Page 1

LIFE

Ľudia People

Slovensko vo víre hokeja Slovensko dlhodobo patrí medzi svetovú hokejovú elitu. Tohto roku po prvý raz vôbec bude aj dejiskom majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. O šampionáte sme sa zhovárali s generálnym riaditeľom organizačného výboru Dr. Igorom Nemečekom. Ako sú organizované majstrovstvá sveta? Svetový šampionát organizujeme na základe poverenia Medzinárodnou hokejovou federáciou, ktorá nám ho pridelila v roku 2006. V roku 2009 sa začal vytvárať organizačný výbor MS, ktorý sa skladá z dvoch častí, výborov v Bratislave a v Košiciach. Sú to dva organizačné výbory, ktoré kontroluje centrálny organizačný výbor, aby zabezpečil rovnakú úroveň pripravenosti. Aká je štruktúra majstrovstiev? MS sa zúčastňuje 16 najlepších tímov kategórie A, ktoré sú rozdelené do 4 skupín podľa poradia na minuloročných MS v Nemecku. A a D skupina sa hrá v Bratislave a B a C skupina v Košiciach. Tak sa stalo, že Slovensko a Česko hrajú v Bratislave a olympijskí víťazi a majstri sveta Kanada a Švédsko v Košiciach. Základné a osemfinálové skupiny sa hrajú v obidvoch mestách, o zostup sa hrá takisto v Bratislave a v Košiciach, ale posledných päť dní sa presúvajú majstrovstvá už len do  Bratislavy, kde sa budú hrať semifinálové a štvrťfinálové zápasy o bronz a zlato. Čo sa vybudovalo pre majstrovstvá sveta? Hlavný príjem organizátora MS je z lístkov. Preto by každý chcel mať čo najväčšiu halu, aby mal čo najväčší príjem z lístkov. V Bratislave bol pôvodný zámer vybudovať novú multifuknčnú halu na  druhej strane Dunaja v  Petržalke, žiaľ, toto sa nepodarilo 38

a v poslednej chvíli sa zachránila situácia tak, že sa totálne zrekonštruoval Zimný štadión Ondreja Nepelu. Vyrástol krásny šporový stánok plus ďalšie dve tréningové haly, čo je veľké plus pre MS, pretože hráči nemusia dochádzať na tréningy do vzdialených lokalít, ale majú to na pešo z hlavnej haly. Podobná situácia je v Košiciach, kde je takisto nová tréningová hala vedľa haly štadióna, ktorá bola otvorená v roku 2006. Aké sú kapacity štadiónov? Žiaľ, tie kapacity nie sú také ako vo Švédsku, Nemecku či Česku. My máme hlavnú kapacitu v  Bratislave 9800 divákov a  v  Košiciach je 8500 miest. To sú plné kapacity, no pre MS sa predáva menej lístkov, pretože sú tam vyhradené miesta pre televíznych komentátorov, novinárov, hostí, vystavené autá a podobne. Takže v Bratislave sa predáva 7200 lístkov a v Košiciach 6500. A ubytovacie možnosti? Bratislava má dostatok kapacít, pretože je tu veľa nových hotelov. Organizačný výbor musí zháňať ubytovanie pre hráčov, trénerov, delegátov a hostí z medzinárodnej federácie, ostatní si zháňajú sami. V Košiciach je situácia na hrane, pretože sú tam dva krásne hotely, no tie sme my zobrali pre tímy a pre ľudí, ktorým platíme ubytovanie. Novinári a ostatní návštevníci sa musia ubytovať v menších hoteloch prípadne v okolí Košíc. jar | spring 2011

