig gjennom målstyrt prosessforbedring, noe som...

Advertisement