Page 1

Sponsor nr 672 Mihaela & Gheorghi Jucaliuc bor i landsbyen DrisleaTrusesti. 10 børn, far har dårligt betalt daglejer job. Har lille jordlod, som de flittigt dyrker, men hvis høsten slår fejl, så bliver de hård ramt.

Sponsor støtte på kr 300/mdr søges Vil du være med til at støtte denne familie helt eller delvist - du bestemmer selv sponsor-beløbet, og hvor længe du ønsker at støtte? Kontakt Bjarke tlf 2840 2875 eller mail bjarke.privat@gmail.com Organisationen ”Mothercares støtteforening i Danmark” - bygger på det kristne livs-grundlag og vi arbejder ud fra ordet: ”at række dit brød til den sultne”. Formålet er at formidle økonomisk støtte til fattige familier fortrinsvis børnefamilier samt enlige pensionister, hvor behovet måtte være størst. Man kan tegne en sponsor aftale på store og små beløb (min kr 50/mdr) der indbetales løbende - du kan til enhver tid standse indbetalingerne

* * * overhovedet ingen bindinger * * *

- Mothercare garanterer, at indbetalte beløb kommer til den aftalte familie. Hvert år på foreningens generalforsamling fremlægges kvittering fra sponsor familierne for modtagelsen på de udleverede beløb. Indbetalinger til AKO-Mothercare er skattemæssigt fradrags berettiget med op til kr 15.600 pr indbetaler Få yderligere oplysninger om Mothercare ved at kontakte: Formanden: Bjarke Schmidt Brombærhegnet 30, 6400 Sønderborg tlf 2840 2875 mail: bjarke.privat@gmail.com Kasserer: Johannes Bech, Sekretariatet Vardevej 106 7100 Vejle tlf 7572 5100 mail: johannesbech@ako-danmark.dk Bank: 8010 1011767 Sydbank Sønderborg

2017 01//2017 - 21. årgang

Vinter-katalog

Hver eneste dag, får langt den største del af Europas befolkning nok at spise. Det glæder vi os over. For nogen kan hverdagen dog være en kamp for det daglige brød. Lige nu rammes Rumænien af kulde, frost og sne. Vejr udsigten siger –10o til-20o. Mange familier bor i utætte huse, vinduer kun forsynet med pap eller træplader. Der er ikke penge til brændsel og ofte ej heller til mad. Der er blevet sparet alle steder, for bare at kunne få råd til at købe det allermest livs-nødvendige. AKO-Moterhcare har de sidste 21 år videresendt bidrag fra danske sponsorer der har været med til at gøre dagligdagen mere overskuelig for omkring 1.000 af Rumæniens aller fattigste indbyggere. Behovet er stadig meget, meget stort. Her følger et par beskrivelser af familier som mangler en dansk sponsor. Sponsor nr 1323

Familien Cracium. Mistede hus og ejendele ved brand 2016. Bor midlertidigt i et uselt lille skur 14 m2 Kun ringe varme. Ingen indtægt. Stort set ingen mad og brændsel. Mangler sponsor kr 100/mdr Mothercare sponsor penge kommer ALTID UBESKÅRET frem til din sponsor-familie !


”DELE-SPONSOR”

Mothercare støtter disse familier med kr 400 /mdr Det er muligt at være en del af denne støtte f.eks kr 50, 100, 200 eller ? ? kr/mdr

Sponsor nr 3003 Behov kr 400/mdr Familien Virlan bor i landsbyen Ilisesti - 3 børn far meget flittig og dygtig håndværker - kun få dårligt betalt daglejer job indkomst: ca kr 650/mdr

Sponsor nr 4002 - behov kr 400/mdr Familien Beartrice Theodor Yderst fattig familie. Mangler ALT. 3 børn (0-4 år) bedstemor bor hos familien. Mothercare køber mad og brændsel til dem.

Sponsor nr 686 - behov kr 400/mdr

Doina & Gheorghe Boca har 6 børn. Ingen arbejde, har en jordlod som dyrkes meget ihærdigt og i gode tider kan det give nok afgrøde til ca 4 mdr forbrug. De ældste børn hjælper godt til i husholdning. 2 af døtrene har fået stipendie til at kunne komme på universitet, men det er et spørgsmål om tid før de ikke har råd til at deres børn kan blive i uddannelsessystemet.

Mothercare laver sponsor aftaler fra kr 50 / mdr og vi garanterer, at alle penge kommer frem til de aftalte familier

Vinter katalog 2017  

MotherCare

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you