Page 1

vý vývoj jednotlivých krajín nie je stabilný ako kompaktný americký systém. Bohatý sever Európy financuje dlhovú službu chudobnejšieho juhu. Takisto imigračný príliv je prakticky nulový vzhľadom na negáciu imigrácie v mnohých európskych krajinách nechápajúc, že práve imigrácia a noví spotrebitelia Európu môžu omladiť a zároveň získať vyššiu úroveň prosperity. V  krajinách ako BRIC, je ťažké predpovedať vývoj, sú však indikátory, ktoré vravia, že čínsky vývoj expanzie sa bude čoskoro pribrzďovať, čo chtiacnechtiac zastaví globálny dopyt. Nehovoriac o  tom, či iné nové objavené trhy ako India, Čína, africké krajiny

dokážu túto časť nahradiť bez toho, aby svet nezažil ďalšiu krízu. Rusko, „sediace“ na najväčších zásobách energetických zdrojov a nerastného bohatstva je naším favoritom v  investovaní na  najbližšie 3 roky. Krajina bude ťažiť z  nadchádzajúceho globálneho rastu a  postupujúcim demokratickým vývojom bude lídrom v Európe. Nutnosť vzájomne výhodných vzťahov s Čínou a USA určite pomôže k udržaniu svetovej pozície v energetike číslo 1. Krajina obrovských možnosti územia, čo nie je celé ešte prebádané, je určite dobrým cieľom na  investovanie prakticky v čomkoľvek. Donald Kenworth

Rok 2011 Rok 2011 bude opäť plný vzrušujúcich udalostí, a to najmä vďaka dvom faktorom. Dlhová kríza v  Eurozóne sa dočasne stabilizovala Eurovalom a  naliatím kapitálu do  rizikových ekonomík, no otázka roka je jednoznačná. Na  ako dlho? Kto bude ďalší? Portugalsko? Španielsko? Druhou stranou mince je narastajúca inflácia, ktorá môže spôsobiť rast úrokových sadzbieb skôr, ako sa očakávalo, čo v  kombinácií s  nevyrovnanou fiškálnou politikou môže viesť k  veľkým výkyvom a volatilite. Výhľad pre menový trh Môj osobný výhľad na  rok 2011 je prodolárový a  teda posilňovanie amerického dolára za  predpokladu zvyšujúcej sa inflácie v USA a postupného obnovovania americkej ekonomiky. Osobne nedôverujem eurozóne a  členským krajinám s  ich dlhmi, ktoré sú neudržateľné a  ani ekonomicky brilantné Nemecko a krívajúce Francúzko nedokážu potiahnuť euro a celú eurozónu k výraznejšiemu rastu. Prikláňam sa k  predpovedi kurzu EUR/USD na úrovni 1,18 – 1,25 v priebehu roka. Výhľad pre komoditný trh Pre zlato a drahé kovy vidím ako jasný problém prehlbujúcu sa čnsku bublinu, ktorá môže spôsobiť korekciu na zlate a drahých kovoch najmä z dôvodu pádu realitného trhu a prehriatia ekonomiky. Tieto obavy potvrdzujú aj kroky čínskej centrálnej banky, ktorá začína zvyšovať úrokové sadzby. Ak však neistota bude pretrvávať, zlato a drahé kovy budú pokračovať v raste ako garancia bezpečného prístavu. Agrokomodity zaznamenávajú svoje maximá a vyzerá to tak, že môžu dosahovať tento rok rekordy, čo bude, samozrejme, negatívne vpývať na infláciu krajín Warren Patrick

jar | spring 2011

19

AL1_2011_19  

jar | spring 2011 19 Donald Kenworth Warren Patrick