Page 17

TA3c Peliteoria: Muodostaa TA3a‐kurssin kanssa kandivaiheen kokonaisuuden mikrotalousteoriaan. Kurssilla käydään peliteorian perusteita. Etsitään erilaisia tasapainoja ja optimaalisia valintoja piirtäen ja laskien erilaisissa “peleissä” ja tilanteissa täydellisen tai epätäydellisen informaation vallitessa. Vasta toista kertaa erillään Mikrotaloustieteestä järjestetyn kurssin vetää Aallon kauppiksen luennoitsija, joka oli varsin selkeä ja innostunut opettaja, joten luennoilla käynti ei ainakaan mene hukkaan. Laskarit perinteisesti muilta kursseilta totuttuun tapaan, jotka vastasivat hyvin kurssikoetta vaatimustasoltaan.

tamia tilastollisia analyysejä excelillä. Kurssiin kuului viime keväänä myös pienimuotoinen tutkielma (4‐8 sivua), jostain valitsemastaan aiheesta joka liittyy kurssin teemaan. Tarkoituksena soveltaa täysin samoja analyysejä kuin laskareissa, mutta vain opiskelijan omaan tutkimuskysymykseen. Tentissä kysyttiin samanlaisia kysymyksiä kuin laskareissa. 50% arvosanasta tentistä ja 50% harjoitustyöstä. Kurssin suoritus onnistuu jo fuksivuonna makron jälkeen, mutta jos luentojen asioita haluaa ymmärtää syvällisemmin, niin Ekonometria kannattaisi olla käytynä.

TA4a Makrotaloustiede I ja TA4b Makrotaloustiede II:

TA5 on yleisnimitys niille pienille valinnaisille kursseille, joissa paneudutaan jonkun tietyn aihealueen, kuten työmarkkinoiden tai julkisen talouden teorioihin. Ainoa kursseja yhdistävä tekijä on niistä saatavien opintopisteiden määrä. Jotkut ovat helppoja, jotkut ovat vaikeita. Jotkut ovat mielenkiintoisia, toiset ei. Kysy tuutoreilta neuvoja ja kokemuksia tai lue KTTO:n varjo‐opinto‐opasta netissä. Virallinen opinto‐opas väittää monen TA5:n kohdalla, että edellytyksenä on TA4:n suorittaminen. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä tunnet makroa riittävästi jo TA1:n perusteella, joten voit ottaa näitä kursseja jo ensimmäisenä vuotena. Monesti tuntuu siltä, että TA5-kurssit ovat suunniteltu lähinnä sivuaineopiskelijoille, sillä luennoitsijat usein olettavat, että opiskelijoiden esitiedot ovat hyvin rajalliset.

Kansiksen “bread and butter” kursseja, laskareilla höystettynä. Kurssit vetää Juha Tervala, joka on hyvin innostunut kurssin aiheista ja tämän takia luennoilla käynti kannattaa. Kursseilla on omaa ajattelua vaativat laskarit, monien mielestä kandivaiheen parhaat! Opiskelijat pääsevät itse työstämään materiaalin ja tehtävien johdattelemana esim. viimeaikojen kriisejä ja tekemään niille järkevää makroanalyysia opitun asian pohjalta. Kannattaa muistaa tehdä KAIKKI LASKARIT! Kursseilla voi saada täydet laskaripisteet vain, jos tekee 100 % tehtävistä. Kurssit tulevat olemaan yksi mieluisimpia varsinkin makrotaloudesta kiinnostuneille henkilöille. Kursseilla käytettävä kirja on iso ja sitä on hankalaa löytää kirjastoista. Sen lukeminen on yllättävän hidasta, kun jokaisella sivulla tuntuu olevan niin paljon asiaa ja pikkutärkeää kaavaa. Huomaat myös jääväsi lukemaan mielellään “bokseja”, joissa teoriaa tarkastellaan tosimaailmassa, vaikka se ei varsinaisesti auta sinua tenteissä yhtään. Tervalan luentokalvot riittävät kuitenkin hyvin laskareiden tekemiseen ja kursseista läpipääsemiseen. Itse tenteissä on pärjätty ilman vaativampaa matikkaa. TA4c Talouskasvu: Muodostaa TA4a‐kurssin kanssa kandivaiheen Makrotalousteorian kokonaisuuden. Verrattuna makroon kurssi on paljon teoreettisempi. Differentiaaliyhtälöt pyörivät luennoilla ja esseessä pitäisi tarkastella esimerkiksi mallin mahdollisia instrumenttimuuttujia (aivan, sinulla ei ole mitään hajua kyseisistä asioista ellet ole käynyt Ekonometriaa). Luentokalvot eivät riittäneet laskareiden tekemiseen, joten kirjan hankinta on melkein pakollista. Onneksi netistä löytyy ilmaiseksi katseluversio. Kurssilla oli myös käytössä data, josta tehtiin laskareihin muu-

TA5 Erityisteemoja:

TA6 Työelämäjakso: Tutkintouudistus vei aiemmin nimikettä TA6 kantaneen kurssin Matemaattiset menetelmät ja toi tilalle täysin uuden työelämäjakson. Ensisijaisesti TA6 suoritetaan vähintään kuukauden pituisella työllä opiskelijan itse valitsemassa ja etsimässä työpaikassa. Joitakin matematiikan väheneminen voi harmittaa, mutta useimmille mahdollisuus muuntaa vaikkapa kesätyö opintopisteiksi lienee tervetullut uudistus. TA7a Ekonometria I ja TA7b Ekonometria II: Monien mielestä kandivaiheen parhaat kurssit! Tällä kurssilla pääset lähemmäksi sitä, mitä ekonomistit oikeastaan tekevät. Alussa kerrataan tilastotiedettä ja sitten sitä sovelletaan tutkittavaan asiaan. Kuten muissakin kursseissa tarjolla ovat luennot ja laskarit. Luennoista saatava hyöty on yksilöllistä, mutta kannattaa varmistaa, että sinulla on ainakin yksi kaveri kuuntelemassa, koska siellä usein jaetaan sanallisesti hyviä vinkkejä tenttiin. Tentit ovat olleet jatku-

17

Profile for Kapitaali

Kapitaali 2/17  

Vuoden toinen Kapitaali, joka on suunnattu opintonsa aloittaville fukseille.

Kapitaali 2/17  

Vuoden toinen Kapitaali, joka on suunnattu opintonsa aloittaville fukseille.