Ako ste spokojný s umiestnením šamdediny a  štadióna a  po  každom zápase pionátu v Bratislave? vyčistia celý štadión. Ľudia si však musia Teraz o  tom ťažko hovoriť. Chceli sme mať zvyknúť, že do  hľadiska sa nemôžu nosiť halu na zelenej lúke s kapacitou 12 000 -14 potraviny, fľaše a  podobne. To budeme 000 divákov. Dnes je však situácia taká, aká prísne kontrolovať. V organizačnom výboDr. Igor Nemeček je. Zrekonštruovaný štadión je na  pôvodre máme aj bezpečnostnú komisiu, ktorá Rodák z  Bratislavy vyštudoval FTVŠ, v  roku nom mieste, spĺňa všetky kritéria, má krásne rieši veci so štátnou a  mestskou políciou 1984. V rokoch 1985 – 1987 pracoval ako mekabíny, celé zázemie pre tímy, diváci z každéa  tiež s  bezpečnostnou službou, aby sa todik TJ Slovan Bratislava. Ďalšie štyri roky pôho miesta majú krásny výhľad, takisto sú tam nevyskytli nejaké neprístojnosti pri vstusobil ako tréner mládeže na Slovenskom zväze skyboxy, skylounge. Doprava bude počas pe na štadión. Priamo v hľadisku budeme ľadového hokeja. V rokoch 1991 – 1999 trénoMS obmedzená tak, ako to bolo aj v  iných mať niekoľko desiatok dobrovoľníkov, ktorí val hokejistov v Rakúsku a Taliansku. 
V rokoch krajinách. My máme v spolupráci s políciou budú usmerňovať ľudí pri hľadaní miesta. 1999 až 2009 pôsobil ako generálny sekretár a mestami spracovaný dopravný systém. UrAká je spolupráca s  mestom, keďže SZĽH, od roku 2001 pôsobí ako člen Výkonnéčité obmedzenia budú platiť 24 hodín denpo  zápasoch sa fanúšikovia rozlezú ho výboru Slovenského olympijského výboru ne. Poobedňajšie zápasy začínajú o 16.15 h, po meste a môže príst k narúšaniu vea od roku 2004 aj ako predseda SOV zodpovedný večerné o 20.15 h, to znamená, že niekedy rejného poriadku? za zimné športy. Od roku 2003 je tiež členom juokolo jednej sa budú robiť určité uzávierky, V Košiciach budú počas dvoch týždňov naniorskej komisie IIHF. V olympijskom roku 2006 ale verím, že tých 17 dní sa zvládne. sadení všetci mestskí policajti, aby zabránili viedol výpravu slovenských športovcov na ZOH Koľko divákov očakávate? prípadným výtržnostiam. Takisto v Bratislav  Turíne. 
Ako manažér slovenskej hokejovej Najviac divákov bude, pochopiteľne, domáve, ale nechceme z  toho robiť nejaký po reprezentácie má na  svojom konte 2. miesto cich, lebo Slováci sú hokejový národ. Náš zálicajný režim, pretože zatiaľ je to omnoho z MS v Petrohrade 2000, zlato z MS v Göteborgu mer je predať 340 000 - 350 000 lístkov, maextrémnejšie pri futbale ako pri hokeji a ani a 3. miesto z MS v Helsinkách. 
 ximálna kapacita je 390 000, ale tá sa nikdy na iných MS neboli nejaké výrazné excesy. Od  1. januára 2010 generálny riaditeľ OV MS u nikoho nepredala. Ako vznikol maskot Goooly? v ľadovom hokeji 2011. Rátate aj s posilnením železničnej, auNa všetkých MS býva zvykom, že za mastobusovej alebo leteckej dopravy? kota sa vyberá nejaké zvieratko. My sme S  Bratislavou aj Košicami máme uzavretý vyhodnotili, že v minulosti sme mali kamtakzvaný city host contract, ktorý je štandardom vo všetkých orzíka, Rusi mali medveďa. Nechceli sme zopakovať zvieratá, ktoré ganizujúcich mestách, kde je zakotvené, že ľudia, ktorí majú lístok sa použili v minulosti a chceli sme mať niečo, čo Slovensko prialebo akreditáciu, budú mať v deň platnosti lístka zadarmo mestpomína. Došli sme k názoru, že vlk je dravé zviera, aj hokejisti sú skú dopravu. Vybavili sme, že vlaky budú presmerovávané na žedraví, vyskytuje sa aj v našich lesoch, tak sme sa rozhodli, že bude lezničnú stanicu Bratislava-Nové mesto a odtiaľ budú električky naším maskotom vlk. Poslucháči jedného rádia mali možnosť dať alebo špeciálne autobusy voziť divákov priamo do  fan-village, mu meno. Prišlo okolo 15 000 tipov, urobili sme menší výber a vyfanúšikovskej dediny, kde sa vlastne všetci zgrupujú a potom prešiel z toho Goooly, čo vlastne pochádza z gólu, lebo keď niekto jdú na Zimný štadión. Podobne je to v Košiciach, ale tam je všetko strelí gól, tak sa pri výkriku „o“ ťahá. Maskot už rok funguje na rôzešte bližšie ako v Bratislave. Čo sa týka preletov Bratislava-Košice, nych výstavách a promoakciách, ktoré robí v zahraničí Slovenská Košice-Bratislava, máme zmluvu so slovenským prepravcom, ktoagentúra pre cestovný ruch a je to veľmi obľúbené zvieratko. rý bude zabezpečovať prepravu pre tímy. Tento prepravca bude Aký je váš tip na majstra sveta alebo na umiestnenie slozhusťovať lety aj pre slovenských a zahraničných fanúšikov, aby venského tímu? mali komfort a prepravili sa na tejto trase za 40 minút. Bol by som veľmi rád, keby sme prekonali smolu z posledných roAko na každých MS podľa toho, kto sa dostane do finále, možno kov, kde sa nám veľmi nedarilo, a posunuli sa do semifinále, kde rátať so zhusťovaním leteckej dopravy o charterové lety. Počítaby bolo všetko otvorené. Keby sme na Slovensku zorganizovali me s tým, že väčšina príde do Viedne, ale aj bratislavské letisko je dobré majstrovstvá a k tomu pridali športový úspech, napríklad pripravené na návaly – chartre pôjdu priamo do Bratislavy a my to semifinále, tak by som bol veľmi spokojný. potom zabezpečíme transport na štadión alebo do hotela. Je to želanie, nie tip, lebo dnes ťažko povedať tip. Z tých 8-9 tíAko je zabezpečená hygiena, bezpečnosť a vôbec komfort mov môže naozaj hocikto vyhrať. Napríklad vlani by málokto fanávštevníkov šampionátu? vorizoval Čechov a nakoniec sa stali majstrami sveta, pritom Rusi V  okolí štadióna budú prenosné toalety a  sanitárne zariadenia. mali dream team a nevyšlo im to. Zhováral sa Ján Korecký Na Zimnom štadióne sú nové toalety na vysokej úrovni. Máme (FOTO) Štartfoto Ján Sukup upratovacie služby, ktoré budú dohliadať na čistotu fanúšikovskej jar | spring 2011

