Page 1

AVTOMOBILIZAM

www.kapital.mk pita pital all.l.mk al. a mk

petok 29/04/2011 9//004 04/ 44//201 20011 011 01

AVTOMOBILSKIOT PAZAR VO MAKEDONIJA

ZA DA JA ZADR@AT DOBRATA PONUDA, IMPORTERITE GI KRATAT TRO[OCITE KRIZATA IZA A JA A RAZBUDI AZ I TEHNOLOGIJATA

ALTERNATIVNI GORIVA: OD KONCEPT DO REALNOST!

SA M ZA AVTOMOBILI SAEM A OMO I I VO O [ANGAJ A A

O^ITE NA SVETSKITE AVTOPROIZVODITELI SVRTENI KON KINESKIOT PAZAR


 40 AVTOMOBILIZAM

BROJ 600  29/04/2011 www.kapital.mk

 Pazarot na novi avtomobili vo celiot svet, pa i vo Makedonija te{ko i bavno se oporavuva. Proda`bata na novi avtomobili e drasti~no opadnata, no makedonskite importeri se relativno zadovolni od postignatite rezultati. Vo o~ekuvawe na oporavuvawe na pazarot tie denovive gi promoviraat najnovite modeli od brendovite koi gi zastapuvaat!

AVTOMOBILSKIOT PAZAR VO MAKEDON

e}e mo`ebi e kli{e ako se ka`e deka avtomobilskata industrija e edna od najgolemite `rtvi na ekonomskata i finansiska kriza koja ve}e nekolku godini go trese svetot. I pokraj turbolenciite na ovoj pazar koi se gledaat preku brojkite za proda`ba, poslednite podatoci deka poradi dol`ni~kata kriza i nestabilnoto evro proda`bite na najpoznatite avtomobilski brendovi sekoj mesec zna~itelno opa|aat, u{te edna{ ja potvrduva realnosta deka avtomobilskata industrija e daleku od oporavuvawe. Vakviot negativen trend

vladee i na makedonskiot pazar. Toa mo`e da se vidi od brojot na prodadeni vozila, no od izjavite na samite importeri sepak mo`e da se izvle~e zaklu~ok deka, vo nepovolnata konstelacija, tie relativno dobro se dr`at. Vo poslednite dve godini, proda`bata na novi avtomobili vo Makedonija e

V

ZA DA JA ZADR@A PONUDA, IMPORT GI KRATAT TRO[O prepolovena. Proda`bata na novi avtomobili vo 2010 godina e padnata za 28,47% vo odnos na 2009 godina! Minatata godina na makedonskiot pazar se prodadeni vkupno 7.544 patni~ki vozila, a vo 2009 godina 10.547 avtomobili. Vo prvite tri meseci od godinata se prodadeni vkupno 1771 vozilo, patni~ki

i tovarni, {to e za 8% pomalku od istiot period 2010 godina. No, dokolku padot se sporedi so podatocite od 2008 godina, koga be{e zabele`ana rekordna proda`ba od 17.783 novi avtomobili, najvisoka vo istorijata na nezavisna Makedonija, rezultatot e pove}e od alarmanten.


41 

NIJA

AT DOBRATA TERITE OCITE SERIOZEN UDAR OD UVOZOT NA POLOVNI VOZILA Importerite se ednoglasni deka sostojbite na makedonskiot pazar ne se determinirani samo od ekonomskata kriza koja seriozno ja namali pobaruva~kata i kaj individualnite lica, taka i kaj kompaniite. Na krizata dopolnitelno vli-

jaea i nekolkute vladini odluki so koi se dozvoli i se liberalizira{e uvozot na polovni avtomobili, od Evropa i od SAD. Naplivot na stari vozila prakti~no go preplavi pazarot i ja zasiti ponudata poradi {to avto-salonite za novi avtomobili im se zakanuva seriozna kriza. Deka se te{ki vremiwata

