Page 56

Φάκελος

Ο Αιγυπτιακός Οργανισμός Τουρισμού και η Egyptair στην 32η Philoxenia

Ο

Αιγυπτιακός Οργανισμός Τουρισμού συμμετείχε στην 32η Philoxenia, φιλοξενώντας στο περίπτερό του την Egyptair,

τον επίσημο αερομεταφορέα της Αίγυπτου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τα στελέχη του Οργανισμού και της Egyptair, παρουσίασαν την Αίγυπτο ως τουριστικό προορισμό σε περισσότερους από 3.500 επισκέπτες, ενώ την ημέρα των εγκαινίων, η υπουργός Τουρισμού, κα. Έλενα Κουντουρά, είχε σύντομη συνομιλία για θέματα του κλάδου στον χώρο του περιπτέρου, με τον διευθυντή του Αιγυπτιακού Οργανισμού Τουρισμού στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Μάλτα, κ. Emad F. Abdalla. Στο πλαίσιο της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις

και πιο σημαντικό είναι ότι και οι κύριοι εταίροι μας πιστεύουν

για την καλύτερη προβολή της Αιγύπτου αλλά και της Egyptair,

το ίδιο. Το κλίμα αλλάζει κι επιστρέφουν οι μέρες που υπήρχε

με προσκεκλημένους δημοσιογράφους και τουριστικούς πρά-

εμπιστοσύνη». Ολοκληρώνοντας την ομιλία του σημείωσε ότι:

κτορες από τη Βόρεια Ελλάδα.

«Σήμερα η παρουσία μου εδώ είναι ένδειξη ότι θέλουμε να επεν-

Ο κ. Emad F. Abdalla παρουσιάζοντας την Αίγυπτο, αναφέρθηκε

δύσουμε στην ελληνική αγορά και να σας δώσουμε όλη την υπο-

στους στενούς δεσμούς και στη συνεργασία ανάμεσα στην Ελ-

στήριξη που μπορούμε για να προωθήσετε την Αίγυπτο ως έναν

λάδα και την Αίγυπτο, η οποία ενισχύεται τα τελευταία χρόνια.

τουριστικό προορισμό».

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε: «Η Αίγυπτος είναι ένας εξωτι-

Ο περιφερειακός διευθυντής της Egyptair για την Ελλάδα και την

κός, προσιτός προορισμός, μόλις δύο ώρες αεροπορικώς από

Κύπρο, κ. Salah Tawfik παρουσίασε την εταιρία, το όραμά της, το

την Ελλάδα. Επίσης, είναι ίσως ο πιο ιστορικός προορισμός εκτός

ευρύ δίκτυο που διαθέτει, καθώς και τα προνόμια που προσφέρει

Ελλάδας. Συνδυάζει τους ιστορικούς και πολιτιστικούς θησαυ-

στους επιβάτες της. Αφού έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις συχνές

ρούς με όμορφες παραλίες και ζεστό κλίμα. Και σε μία εποχή που

προσφορές από την Egyptair για τους Έλληνες ταξιδιώτες, υπο-

οι Έλληνες αναγκάζονται να περιορίσουν τα έξοδά τους για τον

γράμμισε ότι «η Egyptair είναι κοντά στους Έλληνες, είναι η αε-

τουρισμό και την αναψυχή, ένα ταξίδι στην Αίγυπτο δεν αποτελεί

ροπορική εταιρία που συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο και τον

ακριβή πρόταση».

υπόλοιπο κόσμο για περισσότερα από 60 χρόνια». Παράλληλα,

Όσον αφορά στις ανησυχίες για θέματα ασφαλείας, ο κ. Emad

ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι από την 1η Ιουνίου 2017 ξεκι-

Abdalla υπογράμμισε: «Αυτό που μπορώ να σας πω με μεγάλη

νά απευθείας αεροπορική σύνδεση, 4 φορές την εβδομάδα, της

βεβαιότητα είναι ότι πιστεύουμε πως η κρίση είναι πίσω μας

Θεσσαλονίκης με το Κάιρο.

Στη Philoxenia ο δήμος Μονεμβασιάς

Μ

ε δικό του περίπτερο, σε κεντρικό σημείο του εκθεσιακού χώρου, για μια ακόμη φορά, συμμετείχε στην 32η Διεθνή

Έκθεση Τουρισμού Philoxenia ο δήμος Μονεμβασίας. Στο περίπτερο της Μονεμβασιάς οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για τον πολιτισμό της περιοχής, την πλούσια παράδοσή της και τους τουριστικούς της προορισμούς και έλαβαν έντυπα και πλούσιο πληροφοριακό υλικό. Το ενδιαφέρον τόσο των επισκεπτών, όσο και των ταξιδιωτικών πρακτόρων εστιάστηκε, μεταξύ άλλων, στις φυσικές ομορφιές της περιοχής, στις νέες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, όπως ο θρη-

56 | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Advertisement