Page 1

LIFE

Novinky v AVISe News at AVIS

Tittel cup 2011 Pod hlavičkou United Event Activity Group a pod športovou záštitou významného slovenského futbalistu Dušana Tittela sa uskutočnil prvý turnaj zo série Tittel cup 2011. O  Tittelov pohár bojovalo sto futbalových nadšencov z desiatich tímov. Prvým víťazom Tittel cupu sa stal tím PHS. Turnaj nadväzuje na dlhodobé skúsenosti, ktoré sa v spoločnosti United Activity Group snúbia so sviežimi nápadmi a  neustálym monitorovaním potrieb športovcov. Určený je predovšetkým pre firemné teamy ako zaujímavá forma teambuildingu.

Slovenský AVIS expanduje Spoločnosť AVIS Autopožičovňa uzatvorila exkluzívne partnerstvo s dílermi značky Škoda Auto Slovensko, a  tým rozšírila svoje pôsobenie o  5 nových zastúpení, na celkových 11. Zastúpenia budú v Bratislave v Dúbravke (Auto Valušek), v Bratislave na Galvaniho ulici, v Pezinku (2x KARIREAL Slovakia), v  centre Trnavy (CARLUX) a v Dunajskej Strede (DS-CAR). Zastúpenia budú ponúkať najpopulárnejšie vozidlá na slovenskom trhu - Škoda Fabia 1,2 HTP a Škoda Octavia 1,6 TDI. Novými zastúpeniami sa AVIS stáva flexibililnejším a dostupnejším pre zákazníkov, preto plánuje rozšíriť svoje aktivity aj na Západné a Stredné Slovensko. Súčasné zastúpenia na Slovensku: Bratislava 4x, Pezinok, Galanta, Trnava, Dunajská Streda, Partizánske, Poprad a Košice. AVIS Car Rental has concluded an exclusive partnership with dealers of Škoda Auto Slovensko, and thereby expanded its operations by 5 new representations, to 11 overall. Representations will be in Bratislava Dúbravka (Auto Valušek) and on Galvaniho Street, in Pezinok (Slovakia KARIREAL 2), in the center of Trnava (CARLUX) and in Dunajská Streda (DS-CAR). They will offer the most popular vehicles on the Slovak market - Škoda Fabia 1.2 HTP and Škoda Octavia 1.6 TDI. The new offices are becoming AVIS more flexible and affordable for customers, that’s why AVIS is planning to extend its activities in Western and Central Slovakia. Current representations in Slovakia: Bratislava 4, Pezinok, Galanta, Trnava, Dunajská Streda, Partizánske, Poprad and Košice.

8

Ďalšie futbalové turnaje v tomto roku prebehnú v  apríli, júni, septembri a novembri. Niektoré miesta sú ešte voľné, a  preto sú všetci záujemcovia vítaní. V  budúcich rokoch bude United Event Group rozširovať svoju pôsobnosť aj na organizáciu v iných športoch. Najväčší záujem zatiaľ prejavili oslovení športovci najmä o tenis, badminton či automoto športy.

Tittel cup 2011 Under the label of United Event Activity Group and under the patronage of the important Slovak footballer Dušan Tittel the first tournament of Tittel cup 2011 series had successful start. One hundred football enthusiasts from 10 teams were fighting for the cup. The first winner of Tittel cup became the PHS team. The tournament is referring to long-term experiences that are in the company United Activity Group combined with fresh ideas and permanent monitoring of the needs of sportsmen. It is especially intended for corporate teams as interesting form of teambuilding. The next football tournaments in 2011 are scheduled for April, June, September and November. Few places are still vacant, therefore all interested persons are welcome. The United Event Group will in future extend its activities also to organization of other sports. The biggest interest of sportsmen was until now showed especially for tennis, badminton or motorsports.

jar | spring 2011

AL1_2011_8  

Novinky v AVISe News at AVIS O Tittelov pohár bojovalo sto futbalových nadšencov z desia- tich tímov. prvým víťazom Tittel cupu sa stal tím...