 Proletna razdvi`enost na avtomobilskiot pazar. Promovirani najnovite modeli na avtomobili, kako {to se Audi A6, Ford Fokus treta generacija i Pe`o 508

za avto-importerite potvrduvaat site so koi razgovaravme, no sepak od nivnite odgovori i planovi za koi zboruvaa mo`e da se ka`e deka sepak ja pre`ivuvaat krizata vo o~ekuvawe na podobri denovi. “I pokraj nepovolnite uslovi, analizata na proda`bata od prvite dva meseci od godinata govori deka iako apsolutnite brojki se drasti~no namaleni, nie vo Por{e Makedonija

ne samo {to go zadr`uvame, tuki i go poka~uvame vkupnoto pazarno u~estvo vo odnos na konkurencijata�, veli Zlatko Mucunski, direktor na Por{e-Makedonija, uvoznik na [koda, Folksvagen i Audi. Veli deka rezultatite se daleku od posakuvanite, a postignatoto e rezultat na ogromniot trud i zalagawe. “Vo sorabotka so na{ata kompanija Por{e Lizing, koja dr`i pove}e od 50% od


 42 AVTOMOBILIZAM

kompenzirale so postojanite investicii vo stru~en kadar, iskustvo i know-how po svetski terk, veli Vladica Kokalovi}, marketing i PR menaxer na Mak Autostar. Zgolemuvawe na pazarniot udel i iska~uvawe na {estoto mesto po proda`ba na patni~ki vozila vo 2010 godina ostvari Tojota. Na pra{aweto kako uspeale so toa, vo Tojota odgovaraat BROJ 600  29/04/2011 deka finansiski uspe{noto www.kapital.mk rabotewe se dol`i na temelnoto prestuktuirawe na buxetot i kratewe na tro{ocite. Adutot na ovaa lizing pazarot na vozila kompanija ne e vo popusvo dr`avata, iznao|ame tite i raznite povolnosti, novi kreativni modusi za koi velat, “lo{o vlijaat na pribli`uvawe na finanimixot na brendot na dolgi siskiot i operativniot lizstazi”. ing kon klientite. Smetame “Krizata predizvika goledeka vrodi so plod toa {to miot broj uspeavme da kupuva~i da gi dovedeme se odlu~at na najniza B i C sko nivo segmentot. tro{ocite e namalena proda`bata vo 2010 A segmentot po sekoj vo odnos na 2009 godina be{e re~isi osnov vnatre uni{ten vo kompanijata se so cel za{tedenoto da poradi cenovnoto pomestuvawe kon nego od B go preneseme na kupuva~ite segmentot, kako i poradi i da im izlezeme vo presnekontroliraniot uvoz ret vo ovie krizni denovi”, na koristeni avtomobili. veli toj. Posofisticiranite modeli I vo Makautostar, uzvoznik od D i E segmentot, kako na brendovite Mercedes i i vozilata so hibridna Mitsubi{i priznavaat deka tehnologija, bea staveni krizata ne samo vo izmivo vtor plan”, gi objasnunatite nekolku godini, tuku vaat od Tojota efektite od i vo celiot tranziciski krizata. period ima golemo vlijanie Deka kompaniite sekoja na vrz proda`bata na avtomosvoj na~in se spravuva so bili, no velat deka toa go negativnite efekti od TOP 10 NAJPRODAVANI BRENDA VO krizata potvrMAKEDONIJA VO 2010 I 2009 GODINA duva i iskust2010 2009 voto na Mi-Da OPEL 822 1,189 Motors, uvoznik na Ford za VOLKSWAGEN 810 1,040 Makedonija. CHEVROLET 652 966 “Vrednosta na FORD 603 876 na{eto rabotewe ja zgolemi PEUGEOT 476 779 Ford Lizing CITROËN 427 691 – operativniot SKODA 377 675 lizing bez kamata vo prvite FIAT 374 546 tri godini koj KIA 372 535 Mi-Da Motors TOYOTA 327 535 go napravi i seu{te go HYUNDAI 313 387 pravi so SSEAT 287 340 Lizingot”, velat RENAULT 271 309 od Mi-Da i