39


Ľudia | People

Slovakia caught up in hockey Slovakia is among the world‘s hockey elite for a long time. This year for the first time ever it will also host the World Ice Hockey Championship. We spoke about the Championship with General Director of the Organising Committee – Dr. Igor Nemeček.

How is the Championship organized? We organize the World Championship under authorization that the International Ice Hockey Federation granted us in 2006. In 2009, the World Championship Organizing Committee consisting of two parts, committees in Bratislava and Kosice, was created. These are two organizing committees, which are controlled by the central organizing committee to ensure the same level of preparedness.

Dr. Igor Nemeček A native of Bratislava graduated from the Faculty of Physical Education and Sports in 1984. In 1985 - 1987 he worked as a methodologist of TJ Slovan Bratislava. Further four years he worked as a trainer of youth in the Slovak Ice Hockey Federation. In 1991 - 1999 he coached ice hockey teams in Austria and Italy. In 1999 - 2009 he acted as Secretary General of the Slovak Ice Hockey Federation (SZĽH), since 2001 he acts as a member of the Executive Committee of the Slovak Olympic Committee, and since 2004 as Chairman of Slovak Olympic Committee responsible for winter sports. Since 2003 he is also a member of the IIHF Junior Committee. In the Olympic year 2006 he led the team of Slovak athletes at the Winter Olympic Games in Turin. As Manager of the Slovak national ice hockey team he has on his account the second position in the World Championship in St. Petersburg 2000, gold from the World Championship in Göteborg and 3rd position in the World Championship in Helsinki. Since January 1st, 2010 General Director of Organising Committee of the Ice Hockey World Championship 2011.

