Page 46

Αφιέρωμα

Αισιόδοξα τα πρώτα μηνύματα για τη Χαλκιδική Συνεπής στο ραντεβού της, η Χαλκιδική, συµµετείχε και φέτος στην Παγκόσµια Έκθεση Τουρισµού WTM, στο Λονδίνο. Η Χαλκιδική µέσω του Τουριστικού Οργανισµού Χαλκιδικής έδωσε δυναµικό παρόν ως συνεκθέτης στο εθνικό περίπτερο του ΕΟΤ, µε σηµαντικές προκαθορισµένες συναντήσεις, που πραγµατοποίησαν ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισµού, κ. Γρηγόρης Τάσιος, τα στελέχη του καθώς και αρκετοί ξενοδόχοι και ταξιδιωτικά γραφεία της περιοχής. Παράλληλα, από το περίπτερο της Χαλκιδικής και του ΕΟΤ παρουσιάστηκαν τα τοπικά προϊόντα (µέλι, λάδι, ελιές, ντολµαδάκια, κρασί, γλυκά

Η υπουργός Τουρισµού, κα. Έλενα Κουντουρά και ο γ.γ. του Ε.Ο.Τ., κ. ∆ηµήτρης Τρυφωνόπουλος, στο περίπτερο του Τουριστικού Οργανισµού Χαλκιδικής.

του κουταλιού, µαρµελάδες και πετιµέζι), χορηγία των παρα-

οι συναντήσεις µε στελέχη της TUI Ολλανδίας και SUNDIO, η

γωγών της Χαλκιδικής, τα οποία επιµελήθηκε οµάδα σεφ της

οποία αύξησε τις αεροπορικές της θέσεις για το 2017.

Λέσχης Αρχιµαγείρων Ελλάδας και τα παρουσίασε σε γευσι-

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο Τουριστικός Οργανισµός

γνωσία στους επισκέπτες και δηµοσιογράφους του περιπτέ-

Χαλκιδικής είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις µε ταξιδιωτικά

ρου της εθνικής συµµετοχής.

γραφεία και tour operators της Αγγλίας, της Γερµανίας, της

Οι προσπάθειες του Τουριστικού Οργανισµού Χαλκιδικής τα

∆ανίας, του Ισραήλ και της Ιταλίας, ενώ ενδιαφέρον υπήρξε

τελευταία χρόνια απέδωσαν, και το 2017, η 3η µεγαλύτερη

και από δηµοσιογράφους και travel bloggers για την οργάνω-

Αεροπορική Εταιρία της Μ. Βρετανίας, η Jet2com, έρχεται

ση Press Trips την ερχόµενη άνοιξη στη Χαλκιδική.

στο αεροδρόµιο Μακεδονία µε απευθείας πτήσεις, από τις

Σε όλες τις συναντήσεις δόθηκε ιδιαίτερο βάρος και υπήρξε

20 Μαΐου µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου, από τα αεροδρόµια East

µεγάλο ενδιαφέρον για το καινούριο τουριστικό προϊόν της

Midlands, του Εδιµβούργου, Leeds, και Μάντσεστερ.

Χαλκιδικής, το «5ο στοιχείο» [www.aristotle-halkidiki.gr], που

Στη συνάντηση που είχαν τα στελέχη του ΤΟΧ µε τα στελέχη

ανέπτυξε ο Οργανισµός µε τον δήµο Αριστοτέλη, µε αφορµή

της Jet2com, Janice Mather, General Manager Airports και

το επετειακό έτος Αριστοτέλη και τη συµπλήρωση 2.400 χρό-

Ian Doubtfire, Business Developer, προέκυψε ότι οι προκρα-

νων από τη γέννηση του σπουδαίου φιλόσοφου. Στη συνάντη-

τήσεις ξεκίνησαν πολύ καλά, καθώς έχουν ήδη διατεθεί 3.000

ση που πραγµατοποιήθηκε µε τον Shiver Chad, Destination

θέσεις στο σύνολο των 18.000. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο tour

Marketing της Trip Advisor, οριστικοποιήθηκε η συµφωνία για

operator Jet2Holidays έχει συµβόλαιο µε 40 ξενοδοχεία στη

την προβολή του προορισµού µέσα από την Trip Advisor.

Χαλκιδική.

Το περίπτερο του Οργανισµού επισκέφτηκαν η υπουργός

Παράλληλα, τα µηνύµατα από την ολλανδική αγορά είναι

Τουρισµού, κα. Έλενα Κουντουρά και ο γενικός γραµµατέ-

πολύ θετικά για το 2017, όπως προέκυψε από τη συνάντηση

ας του ΕΟΤ, κ. ∆ηµήτρης Τρυφωνόπουλος, µε τους οποίους

µε τον επικεφαλής της Thomas Cook Ολλανδίας, Ronald van

συζητήθηκαν θέµατα προβολής αναφορικά µε το επετειακό

Bruchen, σύµφωνα µε τον οποίο αναµένεται αύξηση των αφί-

έτος Αριστοτέλη και κοινές δράσεις ώστε να επιτευχθεί η µε-

ξεων για την επόµενη χρονιά. (Το 2016 10.000 Ολλανδοί επι-

γαλύτερη δυνατή προβολή της εµβληµατικής αυτής προσω-

σκέφθηκαν τη Χαλκιδική). Στο ίδιο κλίµα ολοκληρώθηκαν και

πικότητα στο εξωτερικό.

«Πρωταγωνίστησε» η Μύκονος στη World Travel Market

O δήµαρχος Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνος Κουκάς.

Ως «πυρήνας» συγκέντρωσης επαγγελµατιών του τουρισµού, δηµοσιογράφων και επισκεπτών λειτούργησε το stand του δήµου Μυκόνου στη φετινή World Travel Market. Στο πρωτότυπο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε κεντρικό σηµείο, και παρουσία πληθώρας επαγγελµατιών της Μυκόνου, η αντιπροσωπεία του ∆ήµου είχε την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις προγραµµατισµένες συναντήσεις και να δεχθεί σηWTM 2016

46 | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you