28,4%

potenciraat deka polibersorabotkata so finansiskite alnite kreditni linii od institucii. komercijalnite banki mo`at Proletnata zna~itelna da pridonesat mnogu vo razdvi`enost na avtomoproda`bata. Za golem uspeh bilskiot pazar, so promovo Mi-Da Motors gi smetaat cija na najnovite modeli svoite proda`ni marketing na avtomobili kako {to se alatki i Audi A6, Ford maksimalno Fokus treta zgolemenoto generacija u~estvoto na i Pe`o 508, uslu`nite ja potvrduva patni~ki vozila se prodadeni vo dejnosti. strategijata na Makedonija vo 2010 gdoina Pristaimporterite, pot kon za koja site korisnicite, povolniot zboruvaat, a toa e: sledewe korisni~ki paket e glavnen na najnovite trendovi, adut i za Korea Auto Trejd, navremena promocija na naekskluziven distributer na jnovite modeli i tehnolo{ki vozilata Hjundai. noviteti, kako i kvalitetna “Soglasno politikata postproda`na poddr{ka za na Korea Auto Trejd za klientite. ovozmo`uvawe na kompletno Vo o~ekuvawe na podobri korisni~ki orientirana usdenovi i vra}awe vo igra luga, a vo sorabotka so fina pogolema pobaruva~ka za nansiski institucii, na{iot novi avtomobili, makedontim e sekoga{ podgotven da skite imorteri najavuvaat iznajde optimalna variodr`uvawe na svojata janta za svoite kupuva~i. finansiska stabilnost meNeizbe`en e zaklu~okot naxiraj}i so tro{ocite i deka ovie karakteristiki uslovite za finansirawe, se dobitnata kombinacija”, no nikako na {teta na velat ottamu najavuvaj} kvalitetnata i sodr`ajna i prodlabo~uvawe na ponuda.

7.544

ANKETA

DALI VLADATA TREBA DA GO STIMULIRA KUPUVAWETO NA AVTOMOBILI KOI SE PRIJATELSKI NASTROENI KON ^OVEKOVATA OKOLINA? POR[E MAKEDONIJA “Nie bi prepora~ale e da se stimulira proda`bata na novi vozila so namaluvawe na akcizite, posebno kaj vozilata so povisoka zafatnina i vrednost, kako i da se preispita odlukata za uvoz na stari avtomobili so niski EUR- 1 ili 2 standardi, vo uslovi koga vo Evropa od 01.01.2011 godina na sila e EUR 5 standardot, a posebno uvozot na vozila od amerikanskiot pazar koi ne soodestvuvaat na evropskite homologaciski normi.

MAK AUTOSTAR Se razbira da. Vpro~em i na{ite avtomobilski brendovi Mercedes i Mitsubi{i, se poznati kako avtomobilski brendovi - pioneri vo sozdavaweto alternativni agregati, prijateli na ~ovekovata okolina i koi vo svojata dolgro~na strategija se cvrsto opredeleni kon takviot razvoj, koj na krajot zna~i za{tita na `ivotnata sredina.

TOJOTA Vladata veke ima prevzemeno pozitivni ~ekori so toa {to za hibridnite avtomobili ne se pla}a akciza. Vo sekoj slu~aj, toa ne e dovolno posebno vo poniskite pazarni segmenti. Ona {to go o~ekuvame e da se olesni i ‘ownership cost’ na sopstvenicite na takvi vozila, odnosno stimulativni merki vo delot na osiguruvawe, registracija, danoci, zeleni kartoni ili povlastena stapka na DDV.


