Page 1

LIFE

Servis | Service

Operatívny lízing s AVIS Lease Na slovenskom lízingovom trhu ponúkajú viaceré spoločnosti operatívny lízing. Preto je dôležitý výber vhodného partnera. Prečo si vybrať práve AVIS Lease? Množstvo spokojných zákazníkov a dlhoročné skúsenosti našich profesionálov sú najlepšia záruka kvalitne poskytovaných služieb. Pri prístupe k zákazníkovi uplatňujeme najmä: • Individuálny prístup – vieme nielen rozprávať, ale aj počúvať, • Profesionalitu – rýchlosť, presnosť a  spoľahlivosť sú naše staršie sestry, • Serióznosť – ponúkame len to, čo vieme splniť, • Flexibilitu – „Nedá sa“ je pre nás neznámy pojem, • Záujem a spoluprácu – pracujeme tak, aby náš prístup zodpovedal vašim potrebám a želaniam. Operatívny lízing v skratke. Operatívny lízing možno charakterizovať ako dlhodobý zmluvný vzťah medzi nájomcom a lízingovou spoločnosťou. Podnikatelia, ktorí sú nájomcami pri operatívnom lízingu, si prenajímajú hnuteľný majetok z dôvodu úspory finančných prostriedkov, zjednodušenia a zefektívnenia svojej činnosti. Operatívny lízing je dlhodobý prenájom vozidiel na obdobie 24 až 48 mesiacov. Po ukončení prenájmu vozidlo jednoducho nájomca vráti spoločnosti - prenajímateľovi. Počas doby nájmu vozidla sa prenajímateľ stará o všetko, čo súvisí so starostlivosťou o vozidlo. Nájomca má tak zaručenú bezstarostnú mobilitu a môže sa nerušene venovať podnikaniu. Dodatočným bonusom, ktorý lízingové spoločnosti dokážu nájomcom poskytnúť, sú veľmi zaujímavé ceny vozidiel, pretože majú veľkoodberateľské zľavy. Špecialista na operatívny lízing AVIS Lease! Spoločnosť AVIS Lease ako mladšia sestra AVISu na Slovenku pôsobí od roku 2003, keď sa vytvorila nová samostatná divízia AVIS Lease, ktorej hlavná činnosť je zameraná výlučne na poskytovanie služieb v oblasti operatívneho leasingu motorových vozidiel. Počas tohto, i keď nie príliš dlhého obdobia samostatného pôsobenia si značka AVIS Lease nielen udržala, ale práve sústredením svojho úsilia a využívaním medzinárodných skúsenosti, dokázala posunúť vysoký štandard AVISu ďalej. Avis Lease na seba v rámci zmluvy o operatívnom lízingu preberá celú správu a administratívu firemného autoparku od nákupu automobilu, cez jeho registráciu a kompletné poistenie až po administráciu čerpania pohonných látok a technické prehliadky. Našim

nájomcom ponúkame 24-hodinovú asistenčnú službu a v  prípade havárie alebo poruchy i  náhradné vozidlo. Správa autoparku zo strany lízingovej spoločnosti znamená pre firmu realizáciu všetkých úkonov od obstarania vozidla až po jeho predaj po ukončení prenájmu. Prečo práve Avis Lease? S operatívnym lízingom od AVIS Lease získavate tieto výhody: • akontáciu - 0 % – zníženie počiatočných nákladov, • pravidelné garantované splátky – stabilita Cash Flow, vyššia likvidita, • možnosť voľby doby prenájmu – zvyčajne 24 až 48 mesiacov, rýchlejšia inovácia autoparku, spoľahlivosť, • splátky len z amortizovanej časti hodnoty auta – zo skutočného ekonomického opotrebenia, • výhodnejšie podmienky pri nákupe a  poistení vozového parku – zľavy z obstarávacej ceny auta, náhradných dielov a pneumatík, výhodné sadzby poistného, • žiadne problémy s odpredajom ojazdených vozidiel – keďže na konci zmluvného vzťahu nájomca vozidlo vracia leasingovej spoločnosti, • komplexné riadenie autoparku – úspora nákladov na personál, administratívu a rozvoj autoparku, • možnosť zabezpečenia kompletnej administratívy – ušetrenie administratívnej práce týkajúcej sa nákupu vozidiel, ich správy, servisu a opráv, poistných udalostí, • financovanie „mimo súvahy“ – všetky náklady súvisiace s operatívnym lízingom idú priamo do  daňovo uznateľných nákladov, • možnosť využitia poradenstva – zariadenie a prenájom vozového parku, • možnosť využitia náhradných vozidiel – bezplatne alebo za zvýhodnené ceny od AVISu (podľa podmienok nájmu), • 24-hodinovú cestnú asistenčnú službu – AVIS Lease Assistance. AVIS Lease ponúka komplexný operatívny prenájom automobilov so službami, ktorých rozsah určuje zákazník, a to v závislosti od svojich potrieb a želaní.

Čo i n í s ľu b u j ú, AV IS L e a s e p l n í ! 62

jar | spring 2011

AL1_2011_62  
AL1_2011_62  

Servis | Service jar | spring 2011 62 LIFE