Page 51

Η

συνολική επισκεψιμότητα στις δύο εκθέσεις αυξήθηκε κατά 46% έναντι της περσινής διοργάνωσης, με πάνω

από 20.000 άτομα να περνούν τις πύλες τους, ο αριθμός των εμπορικών επισκεπτών σχεδόν διπλασιάστηκε, καθώς η αύξηση άγγιξε το 91%, ενώ οι ξένοι εμπορικοί επισκέπτες ήταν κατά 70% περισσότεροι. Πάνω από 5.500 επιχειρηματικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ εμπορικών επισκεπτών και εκθετών μέσα σε ένα

Η υπουργός Τουρισµού, κα. Έλενα Κουντουρά κατά την οµιλία της στα εγκαίνια της έκθεσης.

μόλις τριήμερο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σύναψη συμφωνιών. Οι συνολικά 621 εκθέτες, οι 383 hosted buyers από 34 χώρες και τα περισσότερα από 20.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου που κα-

ρε πως είναι η μόνη διοργάνωση που «διαφήμισε» ο Αμερικανός

λύφθηκαν συνέθεσαν το προφίλ των Philoxenia και Hotelia, που

πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα, αφού στην πρόσφατη ομιλία του

ήταν οι μεγαλύτερες της τελευταίας πενταετίας.

στην Αθήνα χρησιμοποίησε τη λέξη «φιλοξενία».

Τα εγκαίνια των δύο εκθέσεων πραγματοποίησε η υπουργός είπε ότι ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση

Πλούσιο το «μενού» των παράλληλων εκδηλώσεων

Μάλιστα, χαρακτήρισε τη Philoxenia κορυφαία έκθεση και ση-

Ιδιαίτερα πλούσιο ήταν το «μενού» των παράλληλων εκδηλώσε-

μείο συνάντησης όλης της τουριστικής αγοράς και όλων των

ων των δύο εκθέσεων, που έγινε πόλος έλξης όχι μόνο για τους

προορισμών της χώρας, αλλά και εφαλτήριο των τουριστικών

εμπορικούς επισκέπτες, αλλά και για το κοινό.

Τουρισμού, κα. Έλενα Κουντουρά, η οποία, για μία ακόμη φορά,

προσπαθειών για τη νέα σεζόν. Η υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στις τουριστικές επιδόσεις

[re]branding Destinations: Image making

ρεκόρ της τελευταίας διετίας, που σε μεγάλο βαθμό προέκυψαν,

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το Διεθνές Τουριστικό Συνέδριο [re]

όπως είπε, μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων

branding Destinations: Image making, που πραγματοποιήθη-

φορέων, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα μπορεί να γίνει πρωταγωνι-

κε στο πλαίσιο της Philoxenia, με εκατοντάδες άτομα, κυρίως

στής ως ανταγωνιστικός προορισμός 365 ημερών.

νεολαία, να κατακλύζουν την αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», για να

Από την πλευρά της η υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-

παρακολουθήσουν κορυφαίους Έλληνες και ξένους ομιλητές να

Θράκης), κα. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, σημείωσε πως σημα-

αναλύουν το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα του branding των τουρι-

ντικοί παράγοντες για τον τουρισμό είναι ο συντονισμός και η

στικών προορισμών, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες.

συνεργασία όλων, αλλά και το να αποφεύγονται μεμονωμένες

Ανοίγοντας τις εργασίες ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος

δράσεις. Αναφερόμενη στη Philoxenia και τη Hotelia τόνισε πως

Τζήκας, σημείωσε πως η Θεσσαλονίκη έχει καταφέρει να μετα-

ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, κάτι που δεν είναι τυχαίο, όπως

σχηματίσει τη Philoxenia και τη Hotelia στο μεγάλο τουριστικό

είπε, αλλά προϊόν πολλής και συστηματικής δουλειάς.

γεγονός της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο της χώρας. Υπο-

Η Philoxenia σηματοδοτεί μια νέα ταυτότητα για τη Θεσσαλο-

γράμμισε δε την έμφαση που δίνει ο εθνικός εκθεσιακός φορέας

νίκη ως ετήσιος τουριστικός προορισμός, σύμφωνα με τον δή-

στον τουρισμό, κάνοντας αναφορά στη νέα έκθεση τουρισμού

μαρχο της πόλης, κ. Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος ανέφερε πως

της ΔΕΘ-Helexpo, που ξεκινά τον Μάιο στην Αθήνα, την Greek

για την ενίσχυση του τοπικού τουρισμού «δουλεύουμε όλοι».

Travel Show.

Με τη σειρά του ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της περιφέ-

Χαιρετίζοντας το συνέδριο, το οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα ση-

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Αλέξανδρος Θάνος, τόνισε πως

μαντικό, η υπουργός Τουρισμού, κα. Έλενα Κουντουρά, σημείω-

μετά τις φετινές καλές τουριστικές επιδόσεις της περιοχής, πολύ

σε πως ο ελληνικός τουρισμός «τρέχει» με ρυθμούς διπλάσιους

καλές είναι οι προοπτικές και για του χρόνου, ενώ σημείωσε πως

του διεθνούς τουρισμού, αφού στην Ελλάδα έχουμε πετύχει

οι περιφέρειες είναι στη διάθεση του υπουργείου Τουρισμού για

ανάπτυξη 7% με 8% έναντι του διεθνούς μέσου όρου τουριστι-

συνεργασία.

κής ανάπτυξης που είναι 3% με 4%.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος Τζήκας, υπογράμμισε

Η κα. Κουντούρα έκανε γνωστό από το βήμα του συνεδρίου

τέλος πως ο ελληνικός τουρισμός αποκτά πλέον μια έκθεση

πως σε διάστημα 18 μηνών η χώρα μας κατάφερε να προσελκύ-

αντάξιά του, χαρακτήρισε τη Philoxenia ευρωπαϊκή, ενώ ανέφε-

σει 140 επενδυτικά σχέδια για ξενοδοχεία, τα οποία είτε έχουν

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |

51

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Advertisement