AVTOMOBILSKITE GIGANTI BARAAT DOBAVUVA^I OD MAKEDONIJA retstavnici na Vebasto, germanskiot gigant za proizvodstvo na delovi i oprema za avtomobili, se zainteresirani vo Makedonija da najdat dostavuva~ na materijali, poluproizvodi i gotovi proizvodi. Vebasto targetiral pet makedonski kompanii koi proizveduvaat ili bi mo`ele da proizveduvaat delovi za nivnata programa. “Tie se zainteresirani za partneri koi proizveduvaat razni komponenti od plastika i aluminium, potoa alati i lameli. Spored na{ite analizi, postojat realni {ansi edna do dve kompanii da odgovorat na standardite na Vebasto. Eventualnata sorabotka so Germancite za na{ite firmi mo`e da bide od ogromno zna~ewe. Naglo bi se zgolemilo proizvodstvoto i izvozot, a sekako deka }e se otvorat i novi rabotni mesta�, smetaat od Avtomobilskiot klaster. Interes za avtomobilskite industriski kapaciteti vo

P

zemjava projavi i Kontinental, u{te eden germanski gigant, ~ii pretstavnici se o~ekuva da dojdat vo poseta. Pred izvesno vreme vo Makedonija prestojuvaa i menaxeri od avstriskata kompanija Magna i od BMV. Od Magna bea zadovolni od toa {to go vidoa vo Makedonija, bidej}i ispratija ponuda do dve na{i

kompanii. Pretstavnikot na BMV, pak, be{e deciden deka za potrebite na negovata kompanija kapacitetite se premali i ne mo`at da go proizvedat potrebniot broj edinici na proizvodi dovolni za potrebite na bavarskiot proizvoditel na luksuzni avtomobili. Analizite poka`uvaat deka

43  SPECIJALEN PRILOG april 2011 Izdava: KAPITAL MEDIA GROUP doo ul. Veqko Vlahovi} br.11, Skopje (delovna zgrada na Tehnometal Vardar AD, 2 kat) p.fah: 503 Republika Makedonija telefon: +389 2 3298 110 faks: +389 2 3298 111 e-mail: kapital@kapital.com.mk Urednik na specijalni prilozi: Verica Jordanova Grafi~ki dizajn: Nikolaj Toma{evski Igor Toma{evski Fotografija: Aleksandar Ivanovski Fotoarhiva na Kapital Marketing: Jasmina Savovska Tro{anovski www.kapital.mk

dokolku se razvie avtombilskata industrija, mo`e da obezbedi 10.000 rabotni mesta i izvoz od edna milijarda evra godi{no.


 46 AVTOMOBILIZAM

KRIZATA JA RAZBUDI TEHNOLOGIJATA

ALTERNATIVNI GORIVA BROJ 600  29/04/2011 www.kapital.mk

 Vozilata koi ne koristat nafta i benzin kako pogonsko gorivo do pred nekolku godini bea realnost samo vo nau~no-fantasti~nite filmovi. Denes tie se posakuvana cel na mnogu zemji, ambiciozen plan na brojni avtomobilski giganti i neophodnost vo dene{niot svet na s$ poograni~eni prirodni resursi

