Page 33

EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί ένας όμιλος εταιριών

το 2015 μικρή μόνο μείωση (-2,4%).

στους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους το 2015 διαμορφώθηκε σε

• Τέλος και στο επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων τους, οι 500 εταιρίες

€1,62 εκατ., ποσό σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το όριο των

της κατάταξης εμφάνισαν αξιόλογη αύξηση το 2015.

€2,53 εκατ. της περσινής έκδοσης.

Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις του τομέα «λοιπών υπηρεσιών» κυριαρχούν ανάμεσα στις top 500 πιο κερδοφό-

Οι πρώτοι των πρώτων

ρες εταιρίες το 2015, με μερίδια 34% και 33% των εταιριών της

Όσον αφορά στη σύνθεση της ομάδας των 500 πιο κερδοφόρων

κατάταξης.

ελληνικών εταιριών (βάσει κερδών EBITDA του έτους 2015), οι 112 από τις εταιρίες της παρούσας κατάταξης διακρίνονται ανελ2015, αποτελώντας τον «σκληρό πυρήνα» των πλέον κερδοφό-

Τοµεακή Κατανοµή Εταιρειών - Βασικών Μεγεθών των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών (2015)

ρων επιχειρήσεων της χώρας.

Τοµέας

λιπώς ως «Business Leaders in Greece», από το 2007 έως και το

Μεταβολές Βασικών Μεγεθών των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών (ποσά σε χιλ. €) Μεγέθη Εταιρειών

2015

2014

Μεταβολή %

Σύνολο κύκλου εργασιών

82.557.726

84.545.285

-2,4

Σύνολο κερδών EBITDA

10.791.813

8.257.551

30,7

Σύνολο κερδών προ φόρων

5.418.205

2.733.833

98,2

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

59.311.100

57.985.057

2,3

Πλήθος Εταιρειών

Κέρδη EBITDA (σε χιλ. €)

Κέρδη προ φόρου (σε χιλ. €)

Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. €)

Βιοµηχανία

170

2.462.068

1.333.182

26.762.913

Εµπόριο

96

1.165.245

697.784

20.697.398

Τουρισµός

40

336.481

112.490

1.030.100

Τράπεζες- Factoring*

5

1.231.923

1.218.318

1.873.069

Ασφάλειες

24

454.474

434.528

2.844.436

Λοιπές Υπηρεσίες

165

5.141.622

1.621.903

29.349.810

ΣΥΝΟΛΟ

500

10.791.813

5.418.205

82.557.726

* κέρδη EBTD

Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 500 εταιριών της

Εντυπωσιακή είναι η συμμετοχή του τομέα «λοιπών υπηρεσιών»

κατάταξης του 2015 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων

στην κερδοφορία, με μερίδιο 47,6% στα κέρδη EBITDA και μερί-

εταιριών το 2014, προκύπτει ξεκάθαρα εικόνα βελτίωσης, με κύ-

διο 29,9% στα προ φόρου κέρδη, ενώ ήταν κορυφαίος και βάσει

ρια χαρακτηριστικά τα εξής:

του κύκλου εργασιών (μερίδιο 35,6%).

• Εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας. Τα συνολικά κέρδη

Ο τομέας της Βιομηχανίας, με εμφανώς βελτιωμένες επιδόσεις,

EBITDA αυξήθηκαν κατά 30,7% ανερχόμενα σε €10,8 δισ., ενώ τα

αναδείχθηκε δεύτερος, τόσο βάσει κερδοφορίας, καλύπτοντας

συνολικά προ φόρου κέρδη τους σχεδόν διπλασιάστηκαν.

μερίδια 22,8% στα κέρδη EBITDA και 24,6% στα προ φόρου κέρ-

• Με βάση τα κέρδη προ φόρου (2015), από τις 500 εταιρίες της

δη, όσο και βάσει κύκλου εργασιών (μερίδιο 32,4%).

κατάταξης η μεγάλη πλειοψηφία, το 88,8%, ήταν κερδοφόρες

Ο τομέας του Εμπορίου διατηρεί την τρίτη θέση βάσει κύκλου

(αναλογία μεγαλύτερη της αντίστοιχης περσινής).

εργασιών, με μερίδιο 25,1%, ενώ τα μερίδιά του επί των κερδών

• Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 500 επιχειρήσεων εμφάνισε

είναι ελαφρά μειωμένα σε σχέση με την περσινή έκδοση.

Μεταβολή βασικών µεγεθών 500 Business Leaders - 2015

Τοµεακή Κατανοµή Βάσει Κερδών EBITDA - 2015 CATEGORY NAME PERCENTAGE

Μεταβολή βασικών µεγεθών 500 Business Leaders - 2015 Ίδια κεφάλαια Κέρδη προ φόρων

CATEGORY NAME PERCENTAGE

Κέρδη EBITDA

CATEGORY NAME PERCENTAGE

Κύκλος εργασιών -5%

CATEGORY NAME PERCENTAGE

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

CATEGORY NAME PERCENTAGE

CATEGORY NAME PERCENTAGE

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |

33

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Advertisement