Page 1

LIFE

Šport | Sports

Nový stánok slovenského hokeja

Šampionát má vlastné mince

Hlavným dejiskom tohtoročných Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 sa stala Bratislava a zimný štadión Ondreja Nepelu. Aktuálne úplne zrekonšturovaný.

New stand of Slovak hockey The main venue of Ice Hockey World Championship 2011 in Bratislava became the so-called Ondrej Nepela Winter Stadium. Currently entirely reconstructed Jeho história sa začala písať 14. decembra 1940, keď bola na mieste štadióna otvorená prvá verejná ľadová plocha. V rokoch 1948 a 1949 boli okolo ľadovej plochy postavené betónové tribúny na státie pre 11 000 ľudí. O 60 rokov neskôr musel zimný štadión absolvovať kompletnú rekonštrukciu tak, aby spĺňal prísne požiadavky hokejovej federácie a mohol sa tak stať dejiskom 75. majstrovstiev sveta. Štadión je domovom bratislavského hokejového klubu HC Slovan a  pomenovaný je na  počesť slovenského krasokorčuliara Ondreja Nepelu, olympijského víťaza z  roku 1972. Kompletná rekonštrukcia sa začala v  máji 2009 a rok 2011 znamenal definitívne novú tvár a aj meno pre bývalý zimný štadión Ondreja Nepelu. Predpokladané náklady na  rekonštrukciu vo výške 75 miliónov eur nestačili a  prestavba si vyžiadala ďalšie milióny eur. Definitívna suma sa vyšplhala až na neuveriteľných 96 miliónov eur. Počas rekonštrukcie bolo zbúraných minimálne 80 % pôvodnej stavby, čo znamená vykopaných viac ako 60 000 kubických metrov zeminy, zbúraných 800 ton ocele a rozrezaných a zničených niekoľko tisíc kubických metrov betónu. Prestavbou štadióna vznikla moderná športová hala so sedením pre 10 000 fanúšikov a s 300 parkovacími miestami. Okrem hlavnej ľadovej plochy sú súčasťou budovy aj dve menšie plochy a množstvo obchodných priestorov.

Its history dates from the 14th December 1940, when on the site of the stadium was opened the first public ice rink. Between 1948 and 1949 were built around the rink concrete grandstand standing rooms for 11,000 people. About 60 years later had ice rink undergone a complete reconstruction to meet the stringent requirements of the ice hockey federation and could thus become the scene of the 75th World Championship. The stadium is home to Bratislava HC Slovan hockey club and is named in honor of Ondrej Nepela, a Slovak figure skater and Olympic champion in 1972. Complete reconstruction was launched in May 2009 and the year 2011 marked the final new face and name for the former ice rink Ondrej Nepela. Estimated cost for reconstruction of 75 million Euros was insufficient and requested further reconstruction millions. A definite amount climbed to an incredible 96 million Euros. During the reconstruction was demolished at least 80% of the original building, which means dug more than 60 000 cubic meters of earth, pulled down 800 tons of steel and cut into and destroyed a number of one thousand cubic meters of concrete. The reconstruction of the stadium brought a modern sports hall with seating for 10,000 fans and 300 parking places. Apart from the main rink two smaller areas and many commercial premises are part of the building.