egativnite efekti od krizata vrz svetskata avtomobilska industrija se nesporni. No, ima edna relativno pozitivna rabota. Krizata gi natera avtomobilskite proizvoditeli da gi izvadat na masa tehnolo{kite inovacii koi, me|u drugoto, vklu~uvaat i zamena na tradicionalnite goriva. Samo eden pogled vrz karakteristikite na najnovite modeli i od prvo mo`e da se zabele`i deka celokupnata industrija e naso~ena kon razvoj na racionalni re{enija, prijatelski nastroeni kon prirodata. otrov. Pokraj zagri`enosta za Vo nasoka na pogolemo majkata priroda i nekoniskoristuvawe i upotreba troliranoto iskoristuvawe na alternativnite goriva, na prirodnite resursi, odredeni zemji po~naa so s$ pove}e se nametnuva voveduvawe novi zakonski potrebata od odbegnuvawe re{enija vo ovaa nasoka. na zavisnosta od naftata Taka, pred izvesno vreme na svetskata ekonomija. Vo Evropskata komisija (EK) doposlednata decenija vrednese preporaka do Sovetot nosta na crnoto zlato e na ministri na Evropskata nekolkukratno unija vo koja poka~ena, a prepora~uva redovnata do 2050 godina politi~ka da se zabranat nestabilnost avtomobilite e godinata koga EU }e gi vo zemjite od na dizel i zabrani vozilata na dizel kade {to se benzin. Ini benzin crpi najmteresno, no nogu nafta ovaa preporadopolnitelno ja komplicira ka ne se temeli na ekologisostojbata. Za mnogumina ja, tuku na ~isto ekonomska naftata pove}e ne e krvotok i socijalna logika, bidej} na ekonomijata, tuku nejzin i predlo`enite promeni vo

N

2050

pozicija vo Evropa vo domenot na avtomobilskata industrija. Ova ne se samo planovi na hartija. Vo realnosta avtomobil- ve}e se slu~uvaat i konkretni proekti. Germanskiot skata indusproizvoditel Dajmler i trija }e obezbedat industriskiot gigant Bo{ pogolem profit i neodamna sklu~ija dogovor pove}e rabotni mesta. za zaedni~ko vlo`uvawe No, 2050 godina se ~ini vo proizvodstvoto na predale~na za vo momenelektri~ni motori za modtov da se vidi vistinskiot elite Mercedes i Smart. impakt od ovaa regulativa. Celta na ova vlo`uvawe, Zatoa, pak, Senatot na SAD vo koe dvete kompanii izraboti plan so koj od 2025 godina 50% od vozilata imaat ramnopraven udel, e “da se zabrza vo ovaa zemja napredokot vo treba da bidat razvojot na pridvi`uvani elektri~nite na elektri~na motori�. Proizenergija. vodstvoto bi od vozilata vo SAD od Sepak, najam2025 godina treba da bidat trebalo da biciozen e na elektri~na energija po~ne vo 2012 germanskiot godina vo pogoni plan, ~ija vo Germanija. vlada go odobri predlogot Analizite se deka iako Gerdo krajot na decenijata vo ovaa zemja da se proizvedat manija e tatkovina na mnogu vode~ki svetski avtomobilsbarem eden milion elekki kompanii, zaostanuva zad tromobili. Za potrebite na SAD i Japonija vo odnos ovaa programa se izdvoeni na prenaso~uvaweto kon 50 milijardi evra. Toa e elektri~ni vozila. Vo somo{ne kompleksen plan, so glasnost so inicijativata na koj Germanija }e treba da germanskite proizvoditeli ja doka`e svojata liderska

50%


47 

A: OD KONCEPT DO REALNOST!

1

milion elektri~ni vozila treba da se pojavat na germanskite pati{ta do 2020 godina

da fatat ~ekor so konkurencijata, vode~kiot svetski proizvoditel na luksuzni avtomobili BMV minatata godina najavi deka do 2013 godina }e vlo`i 400 milioni evra vo proizvodstvoto na elektri~ni avtomobili. Vladata na kancelarkata Angela Merkel nudi pottik na avtomobilskite kompanii za da im pomogne vo ostvaruvaweto na predvidenata kvota od milion elektri~ni vozila koi treba da se pojavat na germanskite pati{ta do 2020 godina.

