Page 38

Θέμα

86,5% το έλλειµµα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά

κίνηση από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 µειώθηκε κατά 2,3%.

78,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 2,3% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2015. Αναλυτικό-

Αυξημένες οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Σεπτέμβριο

τερα, αύξηση κατά 4,4% εµφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Σεπτέµβριος 2016: 1,603 δισ. ευρώ, Σε-

Τον Σεπτέµβριο η εισερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση διαµορφώθη-

πτέµβριος 2015: 1,536 δισ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από κατοί-

κε σε 4,1 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,7%

κους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 µειώθηκαν κατά 3,3%

σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2015. Ειδικότερα, η ταξι-

(Σεπτέµβριος 2016: 569 εκατ. ευρώ, Σεπτέµβριος 2015: 588 εκατ.

διωτική κίνηση µέσω αεροδροµίων και οδικών σταθµών αυξήθη-

ευρώ).

κε κατά 9,5% και 17,5%, αντίστοιχα.

Έτσι, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εµφάνισε πλεόνασµα 2,038 δισ.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσµα της αύξησης της ταξιδιωτικής

ευρώ, αυξηµένο κατά 1,0% έναντι πλεονάσµατος 2,018 δισ. ευρώ

κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 21,4%, καθώς η ταξιδιωτική

τον αντίστοιχο µήνα του 2015.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά προέλευση ταξιδιωτών(δ) (σε εκατ. ευρώ) Προέλευση Χώρες ΕΕ-28 Χώρες ζώνης ευρώ εκ των οποίων: Γαλλία Γερµανία Χώρες ΕΕ-28 εκτός ζώνης ευρώ εκ των οποίων: Ηνωµένο Βασίλειο Λοιπές χώρες εκ των οποίων: ΗΠΑ Ρωσία Σύνολο Έρευνας Συνόρων Κρουαζιέρες (ε) ΣΥΝΟΛΟ

2014 7.397,2 4.882,4

Ιανουάριος-Σεπτέµβριος 2015 (%) Μεταβολή 2016 (α) (%) Μεταβολή 2014 8.632,3 16,7 8.389,4 -2,8 1.447,9 5.498,9 12,6 5.093,4 -7,4 939,1

Σεπτέµβριος 2015 (%) Μεταβολή 2016 (α) (%) Μεταβολή 1.535,7 6,1 1.603,1 4,4 1.023,3 9,0 902,5 -11,8

1.037,4 1.730,4 2.514,8

1.112,6 2.007,3 3.133,4

7,2 16,0 24,6

841,9 1.798,4 3.296,0

-24,3 -10,4 5,2

174,0 427,3 508,8

180,4 434,2 512,5

3,7 1,6 0,7

135,9 356,9 700,7

-24,7 -17,8 36,7

1.396,7 4.291,5

1.867,8 3.788,8

33,7 -11,7

1.763,3 3.277,9

-5,6 -13,5

286,2 751,9

270,2 588,0

-5,6 -21,8

377,4 568,8

39,7 -3,3

580,8 1.103,8 11.688,7 312,7 12.001,4

856,2 389,1 12.421,2 366,6 12.787,8

47,4 -64,8 6,3 17,3 6,6

628,0 410,0 11.667,3 417,4 12.084,6

-26,7 5,4 -6,1 13,8 -5,5

117,4 222,5 2.199,8 52,4 2.252,2

177,8 69,7 2.123,8 58,2 2.182,0

51,4 -68,7 -3,5 11,1 -3,1

112,3 97,3 2.171,9 59,7 2.231,6

-36,9 39,6 2,3 2,5 2,3

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ανά προέλευση ταξιδιωτών(δ) (σε χιλ. ταξιδιώτες) (στ) Προέλευση Χώρες ΕΕ-28 Χώρες ζώνης ευρώ εκ των οποίων: Γαλλία Γερµανία Χώρες ΕΕ-28 εκτός ζώνης ευρώ εκ των οποίων: Ηνωµένο Βασίλειο Λοιπές χώρες εκ των οποίων: ΗΠΑ Ρωσία ΣΥΝΟΛΟ

2014 11.205,4 6.424,6

Ιανουάριος-Σεπτέµβριος 2015 (%) Μεταβολή 2016 (α) (%) Μεταβολή 2014 13.120,7 17,1 14.838,4 13,1 2.362,0 7.175,8 11,7 7.672,7 6,9 1.320,9

Σεπτέµβριος 2015 (%) Μεταβολή 2016 (α) (%) Μεταβολή 2.465,4 4,4 2.993,0 21,4 1.433,4 8,5 1.449,1 1,1

1.315,6 2.025,5 4.780,8

1.342,3 2.387,0 5.944,8

2,0 17,8 24,3

1.186,2 2.535,8 7.165,7

-11,6 6,2 20,5

261,1 532,6 1.041,1

241,7 558,1 1.032,0

-7,4 4,8 -0,9

208,4 512,9 1.543,9

-13,8 -8,1 49,6

1.807,4 7.781,6

2.123,8 7.496,8

17,5 -3,7

2.455,8 6.506,1

15,6 -13,2

373,6 1.281,7

333,1 1.184,3

-10,8 -7,6

526,5 1.156,7

58,1 -2,3

486,8 1.163,7 18.987,0

658,6 441,3 20.617,4

35,3 -62,1 8,6

640,4 524,9 21.344,5

-2,8 18,9 3,5

100,9 235,5 3.643,7

135,1 90,2 3.649,7

33,9 -61,7 0,2

89,2 130,0 4.149,7

-34,0 44,2 13,7

Σηµείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες µεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. (α) Προσωρινά στοιχεία. (β) Στις εισπράξεις έχουν ενσωµατωθεί στατιστικά στοιχεία από κρουαζιέρες επιπλέον της Έρευνας Συνόρων. (γ) Ο δείκτης καταρτίστηκε εξαιρώντας στατιστικά στοιχεία από κρουαζιέρες επιπλέον της Έρευνας Συνόρων. (δ) Ως προέλευση ταξιδιωτών νοείται η χώρα της µόνιµης κατοικίας τους. (ε) Η διάκριση ανά εθνικότητα δεν είναι διαθέσιµη για τα στατιστικά στοιχεία από κρουαζιέρες επιπλέον της Έρευνας Συνόρων. (στ) Η εισερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση ανά προέλευση δεν περιλαµβάνει στατιστικά στοιχεία από κρουαζιέρες επιπλέον της Έρευνας Συνόρων.

38 | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you