Page 31

σµατα, τις µυρωδιές και τους ήχους, µπορούν να δηµιουργήσουν

επιλογή κατάλληλου δωµατίου.

ένα αποτέλεσµα ικανό να διεγείρει τις αισθήσεις. Το ζητούµενο

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν επίσης βασικό στοιχείο του παι-

είναι ο σχεδιασµός χώρων που θα γεννούν ισχυρά συναισθήµα-

χνιδιού, δίνοντας τη δυνατότητα στον πελάτη να οικειοποιηθεί

τα και µνήµες στους επισκέπτες του.

τον χώρο µε βάση τις προσωπικές του προτιµήσεις, π.χ. για φω-

Ο αρχιτέκτονας που θα αναλάβει να σχεδιάσει εξαρχής ή και να

τισµό, θερµοκρασία του χώρου και ούτω καθεξής. Η χαλαρή,

ανακαινίσει το εκάστοτε ξενοδοχείο, λαµβάνοντας υπόψη την

«σπιτική» ατµόσφαιρα, σε συνδυασµό µε την ευκολία να εξυ-

τοποθεσία και το φυσικό περιβάλλον, τις επιθυµίες του ξενοδό-

πηρετηθούν οι ανάγκες του χρήστη µέσω των smartphones και

χου και τις ανάγκες του πελάτη, έχει τα υλικά να σχεδιάσει χώ-

των tablets, είναι απαραίτητη για τους ταξιδιώτες της ψηφιακής

ρους λειτουργικούς, ενδιαφέροντες και οικείους. Αξιοποιώντας

εποχής.

τα τοπικά στοιχεία και ταιριάζοντάς τα µε σύγχρονα και µοντέρ-

Συµπερασµατικά, το «κλειδί» για την επίτευξη µιας τουριστικής

να, καλείται να δηµιουργήσει µια νέα ταυτότητα για την επιχείρη-

υπηρεσίας µε κερδοφόρα µορφή, βρίσκεται στον συνδυασµό

ση, που θα τον αναδείξει µέσα από την πληθώρα των υπολοίπων.

σύγχρονων τεχνολογιών ηλεκτρονικού εµπορίου και σύγχρο-

Ο συνδυασµός των παραπάνω, έρχεται παράλληλα µε την παρο-

νων ανέσεων στον χώρο του ξενοδοχείο, δίνοντας παράλληλα

χή σύγχρονων τεχνολογικών υπηρεσιών, που αποτελούν βασικό

τη δυνατότητα στον πελάτη να βιώσει µια εµπειρία που δεν είναι

σηµείο συνάντησης του τώρα µε το χθες. Η επιχείρηση θα πρέ-

µαζική και απρόσωπη, αλλά ιδιαίτερη και επισφραγισµένη µε τη

πει να εκµεταλλευτεί τη δυνατότητα χρήσης ψηφιακών µέσων

χαρακτηριστική ταυτότητα του τόπου.

για την ευκολότερη επικοινωνία και άνετη εξυπηρέτηση των

Ο στόχος είναι ένα ξενοδοχείο τοπικό και παράλληλα παγκόσµιο,

πελατών τους. Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγµα,

έτσι ώστε να αποκτήσει ισχυρό, ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και

αποτελούν ζωτικής σηµασίας κανάλια επικοινωνίας µε τους κα-

να αποτελέσει ξεχωριστό παράδειγµα στην ευρύτερη αγορά του

ταναλωτές, καθώς απλοποιούν διαδικασίες όπως η κράτηση ή η

τουρισµού.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |

31

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you