TOJOTA PROMOVIRA NOVO “ZELENO” VOZILO pokraj serioznata kriza so koja se soo~uva japonskiot proizvoditel Tojota poradi zemjotresot i nuklearnata kriza, ovoj gigant i tvorec na hibridnoto vozilo “prius” minatata nedela najavi nov proekt. Vo Kina }e po~ne da proizveduva vozila so niska emisija na {tetni gasovi. Vo dogovorot, postignat na {angajskiot saem za avtomobili, izvr{niot direktor na Tojota izjavi deka negovata kompanija saka da proizveduva ekolo{ki prifatlivi vozila i nivni delovi vo Kina. Se procenuva deka proizvodstvoto na vozila vo Kina bi mo`elo da

I

& pomogne na Tojota da zazeme podobra pozicija na ovoj najgolem aziski pazar. Na kineskiot pazar, najgolemiot svetski pazar spored koli~inata prodadeni vozila, Tojota zaostanuva zad ostanatite golemi proizvoditeli.


 48 AVTOMOBILIZAM


49 


 50 AVTOMOBILIZAM

BROJ 600  29/04/2011 www.kapital.mk

 Na saemot se slu~i svetska premiera na noviot Chevrolet Malibu, luksuznoto “kupe” na BMW i drugi modeli, stavaj}i go [angaj na isto ramni{te so avtomobilskite saemi vo Detroit, Tokio i Frankfurt, kako globalna platforma za novi proizvodi lobalnite proiz voditeli na avtomobili gi pretstavija svoite najbleskavi sp o rtsk i mod e li, luksuznite sedani i elektri~nite avtomobili na Avto [angaj, najgolemiot saem za avtomobili vo Kina. Ovoj saem se pretvori vo eden od najva`nite za avtomobilskata industrija, bidej}i nade`ta na proizvoditelite e naso~ena kon brzoraste~kiot kineski pazar. General Motors, Toyota, BMW i drugi, vklu~uvaj}i gi i malite,

G

SAEM ZA AVTOMOBILI VO [ANGAJ

O^ITE NA SVETSKITE AVTOPROIZVODITELI SVRTENI KON KINESKIOT PAZAR no brzoraste~ki kineski brendovi, rabotat naporno so cel da gi privle~at novite prosperitetni kupuva~i od Kina. Johan Vilems, portparol za GM International Operations, so sedi{te vo [angaj, veli deka rastot na proda`bata e malku pobaven otkolku porano, no s$ u{te ima rast. “Ova e najgolemiot pazar na svetot”, veli toj, dodavaj}i deka e optimist vo odnos na zakrepnuvaweto na avtomobilskata industrija po prekinot na proizvodstvoto. “Kompaniite }e treba da se

spravat so toa, no ne mislam deka }e ima dolgoro~no vlijanie vrz proda`bata na avtomobili”. Kine skiot pazar e pre poln so globalni brendovi koi naj~esto rabotat preku zaedni~ki vlo`uvawa so lokalni partneri i mladi kineski proizvoditeli, kako {to se Geely Holding Group, noviot sopstvenik na {vedskata Volvo Cars i Chery Automobil Co. Inaku, avtomobilskite proizvoditeli ne se izjasnuvaat vo vrska so mo`noto vlijanie na

minatomese~nata katastrofa vo Japonija vrz raboteweto vo Kina. “Voobi~aeno, Kina e samodovolna vo odnos na avtomobilskoto proizvodstvo, bidej} i golem del od rezervnite delovi se proizveduvaat na lokalno nivo. Sepak, ima nekoi klu~ni delovi, kako elektronikata i prenosnite delovi, koi se uvezuvaat od Japonija”, izjavi Klaus Paur, glaven analiti~ar za Kina i Ju`na Koreja vo Synovate Motoresearch, za The Associated


