Page 29

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ σε όλο το φάσμα του καταλόγου της, τα οποία και κατασκευάζονται

κό αντιπρόσωπο της Life Fitness τόσο για την Ελλάδα, όσο και τη

εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα από ειδικευμένο προσωπικό σε πλήρως

F.Y.R.O.M..

αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις. Η σειρά αυτή καλύπτει ήδη το

H Life Fitness αποτελεί την κορυφαία εταιρία παραγωγής εξοπλισμού

μεγαλύτερο μέρος των μηχανημάτων εκγύμνασης, ενώ επεκτείνεται

εκγύμνασης, διαθέτοντας μία γκάμα προϊόντων σχεδιασμένα για εξαι-

και σε άλλα είδη όπως μπασκέτες, ορθοστάτες, προστατευτικά, κερ-

ρετικές επιδόσεις. Είναι ευρέως γνωστή για την εξαιρετική ποιότητα

κίδες, εξέδρες, κ.λπ..

των προϊόντων της, τη διάρκεια ζωής τους, αλλά και τον απαράμιλλο σχεδιασμό τους που τα καθιστά μοναδικά στο χώρο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ο παρεχόμενος εξοπλισμός ενδυνάμωσης και ευεξίας προορίζεται

MONDO S.p.A.: Αθλητικός Εξοπλισμός/Δάπεδα Παντός Τύπου

τόσο για εμπορική, όσο και για οικιακή χρήση. Στη γκάμα της Life

Ήδη από το ξεκίνημα της πορείας της, η CKS SPORTS αποτελεί μέλος

Fitness μπορεί κανείς να βρει και την ανατρεπτική σειρά προϊόντων

της «οικογένειας» του ιταλικού οίκου MONDO S.p.A., παγκοσμίου

Hammer Strength, μια σειρά βασισμένη στην πιο σύγχρονη τεχνολο-

ηγέτη στη μελέτη και κατασκευή αθλητικού εξοπλισμού και δαπέδων

γία προπονητικής ενδυνάμωσης. Η σειρά αυτή προορίζεται καθαρά

παντός τύπου και αποκλειστικού προμηθευτή όλων των Ολυμπιάδων

για επαγγελματίες και χαρακτηρίζεται από την ισχύ των μηχανημά-

από το 1976 και μετά, συμπεριλαμβανομένης αυτής του 2012 στο

των, την ανθεκτικότητά τους, τη βιομηχανική τους και τον επαναστα-

Λονδίνο. Βάσει της συγκεκριμένης συνεργασίας της, η εταιρία έχει τη

τικό σχεδιασμό τους.

δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της όλο το εύρος της γκάμας προϊόντων του οίκου σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, συνοδευόμε-

ΕΚΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

νων από τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας των

Πέραν του εξοπλισμού, η εταιρία παρέχει επίσης ένα ευρύ φάσμα

σημαντικότερων Παγκόσμιων Ομοσπονδιών όπως FIBA, IAAF, FIFA,

μελετητικών και συμβουλευτικών αθλητικών υπηρεσιών, βάσει των

FIVB, IHF και άλλες.

αναγκών του εκάστοτε πελάτη και πάντα μέσα σε προκαθορισμένο χρόνο. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, τα στελέχη της CKS SPORTS

LIFE FITNESS/HAMMER STRENGTH: Καρδιοαναπνευστικός Εξοπλισμός/Εξοπλισμός Ενδυνάμωσης

είναι σε θέση να παρέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εγγύ-

Από τις αρχές του 2009, η εταιρία αποτελεί επίσης τον αποκλειστι-

γράμματος. ◊

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ  Ιδανικά για ξενοδοχειακές µονάδες

και επαγγελµατικούς χώρους. Τα συστήµατα αντίστροφης όσµωσης είναι

υπολογισµένα για να εργάζονται σε 22ωρη βάση.

 Πίνακας ελέγχου της αυτόµατης λειτουργίας του συστήµατος  Μετρητής αγωγιµότητας για τον έλεγχο της ποιότητας του επεξεργασµένου νερού  Αlarm µη ικανοποιητικής ποιότητας  Αυτόµατο σύστηµα καθαρισµού και απολύµανσης των µεµβρανών  ∆οχείο προετοιµασίας του διαλύµατος καθαρισµού  Αντλία από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304  Πιστοποίηση CE και ISO 9000.

*Ζητούνται αντιπρόσωποι σε όλη την Ελλάδα.

ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΕΠΕ ΝΕΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 35, Τ.Κ. 563 34, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310 550 000 - 1 – 2 FAX 2310 559 003 e-mail: info@brentas.gr • www.brentas.gr

ηση διεκπεραίωσης κάθε έργου, βάσει συγκεκριμένου χρονοδια-

Τεύχος Ιουνίου 2013 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Τεύχος Ιουνίου 2013 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Advertisement