What is the structure of the Championship? The 16 best teams of category A participate in the Championship; they are divided into for groups according to their position at last year‘s World Championship in Germany. A and D groups shall play in Bratislava and B and C groups in Košice. So it is that Slovakia and the Czech Republic play in Bratislava and Olympic champions and world champions Canada and Sweden in Košice. Basic and eight final groups will play in both cities, the relegation round shall be also played in Bratislava and Kosice, but the last five days, the whole Championship shall move to Bratislava where semi finals and quarter finals matches for the bronze and gold shall be played. What is built for the World Championship? The main income of the organizer of the Championship is from tickets. Therefore, each wanted to have the largest hall to have as big income from tickets as possible. In Bratislava, the original intention was to build a new multifunction hall on the second bank of the Danube in Petrzalka, unfortunately, this failed and in the last minute the situation was saved with total reconstruction of Ice Hockey Stadium of Ondrej Nepela. A beautiful sport 40

stadium plus two other training halls grew; that is a big plus for the Championship, because players do not have to attend the training in remote locations, they can just walk to from the main lobby. The situation is similar in Košice, where the new training hall is also next to the stadium, which was opened in 2006 and now we just before the World Championship opened a new training hall.

built on a green field with capacity of up to 12,000 -14,000 seats. Today, the situation is what it is. The renovated stadium is on its original location, meets all the criteria, has beautiful cabins, the whole background for the teams, viewers from every place have a nice view, skyboxes and sky lounge are also at disposal. Traffic will be restricted during the World Championship as it was in other countries. We have, in cooperation with the police and municipalities created the whole transport system. Certain restrictions will be valid 24 hours a day. Afternoon matches start at 16:15 h, evening ones at 20.15 h, this means that around one some bans shall be, but I believe that those 17 days will be managed. How many spectators do you expect? Most viewers will, of course, be local, because Slovaks are a hockey nation. From abroad it will be Czechs, who have to jump it,

many viewers we also expect from Slovenia, Sweden, Finland, and Russia. Our intention is to sell 340,000 to 350,000 tickets, the maximum capacity is 390 000, but nobody ever did it. Do you calculate also the strengthening of rail, bus or air transport? With Bratislava and Kosice we have concluded the so-called city host contract, which is standard in all organizing cities, where it is recognized that people who have a ticket or accreditation, will have a free ticket for city transport. We arranged redirection of trains to the railway station Bratislava-Nové Mesto and then special buses or trams shall transport viewers directly to the fan-village, where actually all will be collected and then moved to the Ice Hockey Stadium. Similarly, in Košice, but there everything is still more close than in Bratislava. Interview by Ján Korecký (PHOTO) Štartfoto Ján Sukup

What are the capacities of the stadiums? Unfortunately, those capacities are not as big as in Sweden, Germany and the Czech Republic. We have a major capacity of 9,800 viewers in Bratislava and in Kosice it is 8,500 seats. These are full capacities, but fewer tickets are to be sold for the Championship, because some places are reserved for TV commentators, journalists, guests, cars exhibitions and the like. So, in Bratislava, some 7,200 tickets are for sale and in Košice 6,500. Are there possibilities for accommodation? Bratislava has enough capacity, because many new hotels were open. The Organising Committee must hunt for accommodation for players, coaches, delegates and guests of the International Federation, others will arrange it themselves. In Košice, the situation is on edge because there are two beautiful hotels, but those we took for the teams and the people that we pay for their accommodation. Journalists and other visitors must stay in smaller hotels or near Kosice. How are you satisfied with the location of the Championships in Bratislava? Would it deserve a better place not to have the Championship complicating traffic? Now it is difficult to talk about it. We wanted to have a hall spring 2011 2011 jar | spring

jar | spring 2011

41

AL1_2011_38_41  
AL1_2011_38_41  

Ľudia People 38 39 Zhováral sa Ján Korecký (FOTO) Štartfoto Ján Sukup LIFE

Advertisement