Page 39

Θέμα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σ.Ε.Τ.Ε.

Στα 35 εκατ. οι αφίξεις και στα 20 δισ. τα έσοδα το 2021 Η ετήσια αύξηση των τουριστικών αφίξεων κατά 9 εκατομμύρια μέχρι το 2021 είναι ο νέος στόχος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), όπως αυτός οριοθετήθηκε σε μελέτη της PwC, που παρουσιάστηκε από το βήμα του 15ου Συνεδρίου του Οργανισμού, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 350 σύνεδροι.

Σ

υγκεκριµένα, το 2021 οι αφίξεις εκτιµάται ότι θα ανέλθουν

Από τη µελέτη προκύπτει ότι ο οδικός τουρισµός θα µπορεί να

στα 34,8 εκατοµµύρια από 26 εκατοµµύρια που είναι σή-

προσελκύει έως και το 12% των συνολικών αφίξεων κάθε χρόνο,

µερα και τα έσοδα θα ξεπεράσουν τα 20 δισ. ευρώ, από περίπου

έχοντας µερίδιο 6% στα συνολικά έσοδα.

14,7 δισ. ευρώ σήµερα.

Μιλώντας στην έναρξη του συνεδρίου ο πρόεδρος του Σ.Ε.Τ.Ε., κ.

Την ίδια στιγµή, η συνεισφορά του τουρισµού στην ελληνική οι-

Ανδρέας Ανδρεάδης, τόνισε τον κίνδυνο, λόγω της υπέρογκης

κονοµία θα ανέλθει στα 44 δισ. ευρώ και οι απασχολούµενοι, άµε-

και συνεχιζόµενης υπερφορολόγησης, να αφανιστούν χιλιάδες µι-

σοι και έµµεσοι, στον κλάδο θα ξεπεράσουν το 1 εκατοµµύριο.

κρές και µικροµεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις. Και κάλεσε την

Σύµφωνα µε τη µελέτη της PwC, µέσα στην επόµενη πενταετία

πολιτεία να υλοποιήσει άµεσα ένα πλέγµα ενεργειών ανάτασης

θα απαιτηθούν επιπλέον 105 χιλιάδες νέες κλίνες 5 αστέρων, οι

της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τοµέα, µε κυριότερο

οποίες θα προέλθουν από τη δηµιουργία νέων ή την αναβάθµιση

άξονα την επαναφορά των συντελεστών φορολόγησης σε χαµη-

των υπαρχουσών µονάδων.

λότερα επίπεδα, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, τη δηµι-

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |

39

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you