(TEXT) Alexandra Gogová (FOTO) archív SZĽH

(TEXT) Alexandra Gogová (PHOTO) archiv SZĽH

42

jar | spring 2011

Šampionát má vlastné mince Maskot Majstrovstiev sveta 2011 IIHF Goooly, sympatický šedý vlk je ústredným motívom sady slovenských obehových mincí s ročníkom razby 2011. Sada vznikla v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a Organizačným výborom MS 2011 IIHF. Súbor mincí MS 2011 IIHF je pokračovateľom úspešnej edície so športovými motívmi. Hlavný motív sa tentoraz zameriava na  najúspešnejší slovenský kolektívny šport – ľadový hokej, úspechy slovenských hokejistov v histórii MS. Ročníkové sady mincí sú vo všeobecnosti vyhľadávané najmä numizmatikmi. Stále dôležitejšou pre verejnosť sa však stáva aj ich spomienková a prezentačná funkcia. Sada pozostáva z farebného papierového obalu s potlačou a  textami viažúcimi sa k  MS 2011 IIHF a  mincí uložených v ochrannej priehľadnej fólii. Osem nominálov slovenských euromincí vyrazených špeciálnymi leštenými razidlami dopĺňa obojstranný žetón s hokejovým motívom a logom MS 2011 IIHF. Autorom grafického návrhu žetónu je vedúci ateliéru Mincovne Kremnica medailér Štefan Novotný. Sada vychádza v  náklade 31  000 kusov, z  nich 6  000 ks vo vysokolesklej verzii „proof like“ a  25  000 ks vo vyhotovení z leštených razidiel.

Maskot Majstrovstiev sveta 2011 IIHF Goooly, sympatický šedý vlk je ústredným motívom sady slovenských obehových mincí s ročníkom razby 2011. Sada vznikla v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a Organizačným výborom MS 2011 IIHF. Súbor mincí MS 2011 IIHF je pokračovateľom úspešnej edície so športovými motívmi. Hlavný motív sa tentoraz zameriava na  najúspešnejší slovenský kolektívny šport – ľadový hokej, úspechy slovenských hokejistov v histórii MS. Ročníkové sady mincí sú vo všeobecnosti vyhľadávané najmä numizmatikmi. Stále dôležitejšou pre verejnosť sa však stáva aj ich spomienková a prezentačná funkcia. Sada pozostáva z farebného papierového obalu s potlačou a  textami viažúcimi sa k  MS 2011 IIHF a  mincí uložených v ochrannej priehľadnej fólii. Osem nominálov slovenských euromincí vyrazených špeciálnymi leštenými razidlami dopĺňa obojstranný žetón s hokejovým motívom a logom MS 2011 IIHF. Autorom grafického návrhu žetónu je vedúci ateliéru Mincovne Kremnica medailér Štefan Novotný. Sada vychádza v náklade 31 000 kusov, z  nich 6  000 ks vo vysokolesklej verzii „proof like“ a 25 000 ks vo vyhotovení z leštených razidiel.

Pamätné známky

Commemorative stamps

Slovenská pošta vydala k majstrovstvám sveta dve známky. Na poštových známkach sú vyobrazení hokejový brankár a známy útočník Pavol Demitra, strieľajúci gól počas samostatného nájazdu na  brankára. Fanúšikovia tak budú môcť svojich známych potešiť pozdravom s originálnou poštovou známkou. Súčasne so známkami bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC s dátumom 25. 3. 2011 a domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazený hokejista s hokejkou a pukom na ľadovej ploche štadióna. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je Doc. Igor Benca, akad. mal. Známky s nominálnymi hodnotami 0,40 € a 0,50 € majú rozmery 26,5 x 44,1 mm, vrátane perforácie (na výšku). Obe známky sa môžu požiť spolu alebo samostatne. Platia vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku až do odvolania.

Slovak Post Office issued two stamps to commemorate the championship. The stamps feature a hockey goaltender and famous forward Pavol Demitra taking a penalty. Fans will be able to send messages to their friends with an original stamp. Along with the stamps, first day covers (FDC) with FDC stamps dated 25.3.2011 and domiciled Bratislava will be issued. The FCDs feature a hockey player with a hockey stick and a puck on a stadium ice rink. The artist behind the stamp design, FDC and also the FCD stamp is academic painter Docent Igor Benca. The stamps – which have a nominal value of € 0.40 and € 0.50 measure 26.5 x 44.1 mm, including perforations (top-sided) Both stamps can be used separately or together and are valid nationally and internationally until they are recalled.

jar | spring 2011

21

AL1_2011_42_43  

Hlavným dejiskom tohtoročných Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 sa stala Bratislava a zimný štadión Ondreja Nepelu. Aktuálne úplne z...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you