 52 AVTOMOBILIZAM

BROJ 600  29/04/2011 www.kapital.mk

Press vo [angaj. “Ako gi zememe predvid proizvoditelite na avtomobili koi vo svoite zalihi dr`at japonski delovi vo traewe od {est do osum nedeli, nie doa|ame sega, do krajot na april i sredinata na maj, vo kriti~na faza”, izjavi Paur. “Ako vo Japonija ne mo`e da prodol`i proizvodstvoto, toga{ rezervite se tro{at tuka vo Kina, {to zna~i deka ne mo`e da prodol`i proizvodstvoto.” Avtokompaniite se prisileni povnimatelno da gi ispitaat nivnite sinxiri na nabavka za da vidat kolku dobro bi se spravile so sli~na katastrofa, smetaat analiti~arite. “Nema da bide lesno za kratko vreme da se premesti celo toa proizvodstvo na drugo mesto, no sekako deka e moment koga kompaniite povtorno gi ispituvaat nivnite globalni sinxiri na nabavka”, velat tie. Kineskata avtomobilska industrija ima{e uspe{na godina, so prodadeni 13,7 milioni patni~ki vozila, edna tretina pove}e od 2009 godina. Te{ko deka i ovaa godina }e se povtori takviot uspeh, bidej}i za odredeni vozila se istaknuvaat dano~nite olesnuvawa,

a gradovite pravat napori da go dr`at soobra}ajot pod kontrola. Godinava proda`bata na avtomobili vo Kina raste mnogu pobavno vo sporedba so dvocifreniot rast od minatata godina. Analiti~arite o~ekuvaat vkupniot pazar na patni~ki vozila vo Kina da raste za 10%-15% godi{no vo tekot na slednite pet godini. SITE NOVITETI NA EDNO MESTO Prozvoditelite na avtomobili vo [angaj na kupuva~ite }e im dadat detali za novite modeli koi }e se prodavaat niz svetot, znak za toa kako mo}ta vo avtomobilskata industrija se pomestila kon istok. General Motors Co. v e t u v a globalno promovirawe na noviot Malibu, avtomobil od sredna klasa, koj minatata godina GM najdobro go prodade i planira da go prodava vo re~isi 100 zemji. Vo znak na globalnite ambicii na kompanijata za toj avtomobil, promocijata isto taka }e odi na Facebook.

Drugite proizvodi na GM koi }e se pretstavat se Cadillac CTS Coupe, Chevrolet Camaro i Buick concept SUV. BMW, eden od najdobrite brendovi vo Kina, planira svetska premiera na novoto luksuzno kupe na serija 6 vo [angaj, zaedno so sportskiot sedan Concept M5.

tesni svetla i zadnite {ari na vratite. Mnog u proizvoditeli na avtomobili }e pretstavat elektri~ni avtomobili, industriski segment vo koj Kina planira da dominira so plasirawe doma{ni brendovi. Me|u 17-te modeli koi Ford planira da gi pretstavi na {outo se Focus Electric, elektri~na verzija na nivniot popularen kompakten avtomobil koja mo`e da se napolni za }e raste pazarot na patni~ki vozila vo ~etiri ~asa. Isto }e Kina vo slednite pet godini go pretstavi hibridot C-Max, koj }e odi 800 Mercedes-Benz }e ja otrkie A- km so edno polnewe. Class concept, dodeka Audi }e BMW i nivniot partner Brilgo otkrie noviot Q3 crossover. liance China Automotive HoldIlustriraj}i go podemot na ings Ltd. }e go pretstavat Kina vo avtomobilskiot svet, elektri~niot hibrid sedan, francuskiot proizvoditel koj se bazira vrz sedanot od Peugeot go pretstavi svojot serija 5, koj treba da vleze YXC, koj be{e “za~nat” vo vo serisko proizvodstvo vo nivnoto dizajnersko studio 2013 godina. vo [angaj. Avtomobilot so Toyota }e pretstavi nekolku futuristi~ki koncept vklu~uva verzii od nivniot popularen konvencionalen benzinski Prius hybrid, odnosno najnoviot motor koj gi dvi`i prednite model i elektri~nata verzija trkala i elektri~en motor koj koja s$ u{te e vo konceptgi napojuva zadnite elegantni faza.

10%-15%


Avtomobilizam 2011  

Avtomobilizam 2011